You requested MEX MOS bulletins for NJ.


ANDOVER       
 K12N  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 62 85| 64 87| 60 85| 60 84| 61 78| 53 73| 53 77| 53 55 77
 TMP 67 74| 68 74| 65 72| 64 71| 64 67| 56 63| 56 66| 57   
 DPT 64 68| 64 68| 62 65| 63 65| 61 58| 51 55| 54 59| 55   
 CLD CL PC| PC PC| CL CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  1  5| 1  3| 1  2| 0  3| 1  4| 4  5| 4  4| 2   
 P12 12  9| 13 18| 7 15| 23 23| 24 13| 17  8| 23 16| 25999999
 P24   12|   21|   15|   32|   36|   23|   25|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 10 24| 1  0| 2 24| 17  5| 0  0| 1  2| 2   
 T24    | 10  | 24  | 2  | 37  | 5  | 2  | 5   
                                   

ATLANTIC CITY  
 KACY  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 65 84| 63 88| 66 83| 66 87| 65 83| 58 78| 54 79| 61 62 80
 TMP 71 73| 69 77| 72 74| 71 76| 69 71| 62 67| 61 69| 67   
 DPT 67 65| 67 68| 67 67| 69 68| 64 60| 57 57| 58 61| 63   
 CLD CL CL| CL PC| PC PC| CL PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  5  9| 4  7| 5  8| 5  7| 5  9| 8 14| 5  8| 5   
 P12 10  2| 12  4| 14 11| 13 16| 27 19| 28 14| 24 15| 24 19 15
 P24   12|   12|   17|   22|   36|   32|   29|    26
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 2  7| 4  1| 1  7| 15  5| 0  0| 1  2| 3   
 T24    | 2  | 9  | 1  | 25  | 5  | 2  | 8   
                                   

BELMAR-FARMDALE   
 KBLM  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 67 81| 64 87| 66 81| 66 86| 65 82| 60 75| 58 77| 61 60 80
 TMP 72 74| 69 78| 70 74| 71 77| 68 73| 64 67| 63 70| 66   
 DPT 65 64| 64 67| 64 66| 67 67| 62 58| 55 55| 56 58| 60   
 CLD CL CL| CL PC| PC CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  5  8| 3  7| 6  8| 4  7| 6  8| 10 12| 5  8| 5   
 P12 12  4| 10 14| 14 17| 14 19| 29 18| 23 13| 24 16| 25999999
 P24   12|   14|   17|   22|   39|   30|   28|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 2 16| 2  0| 1 13| 19  6| 0  0| 1  2| 2   
 T24    | 2  | 18  | 1  | 33  | 6  | 2  | 7   
                                   

CALDWELL      
 KCDW  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 65 87| 65 87| 64 83| 64 85| 65 81| 59 75| 56 78| 59 57 80
 TMP 69 77| 69 80| 68 75| 67 77| 68 72| 62 67| 60 70| 63   
 DPT 64 63| 64 66| 62 61| 64 64| 62 56| 53 53| 54 59| 58   
 CLD CL CL| CL PC| CL CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  2  6| 2  5| 2  5| 2  6| 2  7| 4 11| 4  6| 2   
 P12 12  7| 13 20| 9 17| 21 23| 27 15| 18 10| 23 15| 26999999
 P24   12|   20|   17|   30|   37|   26|   25|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 9 25| 1  0| 2 22| 19  5| 0  0| 1  2| 2   
 T24    | 9  | 25  | 2  | 36  | 5  | 1  | 5   
                                   

NEWARK       
 KEWR  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 69 87| 68 89| 69 84| 68 87| 69 84| 63 76| 61 79| 64 63 80
 TMP 74 79| 73 82| 72 78| 72 80| 72 76| 66 70| 65 73| 68   
 DPT 65 63| 66 65| 62 64| 67 64| 63 54| 55 53| 56 59| 61   
 CLD CL CL| CL PC| CL CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  6  8| 6  9| 7  7| 7 10| 8 11| 15 15| 8  8| 6   
 P12 12  6| 12 20| 11 18| 18 22| 27 16| 20 11| 24 15| 26 18 19
 P24   12|   20|   18|   27|   38|   27|   26|    29
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 3 22| 2  0| 1 17| 20  6| 0  1| 1  2| 2   
 T24    | 3  | 23  | 1  | 35  | 6  | 1  | 6   
                                   

SUSSEX
 KFWN  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 60 86| 64 86| 59 84| 58 84| 61 78| 54 74| 52 77| 54 54 78
 TMP 65 75| 68 75| 65 72| 64 72| 65 67| 58 64| 56 65| 59   
 DPT 63 66| 66 68| 62 65| 62 66| 61 59| 53 56| 54 58| 57   
 CLD CL PC| PC PC| CL CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  1  5| 1  4| 2  3| 2  5| 1  6| 4 11| 6  6| 1   
 P12 13  9| 15 19| 6 15| 25 24| 23 13| 16  7| 23 16| 25999999
 P24   13|   23|   15|   34|   35|   23|   24|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 12 23| 0  0| 2 26| 17  6| 0  0| 1  2| 2   
 T24    | 12  | 23  | 2  | 36  | 6  | 1  | 5   
                                   

MILLVILLE      
 KMIV  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 66 86| 63 89| 65 85| 66 86| 65 85| 57 78| 55 79| 59 62 82
 TMP 72 74| 70 76| 71 74| 71 74| 70 71| 63 66| 61 68| 66   
 DPT 67 65| 67 69| 66 68| 69 69| 66 61| 58 58| 57 61| 62   
 CLD CL CL| CL PC| PC PC| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  4  7| 2  5| 4  6| 4  6| 5  9| 8 12| 8  6| 3   
 P12 10  2| 12  4| 15 11| 16 17| 26 18| 28 13| 24 15| 24999999
 P24   12|   12|   18|   23|   34|   30|   29|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  1  1| 2  6| 5  2| 1  5| 12  5| 0  0| 1  1| 3   
 T24    | 2  | 9  | 2  | 19  | 5  | 1  | 7   
                                   

MORRISTOWN     
 KMMU  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 62 84| 62 87| 62 85| 61 85| 63 80| 55 74| 53 78| 56 57 80
 TMP 68 75| 68 78| 68 75| 66 75| 67 69| 59 64| 58 68| 61   
 DPT 65 66| 65 67| 63 65| 65 66| 63 57| 55 55| 56 61| 59   
 CLD CL CL| CL PC| CL CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  3  8| 3  6| 3  5| 3  7| 4  7| 6  8| 3  7| 2   
 P12 12  7| 12 19| 10 18| 21 23| 27 15| 19 10| 24 16| 26999999
 P24   12|   19|   18|   29|   37|   26|   25|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 9 25| 1  0| 2 22| 19  5| 0  0| 1  2| 2   
 T24    | 9  | 25  | 2  | 36  | 5  | 1  | 5   
                                   

SOMERSET AIRPORT
 KSMQ  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 62 87| 63 88| 62 85| 62 86| 62 82| 55 76| 52 80| 56 58 79
 TMP 68 76| 68 77| 68 74| 68 74| 66 69| 60 64| 58 68| 61   
 DPT 65 66| 65 68| 63 64| 65 66| 62 58| 52 56| 54 62| 58   
 CLD CL CL| CL PC| CL CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  1  3| 1  3| 2  3| 1  4| 3  9| 6 11| 2  5| 2   
 P12 12  7| 9 18| 10 19| 20 22| 27 14| 19 10| 24 16| 25999999
 P24   12|   18|   19|   27|   37|   25|   26|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 4 23| 2  0| 1 19| 18  5| 0  1| 1  2| 2   
 T24    | 4  | 23  | 1  | 36  | 5  | 1  | 6   
                                   

TETERBORO      
 KTEB  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 69 87| 68 90| 67 86| 67 88| 67 82| 61 77| 59 81| 62 62 80
 TMP 73 78| 73 82| 71 79| 71 79| 71 74| 64 70| 64 73| 67   
 DPT 62 63| 64 64| 62 63| 65 63| 62 54| 54 51| 55 56| 59   
 CLD CL CL| CL PC| CL CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  5  8| 6  7| 5  6| 5  8| 6  8| 10  8| 6  7| 6   
 P12 12  6| 13 21| 11 17| 20 23| 27 16| 19 11| 23 15| 26999999
 P24   12|   21|   17|   29|   38|   27|   25|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 7 25| 0  0| 2 22| 20  6| 0  1| 1  2| 2   
 T24    | 7  | 25  | 2  | 36  | 6  | 2  | 6   
                                   

TRENTON       
 KTTN  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 66 86| 65 88| 67 83| 65 87| 66 82| 59 75| 57 79| 59 60 81
 TMP 71 79| 70 81| 70 75| 69 79| 69 73| 62 68| 61 71| 63   
 DPT 65 63| 64 66| 64 64| 66 66| 63 56| 54 54| 56 59| 59   
 CLD CL CL| CL PC| CL CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  4  6| 4  5| 5  5| 4  6| 5  7| 8 10| 5  6| 5   
 P12 11  5| 10 15| 11 17| 18 21| 28 15| 21 11| 24 16| 25999999
 P24   12|   15|   17|   24|   37|   26|   27|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 3 18| 3  0| 1 15| 19  6| 0  0| 1  2| 2   
 T24    | 3  | 20  | 1  | 35  | 6  | 2  | 7   
                                   

MOUNT HOLLY     
 KVAY  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 65 86| 63 88| 65 84| 65 87| 65 83| 58 75| 55 79| 58 60 82
 TMP 70 75| 69 79| 70 74| 69 78| 69 72| 62 66| 60 69| 63   
 DPT 66 64| 65 67| 64 68| 68 67| 64 58| 54 56| 57 60| 60   
 CLD CL CL| CL PC| PC CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  2  4| 1  4| 3  4| 2  4| 4  7| 8  9| 1  5| 2   
 P12 10  3| 10  9| 13 14| 16 20| 28 16| 24 12| 24 15| 25999999
 P24   12|   10|   16|   22|   36|   28|   28|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 2 12| 3  1| 1 11| 18  6| 0  0| 1  2| 3   
 T24    | 2  | 14  | 1  | 31  | 6  | 2  | 8   
                                   

MCGUIRE AFB     
 KWRI  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 65 86| 63 89| 66 85| 64 89| 65 83| 58 76| 56 78| 60 59 81
 TMP 71 74| 69 77| 70 75| 69 76| 69 71| 62 66| 62 68| 65   
 DPT 66 65| 66 69| 66 68| 68 69| 64 58| 56 56| 58 60| 62   
 CLD CL CL| CL PC| PC CL| PC PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  5  7| 4  6| 5  7| 5  8| 5  8| 8 11| 5  9| 5   
 P12 11  3| 10 11| 14 15| 15 19| 28 17| 24 12| 24 15| 25999999
 P24   12|   11|   16|   22|   37|   29|   28|    26
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 2 12| 3  1| 1 11| 18  6| 0  0| 1  2| 3   
 T24    | 2  | 14  | 1  | 31  | 6  | 2  | 8   
                                   

WILDWOOD      
 KWWD  GFSX MOS GUIDANCE  8/27/2016 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   SUN 28| MON 29| TUE 30| WED 31| THU 01| FRI 02| SAT 03|SUN CLIMO
 N/X 68 83| 66 85| 67 83| 67 84| 69 83| 61 76| 59 76| 63 64 80
 TMP 72 73| 71 75| 72 74| 72 75| 72 73| 64 67| 65 68| 68   
 DPT 65 66| 67 67| 67 68| 69 67| 66 60| 55 55| 57 58| 61   
 CLD CL CL| PC PC| PC PC| CL PC| PC CL| CL CL| CL CL| CL   
 WND  6 11| 5  7| 5  8| 6  8| 5  8| 9 11| 4  8| 5   
 P12 11  2| 17  4| 15 12| 15 15| 26 19| 31 14| 24 14| 24999999
 P24   12|   17|   19|   24|   35|   32|   30|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  0| 3  4| 3  1| 1  4| 12  5| 0  0| 1  2| 3   
 T24    | 3  | 6  | 1  | 17  | 5  | 1  | 7   
                                   * To view other MOS products

* Go back to the Statistical Modeling Branch HomePage