You requested MEX MOS bulletins for SD.


BUFFALO       
 K2WX  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 30 47| 22 53| 28 63| 32 56| 31 45| 24 42| 24 42| 27 26 52
 TMP 33 42| 25 51| 31 59| 35 52| 34 41| 26 38| 27 38| 29   
 DPT 20 17| 15 15| 15 18| 24 26| 24 24| 20 21| 19 26| 23   
 CLD CL PC| PC PC| PC PC| OV PC| OV OV| OV OV| PC OV| OV   
 WND 30 32| 20 16| 15 13| 11 31| 31 22| 14 20| 12 14| 13   
 P12  0  9| 3  5| 0  5| 5  8| 16 36| 23 21| 13 18| 21999999
 P24    9|   5|   5|   8|   36|   27|   21|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  1| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  2| 0  0| 0  1| 1  1| 2  3| 0  1| 0  1| 1   
 T24    | 2  | 0  | 1  | 2  | 3  | 1  | 1   
 PZP  1  1| 0  1| 2  3| 1  1| 6  6| 3  3| 3  4| 3   
 PSN 34 49| 54 43| 30 28| 12 14| 5 37| 65 73| 68 49| 40   
 PRS 28 15| 35  9| 30  8| 13 10| 15 22| 17 11| 14 13| 18   
 TYP RS  S| S RS| RS  R| R  R| R RS| S  S| S  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

SISSETON MCPL AIRPOR
 K8D3  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 37 57| 23 46| 29 55| 29 55| 33 51| 32 43| 26 44| 27 29 51
 TMP 40 45| 24 43| 32 48| 31 48| 36 44| 34 38| 29 40| 29   
 DPT 28 22| 19 19| 24 28| 25 29| 30 35| 32 27| 26 26| 23   
 CLD CL CL| OV CL| CL CL| PC PC| OV OV| OV OV| OV PC| OV   
 WND 17 27| 21 10| 10  7| 8 12| 16 22| 15 13| 13 16| 24   
 P12  3 15| 13  0| 9  9| 5 18| 30 59| 51 27| 13 18| 17999999
 P24   15|   13|   11|   18|   63|   51|   19|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  4| 2  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   3|   1|    |     
 T12  0  1| 1  2| 2  1| 1  3| 5  8| 6  2| 1  1| 2   
 T24    | 1  | 2  | 1  | 8  | 12  | 2  | 2   
 PZP  0  0| 0  1| 2  2| 1  3| 1  5| 7  3| 2  1| 2   
 PSN  3  8| 61 98| 52 26| 20 26| 13 10| 20 63| 72 71| 45   
 PRS  8 21| 30  0| 33 17| 31 24| 13 18| 26 17| 11 10| 16   
 TYP  R  R| S  S| S RS| RS RS| R  R| RS  S| S  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   2|    |     
                                   

CHAMBERLAIN  
 K9V9  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 37 61| 28 55| 30 71| 34 67| 43 62| 33 53| 26 54| 30 32 58
 TMP 39 54| 30 50| 33 66| 37 61| 45 56| 35 48| 29 49| 33   
 DPT 26 21| 20 16| 22 19| 27 31| 37 34| 29 22| 22 23| 24   
 CLD CL PC| PC PC| PC CL| PC PC| OV OV| OV OV| PC OV| OV   
 WND 19 20| 19  9| 8 10| 9 21| 20 16| 17 18| 11 15| 20   
 P12  0  4| 13  9| 0  8| 4  9| 21 25| 17 19| 10 22| 24999999
 P24    9|   23|   8|   10|   32|   24|   22|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 1  2| 1  1| 0  1| 14 14| 2  1| 1  1| 2   
 T24    | 1  | 2  | 1  | 14  | 14  | 1  | 2   
 PZP  0  0| 1  0| 1  1| 1  1| 1  1| 2  2| 2  4| 4   
 PSN 10  9| 38 52| 33 23| 5  2| 9  6| 7 36| 50 38| 17   
 PRS  8  0| 32 23| 31  2| 4  3| 4  5| 15 21| 17 18| 18   
 TYP  R  R| RS  S| RS  R| R  R| R  R| R RS| S RS| R   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

ABERDEEN    
 KABR  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 36 56| 20 49| 24 60| 29 57| 36 48| 29 42| 22 47| 24 29 52
 TMP 37 47| 23 47| 28 56| 32 52| 38 40| 30 37| 25 42| 27   
 DPT 26 21| 18 19| 22 25| 25 29| 30 32| 26 22| 21 24| 22   
 CLD CL CL| OV CL| CL CL| PC PC| OV OV| OV OV| OV PC| OV   
 WND 17 26| 20 10| 10  9| 13 18| 23 27| 14 16| 15 16| 14   
 P12  6  7| 9  3| 12 18| 6 13| 39 57| 37 27| 17 13| 20 21 18
 P24   18|   9|   18|   13|   63|   49|   25|    29
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  4| 2  1|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   3|   3|    |     
 T12  0  1| 1  2| 1  1| 0  2| 11 12| 4  1| 1  1| 1   
 T24    | 1  | 2  | 1  | 15  | 15  | 1  | 1   
 PZP  0  0| 0  2| 0  2| 2  3| 1  5| 7  3| 3  2| 3   
 PSN 13 18| 56 95| 43 24| 14 18| 14 11| 28 68| 75 62| 37   
 PRS 11 20| 34  4| 38  7| 25 18| 10 18| 23 15| 9 12| 16   
 TYP  R  R| S  S| RS  R| R  R| R  R| RS  S| S  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   2|    |     
                                   

WATERTOWN    
 KATY  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 37 57| 24 45| 28 57| 32 55| 37 52| 32 46| 26 47| 26 28 50
 TMP 37 48| 26 43| 31 52| 34 50| 38 47| 33 41| 28 42| 28   
 DPT 28 20| 20 19| 22 25| 27 30| 33 36| 31 27| 25 26| 23   
 CLD CL CL| PC CL| CL CL| PC PC| OV OV| OV OV| OV OV| OV   
 WND 15 26| 22 11| 9 10| 10 18| 20 18| 14 17| 12 16| 19   
 P12  2 12| 6  0| 3  5| 10 16| 33 56| 50 25| 14 18| 21999999
 P24   13|   6|   5|   16|   65|   50|   22|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  4| 2  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   2|   1|    |     
 T12  3  1| 1  2| 1  1| 0  2| 5  6| 8  1| 1  1| 1   
 T24    | 1  | 2  | 1  | 8  | 13  | 1  | 1   
 PZP  0  1| 0  2| 2  3| 1  3| 1  2| 4  3| 2  2| 2   
 PSN  5 16| 50 93| 48 28| 17 16| 13  8| 13 48| 69 64| 35   
 PRS  8  6| 34  6| 36 12| 23 18| 6  8| 21 21| 14 13| 19   
 TYP  R  R| S  S| S RS| R  R| R  R| R  S| S  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

BROOKINGS      
 KBKX  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 37 58| 25 43| 29 60| 36 56| 41 50| 33 45| 21 48| 28 29 51
 TMP 38 50| 27 42| 32 55| 38 52| 43 45| 36 40| 24 45| 31   
 DPT 25 20| 21 17| 23 26| 30 27| 36 37| 31 24| 21 23| 25   
 CLD PC CL| PC CL| CL CL| PC PC| OV OV| OV OV| OV OV| OV   
 WND 14 22| 18 11| 9 10| 10 19| 19 19| 13 13|999 999|999   
 P12  9  7| 6  0| 1  6| 11 14| 32 52| 48 25| 15 18| 24999999
 P24   23|   6|   6|   16|   66|   48|   24|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  3| 2  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   2|   1|    |     
 T12 10  1| 1  2| 1  1| 1  2| 8  6| 11  2| 1  1| 1   
 T24    | 1  | 2  | 1  | 9  | 17  | 2  | 2   
 PZP  0  0| 0  1| 1  3| 0  2| 0  1| 3  2| 2  2| 2   
 PSN  5  5| 41 86| 48 19| 14 13| 13  8| 8 30| 55 58| 30   
 PRS  7  0| 34 12| 36  8| 18 13| 5  6| 15 21| 18 13| 18   
 TYP  R  R| RS  S| S  R| R  R| R  R| R RS| S  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

CUSTER       
 KCUT  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 28 43| 19 44| 23 58| 31 58| 33 50| 25 41| 23 41| 26 25 50
 TMP 31 37| 23 40| 28 54| 35 52| 36 44| 28 36| 27 35| 28   
 DPT 12 13| 9  9| 8 10| 14 26| 22 21| 18 17| 17 23| 22   
 CLD PC PC| PC CL| PC CL| PC PC| OV OV| OV OV| OV OV| OV   
 WND 16 14| 13 14| 11 13| 8 14| 14 17| 14 14| 11 19| 9   
 P12  8  7| 5 10| 2  7| 6 12| 9 18| 15 13| 11 30| 22999999
 P24   11|   12|   7|   12|   22|   19|   30|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 0  1| 0  1| 2  0| 2  4| 1  2| 2  2| 3   
 T24    | 1  | 1  | 2  | 4  | 9  | 3  | 3   
 PZP  0  2| 0  3| 2  2| 1  1| 1  2| 1  1| 0  4| 2   
 PSN 33 37| 41 49| 44 32| 23 29| 22 19| 32 47| 50 48| 43   
 PRS 22  0| 29  0| 21  4| 26 13| 5  9| 10 15| 16 17| 17   
 TYP RS  R| RS  S| RS  R| RS  R| R  R| R  S| RS  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

FAITH        
 KD07  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 32 50| 25 54| 32 68| 34 59| 35 45| 26 40| 24 47| 28 29 54
 TMP 34 43| 27 54| 33 67| 36 58| 36 39| 28 35| 26 43| 30   
 DPT 21 19| 18 14| 20 18| 24 29| 30 27| 23 21| 19 25| 23   
 CLD CL PC| PC CL| CL CL| OV PC| OV OV| OV OV| PC OV| OV   
 WND 24 29| 24 13| 13 12| 11 22| 23 19| 15 12| 18 31| 23   
 P12  2  6| 9  5| 0  6| 5 13| 18 32| 22 21| 13 21| 22999999
 P24    6|   9|   6|   13|   32|   28|   22|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  1| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  0| 0  1| 0  1| 0  1| 3  2| 0  1| 0  1| 1   
 T24    | 0  | 1  | 1  | 5  | 2  | 1  | 1   
 PZP  1  2| 0  0| 1  3| 1  2| 5  5| 4  3| 3  5| 4   
 PSN 30 43| 52 49| 30 29| 10  9| 5 12| 46 68| 66 59| 28   
 PRS 18  9| 37 15| 30  7| 10 10| 10 18| 19 14| 14 15| 19   
 TYP RS RS| S  S| RS  R| R  R| R  R| RS  S| S  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

SIOUX FALLS     
 KFSD  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 39 66| 27 51| 30 65| 36 62| 45 59| 39 53| 28 53| 30 29 55
 TMP 40 58| 29 48| 33 60| 38 57| 46 53| 40 47| 31 48| 33   
 DPT 28 22| 23 19| 24 26| 31 36| 41 43| 35 28| 24 25| 25   
 CLD PC CL| PC CL| CL CL| CL PC| OV OV| OV OV| OV OV| OV   
 WND 14 17| 17 12| 8 12| 9 21| 21 17| 16 17| 11 15| 22   
 P12 26  3| 6  1| 1  6| 11 13| 32 47| 44 23| 16 19| 26 27 22
 P24   42|   6|   6|   17|   66|   44|   25|    38
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  2| 2  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   2|   1|    |     
 T12 23  1| 1  2| 1  2| 2  2| 14  6| 10  2| 2  2| 4   
 T24    | 1  | 2  | 2  | 14  | 17  | 3  | 4   
 PZP  0  0| 1  1| 0  2| 1  1| 1  1| 2  1| 2  2| 2   
 PSN  0  0| 32 68| 41 18| 10  9| 12  7| 5 17| 44 43| 18   
 PRS  4  0| 33 24| 33  6| 11  8| 4  5| 12 21| 20 16| 13   
 TYP  R  R| RS  S| RS  R| R  R| R  R| R  R| RS RS| R   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

HURON        
 KHON  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 35 64| 24 52| 29 65| 34 64| 42 59| 34 51| 25 49| 29 30 54
 TMP 37 56| 26 51| 31 62| 36 59| 43 52| 35 45| 27 44| 32   
 DPT 28 21| 21 18| 22 22| 28 33| 36 33| 31 25| 22 22| 25   
 CLD CL CL| PC CL| CL CL| CL PC| OV OV| OV OV| OV PC| OV   
 WND 18 24| 21 10| 8 10| 10 18| 23 18| 17 17| 18 12| 19   
 P12  0  2| 12  1| 2  9| 4  8| 32 38| 27 23| 15 15| 22 22 20
 P24   14|   12|   9|   11|   46|   36|   22|    31
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  3| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   1|   1|    |     
 T12  0  1| 1  2| 1  1| 0  2| 17 16| 6  1| 1  1| 2   
 T24    | 1  | 2  | 1  | 17  | 22  | 1  | 2   
 PZP  0  0| 0  1| 1  2| 1  2| 1  1| 3  3| 2  2| 3   
 PSN  9 10| 42 76| 43 22| 9  6| 10  7| 10 42| 60 45| 22   
 PRS  8  0| 36 18| 35  4| 10  8| 4  5| 17 22| 16 14| 17   
 TYP  R  R| RS  S| RS  R| R  R| R  R| R RS| S RS| R   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

WINNER WILEY FIELD 
 KICR  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 36 65| 27 56| 33 75| 36 72| 45 63| 32 52| 28 53| 31 32 58
 TMP 38 58| 29 51| 37 70| 40 65| 47 58| 35 48| 31 50| 34   
 DPT 24 16| 21 12| 21 15| 26 31| 35 27| 24 23| 21 24| 24   
 CLD CL PC| PC PC| PC CL| PC PC| OV OV| OV PC| PC OV| OV   
 WND 20 20| 19 10| 9 12| 9 20| 20 21| 19 20| 10 20| 21   
 P12  0  4| 10 10| 0  9| 4 11| 14 20| 15 16| 9 26| 24999999
 P24    8|   24|   9|   11|   24|   20|   26|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 0  2| 0  1| 1  1| 12  8| 2  1| 1  1| 2   
 T24    | 1  | 2  | 1  | 12  | 8  | 1  | 3   
 PZP  0  1| 1  0| 1  2| 1  1| 1  1| 2  2| 2  7| 4   
 PSN 16 23| 35 42| 30 30| 5  2| 10  6| 7 34| 44 40| 18   
 PRS 11  0| 30 21| 29  4| 3  2| 4  5| 13 20| 18 21| 19   
 TYP  R  R| RS RS| RS  R| R  R| R  R| R RS| RS RS| R   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

PINE RIDGE     
 KIEN  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 25 52| 19 54| 24 68| 30 68| 34 64| 26 55| 24 47| 29 28 56
 TMP 29 45| 23 52| 29 66| 35 66| 37 59| 29 50| 28 44| 32   
 DPT 17 16| 16 14| 15 15| 21 25| 27 24| 23 24| 23 24| 28   
 CLD PC OV| OV CL| CL CL| PC PC| OV PC| PC PC| OV OV| OV   
 WND 17 13| 13 12| 11 10| 9 12| 13 22| 11 18| 15 24| 19   
 P12 11 21| 9  5| 3  5| 6 14| 8 16| 12 13| 11 30| 23999999
 P24   21|   21|   5|   14|   18|   17|   30|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  1  2| 0  3| 0  1| 3  0| 4  2| 1  2| 1  2| 3   
 T24    | 2  | 3  | 3  | 5  | 4  | 3  | 3   
 PZP  1  2| 1  2| 1  2| 1  1| 1  1| 1  1| 1  6| 2   
 PSN 34 37| 35 36| 33 31| 16 18| 15  9| 12 33| 35 46| 33   
 PRS 19  0| 28  4| 27  5| 17  8| 4  6| 10 15| 17 15| 18   
 TYP RS  R| RS  R| RS  R| R  R| R  R| R RS| RS  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

MOBRIDGE      
 KMBG  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 35 52| 21 51| 25 62| 29 59| 33 50| 26 43| 22 46| 26 29 53
 TMP 37 46| 23 51| 28 60| 32 56| 35 45| 28 39| 23 42| 28   
 DPT 27 18| 18 19| 21 22| 23 27| 26 24| 23 21| 18 22| 22   
 CLD CL CL| PC PC| PC PC| OV OV| OV OV| OV OV| OV OV| OV   
 WND 19 25| 19 11| 10 10| 12 21| 32 21| 15 16| 10 19| 14   
 P12  4  8| 11 10| 5 14| 6 16| 36 49| 31 25| 15 14| 21999999
 P24    8|   12|   14|   16|   56|   41|   24|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  4| 1  1|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   2|   1|    |     
 T12  0  0| 1  1| 1  1| 1  2| 12  8| 1  1| 1  0| 3   
 T24    | 1  | 1  | 1  | 16  | 8  | 1  | 3   
 PZP  0  2| 0  1| 1  2| 2  3| 5  7| 7  2| 3  3| 4   
 PSN 24 39| 56 75| 36 30| 13 15| 4 15| 44 75| 74 62| 28   
 PRS 17 25| 35 13| 33  6| 20 17| 14 24| 22 10| 9 12| 18   
 TYP  R RS| S  S| RS  R| R  R| R RS| RS  S| S  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   1|    |     
                                   

MITCHELL      
 KMHE  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 37 64| 28 54| 31 68| 35 66| 45 59| 37 54| 30 52| 32 31 55
 TMP 39 59| 29 50| 34 64| 38 63| 47 53| 39 50| 32 47| 34   
 DPT 27 22| 22 15| 24 23| 28 36| 40 40| 34 28| 27 26| 27   
 CLD PC CL| PC PC| CL CL| CL PC| OV OV| OV OV| OV PC| OV   
 WND 16 20| 20 10| 7 11| 7 19| 19 20| 20 19| 13 14| 14   
 P12  6  0| 12  2| 0  6| 4  9| 26 29| 21 19| 12 16| 23999999
 P24   12|   13|   6|   10|   39|   28|   19|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  1| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   1|   0|    |     
 T12  5  1| 1  2| 1  1| 1  2| 17 13| 7  2| 1  1| 2   
 T24    | 1  | 2  | 1  | 17  | 20  | 2  | 2   
 PZP  0  0| 1  0| 0  2| 1  1| 1  1| 3  2| 2  3| 3   
 PSN  2  2| 36 63| 38 21| 7  4| 10  6| 6 26| 49 36| 16   
 PRS  4  0| 33 24| 33  3| 6  5| 4  5| 14 22| 18 17| 15   
 TYP  R  R| RS  S| RS  R| R  R| R  R| R RS| RS RS| R   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

PHILIP       
 KPHP  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 31 56| 23 56| 27 68| 32 66| 36 58| 30 46| 24 46| 26 29 56
 TMP 33 49| 26 53| 30 64| 34 61| 39 53| 33 40| 26 42| 28   
 DPT 21 15| 18 15| 18 17| 23 30| 31 28| 25 21| 19 25| 22   
 CLD CL PC| PC CL| PC CL| PC PC| OV OV| OV OV| PC OV| OV   
 WND 20 23| 20 11| 11  9| 8 18| 22 21| 18 19| 10 21| 16   
 P12  7  4| 6  4| 0  7| 5 14| 11 22| 17 17| 11 27| 23999999
 P24    7|   9|   7|   14|   23|   23|   27|   999
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  1| 0  1| 0  1| 1  1| 3  3| 2  1| 0  1| 1   
 T24    | 1  | 1  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1   
 PZP  1  2| 0  0| 1  3| 1  1| 1  1| 2  2| 2  7| 4   
 PSN 30 36| 43 38| 30 29| 8  8| 10  7| 17 49| 50 49| 22   
 PRS 16  0| 32 14| 29  6| 9  6| 5  6| 15 16| 17 18| 19   
 TYP  R  R| RS RS| RS  R| R  R| R  R| R  S| RS  S| R   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

PIERRE       
 KPIR  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 35 57| 27 53| 30 68| 35 65| 37 57| 29 48| 24 49| 26 30 55
 TMP 38 49| 30 50| 33 64| 38 61| 40 51| 32 44| 27 45| 29   
 DPT 24 16| 20 13| 22 17| 26 31| 30 30| 25 22| 20 23| 22   
 CLD CL CL| PC PC| PC CL| PC PC| OV OV| OV OV| PC OV| OV   
 WND 20 26| 21  9| 9 10| 12 20| 23 22| 19 21| 10 16| 16   
 P12  4  5| 7 11| 0  9| 5 12| 22 30| 21 21| 12 21| 23 17 16
 P24   10|   17|   9|   12|   35|   28|   21|    24
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  1| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  0| 1  1| 1  1| 0  1| 11  9| 2  0| 1  0| 2   
 T24    | 1  | 1  | 1  | 12  | 9  | 1  | 2   
 PZP  0  2| 0  0| 1  2| 1  1| 2  1| 3  3| 2  4| 4   
 PSN 22 33| 45 55| 32 31| 6  4| 7  6| 15 55| 60 49| 18   
 PRS 13  0| 35 19| 30  5| 5  5| 5  6| 19 19| 15 15| 19   
 TYP  R  R| RS  S| RS  R| R  R| R  R| R  S| S  S| R   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

RAPID CITY   
 KRAP  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 31 50| 24 55| 28 67| 33 62| 36 53| 27 48| 24 45| 27 29 54
 TMP 35 45| 27 53| 32 65| 36 57| 39 47| 30 43| 28 41| 30   
 DPT 18 20| 14 13| 13 16| 20 28| 28 29| 22 24| 19 27| 23   
 CLD CL PC| PC CL| PC CL| PC PC| OV OV| OV OV| PC OV| OV   
 WND 24 25| 22 16| 16 11| 8 18| 18 21| 20 19| 12 32| 14   
 P12  3  5| 3  7| 0  7| 5 12| 9 20| 16 15| 11 29| 22 19 18
 P24    7|   7|   7|   12|   22|   20|   29|    27
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  0| 0  1| 0  1| 1  0| 1  4| 1  1| 1  1| 2   
 T24    | 0  | 1  | 1  | 2  | 7  | 1  | 2   
 PZP  1  2| 0  2| 1  3| 1  1| 1  1| 1  2| 1  5| 2   
 PSN 34 38| 45 41| 38 31| 17 21| 15 13| 28 47| 48 45| 33   
 PRS 20  0| 29  3| 24  5| 21  9| 4  8| 12 14| 16 17| 17   
 TYP RS  R| RS RS| RS  R| R  R| R  R| R  S| RS  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

ELLSWORTH AFB    
 KRCA  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 33 51| 26 55| 29 68| 34 62| 36 52| 28 47| 25 46| 29 29 54
 TMP 37 47| 29 54| 32 66| 37 59| 39 46| 31 45| 28 43| 32   
 DPT 16 18| 15 14| 13 18| 19 30| 27 31| 23 24| 20 28| 25   
 CLD CL PC| PC CL| PC CL| PC PC| OV OV| OV OV| PC OV| OV   
 WND 24 25| 21 19| 16 12| 9 16| 19 23| 18 22| 11 27| 19   
 P12  3  5| 3  7| 0  7| 5 11| 9 21| 16 15| 11 28| 22999999
 P24    7|   7|   7|   11|   22|   21|   28|    28
 Q12  0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12  0  0| 0  1| 0  1| 1  0| 1  4| 1  1| 1  1| 2   
 T24    | 0  | 1  | 1  | 2  | 7  | 1  | 2   
 PZP  1  2| 0  2| 1  3| 1  1| 2  1| 2  2| 1  5| 2   
 PSN 34 39| 46 42| 38 31| 17 21| 14 13| 31 49| 51 45| 33   
 PRS 20  0| 30  3| 24  6| 20  9| 5  8| 13 14| 16 17| 17   
 TYP RS  R| RS RS| RS  R| R  R| R  R| RS  S| RS  S| RS   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   

YANKTON   
 KYKN  GFSX MOS GUIDANCE  4/01/2015 1200 UTC            
 FHR 24 36| 48 60| 72 84| 96 108|120 132|144 156|168 180|192   
   THU 02| FRI 03| SAT 04| SUN 05| MON 06| TUE 07| WED 08|THU CLIMO
 N/X 41 66| 31 52| 33 66| 39 67| 47 61| 37 54| 32 53| 33 32 56
 TMP 42 61| 33 50| 36 62| 41 63| 49 56| 39 49| 34 50| 35   
 DPT 30 21| 24 17| 24 28| 31 41| 43 44| 33 25| 26 21| 27   
 CLD PC CL| PC PC| CL CL| CL PC| OV OV| PC PC| OV OV| OV   
 WND 17 18| 17 13| 9 19| 12 14| 14 14| 22 24| 15 14| 19   
 P12 48  0| 0  6| 0  8| 4 14| 24 22| 15 13| 9 15| 24999999
 P24   48|   16|   8|   14|   36|   20|   16|   999
 Q12  1  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0| 0  0|    |     
 Q24    1|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
 T12 32  2| 1  2| 2  3| 3  1| 23  9| 7  2| 3  2| 5   
 T24    | 2  | 2  | 3  | 23  | 14  | 4  | 6   
 PZP  1  0| 1  0| 0  1| 1  1| 1  1| 2  1| 2  4| 2   
 PSN  0  0| 30 47| 23 11| 5  2| 9  5| 3 12| 32 24| 6   
 PRS  2  0| 30 31| 24  2| 3  3| 3  5| 10 17| 21 21| 10   
 TYP  R  R| RS  S| R  R| R  R| R  R| R  R| RS RS| R   
 SNW    0|   0|   0|   0|   0|   0|    |     
                                   * To view other MOS products

* Go back to the Statistical Modeling Branch HomePage