Home > Products > Valid Products > MTR

000
SAUS45 KFGZ 212358
MTRFLG
METAR KFLG 212357Z 22012KT 10SM CLR 16/03 A3011 RMK AO2 SLP136
T01610028 10183 20156 55002

000
SAUS45 KFGZ 212258
MTRFLG
METAR KFLG 212257Z 24012KT 10SM CLR 18/02 A3011 RMK AO2 SLP129
T01780017

000
SAUS45 KFGZ 212258
MTRFLG
METAR KFLG 212257Z 24012KT 10SM CLR 18/02 A3011 RMK AO2 SLP129
T01780017

000
SAUS45 KFGZ 212158
MTRFLG
METAR KFLG 212157Z 19009G16KT 10SM CLR 18/02 A3010 RMK AO2 SLP125
T01780017

000
SAUS45 KFGZ 212158
MTRFLG
METAR KFLG 212157Z 19009G16KT 10SM CLR 18/02 A3010 RMK AO2 SLP125
T01780017

000
SAUS45 KFGZ 212058
MTRFLG
METAR KFLG 212057Z 22010KT 10SM CLR 18/02 A3012 RMK AO2 SLP130
T01830017 56018

000
SAUS45 KFGZ 211958
MTRFLG
METAR KFLG 211957Z 22009KT 10SM CLR 18/02 A3014 RMK AO2 SLP136
T01780022

000
SAUS45 KFGZ 211958
MTRFLG
METAR KFLG 211957Z 22009KT 10SM CLR 18/02 A3014 RMK AO2 SLP136
T01780022

000
SAUS45 KFGZ 211858
MTRFLG
METAR KFLG 211857Z 21007KT 10SM CLR 17/02 A3016 RMK AO2 SLP145
T01670022

000
SAUS45 KFGZ 211758
MTRFLG
METAR KFLG 211757Z 22006KT 10SM CLR 16/04 A3018 RMK AO2 SLP156
T01560039 10161 20006 58004

000
SAUS45 KFGZ 211658
MTRFLG
METAR KFLG 211657Z 22005KT 10SM CLR 14/06 A3019 RMK AO2 SLP159
T01390056

000
SAUS45 KFGZ 211658
MTRFLG
METAR KFLG 211657Z 22005KT 10SM CLR 14/06 A3019 RMK AO2 SLP159
T01390056

000
SAUS45 KFGZ 211558
MTRFLG
METAR KFLG 211557Z 00000KT 10SM CLR 13/06 A3020 RMK AO2 SLP159
T01330061

000
SAUS45 KFGZ 211558
MTRFLG
METAR KFLG 211557Z 00000KT 10SM CLR 13/06 A3020 RMK AO2 SLP159
T01330061

000
SAUS45 KFGZ 211458
MTRFLG
METAR KFLG 211457Z 00000KT 10SM CLR 07/04 A3020 RMK AO2 SLP169
T00720044 53011

000
SAUS45 KFGZ 211358
MTRFLG
METAR KFLG 211357Z 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3017 RMK AO2 SLP175
T00111006

000
SAUS45 KFGZ 211258
MTRFLG
METAR KFLG 211257Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3017 RMK AO2 SLP168
T00061006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 211158
MTRFLG
METAR KFLG 211157Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3016 RMK AO2 SLP155
T00110000 10044 20011 56008 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 211158
MTRFLG
METAR KFLG 211157Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3016 RMK AO2 SLP155
T00110000 10044 20011 56008 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 211058
MTRFLG
METAR KFLG 211057Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3016 RMK AO2 SLP154
T00170000 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 211058
MTRFLG
METAR KFLG 211057Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3016 RMK AO2 SLP154
T00170000 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210958
MTRFLG
METAR KFLG 210957Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3017 RMK AO2 SLP152
T00280006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210958
MTRFLG
METAR KFLG 210957Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3017 RMK AO2 SLP152
T00280006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210858
MTRFLG
METAR KFLG 210857Z AUTO 00000KT 10SM FEW085 03/01 A3018 RMK AO2
SLP156 T00280011 55000 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210758
MTRFLG
METAR KFLG 210757Z AUTO 00000KT 10SM BKN085 03/02 A3018 RMK AO2
SLP153 T00330017 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210658
MTRFLG
METAR KFLG 210657Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3018 RMK AO2 SLP152
T00390017 401780006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210558
MTRFLG
METAR KFLG 210557Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3018 RMK AO2 SLP156
T00440022 10156 20044 50003 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210458
MTRFLG
METAR KFLG 210457Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/03 A3019 RMK AO2 SLP158
T00560028 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210358
MTRFLG
METAR KFLG 210357Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/04 A3018 RMK AO2 SLP155
T00720039 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210358
MTRFLG
METAR KFLG 210357Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/04 A3018 RMK AO2 SLP155
T00720039 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210258
MTRFLG
METAR KFLG 210257Z AUTO 00000KT 10SM FEW070 09/04 A3017 RMK AO2
SLP164 T00890044 50005 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210258
MTRFLG
METAR KFLG 210257Z AUTO 00000KT 10SM FEW070 09/04 A3017 RMK AO2
SLP164 T00890044 50005 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 210158
MTRFLG
METAR KFLG 210157Z 00000KT 10SM SCT070 10/05 A3018 RMK AO2 SLP177
T01000050

000
SAUS45 KFGZ 210158
MTRFLG
METAR KFLG 210157Z 00000KT 10SM SCT070 10/05 A3018 RMK AO2 SLP177
T01000050

000
SAUS45 KFGZ 210058
MTRFLG
METAR KFLG 210057Z 00000KT 10SM BKN065 13/06 A3016 RMK AO2 SLP162
T01280056

000
SAUS45 KFGZ 202358
MTRFLG
METAR KFLG 202357Z 18004KT 10SM FEW060 BKN100 16/04 A3016 RMK AO2
SLP155 T01560039 10178 20150 58002

000
SAUS45 KFGZ 202258
MTRFLG
METAR KFLG 202257Z AUTO 22007KT 10SM BKN060 16/04 A3016 RMK AO2
SLP155 T01560044

000
SAUS45 KFGZ 202158
MTRFLG
METAR KFLG 202157Z 21012KT 10SM CLR 16/04 A3017 RMK AO2 SLP158
T01560044

000
SAUS45 KFGZ 202158
MTRFLG
METAR KFLG 202157Z 21012KT 10SM CLR 16/04 A3017 RMK AO2 SLP158
T01560044

000
SAUS45 KFGZ 202058
MTRFLG
METAR KFLG 202057Z VRB06KT 10SM SCT050 BKN070 17/03 A3017 RMK AO2
SLP152 T01670033 56014

000
SAUS45 KFGZ 201958
MTRFLG
METAR KFLG 201957Z 09005KT 10SM BKN060 17/03 A3017 RMK AO2 SLP152
T01720033

000
SAUS45 KFGZ 201858
MTRFLG
METAR KFLG 201857Z 12006KT 10SM FEW048 17/03 A3020 RMK AO2 SLP161
T01670033

000
SAUS45 KFGZ 201758
MTRFLG
METAR KFLG 201757Z 00000KT 10SM CLR 15/03 A3022 RMK AO2 SLP168
T01500033 10156 20006 50001

000
SAUS45 KFGZ 201658
MTRFLG
METAR KFLG 201657Z 00000KT 10SM CLR 14/03 A3022 RMK AO2 SLP171
T01390033

000
SAUS45 KFGZ 201558
MTRFLG
METAR KFLG 201557Z 05004KT 10SM CLR 12/04 A3022 RMK AO2 SLP176
T01220039

000
SAUS45 KFGZ 201458
MTRFLG
METAR KFLG 201457Z 00000KT 10SM CLR 07/03 A3021 RMK AO2 SLP181
T00670028 51008

000
SAUS45 KFGZ 201358
MTRFLG
METAR KFLG 201357Z 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3020 RMK AO2 SLP185
T00111006

000
SAUS45 KFGZ 201258
MTRFLG
METAR KFLG 201257Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3019 RMK AO2 SLP177
T00111006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 201158
MTRFLG
METAR KFLG 201157Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3018 RMK AO2 SLP161
70001 T00111006 10044 20006 55001 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 201058
MTRFLG
METAR KFLG 201057Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/M01 A3017 RMK AO2 SLP152
T00171006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 201058
MTRFLG
METAR KFLG 201057Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/M01 A3017 RMK AO2 SLP152
T00171006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200958
MTRFLG
METAR KFLG 200957Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3017 RMK AO2 SLP153
T00111006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200958
MTRFLG
METAR KFLG 200957Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3017 RMK AO2 SLP153
T00111006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200858
MTRFLG
METAR KFLG 200857Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3019 RMK AO2 SLP157
T00220006 53000 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200758
MTRFLG
METAR KFLG 200757Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3018 RMK AO2 SLP153
T00280006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200758
MTRFLG
METAR KFLG 200757Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3018 RMK AO2 SLP153
T00280006 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200658
MTRFLG
METAR KFLG 200657Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3018 RMK AO2 SLP155
T00330011 401890033 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200558
MTRFLG
METAR KFLG 200557Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3018 RMK AO2 SLP162
T00440017 10167 20039 50002 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200458
MTRFLG
METAR KFLG 200457Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3019 RMK AO2 SLP168
T00440022 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200358
MTRFLG
METAR KFLG 200357Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/03 A3018 RMK AO2 SLP165
T00560028 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200258
MTRFLG
METAR KFLG 200257Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3018 RMK AO2 SLP157
T00720028 53012 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200217
MTRFLG
SPECI KFLG 200216Z AUTO 00000KT 3SM HZ CLR 09/04 A3017 RMK AO2
T00890039 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200210
MTRFLG
SPECI KFLG 200209Z AUTO 23003KT 1 3/4SM HZ CLR 08/04 A3017 RMK AO2
VIS 1 1/4V5 T00830039 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 200158
MTRFLG
METAR KFLG 200157Z 00000KT 8SM CLR 09/04 A3016 RMK AO2 SLP145
T00940039

000
SAUS45 KFGZ 200058
MTRFLG
METAR KFLG 200057Z 00000KT 10SM SCT100 12/04 A3015 RMK AO2 SLP136
T01220044

000
SAUS45 KFGZ 192358
MTRFLG
METAR KFLG 192357Z 05007KT 10SM FEW060 SCT095 OVC110 17/02 A3013 RMK
AO2 SLP123 60000 T01670017 10189 20128 55000

000
SAUS45 KFGZ 192358
MTRFLG
METAR KFLG 192357Z 05007KT 10SM FEW060 SCT095 OVC110 17/02 A3013 RMK
AO2 SLP123 60000 T01670017 10189 20128 55000

000
SAUS45 KFGZ 192258
MTRFLG
METAR KFLG 192257Z AUTO VRB03KT 10SM FEW070 SCT085 17/04 A3013 RMK
AO2 SLP132 T01670044

000
SAUS45 KFGZ 192258
MTRFLG
METAR KFLG 192257Z AUTO VRB03KT 10SM FEW070 SCT085 17/04 A3013 RMK
AO2 SLP132 T01670044

000
SAUS45 KFGZ 192158
MTRFLG
METAR KFLG 192157Z 09006KT 10SM BKN060 BKN080 17/02 A3013 RMK AO2
SLP134 T01720022

000
SAUS45 KFGZ 192058
MTRFLG
METAR KFLG 192057Z VRB05KT 10SM FEW070 18/02 A3014 RMK AO2 SLP136
60000 T01780022 56020

000
SAUS45 KFGZ 191958
MTRFLG
METAR KFLG 191957Z VRB06KT 10SM CLR 18/02 A3015 RMK AO2 SLP139
T01780017

000
SAUS45 KFGZ 191858
MTRFLG
METAR KFLG 191857Z 16005KT 10SM FEW100 17/03 A3018 RMK AO2
RAB07E08B27E31 SLP149 P0000 T01670033

000
SAUS45 KFGZ 191759
MTRFLG
METAR KFLG 191757Z 25003KT 10SM BKN070 OVC090 13/05 A3021 RMK AO2
RAE22 SLP164 P0001 60001 T01280050 10139 20089 50000

000
SAUS45 KFGZ 191658
MTRFLG
METAR KFLG 191657Z 21008KT 9SM -RA FEW044 BKN055 OVC075 11/05 A3023
RMK AO2 RAB51 SLP178 P0000 T01110050

000
SAUS45 KFGZ 191558
MTRFLG
METAR KFLG 191557Z 00000KT 10SM BKN110 11/04 A3022 RMK AO2 SLP169
T01110039

000
SAUS45 KFGZ 191458
MTRFLG
METAR KFLG 191457Z 18006KT 10SM FEW085 SCT120 12/03 A3021 RMK AO2
SLP159 60000 T01170033 53012

000
SAUS45 KFGZ 191358
MTRFLG
METAR KFLG 191357Z 36005KT 10SM OVC090 11/03 A3017 RMK AO2 RAE25
SLP143 P0000 T01110028

000
SAUS45 KFGZ 191258
MTRFLG
METAR KFLG 191257Z AUTO 07010KT 10SM -RA SCT048 BKN095 OVC110 11/03
A3017 RMK AO2 PK WND 15031/1233 RAB08 SLP138 P0000 T01110033 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 191200 COR
MTRFLG
METAR KFLG 191157Z AUTO 10008KT 10SM BKN080 OVC095 09/04 A3016 RMK
AO2 RAB12E31 SLP133 P0000 60000 T00940044 10100 20033 53005 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 191159 COR
MTRFLG
METAR KFLG 191157Z AUTO 10008KT 10SM BKN080 OVC095 09/04 A3016 RMK
AO2 RAB12E31 SLP133 P0000 60000 T00940044 10100 20033 53005 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 191158
MTRFLG
METAR KFLG 191157Z AUTO 10008KT 10SM BKN080 OVC095 09/04 A3016 RMK
AO2 RAB12E31 SLP133 P0000 60000 T00940044 10100 20033 53005 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 191058
MTRFLG
METAR KFLG 191057Z AUTO 00000KT 10SM BKN070 OVC090 06/02 A3014 RMK
AO2 SLP132 T00560022 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190958
MTRFLG
METAR KFLG 190957Z AUTO 00000KT 10SM FEW070 SCT085 04/02 A3013 RMK
AO2 SLP131 T00390017 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190958
MTRFLG
METAR KFLG 190957Z AUTO 00000KT 10SM FEW070 SCT085 04/02 A3013 RMK
AO2 SLP131 T00390017 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190858
MTRFLG
METAR KFLG 190857Z AUTO 00000KT 10SM FEW075 FEW090 03/01 A3014 RMK
AO2 SLP137 T00330011 56004 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190759
MTRFLG
METAR KFLG 190757Z AUTO 00000KT 10SM FEW080 04/02 A3015 RMK AO2
SLP140 T00390017 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190659
MTRFLG
METAR KFLG 190657Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3015 RMK AO2 SLP136
T00500022 402000039 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190558
MTRFLG
METAR KFLG 190557Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3016 RMK AO2 SLP139
T00670033 10172 20061 58003 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190458
MTRFLG
METAR KFLG 190457Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3016 RMK AO2 SLP141
T00670033 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190458
MTRFLG
METAR KFLG 190457Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3016 RMK AO2 SLP141
T00670033 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190358
MTRFLG
METAR KFLG 190357Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/03 A3018 RMK AO2 SLP153
T00890033 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190358
MTRFLG
METAR KFLG 190357Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/03 A3018 RMK AO2 SLP153
T00890033 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190258
MTRFLG
METAR KFLG 190257Z AUTO 00000KT 10SM SCT065 11/04 A3017 RMK AO2
SLP156 T01060044 53009 TSNO

000
SAUS45 KFGZ 190158
MTRFLG
METAR KFLG 190157Z 21008KT 10SM FEW065 BKN095 12/05 A3016 RMK AO2
SLP157 T01220050

000
SAUS45 KFGZ 190058
MTRFLG
METAR KFLG 190057Z 00000KT 10SM BKN070 BKN100 14/05 A3014 RMK AO2
SLP141 T01390050

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities