Home > Products > Valid Products > MTR

000
SAGM31 PGUM 032054
MTRGUM
METAR PGUM 032054Z 08004KT 10SM CLR 26/24 A2984 RMK AO2 SLP098
T02610244 53005 $

000
SAGM31 PGUM 032054
MTRGUM
METAR PGUM 032054Z 08004KT 10SM CLR 26/24 A2984 RMK AO2 SLP098
T02610244 53005 $
000
SAGM31 PGUM 032054
MTRGUM
METAR PGUM 032054Z 08004KT 10SM CLR 26/24 A2984 RMK AO2 SLP098
T02610244 53005 $

000
SAGM31 PGUM 031955
MTRGUM
METAR PGUM 031954Z 07004KT 10SM FEW065 26/24 A2983 RMK AO2 SLP094
T02610244 $

000
SAGM31 PGUM 031955
MTRGUM
METAR PGUM 031954Z 07004KT 10SM FEW065 26/24 A2983 RMK AO2 SLP094
T02610244 $
000
SAGM31 PGUM 031955
MTRGUM
METAR PGUM 031954Z 07004KT 10SM FEW065 26/24 A2983 RMK AO2 SLP094
T02610244 $
000
SAGM31 PGUM 031955
MTRGUM
METAR PGUM 031954Z 07004KT 10SM FEW065 26/24 A2983 RMK AO2 SLP094
T02610244 $

000
SAGM31 PGUM 031854
MTRGUM
METAR PGUM 031854Z 06005KT 10SM BKN035 BKN085 26/25 A2983 RMK AO2
SLP094 T02610250 $

000
SAGM31 PGUM 031854
MTRGUM
METAR PGUM 031854Z 06005KT 10SM BKN035 BKN085 26/25 A2983 RMK AO2
SLP094 T02610250 $
000
SAGM31 PGUM 031759
MTRGUM
METAR PGUM 031754Z COR 09004KT 10SM FEW020 26/25 A2983 RMK AO2
SLP093 60001 T02560250 55004 $

000
SAGM31 PGUM 031759
MTRGUM
METAR PGUM 031754Z COR 09004KT 10SM FEW020 26/25 A2983 RMK AO2
SLP093 60001 T02560250 55004 $
000
SAGM31 PGUM 031759
MTRGUM
METAR PGUM 031754Z COR 09004KT 10SM FEW020 26/25 A2983 RMK AO2
SLP093 60001 T02560250 55004 $

000
SAGM31 PGUM 031755
MTRGUM
METAR PGUM 031754Z 09004KT 10SM CLR 26/25 A2983 RMK AO2 SLP093 60001
T02560250 55004 $

000
SAGM31 PGUM 031755
MTRGUM
METAR PGUM 031754Z 09004KT 10SM CLR 26/25 A2983 RMK AO2 SLP093 60001
T02560250 55004 $
000
SAGM31 PGUM 031657
MTRGUM
METAR PGUM 031654Z COR 06003KT 10SM FEW020 26/25 A2981 RMK AO2
SLP085 T02610250 $
000
SAGM31 PGUM 031657
MTRGUM
METAR PGUM 031654Z COR 06003KT 10SM FEW020 26/25 A2981 RMK AO2
SLP085 T02610250 $

000
SAGM31 PGUM 031657
MTRGUM
METAR PGUM 031654Z COR 06003KT 10SM FEW020 26/25 A2981 RMK AO2
SLP085 T02610250 $
000
SAGM31 PGUM 031657
MTRGUM
METAR PGUM 031654Z COR 06003KT 10SM FEW020 26/25 A2981 RMK AO2
SLP085 T02610250 $

000
SAGM31 PGUM 031655
MTRGUM
METAR PGUM 031654Z 06003KT 10SM CLR 26/25 A2981 RMK AO2 SLP085
T02610250 $
000
SAGM31 PGUM 031655
MTRGUM
METAR PGUM 031654Z 06003KT 10SM CLR 26/25 A2981 RMK AO2 SLP085
T02610250 $

000
SAGM31 PGUM 031555
MTRGUM
METAR PGUM 031554Z 03003KT 10SM FEW020 26/26 A2982 RMK AO2 RAE1455
SLP090 T02600256 $
000
SAGM31 PGUM 031555
MTRGUM
METAR PGUM 031554Z 03003KT 10SM FEW020 26/26 A2982 RMK AO2 RAE1455
SLP090 T02600256 $

000
SAGM31 PGUM 031454
MTRGUM
METAR PGUM 031454Z 03004KT 10SM -RA FEW050 SCT100 26/25 A2984 RMK
AO2 RAB00 SLP097 P0001 60001 T02610250 58013 $
000
SAGM31 PGUM 031454
MTRGUM
METAR PGUM 031454Z 03004KT 10SM -RA FEW050 SCT100 26/25 A2984 RMK
AO2 RAB00 SLP097 P0001 60001 T02610250 58013 $

000
SAGM31 PGUM 031454
MTRGUM
METAR PGUM 031454Z 03004KT 10SM -RA FEW050 SCT100 26/25 A2984 RMK
AO2 RAB00 SLP097 P0001 60001 T02610250 58013 $
000
SAGM31 PGUM 031454
MTRGUM
METAR PGUM 031454Z 03004KT 10SM -RA FEW050 SCT100 26/25 A2984 RMK
AO2 RAB00 SLP097 P0001 60001 T02610250 58013 $

000
SAGM31 PGUM 031354
MTRGUM
METAR PGUM 031354Z 02004KT 10SM CLR 26/24 A2987 RMK AO2 SLP107
T02610244 403170250 $

000
SAGM31 PGUM 031354
MTRGUM
METAR PGUM 031354Z 02004KT 10SM CLR 26/24 A2987 RMK AO2 SLP107
T02610244 403170250 $
000
SAGM31 PGUM 031354
MTRGUM
METAR PGUM 031354Z 02004KT 10SM CLR 26/24 A2987 RMK AO2 SLP107
T02610244 403170250 $
000
SAGM31 PGUM 031354
MTRGUM
METAR PGUM 031354Z 02004KT 10SM CLR 26/24 A2987 RMK AO2 SLP107
T02610244 403170250 $

000
SAGM31 PGUM 031254
MTRGUM
METAR PGUM 031254Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2988 RMK AO2 SLP109
T02610244 $
000
SAGM31 PGUM 031254
MTRGUM
METAR PGUM 031254Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2988 RMK AO2 SLP109
T02610244 $

000
SAGM31 PGUM 031254
MTRGUM
METAR PGUM 031254Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2988 RMK AO2 SLP109
T02610244 $

000
SAGM31 PGUM 031254
MTRGUM
METAR PGUM 031254Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2988 RMK AO2 SLP109
T02610244 $
000
SAGM31 PGUM 031208
MTRGUM
METAR PGUM 031154Z COR 03003KT 10SM CLR 26/25 A2988 RMK AO2 SLP110
60003 70110 T02610250 10267 20250 53005 $

000
SAGM31 PGUM 031208
MTRGUM
METAR PGUM 031154Z COR 03003KT 10SM CLR 26/25 A2988 RMK AO2 SLP110
60003 70110 T02610250 10267 20250 53005 $
000
SAGM31 PGUM 031208
MTRGUM
METAR PGUM 031154Z COR 03003KT 10SM CLR 26/25 A2988 RMK AO2 SLP110
60003 70110 T02610250 10267 20250 53005 $
000
SAGM31 PGUM 031155
MTRGUM
METAR PGUM 031154Z 03003KT 10SM CLR 26/25 A2988 RMK AO2 SLP110 60001
70092 T02610250 10267 20250 53005 $
000
SAGM31 PGUM 031155
MTRGUM
METAR PGUM 031154Z 03003KT 10SM CLR 26/25 A2988 RMK AO2 SLP110 60001
70092 T02610250 10267 20250 53005 $

000
SAGM31 PGUM 031055
MTRGUM
METAR PGUM 031054Z 00000KT 10SM CLR 26/25 A2987 RMK AO2 SLP107
T02560250 $

000
SAGM31 PGUM 031055
MTRGUM
METAR PGUM 031054Z 00000KT 10SM CLR 26/25 A2987 RMK AO2 SLP107
T02560250 $
000
SAGM31 PGUM 031055
MTRGUM
METAR PGUM 031054Z 00000KT 10SM CLR 26/25 A2987 RMK AO2 SLP107
T02560250 $
000
SAGM31 PGUM 031055
MTRGUM
METAR PGUM 031054Z 00000KT 10SM CLR 26/25 A2987 RMK AO2 SLP107
T02560250 $

000
SAGM31 PGUM 030954
MTRGUM
METAR PGUM 030954Z 00000KT 10SM FEW095 26/25 A2987 RMK AO2 SLP107
T02610250 $
000
SAGM31 PGUM 030954
MTRGUM
METAR PGUM 030954Z 00000KT 10SM FEW095 26/25 A2987 RMK AO2 SLP107
T02610250 $

000
SAGM31 PGUM 030854
MTRGUM
METAR PGUM 030854Z 32003KT 10SM BKN046 BKN070 OVC090 26/24 A2986 RMK
AO2 RAE37 SLP106 P0001 60001 T02560244 53010 $

000
SAGM31 PGUM 030854
MTRGUM
METAR PGUM 030854Z 32003KT 10SM BKN046 BKN070 OVC090 26/24 A2986 RMK
AO2 RAE37 SLP106 P0001 60001 T02560244 53010 $
000
SAGM31 PGUM 030755
MTRGUM
METAR PGUM 030754Z 00000KT 10SM -RA FEW018 BKN050 OVC065 26/25 A2985
RMK AO2 RAB33 SLP101 P0000 T02610250 $

000
SAGM31 PGUM 030755
MTRGUM
METAR PGUM 030754Z 00000KT 10SM -RA FEW018 BKN050 OVC065 26/25 A2985
RMK AO2 RAB33 SLP101 P0000 T02610250 $
000
SAGM31 PGUM 030755
MTRGUM
METAR PGUM 030754Z 00000KT 10SM -RA FEW018 BKN050 OVC065 26/25 A2985
RMK AO2 RAB33 SLP101 P0000 T02610250 $

000
SAGM31 PGUM 030747
MTRGUM
SPECI PGUM 030746Z 00000KT 10SM -RA FEW018 SCT023 OVC050 26/25 A2985
RMK AO2 RAB33 P0000 $
000
SAGM31 PGUM 030747
MTRGUM
SPECI PGUM 030746Z 00000KT 10SM -RA FEW018 SCT023 OVC050 26/25 A2985
RMK AO2 RAB33 P0000 $

000
SAGM31 PGUM 030747
MTRGUM
SPECI PGUM 030746Z 00000KT 10SM -RA FEW018 SCT023 OVC050 26/25 A2985
RMK AO2 RAB33 P0000 $
000
SAGM31 PGUM 030747
MTRGUM
SPECI PGUM 030746Z 00000KT 10SM -RA FEW018 SCT023 OVC050 26/25 A2985
RMK AO2 RAB33 P0000 $

000
SAGM31 PGUM 030725
MTRGUM
SPECI PGUM 030724Z 16004KT 10SM FEW018 BKN024 BKN031 26/25 A2984 RMK
AO2 $
000
SAGM31 PGUM 030725
MTRGUM
SPECI PGUM 030724Z 16004KT 10SM FEW018 BKN024 BKN031 26/25 A2984 RMK
AO2 $

000
SAGM31 PGUM 030725
MTRGUM
SPECI PGUM 030724Z 16004KT 10SM FEW018 BKN024 BKN031 26/25 A2984 RMK
AO2 $

000
SAGM31 PGUM 030725
MTRGUM
SPECI PGUM 030724Z 16004KT 10SM FEW018 BKN024 BKN031 26/25 A2984 RMK
AO2 $
000
SAGM31 PGUM 030655
MTRGUM
METAR PGUM 030654Z 19004KT 10SM SCT028 SCT034 26/26 A2984 RMK AO2
RAE01 SLP096 P0000 T02610256 $

000
SAGM31 PGUM 030655
MTRGUM
METAR PGUM 030654Z 19004KT 10SM SCT028 SCT034 26/26 A2984 RMK AO2
RAE01 SLP096 P0000 T02610256 $

000
SAGM31 PGUM 030655
MTRGUM
METAR PGUM 030654Z 19004KT 10SM SCT028 SCT034 26/26 A2984 RMK AO2
RAE01 SLP096 P0000 T02610256 $
000
SAGM31 PGUM 030655
MTRGUM
METAR PGUM 030654Z 19004KT 10SM SCT028 SCT034 26/26 A2984 RMK AO2
RAE01 SLP096 P0000 T02610256 $
000
SAGM31 PGUM 030611
MTRGUM
METAR PGUM 030554Z COR 23004KT 3SM -RA SCT019 BKN024 OVC060 25/25
A2983 RMK AO2 SLP095 P0071 60107 T02500250 10317 20250 58005
000
SAGM31 PGUM 030611
MTRGUM
METAR PGUM 030554Z COR 23004KT 3SM -RA SCT019 BKN024 OVC060 25/25
A2983 RMK AO2 SLP095 P0071 60107 T02500250 10317 20250 58005

000
SAGM31 PGUM 030611
MTRGUM
METAR PGUM 030554Z COR 23004KT 3SM -RA SCT019 BKN024 OVC060 25/25
A2983 RMK AO2 SLP095 P0071 60107 T02500250 10317 20250 58005

000
SAGM31 PGUM 030611
MTRGUM
METAR PGUM 030554Z COR 23004KT 3SM -RA SCT019 BKN024 OVC060 25/25
A2983 RMK AO2 SLP095 P0071 60107 T02500250 10317 20250 58005
000
SAGM31 PGUM 030610
MTRGUM
SPECI PGUM 030609Z 17005KT 10SM FEW019 BKN035 BKN060 25/24 A2983 RMK
AO2 RAE01 P0000 $
000
SAGM31 PGUM 030610
MTRGUM
SPECI PGUM 030609Z 17005KT 10SM FEW019 BKN035 BKN060 25/24 A2983 RMK
AO2 RAE01 P0000 $

000
SAGM31 PGUM 030610
MTRGUM
SPECI PGUM 030609Z 17005KT 10SM FEW019 BKN035 BKN060 25/24 A2983 RMK
AO2 RAE01 P0000 $

000
SAGM31 PGUM 030555
MTRGUM
METAR PGUM 030554Z 23004KT 3SM -RA SCT019 BKN024 OVC060 25/25 A2983
RMK AO2 SLP095 P0071 60091 T02500250 10317 20250 58005
000
SAGM31 PGUM 030555
MTRGUM
METAR PGUM 030554Z 23004KT 3SM -RA SCT019 BKN024 OVC060 25/25 A2983
RMK AO2 SLP095 P0071 60091 T02500250 10317 20250 58005

000
SAGM31 PGUM 030555
MTRGUM
METAR PGUM 030554Z 23004KT 3SM -RA SCT019 BKN024 OVC060 25/25 A2983
RMK AO2 SLP095 P0071 60091 T02500250 10317 20250 58005

000
SAGM31 PGUM 030555
MTRGUM
METAR PGUM 030554Z 23004KT 3SM -RA SCT019 BKN024 OVC060 25/25 A2983
RMK AO2 SLP095 P0071 60091 T02500250 10317 20250 58005
000
SAGM31 PGUM 030549
MTRGUM
SPECI PGUM 030548Z 17004KT 3SM +RA BKN019 OVC038 25/25 A2983 RMK AO2
P0070

000
SAGM31 PGUM 030549
MTRGUM
SPECI PGUM 030548Z 17004KT 3SM +RA BKN019 OVC038 25/25 A2983 RMK AO2
P0070
000
SAGM31 PGUM 030542
MTRGUM
SPECI PGUM 030541Z 15008KT 1/2SM +RA FG BKN017 OVC038 25/24 A2984
RMK AO2 P0061
000
SAGM31 PGUM 030542
MTRGUM
SPECI PGUM 030541Z 15008KT 1/2SM +RA FG BKN017 OVC038 25/24 A2984
RMK AO2 P0061

000
SAGM31 PGUM 030533
MTRGUM
SPECI PGUM 030532Z 13006KT 1 1/4SM +RA BR BKN021 BKN029 OVC038 26/25
A2984 RMK AO2 P0031

000
SAGM31 PGUM 030533
MTRGUM
SPECI PGUM 030532Z 13006KT 1 1/4SM +RA BR BKN021 BKN029 OVC038 26/25
A2984 RMK AO2 P0031
000
SAGM31 PGUM 030525
MTRGUM
SPECI PGUM 030524Z 15008KT 3/4SM +RA BR BKN021 BKN029 OVC042 26/25
A2984 RMK AO2 P0028
000
SAGM31 PGUM 030525
MTRGUM
SPECI PGUM 030524Z 15008KT 3/4SM +RA BR BKN021 BKN029 OVC042 26/25
A2984 RMK AO2 P0028

000
SAGM31 PGUM 030516
MTRGUM
SPECI PGUM 030516Z 13007KT 1 1/4SM +RA BR BKN021 BKN029 OVC042 26/25
A2984 RMK AO2 P0006

000
SAGM31 PGUM 030516
MTRGUM
SPECI PGUM 030516Z 13007KT 1 1/4SM +RA BR BKN021 BKN029 OVC042 26/25
A2984 RMK AO2 P0006
000
SAGM31 PGUM 030516
MTRGUM
SPECI PGUM 030516Z 13007KT 1 1/4SM +RA BR BKN021 BKN029 OVC042 26/25
A2984 RMK AO2 P0006
000
SAGM31 PGUM 030516
MTRGUM
SPECI PGUM 030516Z 13007KT 1 1/4SM +RA BR BKN021 BKN029 OVC042 26/25
A2984 RMK AO2 P0006

000
SAGM31 PGUM 030505
MTRGUM
SPECI PGUM 030504Z 13007KT 4SM RA BR SCT022 BKN029 OVC042 27/26
A2983 RMK AO2 P0003

000
SAGM31 PGUM 030505
MTRGUM
SPECI PGUM 030504Z 13007KT 4SM RA BR SCT022 BKN029 OVC042 27/26
A2983 RMK AO2 P0003
000
SAGM31 PGUM 030505
MTRGUM
SPECI PGUM 030504Z 13007KT 4SM RA BR SCT022 BKN029 OVC042 27/26
A2983 RMK AO2 P0003
000
SAGM31 PGUM 030459
MTRGUM
SPECI PGUM 030458Z 16006KT 1SM RA BR FEW019 BKN026 OVC041 26/26
A2984 RMK AO2 P0002

000
SAGM31 PGUM 030459
MTRGUM
SPECI PGUM 030458Z 16006KT 1SM RA BR FEW019 BKN026 OVC041 26/26
A2984 RMK AO2 P0002
000
SAGM31 PGUM 030459
MTRGUM
SPECI PGUM 030458Z 16006KT 1SM RA BR FEW019 BKN026 OVC041 26/26
A2984 RMK AO2 P0002

000
SAGM31 PGUM 030459
MTRGUM
SPECI PGUM 030458Z 16006KT 1SM RA BR FEW019 BKN026 OVC041 26/26
A2984 RMK AO2 P0002
000
SAGM31 PGUM 030454
MTRGUM
METAR PGUM 030454Z 23004KT 3/4SM +RA BR SCT019 BKN027 OVC041 27/25
A2984 RMK AO2 RAB46 SLP097 P0020 T02670250
000
SAGM31 PGUM 030454
MTRGUM
METAR PGUM 030454Z 23004KT 3/4SM +RA BR SCT019 BKN027 OVC041 27/25
A2984 RMK AO2 RAB46 SLP097 P0020 T02670250

000
SAGM31 PGUM 030452
MTRGUM
SPECI PGUM 030452Z 19004KT 3/4SM +RA BR SCT019 BKN025 OVC041 27/25
A2984 RMK AO2 RAB46 P0017
000
SAGM31 PGUM 030452
MTRGUM
SPECI PGUM 030452Z 19004KT 3/4SM +RA BR SCT019 BKN025 OVC041 27/25
A2984 RMK AO2 RAB46 P0017

000
SAGM31 PGUM 030447
MTRGUM
SPECI PGUM 030447Z 10007KT 2SM RA BR SCT017 BKN025 OVC039 27/25
A2984 RMK AO2 RAB46 P0000
000
SAGM31 PGUM 030447
MTRGUM
SPECI PGUM 030447Z 10007KT 2SM RA BR SCT017 BKN025 OVC039 27/25
A2984 RMK AO2 RAB46 P0000

000
SAGM31 PGUM 030354
MTRGUM
METAR PGUM 030354Z 23006KT 10SM FEW019 BKN026 OVC033 28/24 A2985 RMK
AO2 SLP099 T02780244
000
SAGM31 PGUM 030354
MTRGUM
METAR PGUM 030354Z 23006KT 10SM FEW019 BKN026 OVC033 28/24 A2985 RMK
AO2 SLP099 T02780244
000
SAGM31 PGUM 030354
MTRGUM
METAR PGUM 030354Z 23006KT 10SM FEW019 BKN026 OVC033 28/24 A2985 RMK
AO2 SLP099 T02780244

000
SAGM31 PGUM 030349
MTRGUM
SPECI PGUM 030349Z VRB06KT 10SM FEW019 BKN026 BKN035 29/25 A2985 RMK
AO2
000
SAGM31 PGUM 030349
MTRGUM
SPECI PGUM 030349Z VRB06KT 10SM FEW019 BKN026 BKN035 29/25 A2985 RMK
AO2

000
SAGM31 PGUM 030349
MTRGUM
SPECI PGUM 030349Z VRB06KT 10SM FEW019 BKN026 BKN035 29/25 A2985 RMK
AO2
000
SAGM31 PGUM 030255
MTRGUM
METAR PGUM 030254Z 36009KT 10SM SCT020 31/26 A2985 RMK AO2 SLP100
T03060256 58019

000
SAGM31 PGUM 030255
MTRGUM
METAR PGUM 030254Z 36009KT 10SM SCT020 31/26 A2985 RMK AO2 SLP100
T03060256 58019

000
SAGM31 PGUM 030255
MTRGUM
METAR PGUM 030254Z 36009KT 10SM SCT020 31/26 A2985 RMK AO2 SLP100
T03060256 58019
000
SAGM31 PGUM 030255
MTRGUM
METAR PGUM 030254Z 36009KT 10SM SCT020 31/26 A2985 RMK AO2 SLP100
T03060256 58019
000
SAGM31 PGUM 030155
MTRGUM
METAR PGUM 030154Z 34009KT 10SM SCT017 31/26 A2988 RMK AO2 SLP111
T03060256

000
SAGM31 PGUM 030155
MTRGUM
METAR PGUM 030154Z 34009KT 10SM SCT017 31/26 A2988 RMK AO2 SLP111
T03060256
000
SAGM31 PGUM 030054
MTRGUM
METAR PGUM 030054Z 36009KT 10SM SCT017 29/26 A2989 RMK AO2 SLP114
T02940256
000
SAGM31 PGUM 030054
MTRGUM
METAR PGUM 030054Z 36009KT 10SM SCT017 29/26 A2989 RMK AO2 SLP114
T02940256

000
SAGM31 PGUM 030002
MTRGUM
SPECI PGUM 030001Z 36008KT 10SM FEW015 SCT035 29/25 A2991 RMK AO2
000
SAGM31 PGUM 030002
MTRGUM
SPECI PGUM 030001Z 36008KT 10SM FEW015 SCT035 29/25 A2991 RMK AO2

000
SAGM31 PGUM 030002
MTRGUM
SPECI PGUM 030001Z 36008KT 10SM FEW015 SCT035 29/25 A2991 RMK AO2

000
SAGM31 PGUM 030002
MTRGUM
SPECI PGUM 030001Z 36008KT 10SM FEW015 SCT035 29/25 A2991 RMK AO2
000
SAGM31 PGUM 022355
MTRGUM
METAR PGUM 022354Z 35007KT 10SM BKN015 29/25 A2991 RMK AO2 SLP120
T02890250 10294 20256 50008

000
SAGM31 PGUM 022355
MTRGUM
METAR PGUM 022354Z 35007KT 10SM BKN015 29/25 A2991 RMK AO2 SLP120
T02890250 10294 20256 50008
000
SAGM31 PGUM 022355
MTRGUM
METAR PGUM 022354Z 35007KT 10SM BKN015 29/25 A2991 RMK AO2 SLP120
T02890250 10294 20256 50008
000
SAGM31 PGUM 022355
MTRGUM
METAR PGUM 022354Z 35007KT 10SM BKN015 29/25 A2991 RMK AO2 SLP120
T02890250 10294 20256 50008

000
SAGM31 PGUM 022255
MTRGUM
METAR PGUM 022254Z 36008KT 10SM SCT025 28/25 A2991 RMK AO2 SLP122
T02830250
000
SAGM31 PGUM 022255
MTRGUM
METAR PGUM 022254Z 36008KT 10SM SCT025 28/25 A2991 RMK AO2 SLP122
T02830250

000
SAGM31 PGUM 022227
MTRGUM
SPECI PGUM 022226Z 36005KT 10SM FEW019 BKN025 28/25 A2991 RMK AO2
000
SAGM31 PGUM 022227
MTRGUM
SPECI PGUM 022226Z 36005KT 10SM FEW019 BKN025 28/25 A2991 RMK AO2

000
SAGM31 PGUM 022154
MTRGUM
METAR PGUM 022154Z 01005KT 10SM SCT017 28/25 A2990 RMK AO2 SLP118
T02830250
000
SAGM31 PGUM 022154
MTRGUM
METAR PGUM 022154Z 01005KT 10SM SCT017 28/25 A2990 RMK AO2 SLP118
T02830250

000
SAGM31 PGUM 022154
MTRGUM
METAR PGUM 022154Z 01005KT 10SM SCT017 28/25 A2990 RMK AO2 SLP118
T02830250

000
SAGM31 PGUM 022154
MTRGUM
METAR PGUM 022154Z 01005KT 10SM SCT017 28/25 A2990 RMK AO2 SLP118
T02830250
000
SAGM31 PGUM 022055
MTRGUM
METAR PGUM 022054Z 02005KT 10SM FEW015 SCT050 27/24 A2988 RMK AO2
SLP112 T02670244 53013
000
SAGM31 PGUM 022055
MTRGUM
METAR PGUM 022054Z 02005KT 10SM FEW015 SCT050 27/24 A2988 RMK AO2
SLP112 T02670244 53013

000
SAGM31 PGUM 021954
MTRGUM
METAR PGUM 021954Z 05005KT 10SM CLR 26/24 A2987 RMK AO2 SLP107
T02610239
000
SAGM31 PGUM 021954
MTRGUM
METAR PGUM 021954Z 05005KT 10SM CLR 26/24 A2987 RMK AO2 SLP107
T02610239

000
SAGM31 PGUM 021854
MTRGUM
METAR PGUM 021854Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2986 RMK AO2 SLP103
T02610244

000
SAGM31 PGUM 021854
MTRGUM
METAR PGUM 021854Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2986 RMK AO2 SLP103
T02610244
000
SAGM31 PGUM 021803
MTRGUM

METAR PGUM 021754Z 02004KT 10SM CLR 26/24 A2985 RMK A02 SLP099
     T02560239 10267 20256 56020=
000
SAGM31 PGUM 021803
MTRGUM

METAR PGUM 021754Z 02004KT 10SM CLR 26/24 A2985 RMK A02 SLP099
     T02560239 10267 20256 56020=

000
SAGM31 PGUM 021803
MTRGUM

METAR PGUM 021754Z 02004KT 10SM CLR 26/24 A2985 RMK A02 SLP099
     T02560239 10267 20256 56020=

000
SAGM31 PGUM 021803
MTRGUM

METAR PGUM 021754Z 02004KT 10SM CLR 26/24 A2985 RMK A02 SLP099
     T02560239 10267 20256 56020=
000
SAGM31 PGUM 021735
MTRGUM

METAR PGUM 021654Z 01004KT 10SM CLR 26/24 A2986 RMK A02 SLP103 T02560239=
000
SAGM31 PGUM 021735
MTRGUM

METAR PGUM 021654Z 01004KT 10SM CLR 26/24 A2986 RMK A02 SLP103 T02560239=

000
SAGM31 PGUM 021734
MTRGUM

METAR PGUM 021454Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2991 RMK A02 SLP119 T02610239 58007=
000
SAGM31 PGUM 021734
MTRGUM

METAR PGUM 021454Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2991 RMK A02 SLP119 T02610239 58007=

000
SAGM31 PGUM 021734 RRA
MTRGUM

METAR PGUM 021554Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2988 RMK A02 SLP111 T02560239=
000
SAGM31 PGUM 021734 RRA
MTRGUM

METAR PGUM 021554Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2988 RMK A02 SLP111 T02560239=

000
SAGM31 PGUM 021355
MTRGUM

METAR PGUM 021354Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2992
RMK A02 SLP125 T02610244 403110250
000
SAGM31 PGUM 021355
MTRGUM

METAR PGUM 021354Z 00000KT 10SM CLR 26/24 A2992
RMK A02 SLP125 T02610244 403110250

000
SAGM31 PGUM 021259
MTRGUM

METAR PGUM 021254Z 11003KT 10SM SCT044 27/24 A2994
RMK A02 SLP129 T02670244

000
SAGM31 PGUM 021259
MTRGUM

METAR PGUM 021254Z 11003KT 10SM SCT044 27/24 A2994
RMK A02 SLP129 T02670244
000
SAGM31 PGUM 021259
MTRGUM

METAR PGUM 021254Z 11003KT 10SM SCT044 27/24 A2994
RMK A02 SLP129 T02670244

000
SAGM31 PGUM 021259
MTRGUM

METAR PGUM 021254Z 11003KT 10SM SCT044 27/24 A2994
RMK A02 SLP129 T02670244
000
SAGM31 PGUM 021201
MTRGUM

METAR PGUM 021154Z 11004KT 10SM CLR 27/24 A2993
RMK A02 SLP126 70019 T02670244 10300 20261 51013

000
SAGM31 PGUM 021201
MTRGUM

METAR PGUM 021154Z 11004KT 10SM CLR 27/24 A2993
RMK A02 SLP126 70019 T02670244 10300 20261 51013
000
SAGM31 PGUM 021201
MTRGUM

METAR PGUM 021154Z 11004KT 10SM CLR 27/24 A2993
RMK A02 SLP126 70019 T02670244 10300 20261 51013
000
SAGM31 PGUM 021201
MTRGUM

METAR PGUM 021154Z 11004KT 10SM CLR 27/24 A2993
RMK A02 SLP126 70019 T02670244 10300 20261 51013

000
SAGM31 PGUM 021108
MTRGUM

METAR PGUM 021054Z 09005KT 10SM CLR 27/24 A2992
RMK A02 SLP123 T02720244
000
SAGM31 PGUM 021108
MTRGUM

METAR PGUM 021054Z 09005KT 10SM CLR 27/24 A2992
RMK A02 SLP123 T02720244

000
SAGM31 PGUM 021108
MTRGUM

METAR PGUM 021054Z 09005KT 10SM CLR 27/24 A2992
RMK A02 SLP123 T02720244
000
SAGM31 PGUM 021108
MTRGUM

METAR PGUM 021054Z 09005KT 10SM CLR 27/24 A2992
RMK A02 SLP123 T02720244

000
SAGM31 PGUM 021004
MTRGUM

METAR PGUM 020954Z 05005KT 10SM CLR 27/24 A2991
RMK A02 SLP122 T02720244

000
SAGM31 PGUM 021004
MTRGUM

METAR PGUM 020954Z 05005KT 10SM CLR 27/24 A2991
RMK A02 SLP122 T02720244
000
SAGM31 PGUM 021004
MTRGUM

METAR PGUM 020954Z 05005KT 10SM CLR 27/24 A2991
RMK A02 SLP122 T02720244

000
SAGM31 PGUM 020857
MTRGUM

METAR PGUM 020854Z 09006KT 10SM CLR 27/24 A2989
RMK A02 SLP113 LTG DSNT SW T02720244 51009

000
SAGM31 PGUM 020857
MTRGUM

METAR PGUM 020854Z 09006KT 10SM CLR 27/24 A2989
RMK A02 SLP113 LTG DSNT SW T02720244 51009
000
SAGM31 PGUM 020857
MTRGUM

METAR PGUM 020854Z 09006KT 10SM CLR 27/24 A2989
RMK A02 SLP113 LTG DSNT SW T02720244 51009

000
SAGM31 PGUM 020857
MTRGUM

METAR PGUM 020854Z 09006KT 10SM CLR 27/24 A2989
RMK A02 SLP113 LTG DSNT SW T02720244 51009
000
SAGM31 PGUM 020802
MTRGUM

METAR PGUM 020754Z 10004KT 10SM CLR 28/25 A2988
RMK A02 SLP109 T02780250

000
SAGM31 PGUM 020802
MTRGUM

METAR PGUM 020754Z 10004KT 10SM CLR 28/25 A2988
RMK A02 SLP109 T02780250
000
SAGM31 PGUM 020711
MTRGUM

METAR PGUM 020654Z 07008KT 10SM CLR 29/24 A2988
RMK A02 SLP109 T02890239

000
SAGM31 PGUM 020711
MTRGUM

METAR PGUM 020654Z 07008KT 10SM CLR 29/24 A2988
RMK A02 SLP109 T02890239
000
SAGM31 PGUM 020711
MTRGUM

METAR PGUM 020654Z 07008KT 10SM CLR 29/24 A2988
RMK A02 SLP109 T02890239

000
SAGM31 PGUM 020711
MTRGUM

METAR PGUM 020654Z 07008KT 10SM CLR 29/24 A2988
RMK A02 SLP109 T02890239
000
SAGM31 PGUM 020610
MTRGUM

METAR PGUM 020554Z 09009KT 10SM FEW020 SCT041 SCT050 29/24 A2986
RMK A02 SLPNO T02940244 10311 20283 57006
000
SAGM31 PGUM 020610
MTRGUM

METAR PGUM 020554Z 09009KT 10SM FEW020 SCT041 SCT050 29/24 A2986
RMK A02 SLPNO T02940244 10311 20283 57006
000
SAGM31 PGUM 020610
MTRGUM

METAR PGUM 020554Z 09009KT 10SM FEW020 SCT041 SCT050 29/24 A2986
RMK A02 SLPNO T02940244 10311 20283 57006

000
SAGM31 PGUM 020545
MTRGUM

METAR PGUM 020454Z 11008KT 10SM FEW022 31/24 A2987 RMK A02 SLP105 T03060239

000
SAGM31 PGUM 020545
MTRGUM

METAR PGUM 020454Z 11008KT 10SM FEW022 31/24 A2987 RMK A02 SLP105 T03060239
000
SAGM31 PGUM 012355
MTRGUM
METAR PGUM 012354Z 10006KT 10SM FEW018 BKN095 28/25 A2993 RMK AO2
RAB16E27 SLP125 60003 T02830250 10289 20250 51006
000
SAGM31 PGUM 012355
MTRGUM
METAR PGUM 012354Z 10006KT 10SM FEW018 BKN095 28/25 A2993 RMK AO2
RAB16E27 SLP125 60003 T02830250 10289 20250 51006

000
SAGM31 PGUM 012352
MTRGUM
SPECI PGUM 012351Z 11006KT 10SM FEW018 OVC100 29/26 A2993 RMK AO2
RAB16E27 60003

000
SAGM31 PGUM 012352
MTRGUM
SPECI PGUM 012351Z 11006KT 10SM FEW018 OVC100 29/26 A2993 RMK AO2
RAB16E27 60003
000
SAGM31 PGUM 012322
MTRGUM
SPECI PGUM 012321Z VRB04KT 5SM RA BR BKN018 BKN085 28/26 A2992 RMK
AO2 RAB16 P0001
000
SAGM31 PGUM 012322
MTRGUM
SPECI PGUM 012321Z VRB04KT 5SM RA BR BKN018 BKN085 28/26 A2992 RMK
AO2 RAB16 P0001

000
SAGM31 PGUM 012302
MTRGUM
SPECI PGUM 012301Z 05005KT 10SM FEW016 SCT085 28/26 A2992 RMK AO2

000
SAGM31 PGUM 012255
MTRGUM
METAR PGUM 012254Z 04005KT 10SM BKN020 28/26 A2992 RMK AO2 SLP125
T02830261
000
SAGM31 PGUM 012255
MTRGUM
METAR PGUM 012254Z 04005KT 10SM BKN020 28/26 A2992 RMK AO2 SLP125
T02830261
000
SAGM31 PGUM 012255
MTRGUM
METAR PGUM 012254Z 04005KT 10SM BKN020 28/26 A2992 RMK AO2 SLP125
T02830261

000
SAGM31 PGUM 012255
MTRGUM
METAR PGUM 012254Z 04005KT 10SM BKN020 28/26 A2992 RMK AO2 SLP125
T02830261

000
SAGM31 PGUM 012154
MTRGUM
METAR PGUM 012154Z 00000KT 10SM CLR 25/25 A2991 RMK AO2 SLP120
T02520246
000
SAGM31 PGUM 012154
MTRGUM
METAR PGUM 012154Z 00000KT 10SM CLR 25/25 A2991 RMK AO2 SLP120
T02520246

000
SAGM31 PGUM 012054
MTRGUM
METAR PGUM 012054Z 00000KT 10SM CLR 26/25 A2989 RMK AO2 SLP114 60001
T02620250 53004 $
000
SAGM31 PGUM 012054
MTRGUM
METAR PGUM 012054Z 00000KT 10SM CLR 26/25 A2989 RMK AO2 SLP114 60001
T02620250 53004 $

000
SAGM31 PGUM 011954
MTRGUM
METAR PGUM 011954Z 00000KT 10SM FEW085 26/25 A2989 RMK AO2 SLP113
T02620250 $

000
SAGM31 PGUM 011954
MTRGUM
METAR PGUM 011954Z 00000KT 10SM FEW085 26/25 A2989 RMK AO2 SLP113
T02620250 $
000
SAGM31 PGUM 011954
MTRGUM
METAR PGUM 011954Z 00000KT 10SM FEW085 26/25 A2989 RMK AO2 SLP113
T02620250 $
000
SAGM31 PGUM 011954
MTRGUM
METAR PGUM 011954Z 00000KT 10SM FEW085 26/25 A2989 RMK AO2 SLP113
T02620250 $

000
SAGM31 PGUM 011855
MTRGUM
METAR PGUM 011854Z 00000KT 10SM FEW015 SCT050 SCT090 26/25 A2988 RMK
AO2 RAB10E38 SLP109 P0001 T02620250 $
000
SAGM31 PGUM 011855
MTRGUM
METAR PGUM 011854Z 00000KT 10SM FEW015 SCT050 SCT090 26/25 A2988 RMK
AO2 RAB10E38 SLP109 P0001 T02620250 $
000
SAGM31 PGUM 011855
MTRGUM
METAR PGUM 011854Z 00000KT 10SM FEW015 SCT050 SCT090 26/25 A2988 RMK
AO2 RAB10E38 SLP109 P0001 T02620250 $

000
SAGM31 PGUM 011841
MTRGUM
SPECI PGUM 011840Z 09004KT 10SM SCT017 BKN042 OVC090 26/25 A2988 RMK
AO2 RAB10E38 P0001 $

000
SAGM31 PGUM 011841
MTRGUM
SPECI PGUM 011840Z 09004KT 10SM SCT017 BKN042 OVC090 26/25 A2988 RMK
AO2 RAB10E38 P0001 $
000
SAGM31 PGUM 011841
MTRGUM
SPECI PGUM 011840Z 09004KT 10SM SCT017 BKN042 OVC090 26/25 A2988 RMK
AO2 RAB10E38 P0001 $
000
SAGM31 PGUM 011841
MTRGUM
SPECI PGUM 011840Z 09004KT 10SM SCT017 BKN042 OVC090 26/25 A2988 RMK
AO2 RAB10E38 P0001 $

000
SAGM31 PGUM 011829
MTRGUM
SPECI PGUM 011828Z 08003KT 6SM RA BR BKN017 BKN027 BKN046 26/25
A2987 RMK AO2 RAB10 P0000 $
000
SAGM31 PGUM 011829
MTRGUM
SPECI PGUM 011828Z 08003KT 6SM RA BR BKN017 BKN027 BKN046 26/25
A2987 RMK AO2 RAB10 P0000 $

000
SAGM31 PGUM 011829
MTRGUM
SPECI PGUM 011828Z 08003KT 6SM RA BR BKN017 BKN027 BKN046 26/25
A2987 RMK AO2 RAB10 P0000 $
000
SAGM31 PGUM 011829
MTRGUM
SPECI PGUM 011828Z 08003KT 6SM RA BR BKN017 BKN027 BKN046 26/25
A2987 RMK AO2 RAB10 P0000 $

000
SAGM31 PGUM 011810
MTRGUM
SPECI PGUM 011809Z 00000KT 10SM FEW020 SCT027 BKN046 26/25 A2987 RMK
AO2 $
000
SAGM31 PGUM 011810
MTRGUM
SPECI PGUM 011809Z 00000KT 10SM FEW020 SCT027 BKN046 26/25 A2987 RMK
AO2 $

000
SAGM31 PGUM 011810
MTRGUM
SPECI PGUM 011809Z 00000KT 10SM FEW020 SCT027 BKN046 26/25 A2987 RMK
AO2 $

000
SAGM31 PGUM 011810
MTRGUM
SPECI PGUM 011809Z 00000KT 10SM FEW020 SCT027 BKN046 26/25 A2987 RMK
AO2 $
000
SAGM31 PGUM 011802
MTRGUM
METAR PGUM 011754Z COR 16003KT 10SM SCT021 BKN027 BKN038 26/25 A2987
RMK AO2 SLPNO 60020 56005 $

000
SAGM31 PGUM 011802
MTRGUM
METAR PGUM 011754Z COR 16003KT 10SM SCT021 BKN027 BKN038 26/25 A2987
RMK AO2 SLPNO 60020 56005 $
000
SAGM31 PGUM 011802
MTRGUM
METAR PGUM 011754Z COR 16003KT 10SM SCT021 BKN027 BKN038 26/25 A2987
RMK AO2 SLPNO 60020 56005 $

000
SAGM31 PGUM 011802
MTRGUM
METAR PGUM 011754Z COR 16003KT 10SM SCT021 BKN027 BKN038 26/25 A2987
RMK AO2 SLPNO 60020 56005 $
000
SAGM31 PGUM 011755
MTRGUM
METAR PGUM 011754Z 16003KT 10SM SCT021 BKN027 BKN038 A2987 RMK AO2
SLPNO 60020 56005 $
000
SAGM31 PGUM 011752
MTRGUM
SPECI PGUM 011751Z 00000KT 10SM SCT021 BKN027 BKN035 A2987 RMK AO2 $
000
SAGM31 PGUM 011752
MTRGUM
SPECI PGUM 011751Z 00000KT 10SM SCT021 BKN027 BKN035 A2987 RMK AO2 $

000
SAGM31 PGUM 011752
MTRGUM
SPECI PGUM 011751Z 00000KT 10SM SCT021 BKN027 BKN035 A2987 RMK AO2 $

000
SAGM31 PGUM 011752
MTRGUM
SPECI PGUM 011751Z 00000KT 10SM SCT021 BKN027 BKN035 A2987 RMK AO2 $
000
SAGM31 PGUM 011655
MTRGUM
METAR PGUM 011654Z 00000KT 10SM FEW049 BKN065 25/25 A2988 RMK AO2
RAE41 SLP110 P0020 T02500250 $
000
SAGM31 PGUM 011655
MTRGUM
METAR PGUM 011654Z 00000KT 10SM FEW049 BKN065 25/25 A2988 RMK AO2
RAE41 SLP110 P0020 T02500250 $

000
SAGM31 PGUM 011625
MTRGUM
SPECI PGUM 011625Z 13005KT 3SM RA BR BKN031 BKN040 OVC060 26/24
A2988 RMK AO2 P0018 $

000
SAGM31 PGUM 011625
MTRGUM
SPECI PGUM 011625Z 13005KT 3SM RA BR BKN031 BKN040 OVC060 26/24
A2988 RMK AO2 P0018 $
000
SAGM31 PGUM 011625
MTRGUM
SPECI PGUM 011625Z 13005KT 3SM RA BR BKN031 BKN040 OVC060 26/24
A2988 RMK AO2 P0018 $
000
SAGM31 PGUM 011612
MTRGUM
SPECI PGUM 011611Z 11007KT 2 1/2SM +RA BR FEW013 BKN027 OVC038 26/24
A2989 RMK AO2 P0005 $

000
SAGM31 PGUM 011612
MTRGUM
SPECI PGUM 011611Z 11007KT 2 1/2SM +RA BR FEW013 BKN027 OVC038 26/24
A2989 RMK AO2 P0005 $
000
SAGM31 PGUM 011612
MTRGUM
SPECI PGUM 011611Z 11007KT 2 1/2SM +RA BR FEW013 BKN027 OVC038 26/24
A2989 RMK AO2 P0005 $

000
SAGM31 PGUM 011612
MTRGUM
SPECI PGUM 011611Z 11007KT 2 1/2SM +RA BR FEW013 BKN027 OVC038 26/24
A2989 RMK AO2 P0005 $
000
SAGM31 PGUM 011554
MTRGUM
METAR PGUM 011554Z 10011G15KT 9SM -RA SCT013 SCT020 BKN120 26/24
A2989 RMK AO2 RAB52 SLP114 P0000 T02610244 $

000
SAGM31 PGUM 011554
MTRGUM
METAR PGUM 011554Z 10011G15KT 9SM -RA SCT013 SCT020 BKN120 26/24
A2989 RMK AO2 RAB52 SLP114 P0000 T02610244 $
000
SAGM31 PGUM 011455
MTRGUM
METAR PGUM 011454Z 00000KT 10SM FEW020 25/24 A2990 RMK AO2 SLP117
T02500244 58004

000
SAGM31 PGUM 011455
MTRGUM
METAR PGUM 011454Z 00000KT 10SM FEW020 25/24 A2990 RMK AO2 SLP117
T02500244 58004
000
SAGM31 PGUM 011455
MTRGUM
METAR PGUM 011454Z 00000KT 10SM FEW020 25/24 A2990 RMK AO2 SLP117
T02500244 58004

000
SAGM31 PGUM 011354
MTRGUM
METAR PGUM 011354Z 00000KT 10SM BKN070 OVC110 26/24 A2991 RMK AO2
SLP121 T02610244 403170244
000
SAGM31 PGUM 011354
MTRGUM
METAR PGUM 011354Z 00000KT 10SM BKN070 OVC110 26/24 A2991 RMK AO2
SLP121 T02610244 403170244

000
SAGM31 PGUM 011255
MTRGUM
METAR PGUM 011254Z 01005KT 10SM SCT047 BKN055 OVC100 27/24 A2992 RMK
AO2 SLP125 T02670239

000
SAGM31 PGUM 011255
MTRGUM
METAR PGUM 011254Z 01005KT 10SM SCT047 BKN055 OVC100 27/24 A2992 RMK
AO2 SLP125 T02670239
000
SAGM31 PGUM 011255
MTRGUM
METAR PGUM 011254Z 01005KT 10SM SCT047 BKN055 OVC100 27/24 A2992 RMK
AO2 SLP125 T02670239
000
SAGM31 PGUM 011255
MTRGUM
METAR PGUM 011254Z 01005KT 10SM SCT047 BKN055 OVC100 27/24 A2992 RMK
AO2 SLP125 T02670239

000
SAGM31 PGUM 011155
MTRGUM
METAR PGUM 011154Z 00000KT 10SM SCT041 BKN055 26/24 A2991 RMK AO2
SLP121 60082 70082 T02610244 10300 20244 51018
000
SAGM31 PGUM 011155
MTRGUM
METAR PGUM 011154Z 00000KT 10SM SCT041 BKN055 26/24 A2991 RMK AO2
SLP121 60082 70082 T02610244 10300 20244 51018

000
SAGM31 PGUM 011155
MTRGUM
METAR PGUM 011154Z 00000KT 10SM SCT041 BKN055 26/24 A2991 RMK AO2
SLP121 60082 70082 T02610244 10300 20244 51018

000
SAGM31 PGUM 011155
MTRGUM
METAR PGUM 011154Z 00000KT 10SM SCT041 BKN055 26/24 A2991 RMK AO2
SLP121 60082 70082 T02610244 10300 20244 51018
000
SAGM31 PGUM 011054
MTRGUM
METAR PGUM 011054Z 00000KT 10SM FEW010 SCT032 SCT070 26/24 A2990 RMK
AO2 TSE10RAB21E43 SLP116 TS MOV W AND DSIPTD P0000 T02610244

000
SAGM31 PGUM 011054
MTRGUM
METAR PGUM 011054Z 00000KT 10SM FEW010 SCT032 SCT070 26/24 A2990 RMK
AO2 TSE10RAB21E43 SLP116 TS MOV W AND DSIPTD P0000 T02610244
000
SAGM31 PGUM 011054
MTRGUM
METAR PGUM 011054Z 00000KT 10SM FEW010 SCT032 SCT070 26/24 A2990 RMK
AO2 TSE10RAB21E43 SLP116 TS MOV W AND DSIPTD P0000 T02610244

000
SAGM31 PGUM 011054
MTRGUM
METAR PGUM 011054Z 00000KT 10SM FEW010 SCT032 SCT070 26/24 A2990 RMK
AO2 TSE10RAB21E43 SLP116 TS MOV W AND DSIPTD P0000 T02610244
000
SAGM31 PGUM 011012
MTRGUM
SPECI PGUM 011011Z 06007KT 10SM FEW010 SCT032 SCT070 26/25 A2988 RMK
AO2 TSE10 MOV W AND DSIPTD
000
SAGM31 PGUM 011012
MTRGUM
SPECI PGUM 011011Z 06007KT 10SM FEW010 SCT032 SCT070 26/25 A2988 RMK
AO2 TSE10 MOV W AND DSIPTD

000
SAGM31 PGUM 011012
MTRGUM
SPECI PGUM 011011Z 06007KT 10SM FEW010 SCT032 SCT070 26/25 A2988 RMK
AO2 TSE10 MOV W AND DSIPTD
000
SAGM31 PGUM 011012
MTRGUM
SPECI PGUM 011011Z 06007KT 10SM FEW010 SCT032 SCT070 26/25 A2988 RMK
AO2 TSE10 MOV W AND DSIPTD

000
SAGM31 PGUM 010954
MTRGUM
METAR PGUM 010954Z 10006KT 10SM TS SCT020CB SCT060 BKN075 26/24
A2988 RMK AO2 TSB38RAE36 SLP111 TS W MOV W OCNL LTGIC P0042
T02560239

000
SAGM31 PGUM 010954
MTRGUM
METAR PGUM 010954Z 10006KT 10SM TS SCT020CB SCT060 BKN075 26/24
A2988 RMK AO2 TSB38RAE36 SLP111 TS W MOV W OCNL LTGIC P0042
T02560239
000
SAGM31 PGUM 010938
MTRGUM
SPECI PGUM 010938Z 24003KT 10SM TS BKN020CB BKN060 OVC075 25/23
A2988 RMK AO2 TSB38RAE36 TS W MOV W OCNL LTGIC P0042

000
SAGM31 PGUM 010938
MTRGUM
SPECI PGUM 010938Z 24003KT 10SM TS BKN020CB BKN060 OVC075 25/23
A2988 RMK AO2 TSB38RAE36 TS W MOV W OCNL LTGIC P0042
000
SAGM31 PGUM 010929
MTRGUM
SPECI PGUM 010929Z 17003KT 3SM -RA BR FEW017 BKN026 OVC075 26/24
A2987 RMK AO2 P0042
000
SAGM31 PGUM 010929
MTRGUM
SPECI PGUM 010929Z 17003KT 3SM -RA BR FEW017 BKN026 OVC075 26/24
A2987 RMK AO2 P0042

000
SAGM31 PGUM 010915
MTRGUM
SPECI PGUM 010914Z 11009KT 1 1/2SM +RA BR SCT016 OVC024 26/24 A2988
RMK AO2 PRESRR P0006

000
SAGM31 PGUM 010915
MTRGUM
SPECI PGUM 010914Z 11009KT 1 1/2SM +RA BR SCT016 OVC024 26/24 A2988
RMK AO2 PRESRR P0006
000
SAGM31 PGUM 010855
MTRGUM
METAR PGUM 010854Z 00000KT 10SM -RA BKN018TCU OVC031 27/25 A2986 RMK
AO2 RAE09B28 SLP103 TCU E-OHD-W AND DSNT SE MOV W 60032 P0008
T02720250 53010
000
SAGM31 PGUM 010855
MTRGUM
METAR PGUM 010854Z 00000KT 10SM -RA BKN018TCU OVC031 27/25 A2986 RMK
AO2 RAE09B28 SLP103 TCU E-OHD-W AND DSNT SE MOV W 60032 P0008
T02720250 53010
000
SAGM31 PGUM 010855
MTRGUM
METAR PGUM 010854Z 00000KT 10SM -RA BKN018TCU OVC031 27/25 A2986 RMK
AO2 RAE09B28 SLP103 TCU E-OHD-W AND DSNT SE MOV W 60032 P0008
T02720250 53010

000
SAGM31 PGUM 010855
MTRGUM
METAR PGUM 010854Z 00000KT 10SM -RA BKN018TCU OVC031 27/25 A2986 RMK
AO2 RAE09B28 SLP103 TCU E-OHD-W AND DSNT SE MOV W 60032 P0008
T02720250 53010

000
SAGM31 PGUM 010847
MTRGUM
SPECI PGUM 010846Z VRB03KT 5SM -RA BR BKN018TCU OVC031 27/25 A2986
RMK AO2 RAE09B28 TCU E-OHD-W AND DSNT SE MOV W P0008

000
SAGM31 PGUM 010847
MTRGUM
SPECI PGUM 010846Z VRB03KT 5SM -RA BR BKN018TCU OVC031 27/25 A2986
RMK AO2 RAE09B28 TCU E-OHD-W AND DSNT SE MOV W P0008
000
SAGM31 PGUM 010838
MTRGUM
SPECI PGUM 010831Z COR 00000KT 1 3/4SM RA BR BKN018TCU OVC031 27/26
A2986 RMK AO2 RAE09B28 TCU E AND W AND DSNT SE MOV W P0000
000
SAGM31 PGUM 010838
MTRGUM
SPECI PGUM 010831Z COR 00000KT 1 3/4SM RA BR BKN018TCU OVC031 27/26
A2986 RMK AO2 RAE09B28 TCU E AND W AND DSNT SE MOV W P0000

000
SAGM31 PGUM 010832
MTRGUM
SPECI PGUM 010831Z 00000KT 1 3/4SM RA BR BKN018TCU OVC031 27/26
A2986 RMK AO2 RAE09B28 TCU E AND W AND DSNT SE MOV E P0000
000
SAGM31 PGUM 010832
MTRGUM
SPECI PGUM 010831Z 00000KT 1 3/4SM RA BR BKN018TCU OVC031 27/26
A2986 RMK AO2 RAE09B28 TCU E AND W AND DSNT SE MOV E P0000
000
SAGM31 PGUM 010832
MTRGUM
SPECI PGUM 010831Z 00000KT 1 3/4SM RA BR BKN018TCU OVC031 27/26
A2986 RMK AO2 RAE09B28 TCU E AND W AND DSNT SE MOV E P0000

000
SAGM31 PGUM 010754
MTRGUM
METAR PGUM 010754Z 28003KT 7SM -RA SCT018 BKN032 OVC060 27/25 A2984
RMK AO2 RAB05E15B34 SLP098 P0016 T02670250
000
SAGM31 PGUM 010754
MTRGUM
METAR PGUM 010754Z 28003KT 7SM -RA SCT018 BKN032 OVC060 27/25 A2984
RMK AO2 RAB05E15B34 SLP098 P0016 T02670250

000
SAGM31 PGUM 010754
MTRGUM
METAR PGUM 010754Z 28003KT 7SM -RA SCT018 BKN032 OVC060 27/25 A2984
RMK AO2 RAB05E15B34 SLP098 P0016 T02670250
000
SAGM31 PGUM 010754
MTRGUM
METAR PGUM 010754Z 28003KT 7SM -RA SCT018 BKN032 OVC060 27/25 A2984
RMK AO2 RAB05E15B34 SLP098 P0016 T02670250

000
SAGM31 PGUM 010655
MTRGUM
METAR PGUM 010654Z 26004KT 10SM BKN020 BKN026 OVC031 28/25 A2983 RMK
AO2 RAB40E53 SLP093 P0000 T02780250
000
SAGM31 PGUM 010655
MTRGUM
METAR PGUM 010654Z 26004KT 10SM BKN020 BKN026 OVC031 28/25 A2983 RMK
AO2 RAB40E53 SLP093 P0000 T02780250

000
SAGM31 PGUM 010655
MTRGUM
METAR PGUM 010654Z 26004KT 10SM BKN020 BKN026 OVC031 28/25 A2983 RMK
AO2 RAB40E53 SLP093 P0000 T02780250
000
SAGM31 PGUM 010629
MTRGUM
SPECI PGUM 010628Z 26004KT 10SM BKN018 BKN044 28/24 A2983 RMK AO2

000
SAGM31 PGUM 010629
MTRGUM
SPECI PGUM 010628Z 26004KT 10SM BKN018 BKN044 28/24 A2983 RMK AO2
000
SAGM31 PGUM 010629
MTRGUM
SPECI PGUM 010628Z 26004KT 10SM BKN018 BKN044 28/24 A2983 RMK AO2

000
SAGM31 PGUM 010629
MTRGUM
SPECI PGUM 010628Z 26004KT 10SM BKN018 BKN044 28/24 A2983 RMK AO2
000
SAGM31 PGUM 010555
MTRGUM
METAR PGUM 010554Z 28006KT 10SM FEW024 SCT034 29/25 A2983 RMK AO2
RAB09E23 SLP093 P0000 60000 T02890250 10317 20278 56008
000
SAGM31 PGUM 010555
MTRGUM
METAR PGUM 010554Z 28006KT 10SM FEW024 SCT034 29/25 A2983 RMK AO2
RAB09E23 SLP093 P0000 60000 T02890250 10317 20278 56008

000
SAGM31 PGUM 010555
MTRGUM
METAR PGUM 010554Z 28006KT 10SM FEW024 SCT034 29/25 A2983 RMK AO2
RAB09E23 SLP093 P0000 60000 T02890250 10317 20278 56008
000
SAGM31 PGUM 010555
MTRGUM
METAR PGUM 010554Z 28006KT 10SM FEW024 SCT034 29/25 A2983 RMK AO2
RAB09E23 SLP093 P0000 60000 T02890250 10317 20278 56008

000
SAGM31 PGUM 010502
MTRGUM
SPECI PGUM 010501Z 30006KT 10SM SCT024 BKN035 OVC055 29/25 A2983 RMK
AO2

000
SAGM31 PGUM 010502
MTRGUM
SPECI PGUM 010501Z 30006KT 10SM SCT024 BKN035 OVC055 29/25 A2983 RMK
AO2
000
SAGM31 PGUM 010502
MTRGUM
SPECI PGUM 010501Z 30006KT 10SM SCT024 BKN035 OVC055 29/25 A2983 RMK
AO2
000
SAGM31 PGUM 010502
MTRGUM
SPECI PGUM 010501Z 30006KT 10SM SCT024 BKN035 OVC055 29/25 A2983 RMK
AO2

000
SAGM31 PGUM 010455
MTRGUM
METAR PGUM 010454Z 29006KT 10SM BKN022 BKN036 OVC050 29/25 A2983 RMK
AO2 SLP094 T02940250
000
SAGM31 PGUM 010455
MTRGUM
METAR PGUM 010454Z 29006KT 10SM BKN022 BKN036 OVC050 29/25 A2983 RMK
AO2 SLP094 T02940250
000
SAGM31 PGUM 010455
MTRGUM
METAR PGUM 010454Z 29006KT 10SM BKN022 BKN036 OVC050 29/25 A2983 RMK
AO2 SLP094 T02940250

000
SAGM31 PGUM 010423
MTRGUM
SPECI PGUM 010422Z 29007KT 10SM FEW020 BKN027 BKN034 29/25 A2984 RMK
AO2
000
SAGM31 PGUM 010423
MTRGUM
SPECI PGUM 010422Z 29007KT 10SM FEW020 BKN027 BKN034 29/25 A2984 RMK
AO2

000
SAGM31 PGUM 010423
MTRGUM
SPECI PGUM 010422Z 29007KT 10SM FEW020 BKN027 BKN034 29/25 A2984 RMK
AO2
000
SAGM31 PGUM 010423
MTRGUM
SPECI PGUM 010422Z 29007KT 10SM FEW020 BKN027 BKN034 29/25 A2984 RMK
AO2

000
SAGM31 PGUM 010354
MTRGUM
METAR PGUM 010354Z VRB03KT 10SM FEW027 31/24 A2984 RMK AO2 SLP095
T03110244
000
SAGM31 PGUM 010354
MTRGUM
METAR PGUM 010354Z VRB03KT 10SM FEW027 31/24 A2984 RMK AO2 SLP095
T03110244

000
SAGM31 PGUM 010254
MTRGUM
METAR PGUM 010254Z VRB06KT 10SM FEW022 31/24 A2986 RMK AO2 SLP101
T03060244 58010
000
SAGM31 PGUM 010254
MTRGUM
METAR PGUM 010254Z VRB06KT 10SM FEW022 31/24 A2986 RMK AO2 SLP101
T03060244 58010

000
SAGM31 PGUM 010155
MTRGUM
METAR PGUM 010154Z 13007KT 090V160 10SM CLR 31/24 A2987 RMK AO2
SLP106 T03060239
000
SAGM31 PGUM 010155
MTRGUM
METAR PGUM 010154Z 13007KT 090V160 10SM CLR 31/24 A2987 RMK AO2
SLP106 T03060239
000
SAGM31 PGUM 010155
MTRGUM
METAR PGUM 010154Z 13007KT 090V160 10SM CLR 31/24 A2987 RMK AO2
SLP106 T03060239

000
SAGM31 PGUM 010155
MTRGUM
METAR PGUM 010154Z 13007KT 090V160 10SM CLR 31/24 A2987 RMK AO2
SLP106 T03060239

000
SAGM31 PGUM 010054
MTRGUM
METAR PGUM 010054Z 14005KT 10SM CLR 31/24 A2988 RMK AO2 SLP111
T03060244
000
SAGM31 PGUM 010054
MTRGUM
METAR PGUM 010054Z 14005KT 10SM CLR 31/24 A2988 RMK AO2 SLP111
T03060244

000
SAGM31 PGUM 312355
MTRGUM
METAR PGUM 312354Z 13005KT 10SM FEW022 29/24 A2988 RMK AO2 SLP111
T02940239 10300 20261 50006

000
SAGM31 PGUM 312255
MTRGUM
METAR PGUM 312254Z 12007KT 10SM FEW022 29/24 A2989 RMK AO2 SLP113
T02890244
000
SAGM31 PGUM 312255
MTRGUM
METAR PGUM 312254Z 12007KT 10SM FEW022 29/24 A2989 RMK AO2 SLP113
T02890244

000
SAGM31 PGUM 312155
MTRGUM
METAR PGUM 312154Z 15005KT 10SM FEW023 28/25 A2988 RMK AO2 SLP110
T02830250

000
SAGM31 PGUM 312155
MTRGUM
METAR PGUM 312154Z 15005KT 10SM FEW023 28/25 A2988 RMK AO2 SLP110
T02830250
000
SAGM31 PGUM 312155
MTRGUM
METAR PGUM 312154Z 15005KT 10SM FEW023 28/25 A2988 RMK AO2 SLP110
T02830250
000
SAGM31 PGUM 312155
MTRGUM
METAR PGUM 312154Z 15005KT 10SM FEW023 28/25 A2988 RMK AO2 SLP110
T02830250

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities