Home > Products > Valid Products > RR2

000
SRUS51 KAKQ 231412
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1123 E DH09/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1123 E DH09/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.69  :SUN 09 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.53  :SUN 09 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.01  :SUN 08 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-1.59  :SUN 09 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SUN 09 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.22  :SUN 08 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.20  :SUN 09 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SUN 09 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.32  :SUN 08 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.32  :SUN 08 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.61  :SUN 08 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.27  :SUN 08 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.72  :SUN 08 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.63  :SUN 09 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.12  :SUN 09 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.17  :SUN 08 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SUN 08 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 231312
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1123 E DH08/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1123 E DH08/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.69  :SUN 08 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.53  :SUN 08 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.01  :SUN 07 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-0.99  :SUN 08 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SUN 08 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.22  :SUN 07 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.20  :SUN 08 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SUN 08 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.32  :SUN 07 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.33  :SUN 07 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.61  :SUN 07 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.27  :SUN 07 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.74  :SUN 07 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.63  :SUN 08 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.10  :SUN 08 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.17  :SUN 07 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SUN 07 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 231212
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1123 E DH07/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1123 E DH07/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.69  :SUN 07 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.53  :SUN 07 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.01  :SUN 06 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-0.48  :SUN 07 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SUN 07 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.23  :SUN 06 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.20  :SUN 07 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SUN 07 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SUN 06 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.34  :SUN 06 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.61  :SUN 06 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.28  :SUN 06 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.74  :SUN 06 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.64  :SUN 07 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.07  :SUN 07 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.17  :SUN 06 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SUN 06 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 231112
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1123 E DH06/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1123 E DH06/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.68  :SUN 06 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.53  :SUN 06 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.00  :SUN 05 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   : 0.20  :SUN 06 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SUN 06 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.23  :SUN 05 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.21  :SUN 06 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SUN 06 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SUN 05 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.35  :SUN 05 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.61  :SUN 05 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.28  :SUN 05 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.76  :SUN 05 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.64  :SUN 06 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.06  :SUN 06 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.17  :SUN 05 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SUN 05 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 231012
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1123 E DH05/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1123 E DH05/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.68  :SUN 05 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.53  :SUN 05 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.00  :SUN 04 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   : 0.90  :SUN 05 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SUN 05 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.24  :SUN 04 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.22  :SUN 05 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SUN 05 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SUN 04 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.37  :SUN 04 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.61  :SUN 04 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.28  :SUN 04 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.77  :SUN 04 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.65  :SUN 05 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.05  :SUN 05 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.17  :SUN 04 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SUN 04 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 230912
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1123 E DH04/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1123 E DH04/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.68  :SUN 04 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.53  :SUN 04 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.00  :SUN 03 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   : 0.75  :SUN 04 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SUN 04 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.24  :SUN 03 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.22  :SUN 04 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SUN 04 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SUN 03 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.39  :SUN 03 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.62  :SUN 03 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.29  :SUN 03 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.78  :SUN 03 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.65  :SUN 04 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.04  :SUN 04 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.17  :SUN 03 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.32  :SUN 03 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 230812
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1123 E DH03/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1123 E DH03/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.68  :SUN 03 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.53  :SUN 03 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.00  :SUN 02 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   : 0.26  :SUN 03 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SUN 03 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.24  :SUN 02 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.23  :SUN 03 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SUN 03 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SUN 02 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.41  :SUN 02 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.62  :SUN 02 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.29  :SUN 02 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.80  :SUN 02 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.65  :SUN 03 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.04  :SUN 03 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.17  :SUN 02 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.32  :SUN 02 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 230712
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1123 E DH02/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1123 E DH02/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.67  :SUN 02 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.53  :SUN 02 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.00  :SUN 01 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-0.13  :SUN 02 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SUN 02 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.24  :SUN 01 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.23  :SUN 02 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SUN 02 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SUN 01 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.43  :SUN 01 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.62  :SUN 01 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.29  :SUN 01 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.80  :SUN 01 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.65  :SUN 02 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.04  :SUN 02 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.18  :SUN 01 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SUN 01 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 230612
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1123 E DH01/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1123 E DH01/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.67  :SUN 01 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.54  :SUN 01 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.00  :SUN 12 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-1.03  :SUN 01 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SUN 01 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.24  :SUN 12 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.24  :SUN 01 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SUN 01 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SUN 12 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.43  :SUN 12 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.62  :SUN 12 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.29  :SUN 12 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.82  :SUN 12 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.66  :SUN 01 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.04  :SUN 01 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.18  :SUN 12 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.32  :SUN 12 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 230512
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1123 E DH00/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1123 E DH00/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.67  :SUN 12 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.54  :SUN 12 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.00  :SAT 11 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-2.42  :SUN 12 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SUN 12 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.25  :SAT 11 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.24  :SUN 12 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SUN 12 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SAT 11 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.43  :SAT 11 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.63  :SAT 11 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.29  :SAT 11 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.83  :SAT 11 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.66  :SUN 12 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.04  :SUN 12 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.18  :SAT 11 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.32  :SAT 11 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 230412
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH23/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH23/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.67  :SAT 11 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.55  :SAT 11 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.00  :SAT 10 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-2.25  :SAT 11 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.91  :SAT 11 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.25  :SAT 10 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.24  :SAT 11 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 11 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SAT 10 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.43  :SAT 10 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.63  :SAT 10 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.30  :SAT 10 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.84  :SAT 10 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.66  :SAT 11 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.04  :SAT 11 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.18  :SAT 10 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 10 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 230312
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH22/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH22/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.67  :SAT 10 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.55  :SAT 10 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.00  :SAT 09 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-1.76  :SAT 10 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.90  :SAT 10 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.25  :SAT 09 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.23  :SAT 10 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 10 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SAT 09 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.43  :SAT 09 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.63  :SAT 09 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.30  :SAT 09 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.85  :SAT 09 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.66  :SAT 10 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.05  :SAT 10 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.19  :SAT 09 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 09 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 230212
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH21/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH21/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.67  :SAT 09 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.55  :SAT 09 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 4.00  :SAT 08 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-1.24  :SAT 09 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.89  :SAT 09 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.25  :SAT 08 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.22  :SAT 09 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 09 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.33  :SAT 08 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.43  :SAT 08 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.64  :SAT 08 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.31  :SAT 08 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.87  :SAT 08 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.67  :SAT 09 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.05  :SAT 09 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.21  :SAT 08 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 08 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 230112
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH20/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH20/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.68  :SAT 08 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.56  :SAT 08 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.99  :SAT 07 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-0.65  :SAT 08 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.89  :SAT 08 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.26  :SAT 07 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.23  :SAT 08 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 08 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.34  :SAT 07 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.43  :SAT 07 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.64  :SAT 07 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.32  :SAT 07 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.88  :SAT 07 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.67  :SAT 08 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.05  :SAT 08 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.22  :SAT 07 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 07 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 230012
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH19/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH19/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.68  :SAT 07 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.56  :SAT 07 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.99  :SAT 06 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-0.12  :SAT 07 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.89  :SAT 07 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.26  :SAT 06 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.23  :SAT 07 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 07 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.34  :SAT 06 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.43  :SAT 06 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.64  :SAT 06 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.32  :SAT 06 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.89  :SAT 06 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.67  :SAT 07 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.05  :SAT 07 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.23  :SAT 06 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.30  :SAT 06 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 222312
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH18/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH18/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.68  :SAT 06 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.56  :SAT 06 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.98  :SAT 05 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   : 0.62  :SAT 06 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.89  :SAT 06 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.26  :SAT 05 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.23  :SAT 06 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 06 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.34  :SAT 05 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.43  :SAT 05 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.64  :SAT 05 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.33  :SAT 05 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.90  :SAT 05 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.67  :SAT 06 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.05  :SAT 06 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.24  :SAT 05 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 05 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 222212
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH17/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH17/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.68  :SAT 05 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.55  :SAT 05 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.98  :SAT 04 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   : 1.29  :SAT 05 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.88  :SAT 05 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.27  :SAT 04 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.22  :SAT 05 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 05 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.34  :SAT 04 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.43  :SAT 04 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.64  :SAT 04 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.34  :SAT 04 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.91  :SAT 04 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.68  :SAT 05 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.05  :SAT 05 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.24  :SAT 04 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.30  :SAT 04 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 222112
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH16/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH16/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.68  :SAT 04 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.55  :SAT 04 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.98  :SAT 03 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   : 1.38  :SAT 04 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.89  :SAT 04 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.27  :SAT 03 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.23  :SAT 04 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 04 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.34  :SAT 03 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.42  :SAT 03 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.64  :SAT 03 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.35  :SAT 03 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.93  :SAT 03 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.68  :SAT 04 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.04  :SAT 04 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.24  :SAT 03 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 03 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 222012
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH15/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH15/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.69  :SAT 03 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.55  :SAT 03 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.97  :SAT 02 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   : 0.96  :SAT 03 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.89  :SAT 03 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.27  :SAT 02 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.24  :SAT 03 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 03 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.35  :SAT 02 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.42  :SAT 02 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.64  :SAT 02 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.36  :SAT 02 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.94  :SAT 02 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.68  :SAT 03 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.04  :SAT 03 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.24  :SAT 02 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 02 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 221912
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH14/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH14/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.69  :SAT 02 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.55  :SAT 02 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.97  :SAT 01 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   : 0.35  :SAT 02 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.90  :SAT 02 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.28  :SAT 01 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.24  :SAT 02 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 02 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.35  :SAT 01 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.41  :SAT 01 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.64  :SAT 01 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.37  :SAT 01 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.95  :SAT 01 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.69  :SAT 02 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.03  :SAT 02 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.24  :SAT 01 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 01 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 221812
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH13/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH13/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.70  :SAT 01 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.54  :SAT 01 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.97  :SAT 12 PM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-0.10  :SAT 01 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.90  :SAT 01 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.28  :SAT 12 PM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.25  :SAT 01 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 01 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.35  :SAT 12 PM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.40  :SAT 12 PM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.64  :SAT 12 PM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.38  :SAT 12 PM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.97  :SAT 12 PM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.69  :SAT 01 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.02  :SAT 01 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.23  :SAT 12 PM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.30  :SAT 12 PM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 221712
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH12/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH12/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.70  :SAT 12 PM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.54  :SAT 12 PM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.97  :SAT 11 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-0.98  :SAT 12 PM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.92  :SAT 12 PM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.28  :SAT 11 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.26  :SAT 12 PM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 12 PM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.35  :SAT 11 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.41  :SAT 11 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.65  :SAT 11 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.39  :SAT 11 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.98  :SAT 11 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.70  :SAT 12 PM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.01  :SAT 12 PM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.23  :SAT 11 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 11 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 221612
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH11/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH11/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.70  :SAT 11 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.55  :SAT 11 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.97  :SAT 10 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-2.40  :SAT 11 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.93  :SAT 11 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.28  :SAT 10 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.26  :SAT 11 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 11 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.35  :SAT 10 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.44  :SAT 10 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.65  :SAT 10 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.40  :SAT 10 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 4.99  :SAT 10 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.70  :SAT 11 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.00  :SAT 11 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.23  :SAT 10 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.30  :SAT 10 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 221512
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH10/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH10/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.70  :SAT 10 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.56  :SAT 10 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.97  :SAT 09 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-2.24  :SAT 10 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.93  :SAT 10 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.29  :SAT 09 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.26  :SAT 10 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.60  :SAT 10 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.35  :SAT 09 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.47  :SAT 09 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.65  :SAT 09 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.41  :SAT 09 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 5.00  :SAT 09 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.71  :SAT 10 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 2.99  :SAT 10 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.23  :SAT 09 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 09 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 221412
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH09/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH09/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.70  :SAT 09 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.56  :SAT 09 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.97  :SAT 08 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-1.79  :SAT 09 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.93  :SAT 09 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.30  :SAT 08 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.25  :SAT 09 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.59  :SAT 09 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.35  :SAT 08 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.51  :SAT 08 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.66  :SAT 08 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.42  :SAT 08 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 5.02  :SAT 08 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.71  :SAT 09 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 2.98  :SAT 09 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.24  :SAT 08 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.31  :SAT 08 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 221312
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH08/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH08/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.70  :SAT 08 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.56  :SAT 08 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.97  :SAT 07 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-1.21  :SAT 08 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.93  :SAT 08 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.31  :SAT 07 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.24  :SAT 08 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.60  :SAT 08 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.36  :SAT 07 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.51  :SAT 07 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.66  :SAT 07 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.43  :SAT 07 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 5.03  :SAT 07 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.71  :SAT 08 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 2.99  :SAT 08 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.25  :SAT 07 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.32  :SAT 07 AM:
.END
:


000
SRUS51 KAKQ 221212
RR2AKQ


:HOURLY RIVER COLLECTION

.BR AKQ 1122 E DH07/PCIRP
.END
:
.BR AKQ 1122 E DH07/HG
PYAV2  :PALMYRA      : 2.70  :SAT 07 AM:
CARV2  :CARTERSVILLE    : 1.56  :SAT 07 AM:
RMDV2  :RICHMOND WESTHAM  : 3.97  :SAT 06 AM:
RICV2  :RICHMOND LOCKS   :-0.66  :SAT 07 AM:
FRMV2  :FARMVILLE     : 3.94  :SAT 07 AM:
MTXV2  :MATTOAX      : 7.31  :SAT 06 AM:
MTCV2  :MATOACA      : 2.24  :SAT 07 AM:
LNBV2  :LUNENBURG     : 0.60  :SAT 07 AM:
LAWV2  :LAWRENCEVILLE   : 2.36  :SAT 06 AM:
EPOV2  :EMPORIA      : 3.52  :SAT 06 AM:
RAWV2  :RAWLINGS      : 2.66  :SAT 06 AM:
STYV2  :STONY CREEK    : 3.43  :SAT 06 AM:
SEBV2  :SEBRELL      : 5.04  :SAT 06 AM:
FKNV2  :FRANKLIN      : 2.72  :SAT 07 AM:
BECV2  :BENT CREEK     : 3.00  :SAT 07 AM:
SVEV2  :SCOTTSVILLE    : 3.26  :SAT 06 AM:
WNDN7  :WINDSOR      : 3.32  :SAT 06 AM:
.END
:


    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities