Home > Products > Valid Products > RR2

000
SRUS56 KRSA 251505
RR2RSA

.AR AEYC1 1229 P DH12 /SWIRZZZ  1.0 :ABBEY
.AR FOIC1 1230 P DH12 /SWIRZZZ  5.0 :FORNI RIDGE
.AR APRC1 0101 P DH12 /SWIRZZZ  1.0 :ANTELOPE RIDGE
.AR ATPC1 1231 P DH12 /SWIRZZZ  1.5 :ANTHONY PEAK
.AR CPSC1 1229 P DH12 /SWIRZZZ  4.5 :CAPLES LAKE
.AR CSCC1 0101 P DH12 /SWIRZZZ 10.5 :CASTLE CREEK
.AR CMWC1 1230 P DH12 /SWIRZZZ  5.5 :CHURCH MEADOWS
.AR DTLC1 1229 P DH12 /SWIRZZZ  3.5 :DUTCH LAKE
.AR FCVC1 1231 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :FRENCHMAN COVE
.AR GRZC1 1229 P DH12 /SWIRZZZ  5.5 :GRIZZLY RIDGE
.AR HNTC1 1230 P DH12 /SWIRZZZ  2.5 :HUNTINGTON LAKE
.AR KSRC1 1229 P DH12 /SWIRZZZ  4.5 :KAISER PASS
.AR KRKC1 0101 P DH12 /SWIRZZZ  6.5 :KETTLE ROCK
.AR LAUC1 0105 P DH12 /SWIRZZZ  5.0 :LAKE AUDRAIN
.AR LCSC1 1229 P DH12 /SWIRZZZ  7.0 :LOWER CARSON PASS
.AR LYNC1 0105 P DH12 /SWIRZZZ  4.5 :LYONS CREEK
.AR MHHC1 1230 P DH12 /SWIRZZZ  6.5 :MOUNT HOUGH
.AR PHPC1 1230 P DH12 /SWIRZZZ  4.0 :PHILLIPS
.AR RWLC1 1231 P DH12 /SWIRZZZ  2.5 :ROWLAND CREEK
.AR TMFC1 1230 P DH12 /SWIRZZZ  5.0 :TAMARACK FLAT
.AR CSNC1 1229 P DH12 /SWIRZZZ  7.0 :CARSON PASS, UPPER

$$


000
SRUS56 KRSA 251503
RR2RSA

.ER AGPC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   6.1/  5.9/  5.7/  6.3/  7.2/  7.3/  7.2: AGNEW PASS
.ER APHC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.2/  3.0/  2.8/  2.9/  2.7/  2.5/  2.3: ALPHA (SMUD)
.ER BCHC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: BEACH MEADOWS
.ER BFLC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  1.8/  1.0/  0.4/  0.4/  0.4: BIG FLAT
.ER BIMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.4/  3.2/  3.2/  3.5/  3.6/  3.6/  3.4: BIG MEADOWS (DWR)
.ER BGPC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.2/  1.2/  1.2/  1.2/  1.2/  1.2/  1.2: BIG PINE CREEK
.ER BSHC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.1/  3.1/  3.2/  3.1/  3.1/  3.0/  3.0: BISHOP PASS
.ER BLSC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.5/  2.4/  2.4/  2.4/  2.3/  2.3/  2.2: BLACK SPRINGS
.ER BCBC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1  16.6/  16.4/  16.7/  16.7/  18.0/  17.6/  17.3: BLACKCAP BASIN
.ER BKMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: BLACKS MOUNTAIN
.ER BLCC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.8/  3.8/  3.8/  3.8/  3.8/  3.8/  4.0: BLOODS CREEK
.ER BLUC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.4/  1.4/  1.1/  0.9/  1.1/  1.1/  0.8: BLUE CANYON
.ER BNKC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.0/  3.6/  3.1/  2.9/  2.9/  3.0/  3.0: BONANZA KING
.ER BKLC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.7/  4.3/  4.2/  4.2/  4.2/  4.3/  4.3: BUCKS LAKE
.ER CPSC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   6.4/  6.4/  6.4/  5.9/  6.2/  6.1/  6.0: CAPLES LAKE
.ER CVMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.4/  3.5/  3.5/  3.5/  3.4/  3.4/  3.4: CASA VIEJA MEADOWS
.ER SODC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.7/  5.4/  5.3/  5.6/  5.6/  5.5/  5.6: CENT SIERRA SNOW LAB
.ER CHPC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.7/  3.7/  3.6/  3.6/  3.8/  3.8/  3.7: CHAGOOPA PLATEAU
.ER CRLC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: CHARLOTTE LAKE
.ER CHMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.9/  2.9/  2.9/  2.9/  2.9/  3.0/  3.0: CHILKOOT MEADOW
.ER CWDC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.6/  4.5/  4.5/  4.5/  4.8/  4.6/  4.6: COTTONWOOD LAKES
.ER CBTC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: CRABTREE MEADOW
.ER TIOC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.2/  5.2/  5.2/  5.2/  5.2/  5.1/  5.1: DANA MEADOWS
.ER DDMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.3/  5.4/  5.4/  5.4/  5.3/  5.0/  5.0: DEADMAN CREEK
.ER DPPC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: DEVIL`S POSTPILE
.ER 175C1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.3/  0.3/  0.2/  0.2/  0.3/  0.3/  0.4: FALLEN LEAF LAKE
.ER FRWC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: FAREWELL GAP
.ER FOIC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.1/  4.0/  4.0/  3.9/  4.2/  3.7/  3.7: FORNI RIDGE
.ER FRTC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.0/  1.8/  1.4/  1.3/  1.1/  0.6/  0.4: FOUR TREES
.ER JEMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.3/  3.3/  3.3/  3.2/  3.3/  3.3/  3.2: GEM PASS
.ER GNLC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1  10.2/  10.1/  10.1/  10.1/  10.1/  10.1/  10.1: GIANELLI MEADOW
.ER GFRC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: GIANT FOREST (USACE)
.ER GINC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.8/  1.6/  1.4/  1.4/  1.6/  1.6/  1.7: GIN FLAT
.ER GDLC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   8.8/  8.5/  8.3/  7.9/  8.4/  8.6/  8.8: GOLD LAKE
.ER GVYC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.4/  2.4/  2.4/  2.3/  2.0/  2.0/  2.2: GRAVEYARD MEADOW
.ER GKSC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.1/  3.0/  3.0/  3.0/  2.9/  2.9/  3.0: GREEK STORE
.ER GRMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.8/  2.8/  2.5/  2.2/  2.3/  2.3/  2.4: GREEN MOUNTAIN
.ER GRZC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.8/  4.8/  4.7/  4.7/  4.8/  4.8/  4.7: GRIZZLY RIDGE
.ER HRFC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.9/  6.2/  6.4/  6.2/  6.2/  6.1/  6.0: HARKNESS FLAT
.ER HIGC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.8/  4.1/  4.2/  4.2/  4.1/  4.0/  3.7: HIGHLAND LAKES
.ER HHMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.4/  5.3/  5.3/  5.3/  5.4/  5.5/  5.6: HIGHLAND MEADOW
.ER HRSC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: HORSE MEADOW
.ER HMGC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.8/  5.9/  6.0/  6.4/  6.2/  6.1/  6.2: HUMBUG
.ER HNTC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.4/  3.4/  3.4/  3.4/  3.4/  3.4/  3.4: HUNTINGTON LAKE (USBR)
.ER HYSC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.1/  2.9/  2.8/  2.6/  2.6/  2.5/  2.5: HUYSINK
.ER KSPC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.5/  5.5/  5.5/  5.4/  5.5/  5.5/  5.5: KAISER POINT
.ER KRKC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   6.4/  6.0/  5.8/  5.4/  5.6/  5.8/  5.8: KETTLE ROCK
.ER LLSC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1  17.4/  17.1/  16.6/  15.8/  14.2/  12.5/  12.0: LAKE LOIS
.ER 428C1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.7/  2.7/  2.6/  2.6/  2.6/-9999.0/-9999.0: LOBDELL LAKE
.ER KIBC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.5/  0.5/  0.5/  0.5/  0.4/  0.4/  0.4: LOWER KIBBIE RIDGE
.ER LLPC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: LOWER LASSEN PEAK
.ER RELC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   7.4/  7.4/  7.2/  6.8/  6.4/  6.4/  6.7: LOWER RELIEF VALLEY
.ER MAMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.5/  4.5/  4.5/  4.4/  4.4/  4.4/  4.4: MAMMOTH PASS (USBR)
.ER MELC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1  11.2/  11.2/  11.4/  11.4/  11.3/  11.1/  10.7: MEADOW LAKE
.ER MDCC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   9.4/  9.5/  9.5/  9.7/  9.8/  9.6/  9.2: MEDICINE LAKE
.ER MDBC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.7/  2.6/  2.6/  2.6/  2.9/  2.8/  2.5: MIDDLE BOULDER 3
.ER MITC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   7.7/  7.8/  7.8/  7.8/  7.8/  7.8/  7.8: MITCHELL MEADOW
.ER MUMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.0/  2.8/  2.8/  2.9/  2.8/  2.8/  2.5: MUMBO BASIN
.ER NLSC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.2/  0.2/  0.1/  0.1/  0.1/  0.2/  0.2: NOEL SPRING
.ER OSTC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.1/  4.2/  4.1/  4.0/  4.2/  4.1/  4.1: OSTRANDER LAKE
.ER PDSC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.3/  1.4/  1.3/  1.3/  1.3/  1.3/  1.3: PARADISE MEADOW
.ER PSCC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.0/  4.0/  3.9/  3.9/  3.9/  3.9/  3.8: PASCOES
.ER PTFC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.5/  3.5/  3.5/  3.5/  3.4/  3.4/  3.4: PETERSON FLAT
.ER PLPC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.5/  5.5/  5.5/  5.9/  6.0/  5.6/  5.0: PILOT PEAK (DWR)
.ER POSC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.0/  3.0/  2.9/  2.9/  2.9/  3.0/  3.0: POISON RIDGE
.ER QUAC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.4/  3.1/  2.9/  3.0/  3.2/  3.2/  3.2: QUAKING ASPEN
.ER RTLC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.2/  2.9/  3.1/  3.6/  3.5/  3.1/  2.8: RATTLESNAKE
.ER RRMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.9/  5.8/  5.8/  5.9/  5.1/  4.8/  5.0: RED ROCK MOUNTAIN
.ER POLC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.1/  0.0/  0.0/  0.0/  -0.1/  0.0/  0.0: ROBBS POWERHOUSE
.ER RBSC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.8/  1.8/  2.0/  2.3/  1.8/  1.8/  1.6: ROBBS SADDLE
.ER RCWC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: ROBINSON COW CAMP
.ER RKKC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.1/  3.0/  2.6/  2.3/  3.4/  2.9/  2.9: ROCK CREEK LAKES
.ER SDFC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1  10.9/  11.0/  11.0/  10.7/  10.6/  10.7/  10.8: SAND FLAT
.ER SAWC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.4/  2.5/  2.5/  2.5/  2.5/  2.1/  2.2: SAWMILL
.ER SCEC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1  11.1/  11.1/  11.2/  11.3/  11.3/  11.3/  11.2: SCHNEIDERS
.ER SCMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  -0.1/  -0.1/  0.0: SCOTT MOUNTAIN
.ER SHMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1  10.4/  10.3/  10.3/  9.7/  10.0/  9.8/  9.7: SHIMMY LAKE
.ER SILC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.4/  2.4/  2.4/  2.4/  2.2/  2.3/  2.3: SILVER LAKE
.ER SLTC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.4/  4.3/  3.8/  3.8/  3.8/  3.7/  3.7: SLATE CREEK
.ER SLIC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1  11.2/  11.2/  11.4/  11.4/  11.4/  11.5/  11.2: SLIDE CANYON
.ER SNWC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   4.9/  4.8/  4.8/  5.0/  5.2/  4.9/  4.6: SNOW MOUNTAIN
.ER SOUC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.7/  2.7/  2.7/  2.7/  2.7/  2.7/  2.7: SOUTH LAKE
.ER SLMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   9.2/  9.1/  9.0/  9.1/  8.8/  8.6/  8.8: STANISLAUS MEADOW
.ER STZC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: STATE LAKES
.ER STMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.0/  4.9/  5.2/  4.6/  4.1/  4.3/  4.8: STOUTS MEADOW
.ER TMRC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.4/  3.4/  3.4/  3.2/  3.0/  2.9/  2.9: TAMARACK SUMMIT
.ER TYLC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: TENAYA LAKE
.ER TIRC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: TIOGA PASS ENTRY STATION
.ER TUNC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.9/  2.8/  2.8/  2.7/  2.6/  1.6/  1.2: TUNNEL GUARD STATION
.ER TUMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.8/  1.9/  1.9/  1.9/  1.9/  2.0/  2.3: TUOLUMNE MEADOWS
.ER UBCC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   7.3/  7.5/  7.5/  7.4/  7.3/  7.2/  7.2: UPPER BURNT CORRAL
.ER UTYC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   2.6/  2.6/  2.6/  2.6/  2.6/  2.6/  2.6: UPPER TYNDALL CREEK
.ER VNVC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.5/  5.6/  5.4/  5.4/  5.6/  5.4/  5.3: VAN VLECK
.ER VKOC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   5.1/  5.1/  5.1/  5.1/  5.0/  4.9/  4.8: VOLCANIC KNOB
.ER WCKC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.7/  1.6/  1.6/  1.6/  1.7/  1.8/  1.6: WEST WOODCHUCK MEADOW
.ER WTMC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   3.3/  3.1/  2.8/  2.8/  2.8/  2.8/  2.7: WET MEADOWS
.ER WWRC1 0119 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: WHITE WOLF

$$


    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities