Home > Products > Valid Products > RR2

000
SRUS56 KRSA 281404
RR2RSA

.AR AEYC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ABBEY
.AR ADMC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ADIN MOUNTAIN
.AR FOIC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :FORNI RIDGE
.AR APRC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ANTELOPE RIDGE
.AR ANSC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ANTELOPE SPRINGS
.AR BBSC1 0503 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BEAR BASIN SNOW COURSE
.AR BVGC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BEAR VALLEY RIDGE 1
.AR BMDC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :BEARD MEADOW
.AR BHMC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BEEHIVE MEADOW
.AR BEMC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BELL MEADOW
.AR BWMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BIG WHITNEY MEADOW
.AR BPUC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BIGHORN PLATEAU
.AR BLSC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BLACK SPRING
.AR BCBC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  4.0 :BLACKCAP BASIN
.AR BLCC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BLOODS CREEK
.AR BLAC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  1.5 :BLUE LAKES SNOTEL
.AR BDPC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ 11.5 :BOND PASS
.AR BMLC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BOWMAN LAKE
.AR BWRC1 0503 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BREWER CREEK SNOW COURSE
.AR BCPC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :BROWNS CAMP
.AR CPSC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CAPLES LAKE
.AR CSCC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :CASTLE CREEK
.AR CNCC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CHAPMAN CREEK
.AR CKTC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CHILKOOT LAKE
.AR CHMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :CHILKOOT MEADOW
.AR CHQC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CHIQUITO CREEK
.AR CMWC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CHURCH MEADOWS
.AR CIGC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CISCO
.AR CFMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :CLARK FORK MEADOW
.AR CVWC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CLOVER MEADOW
.AR CLZC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CORA LAKES
.AR CRFC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CORRAL FLAT
.AR CTPC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :COTTONWOOD PASS
.AR CGTC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :COURTRIGHT
.AR CBTC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CRABTREE MEADOW
.AR TIOC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :DANA MEADOWS (NPS)
.AR DHMC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :DEAD HORSE MEADOW
.AR DFKC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :DEADFALL LAKES SNOW COURS
.AR DDMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  1.5 :DEADMAN CREEK
.AR DMNC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :DIAMOND CROSSING
.AR DSMC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :DODSONS MEADOW
.AR DNSC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :DONNER SUMMIT
.AR DTLC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :DUTCH LAKE
.AR DYMC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :DYNAMITE MEADOW
.AR EGMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :EAGLE MEADOW
.AR EPPC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :EAST PIUTE PASS
.AR ECHC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ECHO SUMMIT
.AR ENMC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  1.0 :ENGLISH MOUNTAIN
.AR FRWC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :FAREWELL GAP SNOW COURSE
.AR FEMC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :FEATHER RIVER MEADOWS
.AR FNPC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :FINDLEY PEAK
.AR FDMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :FRED MEADOW
.AR FCVC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :FRENCHMAN COVE
.AR FNCC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :FURNACE FLAT
.AR GNLC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  4.0 :GIANELLI
.AR GNFC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :GIANT FOREST (COE)
.AR GBNC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :GIBSONVILLE
.AR GINC1 0426 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :GIN FLAT
.AR GRZC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :GRIZZLY RIDGE
.AR GYFC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :GUYOT FLAT
.AR HMSC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HAMS STATION
.AR HRFC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HARKNESS FLAT
.AR HRTC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HEART LAKE
.AR HEKC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HELLS KITCHEN
.AR HLMC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HELMS MEADOW
.AR HEGC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HERRING CREEK
.AR HIGC1 0505 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HIGHLAND LAKES
.AR HHMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  1.0 :HIGHLAND MEADOW
.AR HRSC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HORSE MEADOW
.AR HCLC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HUCKLEBERRY LAKE
.AR HSRC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HUMBUG SUMMIT 2
.AR HNTC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HUNTINGTON LAKE
.AR HYSC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :HUYSINK
.AR IHSC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ICE HOUSE
.AR JCMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :JACKASS MEADOW
.AR KSRC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :KAISER PASS
.AR KECC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :KERRICK CORRAL
.AR KRKC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :KETTLE ROCK
.AR LAUC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :LAKE AUDRAIN
.AR FDYC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :FORDYCE LAKE
.AR LSPC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SOUTH YUBA - LANGS CROSSI
.AR LTTC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :LETTERBOX
.AR LXNC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :LEXINGTON
.AR LMDC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :LONG MEADOW
.AR LCMC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :LOST CORNER MOUNTAIN
.AR LCSC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :LOWER CARSON PASS
.AR KIBC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :LOWER KIBBIE
.AR LLPC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ 38.0 :LOWER LASSEN PEAK
.AR RELC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :LOWER RELIEF VALLEY (PGE)
.AR LBNC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :LUMBERYARD 2
.AR LYNC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :LYONS CREEK
.AR MELC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  1.0 :MEADOW LAKE
.AR MDXC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :MIDDLE BOULDER 1 SNOW COU
.AR MDBC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :MIDDLE BOULDER 3
.AR MLFC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :MILL CREEK FLAT
.AR MNKC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :MINERAL KING
.AR MICC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  1.0 :MIRANDA CABIN
.AR DYAC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :MOUNT DYER 1
.AR DYBC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :MOUNT DYER 2
.AR MHHC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :MOUNT HOUGH
.AR MSZC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ 36.0 :MOUNT SHASTA SNOW COURSE
.AR MSVC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :MOUNT STOVER
.AR NGMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  4.5 :NEW GRACE MEADOW
.AR MNZC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :MANZANITA LAKE
.AR NGFC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :NIAGARA FLAT
.AR NOLC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :NORTH LAKE
.AR NVFC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :NORVELL FLAT
.AR OEMC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :OLD ENTERPRISE MILL
.AR ONIC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ONION CREEK
.AR OSTC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :OSTRANDER LAKE
.AR PFVC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :PACIFIC VALLEY
.AR PHMC1 0503 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :PANTHER MEADOW
.AR PDSC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :PARADISE MEADOW (NPS)
.AR PGMC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :PEREGOY MEADOWS 2
.AR PHPC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :PHILLIPS
.AR PLPC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :PILOT PEAK
.AR PNBC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :PIONEER BASIN
.AR PUTC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  9.0 :PIUTE PASS
.AR PDTC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :PODESTA
.AR PNDC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :POISON MEADOW
.AR PCWC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :POST CORRAL MEADOW
.AR QUAC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :QUAKING ASPEN
.AR RMMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :RAMSHAW MEADOW
.AR RTTC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :RATTLESNAKE CREEK BASIN
.AR RDMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :RED MOUNTAIN
.AR RRMC1 0503 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :RED ROCK MOUNTAIN
.AR RLDC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :RELIEF DAM
.AR RTRC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :RIDGE TRAIL SNOW COURSE
.AR RBVC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ROBBS VALLEY
.AR RCWC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ROBINSON COW CAMP
.AR RKKC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ROCK CREEK
.AR RMRC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ROSE MARIE
.AR RDCC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ROUND CORRAL
.AR RWLC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :ROWLAND CREEK
.AR SHSC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SACHSE SPRINGS
.AR SDFC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SAND FLAT
.AR SYMC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SANDY MEADOWS
.AR SHMC1 0502 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SHIMMY LAKE
.AR SIPC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SIBERIAN PASS
.AR SILC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SILVER LAKE
.AR SVRC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SILVER LAKE MEADOWS
.AR SLTC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SLATE CREEK
.AR SFTC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :SNOW FLAT (NPS)
.AR SCFC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SODA CREEK FLAT
.AR SRAC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SONORA PASS
.AR SPFC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SPOTTED FAWN
.AR SLMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :STANISLAUS MEADOW
.AR SUMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :STATUM MEADOW
.AR STMC1 0503 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :STOUTS MEADOW (BUREC)
.AR SSMC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SUNNYSIDE MEADOW
.AR SWJC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :SWAMPY JOHN
.AR TACC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :TALBOT CAMP
.AR TMFC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :TAMARACK FLAT
.AR TYLC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :LAKE TENAYA
.AR THUC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :THOUSAND LAKES SNOW COURS
.AR TRLC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :THREE LAKES
.AR TRGC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :TRAGEDY CREEK
.AR TUMC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :TUOLUMNE MEADOWS
.AR TNDC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :TYNDALL CREEK
.AR UBCC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.5 :UPPER BURNT CORRAL
.AR CSNC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :CARSON PASS, UPPER
.AR UKRC1 0430 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :UPPER KIBBIE RIDGE
.AR VNLC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :VERNON LAKE
.AR VGAC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  1.0 :VIRGINIA LAKES RIDGE
.AR WBMC1 0427 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :WABENA MEADOWS
.AR WRNC1 0424 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :WARNER CREEK
.AR WELC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  5.0 :WHEELER LAKE
.AR WMLC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :WILMA LAKE
.AR WCMC1 0428 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :WOODCHUCK MEADOW
.AR WRGC1 0429 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :WRIGHTS LAKE
.AR YBPC1 0501 P DH12 /SWIRZZZ  0.0 :YUBA PASS

$$


000
SRUS56 KRSA 281401
RR2RSA

.ER AGPC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.4/  0.5/  0.6/  0.5/  0.5/  0.4/  0.4: AGNEW PASS
.ER APHC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: ALPHA (SMUD)
.ER BCHC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: BEACH MEADOWS
.ER BFLC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: BIG FLAT
.ER BIMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: BIG MEADOWS (DWR)
.ER BGPC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: BIG PINE CREEK
.ER BSHC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.4/  0.2/  1.0/  0.2/  0.1/  0.0/  -0.1: BISHOP PASS
.ER BLSC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.1/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: BLACK SPRINGS
.ER BCBC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: BLACKCAP BASIN
.ER BKMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: BLACKS MOUNTAIN
.ER BLCC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: BLOODS CREEK
.ER BLUC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.3/  0.2/  0.2/  0.1/  0.1/  0.0/  0.0: BLUE CANYON
.ER BNKC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: BONANZA KING
.ER BKLC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: BUCKS LAKE
.ER CPSC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: CAPLES LAKE
.ER CVMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: CASA VIEJA MEADOWS
.ER SODC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: CENT SIERRA SNOW LAB
.ER CHPC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: CHAGOOPA PLATEAU
.ER CRLC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: CHARLOTTE LAKE
.ER CHMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: CHILKOOT MEADOW
.ER CWDC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: COTTONWOOD LAKES
.ER CBTC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: CRABTREE MEADOW
.ER TIOC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: DANA MEADOWS
.ER DDMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.1/  1.1/  0.9/  0.6/  0.5/  0.3/  0.3: DEADMAN CREEK
.ER DPPC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: DEVIL`S POSTPILE
.ER 175C1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: FALLEN LEAF LAKE
.ER FRWC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: FAREWELL GAP
.ER FOIC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.5/  0.5/  0.5/  0.4/  0.2/  0.0/  0.0: FORNI RIDGE
.ER FRTC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: FOUR TREES
.ER JEMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: GEM PASS
.ER GNLC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.1/  0.8/  0.7/  0.4/  0.2/  0.2/  0.1: GIANELLI MEADOW
.ER GFRC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: GIANT FOREST (USACE)
.ER GINC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.1/  0.1/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: GIN FLAT
.ER GDLC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: GOLD LAKE
.ER GVYC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: GRAVEYARD MEADOW
.ER GKSC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: GREEK STORE
.ER GRMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: GREEN MOUNTAIN
.ER GRZC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: GRIZZLY RIDGE
.ER HRFC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: HARKNESS FLAT
.ER HIGC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: HIGHLAND LAKES
.ER HHMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: HIGHLAND MEADOW
.ER HRSC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.4/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: HORSE MEADOW
.ER HMGC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: HUMBUG
.ER HNTC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: HUNTINGTON LAKE (USBR)
.ER HYSC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: HUYSINK
.ER KSPC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: KAISER POINT
.ER KRKC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: KETTLE ROCK
.ER LLSC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   6.2/  5.9/  5.6/  4.3/  3.3/  1.8/  0.7: LAKE LOIS
.ER 428C1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: LOBDELL LAKE
.ER KIBC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.2/  0.2/  0.1/  0.2/  0.1/  0.2/  0.1: LOWER KIBBIE RIDGE
.ER LLPC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: LOWER LASSEN PEAK
.ER RELC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: LOWER RELIEF VALLEY
.ER MAMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: MAMMOTH PASS (USBR)
.ER MELC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: MEADOW LAKE
.ER MDCC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: MEDICINE LAKE
.ER MDBC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: MIDDLE BOULDER 3
.ER MITC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.1/  1.2/  1.2/  0.6/  0.5/  0.5/  0.5: MITCHELL MEADOW
.ER MUMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: MUMBO BASIN
.ER NLSC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: NOEL SPRING
.ER OSTC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.2/  0.2/  0.1/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: OSTRANDER LAKE
.ER PDSC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.7/  0.6/  0.6/  0.5/  0.4/  0.3/  0.3: PARADISE MEADOW
.ER PSCC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: PASCOES
.ER PTFC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: PETERSON FLAT
.ER PLPC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: PILOT PEAK (DWR)
.ER POSC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: POISON RIDGE
.ER QUAC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: QUAKING ASPEN
.ER RTLC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: RATTLESNAKE
.ER RRMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: RED ROCK MOUNTAIN
.ER POLC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.4/  0.3/  0.3/  0.2/  0.1/  0.0/  0.0: ROBBS POWERHOUSE
.ER RBSC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: ROBBS SADDLE
.ER RCWC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.1/  0.1/  0.1/  0.1/  0.1/  0.0/  0.0: ROBINSON COW CAMP
.ER RKKC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: ROCK CREEK LAKES
.ER SDFC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: SAND FLAT
.ER SAWC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: SAWMILL
.ER SCEC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.6/  1.4/  1.2/  0.3/  0.2/  0.1/  0.1: SCHNEIDERS
.ER SCMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: SCOTT MOUNTAIN
.ER SHMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: SHIMMY LAKE
.ER SILC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: SILVER LAKE
.ER SLTC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: SLATE CREEK
.ER SLIC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: SLIDE CANYON
.ER SNWC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: SNOW MOUNTAIN
.ER SOUC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: SOUTH LAKE
.ER SLMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: STANISLAUS MEADOW
.ER STZC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: STATE LAKES
.ER STMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: STOUTS MEADOW
.ER TMRC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.1/  0.2/  0.2/  0.1/  0.1/  0.1/  0.0: TAMARACK SUMMIT
.ER TYLC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: TENAYA LAKE
.ER TIRC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: TIOGA PASS ENTRY STATION
.ER TUNC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: TUNNEL GUARD STATION
.ER TUMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: TUOLUMNE MEADOWS
.ER UBCC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.1/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: UPPER BURNT CORRAL
.ER UTYC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: UPPER TYNDALL CREEK
.ER VNVC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.3/  0.3/  0.3/  0.2/  0.1/  0.0/  0.0: VAN VLECK
.ER VKOC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   1.6/  1.9/  1.9/  1.4/  0.6/  0.3/  0.1: VOLCANIC KNOB
.ER WCKC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: WEST WOODCHUCK MEADOW
.ER WTMC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1   0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0/  0.0: WET MEADOWS
.ER WWRC1 0522 P DH04/SWIRG/DID1
.ER1 -9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0/-9999.0: WHITE WOLF

$$


    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities