Home > Products > Valid Products > RR3

000
SRUS55 KABQ 051226
RR3ABQ
WxCoder
.A BLNN5 150805 M DH0600/TX 89/TN 61/TA 62/PP 0.00
.A1 EP 0.31/TPIRZX 86/TPIRZN 55/ULD 35/XW 01/DC1508050620
000
SRUS55 KABQ 051226
RR3ABQ
WxCoder
.A BLNN5 150805 M DH0600/TX 89/TN 61/TA 62/PP 0.00
.A1 EP 0.31/TPIRZX 86/TPIRZN 55/ULD 35/XW 01/DC1508050620

000
SRUS55 KABQ 051221
RR3ABQ
WxCoder
.A OCTN5 150804 M DH1700/TX 80/TN 48/TA 76/PP 0.00
.A1 DC1508050615

000
SRUS55 KABQ 051221
RR3ABQ
WxCoder
.A OCTN5 150804 M DH1700/TX 80/TN 48/TA 76/PP 0.00
.A1 DC1508050615
000
SRUS55 KABQ 050315
RR3ABQ
WxCoder
.A STFN5 150716 M DH1900/TX 86/TN 47/TA 66/PP 0.00
.A1 DC1508042104

000
SRUS55 KABQ 050315
RR3ABQ
WxCoder
.A STFN5 150729 M DH1900/TX 76/TN 58/TA 59/PP 0.18
.A1 DC1508042104
000
SRUS55 KABQ 050315
RR3ABQ
WxCoder
.A STFN5 150707 M DH1900/TX 75/TN 54/TA 57/PP 0.55
.A1 DC1508042104

000
SRUS55 KABQ 050315
RR3ABQ
WxCoder
.A STFN5 150729 M DH1900/TX 76/TN 58/TA 59/PP 0.18
.A1 DC1508042104
000
SRUS55 KABQ 050240
RR3ABQ
IVROCS
.A DCPN5 150804 M DH1800/TX 87/TN 50/TA 82/
.A1 PP 0.33/PT 1/
000
SRUS55 KABQ 050240
RR3ABQ
IVROCS
.A DCPN5 150804 M DH1800/TX 87/TN 50/TA 82/
.A1 PP 0.33/PT 1/

000
SRUS55 KABQ 050240
RR3ABQ
IVROCS
.A DCPN5 150804 M DH1800/TX 87/TN 50/TA 82/
.A1 PP 0.33/PT 1/
000
SRUS55 KABQ 050240
RR3ABQ
IVROCS
.A DCPN5 150804 M DH1800/TX 87/TN 50/TA 82/
.A1 PP 0.33/PT 1/

000
SRUS55 KABQ 050020
RR3ABQ
WxCoder
.A PORN5 150804 M DH1700/TX 96/TN 63/TA 95/PP 0.00
.A1 XW 01/XP 0/DC1508041816
000
SRUS55 KABQ 050020
RR3ABQ
WxCoder
.A PORN5 150804 M DH1700/TX 96/TN 63/TA 95/PP 0.00
.A1 XW 01/XP 0/DC1508041816

000
SRUS55 KABQ 042318
RR3ABQ
IVROCS
.A TORN5 150804 M DH1707/TX 89/TN 52/TA 87/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS55 KABQ 042318
RR3ABQ
IVROCS
.A TORN5 150804 M DH1707/TX 89/TN 52/TA 87/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS55 KABQ 042318
RR3ABQ
IVROCS
.A TORN5 150804 M DH1707/TX 89/TN 52/TA 87/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS55 KABQ 042318
RR3ABQ
IVROCS
.A TORN5 150804 M DH1707/TX 89/TN 52/TA 87/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS55 KABQ 042300
RR3ABQ
WxCoder
.A BLMN5 150804 M DH1700/TX 92/TN 60/TA 91/PP 0.00
.A1 DC1508041659

000
SRUS55 KABQ 042300
RR3ABQ
WxCoder
.A BLMN5 150804 M DH1700/TX 92/TN 60/TA 91/PP 0.00
.A1 DC1508041659
000
SRUS55 KABQ 042300
RR3ABQ
WxCoder
.A BLMN5 150804 M DH1700/TX 92/TN 60/TA 91/PP 0.00
.A1 DC1508041659
000
SRUS55 KABQ 042300
RR3ABQ
WxCoder
.A BLMN5 150804 M DH1700/TX 92/TN 60/TA 91/PP 0.00
.A1 DC1508041659

000
SRUS55 KABQ 042255
RR3ABQ
IVROCS
.A GNQN5 150804 M DH1600/TX 89/TN 54/TA 89/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS55 KABQ 042255
RR3ABQ
IVROCS
.A GNQN5 150804 M DH1600/TX 89/TN 54/TA 89/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS55 KABQ 042255
RR3ABQ
IVROCS
.A GNQN5 150804 M DH1600/TX 89/TN 54/TA 89/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS55 KABQ 042255
RR3ABQ
IVROCS
.A GNQN5 150804 M DH1600/TX 89/TN 54/TA 89/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS55 KABQ 042240
RR3ABQ
WxCoder
.A E33 150804 M DH1600/TX 81/TN 43/TA 81/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 02/XP 1/DC1508041637
: BKN 080 (5), VIS 20 SM, WD 290, WS 02 MPH
000
SRUS55 KABQ 042240
RR3ABQ
WxCoder
.A E33 150804 M DH1600/TX 81/TN 43/TA 81/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 02/XP 1/DC1508041637
: BKN 080 (5), VIS 20 SM, WD 290, WS 02 MPH

000
SRUS55 KABQ 042215
RR3ABQ
WxCoder
.A QMDN5 150804 M DH1600/TX 86/TN 48/TA 85/PP 0.00
.A1 UD 290/US 0/XW 02/DC1508041611

000
SRUS55 KABQ 042215
RR3ABQ
WxCoder
.A QMDN5 150804 M DH1600/TX 86/TN 48/TA 85/PP 0.00
.A1 UD 290/US 0/XW 02/DC1508041611
000
SRUS55 KABQ 042205
RR3ABQ
WxCoder
.A AZTN5 150804 M DH1600/TX 93/TN 57/TA 93/PP 0.00
.A1 XW 02/XP 0/DC1508041603

000
SRUS55 KABQ 042205
RR3ABQ
WxCoder
.A AZTN5 150804 M DH1600/TX 93/TN 57/TA 93/PP 0.00
.A1 XW 02/XP 0/DC1508041603

000
SRUS55 KABQ 042205
RR3ABQ
WxCoder
.A AZTN5 150804 M DH1600/TX 93/TN 57/TA 93/PP 0.00
.A1 XW 02/XP 0/DC1508041603
000
SRUS55 KABQ 042155
RR3ABQ
WxCoder
.A TRSN5 150804 M DH1600/TA 77/PP 0.00/XW 02/XP 0
.A1 DC1508041552
000
SRUS55 KABQ 042155
RR3ABQ
WxCoder
.A TRSN5 150804 M DH1600/TA 77/PP 0.00/XW 02/XP 0
.A1 DC1508041552

000
SRUS55 KABQ 042120
RR3ABQ
WxCoder
.A RESN5 150803 M DH0800/TX M/TN M/TA M/PP M
.A1 PPM M/DC1508041515

000
SRUS55 KABQ 042120
RR3ABQ
WxCoder
.A RESN5 150803 M DH0800/TX M/TN M/TA M/PP M
.A1 PPM M/DC1508041515
000
SRUS55 KABQ 042115
RR3ABQ
WxCoder
.A RESN5 150802 M DH0800/TX M/TN M/TA M/PP M
.A1 DC1508041514

000
SRUS55 KABQ 042115
RR3ABQ
WxCoder
.A RESN5 150801 M DH0800/TX M/TN M/TA M/PP M
.A1 DC1508041513
000
SRUS55 KABQ 042045
RR3ABQ
WxCoder
.A ELVN5 150804 M DH0800/TX 78/TN 48/TA 61/PP 0.00
.A1 EP 0.36/UC 5269/XW 02/DC1508041442

000
SRUS55 KABQ 042045
RR3ABQ
WxCoder
.A CHMN5 150804 M DH1445/TX 79/TN 43/TA 78/PP 0.00
.A1 DC1508041444
000
SRUS55 KABQ 041910
RR3ABQ
WxCoder
.A PCCN5 150804 M DH1200/TX 90/TN 61/TA 90/PP 0.70
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1508041309
000
SRUS55 KABQ 041910
RR3ABQ
WxCoder
.A PCCN5 150804 M DH1200/TX 90/TN 61/TA 90/PP 0.70
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1508041309

000
SRUS55 KABQ 041910
RR3ABQ
WxCoder
.A PCCN5 150804 M DH1200/TX 90/TN 61/TA 90/PP 0.70
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1508041309
000
SRUS55 KABQ 041910
RR3ABQ
WxCoder
.A PCCN5 150804 M DH1200/TX 90/TN 61/TA 90/PP 0.70
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1508041309

000
SRUS55 KABQ 041805
RR3ABQ
WxCoder
.A LLUN5 150804 M DH0730/TX 93/TN 57/TA 61/PP 0.00
.A1 EP 0.32/UC 1404/TBIRZX 4.096/TBIRZN 4.074/TB 4.075/DC1508041201

000
SRUS55 KABQ 041805
RR3ABQ
WxCoder
.A LLUN5 150804 M DH0730/TX 93/TN 57/TA 61/PP 0.00
.A1 EP 0.32/UC 1404/TBIRZX 4.096/TBIRZN 4.074/TB 4.075/DC1508041201
000
SRUS55 KABQ 041730
RR3ABQ
WxCoder
.A NGZN5 150720 M DH0800/TX 87/TN 53/TA 57/PP 0.08
.A1 DC1508041126

000
SRUS55 KABQ 041730
RR3ABQ
WxCoder
.A NGZN5 150726 M DH0800/TX 89/TN 59/TA 63/PP 0.08
.A1 DC1508041126
000
SRUS55 KABQ 041645
RR3ABQ
WxCoder
.A TUCN5 150804 M DH0800/TX 89/TN 62/TA 68/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.38/TPIRZX 107/TPIRZN 78/ULD 72
.A2 TBIRZX 4.087/TBIRZN 4.073/XW 02/XP 1/DC1508041044
000
SRUS55 KABQ 041645
RR3ABQ
WxCoder
.A TUCN5 150804 M DH0800/TX 89/TN 62/TA 68/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.38/TPIRZX 107/TPIRZN 78/ULD 72
.A2 TBIRZX 4.087/TBIRZN 4.073/XW 02/XP 1/DC1508041044

000
SRUS55 KABQ 041645
RR3ABQ
WxCoder
.A TUCN5 150804 M DH0800/TX 89/TN 62/TA 68/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.38/TPIRZX 107/TPIRZN 78/ULD 72
.A2 TBIRZX 4.087/TBIRZN 4.073/XW 02/XP 1/DC1508041044
000
SRUS55 KABQ 041645
RR3ABQ
WxCoder
.A TUCN5 150804 M DH0800/TX 89/TN 62/TA 68/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.38/TPIRZX 107/TPIRZN 78/ULD 72
.A2 TBIRZX 4.087/TBIRZN 4.073/XW 02/XP 1/DC1508041044

000
SRUS55 KABQ 041505
RR3ABQ
WxCoder
.A GLPN5 150804 M DH0800/TX 84/TN 55/TA 60/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 1/DC1508040904

000
SRUS55 KABQ 041505
RR3ABQ
WxCoder
.A GLPN5 150804 M DH0800/TX 84/TN 55/TA 60/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 1/DC1508040904
000
SRUS55 KABQ 041505
RR3ABQ
WxCoder
.A GLPN5 150804 M DH0800/TX 84/TN 55/TA 60/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XW 01/XP 1/DC1508040904
000
SRUS55 KABQ 041500
RR3ABQ
WxCoder
.A ABVN5 150803 M DH2400/TX 88/TN 62/PP T/SF 0.0
.A1 SD 0/PPM 0.31/XW 01/DC1508040855
: FEW  aotd

000
SRUS55 KABQ 041500
RR3ABQ
WxCoder
.A ABVN5 150803 M DH2400/TX 88/TN 62/PP T/SF 0.0
.A1 SD 0/PPM 0.31/XW 01/DC1508040855
: FEW  aotd
000
SRUS55 KABQ 041455
RR3ABQ
WxCoder
.A ABVN5 150802 M DH2400/TX 84/TN 65/PP 0.00/SF 0.0
.A1 SD 0/PPM 0.31/XW 02/DC1508040851
: SCT

000
SRUS55 KABQ 041455
RR3ABQ
WxCoder
.A CNCN5 150804 M DH0730/TX 91/TN 64/TA 71/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.32/TPIRZX 69/TPIRZN 69/UC 2298
.A2 PPM 5.73/XW 01/DC1508040851

000
SRUS55 KABQ 041455
RR3ABQ
WxCoder
.A ABVN5 150802 M DH2400/TX 84/TN 65/PP 0.00/SF 0.0
.A1 SD 0/PPM 0.31/XW 02/DC1508040851
: SCT
000
SRUS55 KABQ 041450
RR3ABQ
WxCoder
.A RAHN5 150804 M DH0900/TX 80/TN 52/TA 66/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/PPM 0.96/XW 01/XP 0/DC1508040848

000
SRUS55 KABQ 041450
RR3ABQ
WxCoder
.A RAHN5 150804 M DH0900/TX 80/TN 52/TA 66/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/PPM 0.96/XW 01/XP 0/DC1508040848
000
SRUS55 KABQ 041435
RR3ABQ
WxCoder
.A PEDN5 150804 M DH0700/TX 85/TN 54/TA 60/PP 0.00
.A1 SF 0.0/XW 01/DC1508040832

000
SRUS55 KABQ 041435
RR3ABQ
WxCoder
.A PEDN5 150804 M DH0700/TX 85/TN 54/TA 60/PP 0.00
.A1 SF 0.0/XW 01/DC1508040832
000
SRUS55 KABQ 041430
RR3ABQ
WxCoder
.A ABIN5 150804 M DH0800/TX 85/TN 56/TA 60/PP 0.04
.A1 EP 0.33/UC 9471/DC1508040828

000
SRUS55 KABQ 041430
RR3ABQ
WxCoder
.A ABIN5 150804 M DH0800/TX 85/TN 56/TA 60/PP 0.04
.A1 EP 0.33/UC 9471/DC1508040828
000
SRUS55 KABQ 041430
RR3ABQ
WxCoder
.A ABIN5 150804 M DH0800/TX 85/TN 56/TA 60/PP 0.04
.A1 EP 0.33/UC 9471/DC1508040828

000
SRUS55 KABQ 041430
RR3ABQ
WxCoder
.A ABIN5 150804 M DH0800/TX 85/TN 56/TA 60/PP 0.04
.A1 EP 0.33/UC 9471/DC1508040828
000
SRUS55 KABQ 041420
RR3ABQ
WxCoder
.A GLWN5 150804 M DH0830/TX 91/TN 58/TA 65/PPP 0.00
.A1 SFP 0.0/SD 0/SFK 0.0/XWP 01/DC1508040819

000
SRUS55 KABQ 041420
RR3ABQ
WxCoder
.A GLWN5 150804 M DH0830/TX 91/TN 58/TA 65/PPP 0.00
.A1 SFP 0.0/SD 0/SFK 0.0/XWP 01/DC1508040819
000
SRUS55 KABQ 041410
RR3ABQ
WxCoder
.A GRMN5 150804 M DH0800/TX 88/TN 53/TA 65/PP 0.00
.A1 DC1508040809

000
SRUS55 KABQ 041410
RR3ABQ
WxCoder
.A GRMN5 150804 M DH0800/TX 88/TN 53/TA 65/PP 0.00
.A1 DC1508040809

000
SRUS55 KABQ 041410
RR3ABQ
WxCoder
.A GRMN5 150804 M DH0800/TX 88/TN 53/TA 65/PP 0.00
.A1 DC1508040809
000
SRUS55 KABQ 041410
RR3ABQ
WxCoder
.A GRMN5 150804 M DH0800/TX 88/TN 53/TA 65/PP 0.00
.A1 DC1508040809
000
SRUS55 KABQ 041405
RR3ABQ
WxCoder
.A MAXN5 150804 M DH0745/TX 85/TN 50/TA 61/PP 0.04
.A1 PT 1/DC1508040802

000
SRUS55 KABQ 041405
RR3ABQ
WxCoder
.A MAXN5 150804 M DH0745/TX 85/TN 50/TA 61/PP 0.04
.A1 PT 1/DC1508040802
000
SRUS55 KABQ 041400
RR3ABQ
WxCoder
.A EGNN5 150804 M DH0700/TX 77/TN 40/TA 45/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 1.96/TPIRZX 88/TPIRZN 52/UC 3085
.A2 DC1508040756

000
SRUS55 KABQ 041400
RR3ABQ
WxCoder
.A EGNN5 150804 M DH0700/TX 77/TN 40/TA 45/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 1.96/TPIRZX 88/TPIRZN 52/UC 3085
.A2 DC1508040756
000
SRUS55 KABQ 041350
RR3ABQ
WxCoder
.A FARN5 150804 M DH0700/TX 86/TN 50/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.53/TPIRZX 92/TPIRZN 65/ULD 48
.A2 TBIRZX 4.088/TBIRZN 4.070/XW 01/XP 0/DC1508040747

000
SRUS55 KABQ 041350
RR3ABQ
WxCoder
.A FARN5 150804 M DH0700/TX 86/TN 50/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.53/TPIRZX 92/TPIRZN 65/ULD 48
.A2 TBIRZX 4.088/TBIRZN 4.070/XW 01/XP 0/DC1508040747
000
SRUS55 KABQ 041346
RR3ABQ
WxCoder
.A ALCN5 150803 M DH0730/TX 79/TN 60/TA 65/PP 0.18
.A1 TBIRZX 4.075/TBIRZN 4.075/XW 01/DC1508040741

000
SRUS55 KABQ 041346
RR3ABQ
WxCoder
.A ALCN5 150803 M DH0730/TX 79/TN 60/TA 65/PP 0.18
.A1 TBIRZX 4.075/TBIRZN 4.075/XW 01/DC1508040741
000
SRUS55 KABQ 041346
RR3ABQ
WxCoder
.A ALCN5 150803 M DH0730/TX 79/TN 60/TA 65/PP 0.18
.A1 TBIRZX 4.075/TBIRZN 4.075/XW 01/DC1508040741
000
SRUS55 KABQ 041346
RR3ABQ
WxCoder
.A ALCN5 150803 M DH0730/TX 79/TN 60/TA 65/PP 0.18
.A1 TBIRZX 4.075/TBIRZN 4.075/XW 01/DC1508040741

000
SRUS55 KABQ 041336
RR3ABQ
WxCoder
.A BRNN5 150804 M DH0700/TX 88/TN 60/TA 60/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.38/DC1508040730
: zero clouds

000
SRUS55 KABQ 041336
RR3ABQ
WxCoder
.A BRNN5 150804 M DH0700/TX 88/TN 60/TA 60/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.38/DC1508040730
: zero clouds
000
SRUS55 KABQ 041331
RR3ABQ
WxCoder
.A ROSN5 150803 M DH0700/TX 93/TN 66/TA 72/PP 0.02
.A1 PT 1/EP 1.39/UC 209/XW 03/DC1508040728
: Unable to check weather over weekend therefore anemometer was not reset over
: weekend.  Fillid evaporation tank to 3.83.

000
SRUS55 KABQ 041331
RR3ABQ
WxCoder
.A ROSN5 150803 M DH0700/TX 93/TN 66/TA 72/PP 0.02
.A1 PT 1/EP 1.39/UC 209/XW 03/DC1508040728
: Unable to check weather over weekend therefore anemometer was not reset over
: weekend.  Fillid evaporation tank to 3.83.
000
SRUS55 KABQ 041326
RR3ABQ
WxCoder
.A SFEN5 150804 M DH0630/TX 81/TN 56/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1508040722
000
SRUS55 KABQ 041326
RR3ABQ
WxCoder
.A SFEN5 150804 M DH0630/TX 81/TN 56/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1508040722

000
SRUS55 KABQ 041326
RR3ABQ
WxCoder
.A SFEN5 150804 M DH0630/TX 81/TN 56/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1508040722
000
SRUS55 KABQ 041326
RR3ABQ
WxCoder
.A SFEN5 150804 M DH0630/TX 81/TN 56/TA 58/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1508040722

000
SRUS55 KABQ 041316
RR3ABQ
WxCoder
.AR COCN5 150804 M DH0700/TX 90/TN 61/TA 62/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/EP 0.27/DC1508040714
: zero clouds

000
SRUS55 KABQ 041316
RR3ABQ
WxCoder
.AR COCN5 150804 M DH0700/TX 90/TN 61/TA 62/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/EP 0.27/DC1508040714
: zero clouds
000
SRUS55 KABQ 041316
RR3ABQ
WxCoder
.AR COCN5 150804 M DH0700/TX 90/TN 61/TA 62/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/EP 0.27/DC1508040714
: zero clouds

000
SRUS55 KABQ 041316
RR3ABQ
WxCoder
.AR COCN5 150804 M DH0700/TX 90/TN 61/TA 62/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/EP 0.27/DC1508040714
: zero clouds
000
SRUS55 KABQ 041311
RR3ABQ
WxCoder
.A COCN5 150804 M DH0700/TX 90/TN 61/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.27/DC1508040707
: zero clouds
000
SRUS55 KABQ 041311
RR3ABQ
WxCoder
.A MRYN5 150804 M DH0700/TX 84/TN 52/TA 54/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/PPM 0.33/XW 01/XP 0/DC1508040702

000
SRUS55 KABQ 041311
RR3ABQ
WxCoder
.A COCN5 150804 M DH0700/TX 90/TN 61/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.27/DC1508040707
: zero clouds
000
SRUS55 KABQ 041311
RR3ABQ
WxCoder
.A COCN5 150804 M DH0700/TX 90/TN 61/TA 62/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/EP 0.27/DC1508040707
: zero clouds

000
SRUS55 KABQ 041251
RR3ABQ
WxCoder
.A MTRN5 150804 M DH0700/TX 85/TN 53/TA 53/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XR 75/XRIRZX 93/XRIRZN 27/UD 295
.A2 US 1/UP 23/UR 310/PA 29.79/XW 01/DC1508040645

000
SRUS55 KABQ 041251
RR3ABQ
WxCoder
.A MTRN5 150804 M DH0700/TX 85/TN 53/TA 53/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/XR 75/XRIRZX 93/XRIRZN 27/UD 295
.A2 US 1/UP 23/UR 310/PA 29.79/XW 01/DC1508040645
000
SRUS55 KABQ 041226
RR3ABQ
WxCoder
.A OCTN5 150803 M DH1700/TX 78/TN 51/TA 76/PP 0.05
.A1 DC1508040624
000
SRUS55 KABQ 041226
RR3ABQ
WxCoder
.A OCTN5 150803 M DH1700/TX 78/TN 51/TA 76/PP 0.05
.A1 DC1508040624

000
SRUS55 KABQ 041221
RR3ABQ
WxCoder
.A BLNN5 150804 M DH0600/TX 87/TN 57/TA 62/PP 0.00
.A1 EP 0.30/TPIRZX 88/TPIRZN 56/ULD 37/XW 01/DC1508040615

000
SRUS55 KABQ 041221
RR3ABQ
WxCoder
.A BLNN5 150804 M DH0600/TX 87/TN 57/TA 62/PP 0.00
.A1 EP 0.30/TPIRZX 88/TPIRZN 56/ULD 37/XW 01/DC1508040615

000
SRUS55 KABQ 041221
RR3ABQ
WxCoder
.A BLNN5 150804 M DH0600/TX 87/TN 57/TA 62/PP 0.00
.A1 EP 0.30/TPIRZX 88/TPIRZN 56/ULD 37/XW 01/DC1508040615
000
SRUS55 KABQ 041221
RR3ABQ
WxCoder
.A BLNN5 150804 M DH0600/TX 87/TN 57/TA 62/PP 0.00
.A1 EP 0.30/TPIRZX 88/TPIRZN 56/ULD 37/XW 01/DC1508040615
    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities