Home > Products > Valid Products > RR3

000
SRUS56 KMTR 231105
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH1053/TAIRG 50.0
.A SARC1 20141123 DH1053/TAIRGD 51.0
.A SARC1 20141123 DH1053/TAIRGF 48.0
.A SARC1 20141123 DH1053/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH1053/TAIRG 56.0
.A OAMC1 20141123 DH1053/TAIRGD 56.0
.A OAMC1 20141123 DH1053/TAIRGF 54.0
.A OAMC1 20141123 DH1053/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 231105
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH1053/TAIRG 50.0
.A SARC1 20141123 DH1053/TAIRGD 51.0
.A SARC1 20141123 DH1053/TAIRGF 48.0
.A SARC1 20141123 DH1053/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH1053/TAIRG 56.0
.A OAMC1 20141123 DH1053/TAIRGD 56.0
.A OAMC1 20141123 DH1053/TAIRGF 54.0
.A OAMC1 20141123 DH1053/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 231104
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH1030/UDIRG 49
.A GGBC1 20141123 DH1030/USIRG 10.40

000
SRUS56 KMTR 231104
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH1030/UDIRG 49
.A GGBC1 20141123 DH1030/USIRG 10.40
000
SRUS56 KMTR 231004
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0930/UDIRG 47
.A GGBC1 20141123 DH0930/USIRG 12.10
000
SRUS56 KMTR 231004
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0930/UDIRG 47
.A GGBC1 20141123 DH0930/USIRG 12.10

000
SRUS56 KMTR 231004
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0953/TAIRG 53.0
.A SARC1 20141123 DH0953/TAIRGD 54.0
.A SARC1 20141123 DH0953/TAIRGF 50.0
.A SARC1 20141123 DH0953/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0953/TAIRG 56.0
.A OAMC1 20141123 DH0953/TAIRGD 56.0
.A OAMC1 20141123 DH0953/TAIRGF 53.0
.A OAMC1 20141123 DH0953/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 231004
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0953/TAIRG 53.0
.A SARC1 20141123 DH0953/TAIRGD 54.0
.A SARC1 20141123 DH0953/TAIRGF 50.0
.A SARC1 20141123 DH0953/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0953/TAIRG 56.0
.A OAMC1 20141123 DH0953/TAIRGD 56.0
.A OAMC1 20141123 DH0953/TAIRGF 53.0
.A OAMC1 20141123 DH0953/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230904
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0830/UDIRG 48
.A GGBC1 20141123 DH0830/USIRG 13.40

000
SRUS56 KMTR 230904
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0830/UDIRG 48
.A GGBC1 20141123 DH0830/USIRG 13.40
000
SRUS56 KMTR 230904
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0853/TAIRG 56.0
.A SARC1 20141123 DH0853/TAIRGD 56.0
.A SARC1 20141123 DH0853/TAIRGF 51.0
.A SARC1 20141123 DH0853/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0853/TAIRG 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0853/TAIRGD 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0853/TAIRGF 55.0
.A OAMC1 20141123 DH0853/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230904
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0853/TAIRG 56.0
.A SARC1 20141123 DH0853/TAIRGD 56.0
.A SARC1 20141123 DH0853/TAIRGF 51.0
.A SARC1 20141123 DH0853/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0853/TAIRG 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0853/TAIRGD 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0853/TAIRGF 55.0
.A OAMC1 20141123 DH0853/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230815
RR3MTR
WxCoder
.A SFOC1 141122 P DH2400/TX 64/TN 56/TA 56/PP 0.31
.A1 DC1411230014

000
SRUS56 KMTR 230815
RR3MTR
WxCoder
.A SFOC1 141122 P DH2400/TX 64/TN 56/TA 56/PP 0.31
.A1 DC1411230014
000
SRUS56 KMTR 230804
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0753/TAIRG 55.0
.A SARC1 20141123 DH0753/TAIRGD 56.0
.A SARC1 20141123 DH0753/TAIRGF 52.0
.A SARC1 20141123 DH0753/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0753/TAIRG 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0753/TAIRGD 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0753/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0753/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230804
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0753/TAIRG 55.0
.A SARC1 20141123 DH0753/TAIRGD 56.0
.A SARC1 20141123 DH0753/TAIRGF 52.0
.A SARC1 20141123 DH0753/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0753/TAIRG 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0753/TAIRGD 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0753/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0753/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230804
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0730/UDIRG 33
.A GGBC1 20141123 DH0730/USIRG 6.90

000
SRUS56 KMTR 230804
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0730/UDIRG 33
.A GGBC1 20141123 DH0730/USIRG 6.90
000
SRUS56 KMTR 230705
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0653/TAIRG 57.0
.A SARC1 20141123 DH0653/TAIRGD 58.0
.A SARC1 20141123 DH0653/TAIRGF 55.0
.A SARC1 20141123 DH0653/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0653/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0653/TAIRGD 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0653/TAIRGF 56.0
.A OAMC1 20141123 DH0653/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230705
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0653/TAIRG 57.0
.A SARC1 20141123 DH0653/TAIRGD 58.0
.A SARC1 20141123 DH0653/TAIRGF 55.0
.A SARC1 20141123 DH0653/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0653/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0653/TAIRGD 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0653/TAIRGF 56.0
.A OAMC1 20141123 DH0653/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230704
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0630/UDIRG 47
.A GGBC1 20141123 DH0630/USIRG 5.10

000
SRUS56 KMTR 230704
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0630/UDIRG 47
.A GGBC1 20141123 DH0630/USIRG 5.10
000
SRUS56 KMTR 230605
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0553/TAIRG 57.0
.A SARC1 20141123 DH0553/TAIRGD 58.0
.A SARC1 20141123 DH0553/TAIRGF 56.0
.A SARC1 20141123 DH0553/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0553/TAIRG 59.0
.A OAMC1 20141123 DH0553/TAIRGD 59.0
.A OAMC1 20141123 DH0553/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0553/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230605
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0553/TAIRG 57.0
.A SARC1 20141123 DH0553/TAIRGD 58.0
.A SARC1 20141123 DH0553/TAIRGF 56.0
.A SARC1 20141123 DH0553/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0553/TAIRG 59.0
.A OAMC1 20141123 DH0553/TAIRGD 59.0
.A OAMC1 20141123 DH0553/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141123 DH0553/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230604
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0530/UDIRG 20
.A GGBC1 20141123 DH0530/USIRG 5.60
000
SRUS56 KMTR 230604
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0530/UDIRG 20
.A GGBC1 20141123 DH0530/USIRG 5.60

000
SRUS56 KMTR 230530
RR3MTR
WxCoder
.A FETC1 141122 P DH1600/TX 59/TN 53/TA 53/PP 0.25
.A1 DC1411222126

000
SRUS56 KMTR 230530
RR3MTR
WxCoder
.A FETC1 141122 P DH1600/TX 59/TN 53/TA 53/PP 0.25
.A1 DC1411222126
000
SRUS56 KMTR 230504
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0430/UDIRG 24
.A GGBC1 20141123 DH0430/USIRG 12.70
000
SRUS56 KMTR 230504
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0453/TAIRG 59.0
.A SARC1 20141123 DH0453/TAIRGD 59.0
.A SARC1 20141123 DH0453/TAIRGF 57.0
.A SARC1 20141123 DH0453/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0453/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0453/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141123 DH0453/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0453/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230504
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0453/TAIRG 59.0
.A SARC1 20141123 DH0453/TAIRGD 59.0
.A SARC1 20141123 DH0453/TAIRGF 57.0
.A SARC1 20141123 DH0453/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0453/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0453/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141123 DH0453/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0453/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230504
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0430/UDIRG 24
.A GGBC1 20141123 DH0430/USIRG 12.70

000
SRUS56 KMTR 230430
RR3MTR
WxCoder
.A CLVC1 141005 P DH1600/TX 100/TN 65/PP 0.00/DC1411222009

000
SRUS56 KMTR 230430
RR3MTR
WxCoder
.A CLVC1 141005 P DH1600/TX 100/TN 65/PP 0.00/DC1411222009
000
SRUS56 KMTR 230415
RR3MTR
WxCoder
.A CLVC1 141008 P DH1600/TX 98/TN 53/TA 93/PP 0.00
.A1 DC1411222009
000
SRUS56 KMTR 230415
RR3MTR
WxCoder
.A CLVC1 141017 P DH1600/TX 87/TN 53/TA 67/PP 0.00
.A1 DC1411222009

000
SRUS56 KMTR 230404
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0330/UDIRG 360
.A GGBC1 20141123 DH0330/USIRG 14.70
000
SRUS56 KMTR 230404
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRG 58.0
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRGD 60.0
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRGF 58.0
.A SARC1 20141123 DH0353/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRG 59.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230404
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0330/UDIRG 360
.A GGBC1 20141123 DH0330/USIRG 14.70
000
SRUS56 KMTR 230404
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRG 58.0
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRGD 60.0
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRGF 58.0
.A SARC1 20141123 DH0353/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRG 59.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230404
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0330/UDIRG 360
.A GGBC1 20141123 DH0330/USIRG 14.70

000
SRUS56 KMTR 230404
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0330/UDIRG 360
.A GGBC1 20141123 DH0330/USIRG 14.70

000
SRUS56 KMTR 230404
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRG 58.0
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRGD 60.0
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRGF 58.0
.A SARC1 20141123 DH0353/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRG 59.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230404
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRG 58.0
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRGD 60.0
.A SARC1 20141123 DH0353/TAIRGF 58.0
.A SARC1 20141123 DH0353/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRG 59.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141123 DH0353/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230305
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0253/TAIRG 59.0
.A SARC1 20141123 DH0253/TAIRGD 60.0
.A SARC1 20141123 DH0253/TAIRGF 58.0
.A SARC1 20141123 DH0253/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0253/TAIRG 60.0
.A OAMC1 20141123 DH0253/TAIRGD 61.0
.A OAMC1 20141123 DH0253/TAIRGF 59.0
.A OAMC1 20141123 DH0253/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230305
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0253/TAIRG 59.0
.A SARC1 20141123 DH0253/TAIRGD 60.0
.A SARC1 20141123 DH0253/TAIRGF 58.0
.A SARC1 20141123 DH0253/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0253/TAIRG 60.0
.A OAMC1 20141123 DH0253/TAIRGD 61.0
.A OAMC1 20141123 DH0253/TAIRGF 59.0
.A OAMC1 20141123 DH0253/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230305
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0230/UDIRG 359
.A GGBC1 20141123 DH0230/USIRG 14.00

000
SRUS56 KMTR 230305
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0230/UDIRG 359
.A GGBC1 20141123 DH0230/USIRG 14.00
000
SRUS56 KMTR 230204
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0130/UDIRG 357
.A GGBC1 20141123 DH0130/USIRG 13.30
000
SRUS56 KMTR 230204
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0130/UDIRG 357
.A GGBC1 20141123 DH0130/USIRG 13.30

000
SRUS56 KMTR 230204
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0153/TAIRG 63.0
.A SARC1 20141123 DH0153/TAIRGD 63.0
.A SARC1 20141123 DH0153/TAIRGF 60.0
.A SARC1 20141123 DH0153/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0153/TAIRG 62.0
.A OAMC1 20141123 DH0153/TAIRGD 63.0
.A OAMC1 20141123 DH0153/TAIRGF 60.0
.A OAMC1 20141123 DH0153/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230204
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0153/TAIRG 63.0
.A SARC1 20141123 DH0153/TAIRGD 63.0
.A SARC1 20141123 DH0153/TAIRGF 60.0
.A SARC1 20141123 DH0153/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0153/TAIRG 62.0
.A OAMC1 20141123 DH0153/TAIRGD 63.0
.A OAMC1 20141123 DH0153/TAIRGF 60.0
.A OAMC1 20141123 DH0153/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230115
RR3MTR
WxCoder
.A MHAC1 141120 P DH2400/TX 45/TN 40/PP 0.31/DC1411221710

000
SRUS56 KMTR 230115
RR3MTR
WxCoder
.A MHAC1 141120 P DH2400/TX 45/TN 40/PP 0.31/DC1411221710
000
SRUS56 KMTR 230110
RR3MTR
WxCoder
.A MHAC1 141116 P DH2400/TX 50/TN 39/PP 0.00/DC1411221706
000
SRUS56 KMTR 230110
RR3MTR
WxCoder
.A MHAC1 141119 P DH2400/TX 52/TN 43/PP 0.17/DC1411221709

000
SRUS56 KMTR 230105
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0053/TAIRG 64.0
.A SARC1 20141123 DH0053/TAIRGD 66.0
.A SARC1 20141123 DH0053/TAIRGF 62.0
.A SARC1 20141123 DH0053/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0053/TAIRG 66.0
.A OAMC1 20141123 DH0053/TAIRGD 67.0
.A OAMC1 20141123 DH0053/TAIRGF 62.0
.A OAMC1 20141123 DH0053/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230105
RR3MTR
.A SARC1 20141123 DH0053/TAIRG 64.0
.A SARC1 20141123 DH0053/TAIRGD 66.0
.A SARC1 20141123 DH0053/TAIRGF 62.0
.A SARC1 20141123 DH0053/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141123 DH0053/TAIRG 66.0
.A OAMC1 20141123 DH0053/TAIRGD 67.0
.A OAMC1 20141123 DH0053/TAIRGF 62.0
.A OAMC1 20141123 DH0053/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230104
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0030/UDIRG 334
.A GGBC1 20141123 DH0030/USIRG 10.30

000
SRUS56 KMTR 230104
RR3MTR
.A GGBC1 20141123 DH0030/UDIRG 334
.A GGBC1 20141123 DH0030/USIRG 10.30
000
SRUS56 KMTR 230010
RR3MTR
WxCoder
.A NSHC1 141122 P DH1600/TX 69/TN 54/TA 67/PP 0.67
.A1 DC1411221608
000
SRUS56 KMTR 230010
RR3MTR
WxCoder
.A NSHC1 141122 P DH1600/TX 69/TN 54/TA 67/PP 0.67
.A1 DC1411221608

000
SRUS56 KMTR 230005
RR3MTR
WxCoder
.A SNSC1 141122 P DH1600/TX 61/TN 50/TA 59/PP 0.34
.A1 DC1411221602

000
SRUS56 KMTR 230005
RR3MTR
WxCoder
.A SNSC1 141122 P DH1600/TX 61/TN 50/TA 59/PP 0.34
.A1 DC1411221602
000
SRUS56 KMTR 230005
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH2353/TAIRG 67.0
.A SARC1 20141122 DH2353/TAIRGD 67.0
.A SARC1 20141122 DH2353/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH2353/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH2353/TAIRG 68.0
.A OAMC1 20141122 DH2353/TAIRGD 69.0
.A OAMC1 20141122 DH2353/TAIRGF 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2353/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 230005
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH2353/TAIRG 67.0
.A SARC1 20141122 DH2353/TAIRGD 67.0
.A SARC1 20141122 DH2353/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH2353/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH2353/TAIRG 68.0
.A OAMC1 20141122 DH2353/TAIRGD 69.0
.A OAMC1 20141122 DH2353/TAIRGF 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2353/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 230004
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH2330/UDIRG 320
.A GGBC1 20141122 DH2330/USIRG 10.30

000
SRUS56 KMTR 230004
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH2330/UDIRG 320
.A GGBC1 20141122 DH2330/USIRG 10.30
000
SRUS56 KMTR 222350
RR3MTR
WxCoder
.A HMBC1 141122 P DH1600/TX 63/TN 52/TA 62/PP 0.18
.A1 DC1411221548

000
SRUS56 KMTR 222350
RR3MTR
WxCoder
.A HMBC1 141122 P DH1600/TX 63/TN 52/TA 62/PP 0.18
.A1 DC1411221548
000
SRUS56 KMTR 222315
RR3MTR
WxCoder
.A RICC1 141122 P DH1515/TX 66/TN 51/TA 64/PP 0.61
.A1 DC1411221512

000
SRUS56 KMTR 222315
RR3MTR
WxCoder
.A RICC1 141122 P DH1515/TX 66/TN 51/TA 64/PP 0.61
.A1 DC1411221512
000
SRUS56 KMTR 222305
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH2253/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH2253/TAIRGD 68.0
.A SARC1 20141122 DH2253/TAIRGF 65.0
.A SARC1 20141122 DH2253/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH2253/TAIRG 68.0
.A OAMC1 20141122 DH2253/TAIRGD 70.0
.A OAMC1 20141122 DH2253/TAIRGF 67.0
.A OAMC1 20141122 DH2253/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 222305
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH2253/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH2253/TAIRGD 68.0
.A SARC1 20141122 DH2253/TAIRGF 65.0
.A SARC1 20141122 DH2253/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH2253/TAIRG 68.0
.A OAMC1 20141122 DH2253/TAIRGD 70.0
.A OAMC1 20141122 DH2253/TAIRGF 67.0
.A OAMC1 20141122 DH2253/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 222304
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH2230/UDIRG 317
.A GGBC1 20141122 DH2230/USIRG 12.90
000
SRUS56 KMTR 222304
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH2230/UDIRG 317
.A GGBC1 20141122 DH2230/USIRG 12.90

000
SRUS56 KMTR 222205
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRGD 67.0
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH2153/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRG 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRGD 69.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRGF 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 222205
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRGD 67.0
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH2153/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRG 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRGD 69.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRGF 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 222205
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRGD 67.0
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH2153/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRG 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRGD 69.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRGF 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 222205
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRGD 67.0
.A SARC1 20141122 DH2153/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH2153/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRG 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRGD 69.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/TAIRGF 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2153/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 222204
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH2130/UDIRG 302
.A GGBC1 20141122 DH2130/USIRG 12.60
000
SRUS56 KMTR 222204
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH2130/UDIRG 302
.A GGBC1 20141122 DH2130/USIRG 12.60

000
SRUS56 KMTR 222204
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH2130/UDIRG 302
.A GGBC1 20141122 DH2130/USIRG 12.60

000
SRUS56 KMTR 222204
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH2130/UDIRG 302
.A GGBC1 20141122 DH2130/USIRG 12.60
000
SRUS56 KMTR 222104
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH2030/UDIRG 307
.A GGBC1 20141122 DH2030/USIRG 15.20
000
SRUS56 KMTR 222104
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH2030/UDIRG 307
.A GGBC1 20141122 DH2030/USIRG 15.20

000
SRUS56 KMTR 222104
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH2053/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH2053/TAIRGD 67.0
.A SARC1 20141122 DH2053/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH2053/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH2053/TAIRG 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2053/TAIRGD 68.0
.A OAMC1 20141122 DH2053/TAIRGF 64.0
.A OAMC1 20141122 DH2053/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 222104
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH2053/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH2053/TAIRGD 67.0
.A SARC1 20141122 DH2053/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH2053/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH2053/TAIRG 66.0
.A OAMC1 20141122 DH2053/TAIRGD 68.0
.A OAMC1 20141122 DH2053/TAIRGF 64.0
.A OAMC1 20141122 DH2053/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 222004
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRGD 66.0
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH1953/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRG 64.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRGD 66.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRGF 64.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 222004
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRGD 66.0
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH1953/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRG 64.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRGD 66.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRGF 64.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 222004
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1930/UDIRG 314
.A GGBC1 20141122 DH1930/USIRG 18.20
000
SRUS56 KMTR 222004
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1930/UDIRG 314
.A GGBC1 20141122 DH1930/USIRG 18.20

000
SRUS56 KMTR 222004
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1930/UDIRG 314
.A GGBC1 20141122 DH1930/USIRG 18.20

000
SRUS56 KMTR 222004
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1930/UDIRG 314
.A GGBC1 20141122 DH1930/USIRG 18.20
000
SRUS56 KMTR 222004
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRGD 66.0
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH1953/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRG 64.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRGD 66.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRGF 64.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 222004
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRG 65.0
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRGD 66.0
.A SARC1 20141122 DH1953/TAIRGF 64.0
.A SARC1 20141122 DH1953/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRG 64.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRGD 66.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/TAIRGF 64.0
.A OAMC1 20141122 DH1953/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 221904
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1830/UDIRG 299
.A GGBC1 20141122 DH1830/USIRG 11.80

000
SRUS56 KMTR 221904
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1830/UDIRG 299
.A GGBC1 20141122 DH1830/USIRG 11.80
000
SRUS56 KMTR 221904
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1853/TAIRG 63.0
.A SARC1 20141122 DH1853/TAIRGD 66.0
.A SARC1 20141122 DH1853/TAIRGF 63.0
.A SARC1 20141122 DH1853/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH1853/TAIRG 59.0
.A OAMC1 20141122 DH1853/TAIRGD 65.0
.A OAMC1 20141122 DH1853/TAIRGF 59.0
.A OAMC1 20141122 DH1853/PCIRG 2.93

000
SRUS56 KMTR 221904
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1853/TAIRG 63.0
.A SARC1 20141122 DH1853/TAIRGD 66.0
.A SARC1 20141122 DH1853/TAIRGF 63.0
.A SARC1 20141122 DH1853/PCIRG 2.60
.A OAMC1 20141122 DH1853/TAIRG 59.0
.A OAMC1 20141122 DH1853/TAIRGD 65.0
.A OAMC1 20141122 DH1853/TAIRGF 59.0
.A OAMC1 20141122 DH1853/PCIRG 2.93
000
SRUS56 KMTR 221804
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1730/UDIRG 274
.A GGBC1 20141122 DH1730/USIRG 27.00
.A GGBC1 20141122 DH1730/UPHRG 31
.A GGBC1 20141122 DH1730/URHRG 265
000
SRUS56 KMTR 221804
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1730/UDIRG 274
.A GGBC1 20141122 DH1730/USIRG 27.00
.A GGBC1 20141122 DH1730/UPHRG 31
.A GGBC1 20141122 DH1730/URHRG 265

000
SRUS56 KMTR 221804
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1753/TAIRG 63.0
.A SARC1 20141122 DH1753/TAIRGD 66.0
.A SARC1 20141122 DH1753/TAIRGF 63.0
.A SARC1 20141122 DH1753/PCIRG 2.57
.A OAMC1 20141122 DH1753/TAIRG 59.0
.A OAMC1 20141122 DH1753/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141122 DH1753/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1753/PCIRG 2.89
000
SRUS56 KMTR 221804
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1753/TAIRG 63.0
.A SARC1 20141122 DH1753/TAIRGD 66.0
.A SARC1 20141122 DH1753/TAIRGF 63.0
.A SARC1 20141122 DH1753/PCIRG 2.57
.A OAMC1 20141122 DH1753/TAIRG 59.0
.A OAMC1 20141122 DH1753/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141122 DH1753/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1753/PCIRG 2.89

000
SRUS56 KMTR 221704
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1630/UDIRG 247
.A GGBC1 20141122 DH1630/USIRG 26.50
.A GGBC1 20141122 DH1630/UPHRG 31
.A GGBC1 20141122 DH1630/URHRG 241
000
SRUS56 KMTR 221704
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1653/TAIRG 63.0
.A SARC1 20141122 DH1653/TAIRGD 64.0
.A SARC1 20141122 DH1653/TAIRGF 62.0
.A SARC1 20141122 DH1653/PCIRG 2.54
.A OAMC1 20141122 DH1653/TAIRG 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1653/TAIRGD 59.0
.A OAMC1 20141122 DH1653/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1653/PCIRG 2.75

000
SRUS56 KMTR 221704
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1653/TAIRG 63.0
.A SARC1 20141122 DH1653/TAIRGD 64.0
.A SARC1 20141122 DH1653/TAIRGF 62.0
.A SARC1 20141122 DH1653/PCIRG 2.54
.A OAMC1 20141122 DH1653/TAIRG 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1653/TAIRGD 59.0
.A OAMC1 20141122 DH1653/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1653/PCIRG 2.75
000
SRUS56 KMTR 221704
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1630/UDIRG 247
.A GGBC1 20141122 DH1630/USIRG 26.50
.A GGBC1 20141122 DH1630/UPHRG 31
.A GGBC1 20141122 DH1630/URHRG 241

000
SRUS56 KMTR 221604
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRG 60.0
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRGD 63.0
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRGF 60.0
.A SARC1 20141122 DH1553/PCIRG 2.49
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRGD 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/PCIRG 2.61

000
SRUS56 KMTR 221604
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRG 60.0
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRGD 63.0
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRGF 60.0
.A SARC1 20141122 DH1553/PCIRG 2.49
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRGD 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/PCIRG 2.61
000
SRUS56 KMTR 221604
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1530/UDIRG 241
.A GGBC1 20141122 DH1530/USIRG 27.80
.A GGBC1 20141122 DH1530/UPHRG 33
.A GGBC1 20141122 DH1530/URHRG 239
000
SRUS56 KMTR 221604
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1530/UDIRG 241
.A GGBC1 20141122 DH1530/USIRG 27.80
.A GGBC1 20141122 DH1530/UPHRG 33
.A GGBC1 20141122 DH1530/URHRG 239

000
SRUS56 KMTR 221604
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1530/UDIRG 241
.A GGBC1 20141122 DH1530/USIRG 27.80
.A GGBC1 20141122 DH1530/UPHRG 33
.A GGBC1 20141122 DH1530/URHRG 239
000
SRUS56 KMTR 221604
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRG 60.0
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRGD 63.0
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRGF 60.0
.A SARC1 20141122 DH1553/PCIRG 2.49
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRGD 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/PCIRG 2.61
000
SRUS56 KMTR 221604
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1530/UDIRG 241
.A GGBC1 20141122 DH1530/USIRG 27.80
.A GGBC1 20141122 DH1530/UPHRG 33
.A GGBC1 20141122 DH1530/URHRG 239

000
SRUS56 KMTR 221604
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRG 60.0
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRGD 63.0
.A SARC1 20141122 DH1553/TAIRGF 60.0
.A SARC1 20141122 DH1553/PCIRG 2.49
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRGD 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1553/PCIRG 2.61

000
SRUS56 KMTR 221504
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1430/UDIRG 235
.A GGBC1 20141122 DH1430/USIRG 29.40
.A GGBC1 20141122 DH1430/UPHRG 33
.A GGBC1 20141122 DH1430/URHRG 233
000
SRUS56 KMTR 221504
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1430/UDIRG 235
.A GGBC1 20141122 DH1430/USIRG 29.40
.A GGBC1 20141122 DH1430/UPHRG 33
.A GGBC1 20141122 DH1430/URHRG 233

000
SRUS56 KMTR 221504
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1453/TAIRG 60.0
.A SARC1 20141122 DH1453/TAIRGD 62.0
.A SARC1 20141122 DH1453/TAIRGF 60.0
.A SARC1 20141122 DH1453/PCIRG 2.48
.A OAMC1 20141122 DH1453/TAIRG 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1453/TAIRGD 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1453/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1453/PCIRG 2.51
000
SRUS56 KMTR 221504
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1453/TAIRG 60.0
.A SARC1 20141122 DH1453/TAIRGD 62.0
.A SARC1 20141122 DH1453/TAIRGF 60.0
.A SARC1 20141122 DH1453/PCIRG 2.48
.A OAMC1 20141122 DH1453/TAIRG 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1453/TAIRGD 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1453/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1453/PCIRG 2.51

000
SRUS56 KMTR 221404
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1330/UDIRG 228
.A GGBC1 20141122 DH1330/USIRG 26.50
.A GGBC1 20141122 DH1330/UPHRG 31
.A GGBC1 20141122 DH1330/URHRG 226
000
SRUS56 KMTR 221404
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1330/UDIRG 228
.A GGBC1 20141122 DH1330/USIRG 26.50
.A GGBC1 20141122 DH1330/UPHRG 31
.A GGBC1 20141122 DH1330/URHRG 226

000
SRUS56 KMTR 221404
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1353/TAIRG 59.0
.A SARC1 20141122 DH1353/TAIRGD 61.0
.A SARC1 20141122 DH1353/TAIRGF 59.0
.A SARC1 20141122 DH1353/PCIRG 2.48
.A OAMC1 20141122 DH1353/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1353/TAIRGD 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1353/TAIRGF 56.0
.A OAMC1 20141122 DH1353/PCIRG 2.48
000
SRUS56 KMTR 221404
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1353/TAIRG 59.0
.A SARC1 20141122 DH1353/TAIRGD 61.0
.A SARC1 20141122 DH1353/TAIRGF 59.0
.A SARC1 20141122 DH1353/PCIRG 2.48
.A OAMC1 20141122 DH1353/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1353/TAIRGD 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1353/TAIRGF 56.0
.A OAMC1 20141122 DH1353/PCIRG 2.48

000
SRUS56 KMTR 221315
RR3MTR
WxCoder
.A RWCC1 141121 P DH2400/TX 63/TN 46/TA 56/PP 0.00
.A1 DC1411220510
000
SRUS56 KMTR 221315
RR3MTR
WxCoder
.A SFOC1 141121 P DH2400/TX 61/TN 54/TA 59/PP 0.00
.A1 DC1411220511

000
SRUS56 KMTR 221315
RR3MTR
WxCoder
.A SFOC1 141121 P DH2400/TX 61/TN 54/TA 59/PP 0.00
.A1 DC1411220511
000
SRUS56 KMTR 221310
RR3MTR
WxCoder
.A MTRCA1 141121 P DH2400/TX 62/TN 50/TA 54/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1411220509

000
SRUS56 KMTR 221310
RR3MTR
WxCoder
.A MTRCA1 141121 P DH2400/TX 62/TN 50/TA 54/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1411220509
000
SRUS56 KMTR 221304
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1253/TAIRG 60.0
.A SARC1 20141122 DH1253/TAIRGD 60.0
.A SARC1 20141122 DH1253/TAIRGF 59.0
.A SARC1 20141122 DH1253/PCIRG 2.48
.A OAMC1 20141122 DH1253/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1253/TAIRGD 59.0
.A OAMC1 20141122 DH1253/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1253/PCIRG 2.48

000
SRUS56 KMTR 221304
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1253/TAIRG 60.0
.A SARC1 20141122 DH1253/TAIRGD 60.0
.A SARC1 20141122 DH1253/TAIRGF 59.0
.A SARC1 20141122 DH1253/PCIRG 2.48
.A OAMC1 20141122 DH1253/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1253/TAIRGD 59.0
.A OAMC1 20141122 DH1253/TAIRGF 57.0
.A OAMC1 20141122 DH1253/PCIRG 2.48
000
SRUS56 KMTR 221304
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1230/UDIRG 229
.A GGBC1 20141122 DH1230/USIRG 24.40
.A GGBC1 20141122 DH1230/UPHRG 28
.A GGBC1 20141122 DH1230/URHRG 224
000
SRUS56 KMTR 221304
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1230/UDIRG 229
.A GGBC1 20141122 DH1230/USIRG 24.40
.A GGBC1 20141122 DH1230/UPHRG 28
.A GGBC1 20141122 DH1230/URHRG 224

000
SRUS56 KMTR 221205
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1153/TAIRG 59.0
.A SARC1 20141122 DH1153/TAIRGD 60.0
.A SARC1 20141122 DH1153/TAIRGF 58.0
.A SARC1 20141122 DH1153/PCIRG 2.47
.A OAMC1 20141122 DH1153/TAIRG 60.0
.A OAMC1 20141122 DH1153/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141122 DH1153/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1153/PCIRG 2.48
000
SRUS56 KMTR 221205
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1153/TAIRG 59.0
.A SARC1 20141122 DH1153/TAIRGD 60.0
.A SARC1 20141122 DH1153/TAIRGF 58.0
.A SARC1 20141122 DH1153/PCIRG 2.47
.A OAMC1 20141122 DH1153/TAIRG 60.0
.A OAMC1 20141122 DH1153/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141122 DH1153/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1153/PCIRG 2.48

000
SRUS56 KMTR 221204
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1130/UDIRG 226
.A GGBC1 20141122 DH1130/USIRG 22.10
.A GGBC1 20141122 DH1130/UPHRG 29
.A GGBC1 20141122 DH1130/URHRG 222

000
SRUS56 KMTR 221204
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1130/UDIRG 226
.A GGBC1 20141122 DH1130/USIRG 22.10
.A GGBC1 20141122 DH1130/UPHRG 29
.A GGBC1 20141122 DH1130/URHRG 222
000
SRUS56 KMTR 221105
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1053/TAIRG 57.0
.A SARC1 20141122 DH1053/TAIRGD 59.0
.A SARC1 20141122 DH1053/TAIRGF 57.0
.A SARC1 20141122 DH1053/PCIRG 2.46
.A OAMC1 20141122 DH1053/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1053/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141122 DH1053/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1053/PCIRG 2.48

000
SRUS56 KMTR 221105
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH1053/TAIRG 57.0
.A SARC1 20141122 DH1053/TAIRGD 59.0
.A SARC1 20141122 DH1053/TAIRGF 57.0
.A SARC1 20141122 DH1053/PCIRG 2.46
.A OAMC1 20141122 DH1053/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1053/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141122 DH1053/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141122 DH1053/PCIRG 2.48
000
SRUS56 KMTR 221104
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1030/UDIRG 224
.A GGBC1 20141122 DH1030/USIRG 19.80
.A GGBC1 20141122 DH1030/UPHRG 25
.A GGBC1 20141122 DH1030/URHRG 217

000
SRUS56 KMTR 221104
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH1030/UDIRG 224
.A GGBC1 20141122 DH1030/USIRG 19.80
.A GGBC1 20141122 DH1030/UPHRG 25
.A GGBC1 20141122 DH1030/URHRG 217
000
SRUS56 KMTR 221004
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH0930/UDIRG 217
.A GGBC1 20141122 DH0930/USIRG 8.50
000
SRUS56 KMTR 221004
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH0930/UDIRG 217
.A GGBC1 20141122 DH0930/USIRG 8.50

000
SRUS56 KMTR 221004
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH0953/TAIRG 57.0
.A SARC1 20141122 DH0953/TAIRGD 57.0
.A SARC1 20141122 DH0953/TAIRGF 57.0
.A SARC1 20141122 DH0953/PCIRG 2.46
.A OAMC1 20141122 DH0953/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH0953/TAIRGD 59.0
.A OAMC1 20141122 DH0953/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141122 DH0953/PCIRG 2.48

000
SRUS56 KMTR 221004
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH0953/TAIRG 57.0
.A SARC1 20141122 DH0953/TAIRGD 57.0
.A SARC1 20141122 DH0953/TAIRGF 57.0
.A SARC1 20141122 DH0953/PCIRG 2.46
.A OAMC1 20141122 DH0953/TAIRG 58.0
.A OAMC1 20141122 DH0953/TAIRGD 59.0
.A OAMC1 20141122 DH0953/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141122 DH0953/PCIRG 2.48
000
SRUS56 KMTR 220904
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH0830/UDIRG 208
.A GGBC1 20141122 DH0830/USIRG 5.40
000
SRUS56 KMTR 220904
RR3MTR
.A GGBC1 20141122 DH0830/UDIRG 208
.A GGBC1 20141122 DH0830/USIRG 5.40

000
SRUS56 KMTR 220904
RR3MTR
.A SARC1 20141122 DH0853/TAIRG 59.0
.A SARC1 20141122 DH0853/TAIRGD 59.0
.A SARC1 20141122 DH0853/TAIRGF 57.0
.A SARC1 20141122 DH0853/PCIRG 2.46
.A OAMC1 20141122 DH0853/TAIRG 60.0
.A OAMC1 20141122 DH0853/TAIRGD 60.0
.A OAMC1 20141122 DH0853/TAIRGF 58.0
.A OAMC1 20141122 DH0853/PCIRG 2.48

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities