Home > Products > Valid Products > RR3

000
SRUS54 KOUN 010255
RR3OKC
WxCoder
.A WILO2 150227 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1502282052

000
SRUS54 KOUN 010255
RR3OKC
WxCoder
.A WILO2 150228 C DH0700/PP 0.09/SF 1.0/SD 1/DC1502282051

000
SRUS54 KOUN 010255
RR3OKC
WxCoder
.A WILO2 150226 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1502282053
000
SRUS54 KOUN 010255
RR3OKC
WxCoder
.A WILO2 150226 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1502282053
000
SRUS54 KOUN 010102
RR3OKC
IVROCS
.A HENO2 150228 C DH0800/PP 0.25/SD 3/SF 3.5/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 010102
RR3OKC
IVROCS
.A HENO2 150228 C DH0800/PP 0.25/SD 3/SF 3.5/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 010102
RR3OKC
IVROCS
.A HENO2 150228 C DH0800/PP 0.25/SD 3/SF 3.5/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 010102
RR3OKC
IVROCS
.A HENO2 150228 C DH0800/PP 0.25/SD 3/SF 3.5/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 282240
RR3OKC
WxCoder
.A AMEO2 150228 C DH0700/PP 0.35/SF 3.0/SD 3/DC1502281636

000
SRUS54 KOUN 282240
RR3OKC
WxCoder
.A AMEO2 150228 C DH0700/PP 0.35/SF 3.0/SD 3/DC1502281636
000
SRUS54 KOUN 282150
RR3OKC
WxCoder
.A BILO2 150226 C DH0800/TX 56/TN 16/TA 17/PP 0.00
.A1 DC1502281544

000
SRUS54 KOUN 282150
RR3OKC
WxCoder
.A BILO2 150228 C DH0800/TX 18/TN 13/TA 18/PP 0.15
.A1 SF 1.5/SD 2/DC1502281544
000
SRUS54 KOUN 282150
RR3OKC
WxCoder
.A BILO2 150225 C DH0800/TX 45/TN 16/TA 27/PP 0.00
.A1 DC1502281544

000
SRUS54 KOUN 282140
RR3OKC
WxCoder
.A BILO2 150216 C DH0800/TX 34/TN 18/TA 21/PP 0.00
.A1 DC1502281537

000
SRUS54 KOUN 282140
RR3OKC
WxCoder
.A BILO2 150218 C DH0800/TX 50/TN 14/TA 21/PP 0.00
.A1 DC1502281537
000
SRUS54 KOUN 282140
RR3OKC
WxCoder
.A BILO2 150217 C DH0800/TX 37/TN 17/TA 27/PP 0.07
.A1 DC1502281537
000
SRUS54 KOUN 282125
RR3OKC
WxCoder
.A MGUO2 150228 C DH0700/PP 0.02/SF 1.0/SD 1/DC1502281522
000
SRUS54 KOUN 282125
RR3OKC
WxCoder
.A MGUO2 150228 C DH0700/PP 0.02/SF 1.0/SD 1/DC1502281522

000
SRUS54 KOUN 282105
RR3OKC
WxCoder
.A LEHO2 150226 C DH0800/PP 0.00/DC1502281503
000
SRUS54 KOUN 282105
RR3OKC
WxCoder
.A LEHO2 150226 C DH0800/PP 0.00/DC1502281503

000
SRUS54 KOUN 282105
RR3OKC
WxCoder
.AR LEHO2 150227 C DH0800/PP 0.00/DC1502281503
000
SRUS54 KOUN 282011
RR3OKC

: COOP OBSERVER AIR TEMPERATURE REPORTS
.AR BLAO2 150228 Z DH1200/TX 19/TN 12/TA 18/AD 02
.AR ENIO2 150228 Z DH1200/TX 17/TN 12/TA 17/AD 02
.AR FREO2 150228 Z DH1200/TX 15/TN 11/TA 14/AD 02
.AR HELO2 150228 Z DH1200/TX 17/TN 12/TA 15/AD 02
.AR MUTO2 150228 Z DH1200/TX 18/TN 14/TA 17/AD 02
.AR WAYO2 150228 Z DH1200/TX 19/TN 12/TA 15/AD 02
.AR BLNO2 150228 Z DH1200/TX 21/TN 16/TA 16/AD 05
.AR MKRO2 150228 Z DH1200/TX 19/TN 16/TA 19/AD 05
.AR NMNO2 150228 Z DH1200/TX 19/TN 17/TA 19/AD 05
.AR OKAO2 150228 Z DH1200/TX 19/TN 16/TA 18/AD 05
.AR SEMO2 150228 Z DH1200/TX 20/TN 16/TA 20/AD 05
.AR ANAO2 150228 Z DH1200/TX 20/TN 17/TA 19/AD 07
.AR ATUO2 150228 Z DH1200/TX 23/TN 16/TA 17/AD 07
.AR MADO2 150228 Z DH1200/TX 22/TN 19/TA 22/AD 08
.AR SMUT2 150228 Z DH1200/TX 22/TN 18/TA 22/AD 02
.AR TSCT2 150228 Z DH1200/TX 18/TN 16/TA 17/AD 02

: COOP OBSERVER PRECIPITATION REPORTS
.AR ARNO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 2.0/SD  2/AD 01
.AR LAVO2 150228 Z DH1200/PP 0.20/SF 4.0/SD  4/AD 01
.AR ALVO2 150228 Z DH1200/PP 0.21/SF 4.2/SD  4/AD 02
.AR BLAO2 150228 Z DH1200/PP 0.06/SF 0.5/SD  1/AD 02
.AR ENIO2 150228 Z DH1200/PP 0.25/SF 3.4/SD  3/AD 02
.AR FREO2 150228 Z DH1200/PP 0.07/SF 1.3/SD  1/AD 02
.AR HELO2 150228 Z DH1200/PP 0.31/SF 3.5/SD  3/AD 02
.AR HRDO2 150228 Z DH1200/PP  T/SF 0.2/SD  T/AD 02
.AR JEFO2 150228 Z DH1200/PP 0.08/SF 1.5/SD  2/AD 02
.AR LAMO2 150228 Z DH1200/PP 0.08/SF 1.0/SD  1/AD 02
.AR MEDO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 2.2/SD  2/AD 02
.AR MSHO2 150228 Z DH1200/PP 0.04/SF 0.6/SD  1/AD 02
.AR MUTO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 2.0/SD  2/AD 02
.AR NWKO2 150228 Z DH1200/PP 0.03/SF 0.5/SD  T/AD 02
.AR ORIO2 150228 Z DH1200/PP 0.12/SF 3.0/SD  3/AD 02
.AR PRRO2 150228 Z DH1200/PP 0.12/SF 1.2/SD  2/AD 02
.AR WAYO2 150228 Z DH1200/PP 0.35/SF 4.0/SD  4/AD 02
.AR ERIO2 150228 Z DH1200/PP 0.05/SF 0.7/SD  1/AD 04
.AR LEEO2 150228 Z DH1200/PP 0.15/SF 3.0/SD  3/AD 04
.AR MRVO2 150228 Z DH1200/PP 0.06/SF 1.0/SD  1/AD 04
.AR RETO2 150228 Z DH1200/PP 0.02/SF 0.5/SD  1/AD 04
.AR SARO2 150228 Z DH1200/PP 0.06/SF 0.5/SD  1/AD 04
.AR TLGO2 150228 Z DH1200/PP 0.46/SF 2.0/SD  2/AD 04
.AR AMBO2 150228 Z DH1200/PP 0.07/SF 1.5/SD  2/AD 05
.AR BLNO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 2.5/SD  4/AD 05
.AR CHKO2 150228 Z DH1200/PP 0.18/SF 2.0/SD  2/AD 05
.AR EDMO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 1.3/SD  1/AD 05
.AR MKRO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 1.1/SD  1/AD 05
.AR MULO2 150228 Z DH1200/PP 0.08/SF 1.5/SD  2/AD 05
.AR NMNO2 150228 Z DH1200/PP 0.08/SF 1.6/SD  2/AD 05
.AR NOBO2 150228 Z DH1200/PP 0.11/SF 2.2/SD  2/AD 05
.AR OKCO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 1.2/SD  1/AD 05
.AR OKAO2 150228 Z DH1200/PP 0.02/SF 0.6/SD  T/AD 05
.AR PRGO2 150228 Z DH1200/PP 0.07/SF 1.4/SD  1/AD 05
.AR PRNO2 150228 Z DH1200/PP 0.04/SF 1.0/SD  1/AD 05
.AR SEMO2 150228 Z DH1200/PP 0.50/SF 2.0/SD  2/AD 05
.AR UNCO2 150228 Z DH1200/PP 0.11/SF 2.0/SD  2/AD 05
.AR ANAO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 1.2/SD  1/AD 07
.AR ATUO2 150228 Z DH1200/PP  T/SF  T/SD  T/AD 07
.AR CHAO2 150228 Z DH1200/PP 0.01/SF 2.0/SD  2/AD 07
.AR DCNO2 150228 Z DH1200/PP 0.12/SF 1.5/SD  2/AD 07
.AR HEDO2 150228 Z DH1200/PP 0.17/SF 3.5/SD  3/AD 07
.AR RSVO2 150228 Z DH1200/PP 0.17/SF 1.0/SD  1/AD 07
.AR CENO2 150228 Z DH1200/PP 0.50/SF 5.0/SD  5/AD 08
.AR ELMO2 150228 Z DH1200/PP 0.20/SF 3.2/SD  3/AD 08
.AR GRDO2 150228 Z DH1200/PP 0.17/SF 3.0/SD  3/AD 08
.AR LEHO2 150228 Z DH1200/PP 0.27/SF 4.0/SD  4/AD 08
.AR MADO2 150228 Z DH1200/PP 0.25/SF 3.0/SD  3/AD 08
.AR SMUT2 150228 Z DH1200/PP 0.33/SF 2.0/SD  2/AD 02
.AR SYRT2 150228 Z DH1200/PP 0.04/SF 1.0/SD  1/AD 02
.AR TSCT2 150228 Z DH1200/PP 0.02/SF 0.4/SD  3/AD 02

$$
000
SRUS54 KOUN 282011
RR3OKC

: COOP OBSERVER AIR TEMPERATURE REPORTS
.AR BLAO2 150228 Z DH1200/TX 19/TN 12/TA 18/AD 02
.AR ENIO2 150228 Z DH1200/TX 17/TN 12/TA 17/AD 02
.AR FREO2 150228 Z DH1200/TX 15/TN 11/TA 14/AD 02
.AR HELO2 150228 Z DH1200/TX 17/TN 12/TA 15/AD 02
.AR MUTO2 150228 Z DH1200/TX 18/TN 14/TA 17/AD 02
.AR WAYO2 150228 Z DH1200/TX 19/TN 12/TA 15/AD 02
.AR BLNO2 150228 Z DH1200/TX 21/TN 16/TA 16/AD 05
.AR MKRO2 150228 Z DH1200/TX 19/TN 16/TA 19/AD 05
.AR NMNO2 150228 Z DH1200/TX 19/TN 17/TA 19/AD 05
.AR OKAO2 150228 Z DH1200/TX 19/TN 16/TA 18/AD 05
.AR SEMO2 150228 Z DH1200/TX 20/TN 16/TA 20/AD 05
.AR ANAO2 150228 Z DH1200/TX 20/TN 17/TA 19/AD 07
.AR ATUO2 150228 Z DH1200/TX 23/TN 16/TA 17/AD 07
.AR MADO2 150228 Z DH1200/TX 22/TN 19/TA 22/AD 08
.AR SMUT2 150228 Z DH1200/TX 22/TN 18/TA 22/AD 02
.AR TSCT2 150228 Z DH1200/TX 18/TN 16/TA 17/AD 02

: COOP OBSERVER PRECIPITATION REPORTS
.AR ARNO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 2.0/SD  2/AD 01
.AR LAVO2 150228 Z DH1200/PP 0.20/SF 4.0/SD  4/AD 01
.AR ALVO2 150228 Z DH1200/PP 0.21/SF 4.2/SD  4/AD 02
.AR BLAO2 150228 Z DH1200/PP 0.06/SF 0.5/SD  1/AD 02
.AR ENIO2 150228 Z DH1200/PP 0.25/SF 3.4/SD  3/AD 02
.AR FREO2 150228 Z DH1200/PP 0.07/SF 1.3/SD  1/AD 02
.AR HELO2 150228 Z DH1200/PP 0.31/SF 3.5/SD  3/AD 02
.AR HRDO2 150228 Z DH1200/PP  T/SF 0.2/SD  T/AD 02
.AR JEFO2 150228 Z DH1200/PP 0.08/SF 1.5/SD  2/AD 02
.AR LAMO2 150228 Z DH1200/PP 0.08/SF 1.0/SD  1/AD 02
.AR MEDO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 2.2/SD  2/AD 02
.AR MSHO2 150228 Z DH1200/PP 0.04/SF 0.6/SD  1/AD 02
.AR MUTO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 2.0/SD  2/AD 02
.AR NWKO2 150228 Z DH1200/PP 0.03/SF 0.5/SD  T/AD 02
.AR ORIO2 150228 Z DH1200/PP 0.12/SF 3.0/SD  3/AD 02
.AR PRRO2 150228 Z DH1200/PP 0.12/SF 1.2/SD  2/AD 02
.AR WAYO2 150228 Z DH1200/PP 0.35/SF 4.0/SD  4/AD 02
.AR ERIO2 150228 Z DH1200/PP 0.05/SF 0.7/SD  1/AD 04
.AR LEEO2 150228 Z DH1200/PP 0.15/SF 3.0/SD  3/AD 04
.AR MRVO2 150228 Z DH1200/PP 0.06/SF 1.0/SD  1/AD 04
.AR RETO2 150228 Z DH1200/PP 0.02/SF 0.5/SD  1/AD 04
.AR SARO2 150228 Z DH1200/PP 0.06/SF 0.5/SD  1/AD 04
.AR TLGO2 150228 Z DH1200/PP 0.46/SF 2.0/SD  2/AD 04
.AR AMBO2 150228 Z DH1200/PP 0.07/SF 1.5/SD  2/AD 05
.AR BLNO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 2.5/SD  4/AD 05
.AR CHKO2 150228 Z DH1200/PP 0.18/SF 2.0/SD  2/AD 05
.AR EDMO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 1.3/SD  1/AD 05
.AR MKRO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 1.1/SD  1/AD 05
.AR MULO2 150228 Z DH1200/PP 0.08/SF 1.5/SD  2/AD 05
.AR NMNO2 150228 Z DH1200/PP 0.08/SF 1.6/SD  2/AD 05
.AR NOBO2 150228 Z DH1200/PP 0.11/SF 2.2/SD  2/AD 05
.AR OKCO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 1.2/SD  1/AD 05
.AR OKAO2 150228 Z DH1200/PP 0.02/SF 0.6/SD  T/AD 05
.AR PRGO2 150228 Z DH1200/PP 0.07/SF 1.4/SD  1/AD 05
.AR PRNO2 150228 Z DH1200/PP 0.04/SF 1.0/SD  1/AD 05
.AR SEMO2 150228 Z DH1200/PP 0.50/SF 2.0/SD  2/AD 05
.AR UNCO2 150228 Z DH1200/PP 0.11/SF 2.0/SD  2/AD 05
.AR ANAO2 150228 Z DH1200/PP 0.10/SF 1.2/SD  1/AD 07
.AR ATUO2 150228 Z DH1200/PP  T/SF  T/SD  T/AD 07
.AR CHAO2 150228 Z DH1200/PP 0.01/SF 2.0/SD  2/AD 07
.AR DCNO2 150228 Z DH1200/PP 0.12/SF 1.5/SD  2/AD 07
.AR HEDO2 150228 Z DH1200/PP 0.17/SF 3.5/SD  3/AD 07
.AR RSVO2 150228 Z DH1200/PP 0.17/SF 1.0/SD  1/AD 07
.AR CENO2 150228 Z DH1200/PP 0.50/SF 5.0/SD  5/AD 08
.AR ELMO2 150228 Z DH1200/PP 0.20/SF 3.2/SD  3/AD 08
.AR GRDO2 150228 Z DH1200/PP 0.17/SF 3.0/SD  3/AD 08
.AR LEHO2 150228 Z DH1200/PP 0.27/SF 4.0/SD  4/AD 08
.AR MADO2 150228 Z DH1200/PP 0.25/SF 3.0/SD  3/AD 08
.AR SMUT2 150228 Z DH1200/PP 0.33/SF 2.0/SD  2/AD 02
.AR SYRT2 150228 Z DH1200/PP 0.04/SF 1.0/SD  1/AD 02
.AR TSCT2 150228 Z DH1200/PP 0.02/SF 0.4/SD  3/AD 02

$$

000
SRUS54 KOUN 281936
RR3OKC
IVROCS
.A WAYO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 12/TA 15/
.A1 PP 0.35/SD 4/SF 4.0/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281936
RR3OKC
IVROCS
.A WAYO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 12/TA 15/
.A1 PP 0.35/SD 4/SF 4.0/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281936
RR3OKC
IVROCS
.A WAYO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 12/TA 15/
.A1 PP 0.35/SD 4/SF 4.0/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281936
RR3OKC
IVROCS
.A WAYO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 12/TA 15/
.A1 PP 0.35/SD 4/SF 4.0/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281900
RR3OKC
WxCoder
.A HEDO2 150228 C DH0700/PP 0.17/PT 5/SF 3.5/SD 3
.A1 DC1502281258

000
SRUS54 KOUN 281900
RR3OKC
WxCoder
.A HEDO2 150228 C DH0700/PP 0.17/PT 5/SF 3.5/SD 3
.A1 DC1502281258
000
SRUS54 KOUN 281900
RR3OKC
WxCoder
.A HEDO2 150228 C DH0700/PP 0.17/PT 5/SF 3.5/SD 3
.A1 DC1502281258

000
SRUS54 KOUN 281900
RR3OKC
WxCoder
.A HEDO2 150228 C DH0700/PP 0.17/PT 5/SF 3.5/SD 3
.A1 DC1502281258
000
SRUS54 KOUN 281850
RR3OKC
WxCoder
.A LEHO2 150228 C DH0800/PP 0.27/PT 5/SF 4.0/SD 4
.A1 DC1502281249
000
SRUS54 KOUN 281850
RR3OKC
WxCoder
.A LEHO2 150228 C DH0800/PP 0.27/PT 5/SF 4.0/SD 4
.A1 DC1502281249
000
SRUS54 KOUN 281850
RR3OKC
WxCoder
.A LEHO2 150228 C DH0800/PP 0.27/PT 5/SF 4.0/SD 4
.A1 DC1502281249

000
SRUS54 KOUN 281850
RR3OKC
WxCoder
.A LEHO2 150228 C DH0800/PP 0.27/PT 5/SF 4.0/SD 4
.A1 DC1502281249

000
SRUS54 KOUN 281805
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150228 C DH1200/PPQ T/SD 2/SFQ T/DC1502281203

000
SRUS54 KOUN 281805
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150228 C DH1200/PPQ T/SD 2/SFQ T/DC1502281203

000
SRUS54 KOUN 281805
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150228 C DH1200/PPQ T/SD 2/SFQ T/DC1502281203
000
SRUS54 KOUN 281750
RR3OKC
WxCoder
.A BLNO2 150228 C DH0600/TX 21/TN 16/TA 16/PP 0.10
.A1 PT 5/SF 2.5/SD 4/DC1502281145
: snow fall 3.5 inches at 11::30am
000
SRUS54 KOUN 281750
RR3OKC
WxCoder
.A BLNO2 150228 C DH0600/TX 21/TN 16/TA 16/PP 0.10
.A1 PT 5/SF 2.5/SD 4/DC1502281145
: snow fall 3.5 inches at 11::30am

000
SRUS54 KOUN 281750
RR3OKC
WxCoder
.A BLNO2 150228 C DH0600/TX 21/TN 16/TA 16/PP 0.10
.A1 PT 5/SF 2.5/SD 4/DC1502281145
: snow fall 3.5 inches at 11::30am
000
SRUS54 KOUN 281750
RR3OKC
WxCoder
.A BLNO2 150228 C DH0600/TX 21/TN 16/TA 16/PP 0.10
.A1 PT 5/SF 2.5/SD 4/DC1502281145
: snow fall 3.5 inches at 11::30am

000
SRUS54 KOUN 281745
RR3OKC
WxCoder
.A SARO2 150228 C DH0700/PP 0.06/SF 0.5/SD 1/DC1502281141
: light snow off and on Friday--then again during night

000
SRUS54 KOUN 281745
RR3OKC
WxCoder
.A SARO2 150228 C DH0700/PP 0.06/SF 0.5/SD 1/DC1502281141
: light snow off and on Friday--then again during night
000
SRUS54 KOUN 281745
RR3OKC
WxCoder
.A SARO2 150228 C DH0700/PP 0.06/SF 0.5/SD 1/DC1502281141
: light snow off and on Friday--then again during night
000
SRUS54 KOUN 281745
RR3OKC
WxCoder
.A SARO2 150228 C DH0700/PP 0.06/SF 0.5/SD 1/DC1502281141
: light snow off and on Friday--then again during night

000
SRUS54 KOUN 281744
RR3OKC
IVROCS
.A PRRO2 150228 C DH0800/PP 0.12/SD 2/SF 1.2/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281744
RR3OKC
IVROCS
.A PRRO2 150228 C DH0800/PP 0.12/SD 2/SF 1.2/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281744
RR3OKC
IVROCS
.A PRRO2 150228 C DH0800/PP 0.12/SD 2/SF 1.2/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281744
RR3OKC
IVROCS
.A PRRO2 150228 C DH0800/PP 0.12/SD 2/SF 1.2/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281740
RR3OKC
WxCoder
.A BLNO2 150227 C DH0600/TX 32/TN 16/TA 17/PP 0.10
.A1 PT 5/SF 1.0/SD 1/DC1502281138
: light to moderate snow

000
SRUS54 KOUN 281740
RR3OKC
WxCoder
.A BLNO2 150227 C DH0600/TX 32/TN 16/TA 17/PP 0.10
.A1 PT 5/SF 1.0/SD 1/DC1502281138
: light to moderate snow
000
SRUS54 KOUN 281715
RR3OKC
WxCoder
.A SEMO2 150228 C DH0700/TX 20/TN 16/TA 20/PP 0.50
.A1 SF 2.0/SD 2/DC1502281114
: Cloudy and cold. Intermittent snowfall throughout the day.

000
SRUS54 KOUN 281715
RR3OKC
WxCoder
.A SEMO2 150228 C DH0700/TX 20/TN 16/TA 20/PP 0.50
.A1 SF 2.0/SD 2/DC1502281114
: Cloudy and cold. Intermittent snowfall throughout the day.
000
SRUS54 KOUN 281715
RR3OKC
WxCoder
.A SEMO2 150228 C DH0700/TX 20/TN 16/TA 20/PP 0.50
.A1 SF 2.0/SD 2/DC1502281114
: Cloudy and cold. Intermittent snowfall throughout the day.

000
SRUS54 KOUN 281715
RR3OKC
WxCoder
.A SEMO2 150228 C DH0700/TX 20/TN 16/TA 20/PP 0.50
.A1 SF 2.0/SD 2/DC1502281114
: Cloudy and cold. Intermittent snowfall throughout the day.
000
SRUS54 KOUN 281710
RR3OKC
IVROCS
.A CREO2 150228 C DH1000/PP 0.12/SD 1/SF 1.5/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281710
RR3OKC
IVROCS
.A CREO2 150228 C DH1000/PP 0.12/SD 1/SF 1.5/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281710
RR3OKC
IVROCS
.A CREO2 150228 C DH1000/PP 0.12/SD 1/SF 1.5/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281710
RR3OKC
IVROCS
.A CREO2 150228 C DH1000/PP 0.12/SD 1/SF 1.5/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281636
RR3OKC
IVROCS
.A UNCO2 150228 C DH0700/PP 0.11/SD 2/SF 2.0/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281636
RR3OKC
IVROCS
.A UNCO2 150228 C DH0700/PP 0.11/SD 2/SF 2.0/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281636
RR3OKC
IVROCS
.A UNCO2 150228 C DH0700/PP 0.11/SD 2/SF 2.0/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281636
RR3OKC
IVROCS
.A UNCO2 150228 C DH0700/PP 0.11/SD 2/SF 2.0/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281635
RR3OKC
WxCoder
.A MRVO2 150227 C DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1502281030
000
SRUS54 KOUN 281635
RR3OKC
WxCoder
.A MRVO2 150225 C DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1502281030

000
SRUS54 KOUN 281635
RR3OKC
WxCoder
.A MRVO2 150219 C DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1502281030
000
SRUS54 KOUN 281635
RR3OKC
WxCoder
.A MRVO2 150226 C DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1502281030

000
SRUS54 KOUN 281635
RR3OKC
WxCoder
.A MRVO2 150219 C DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1502281030
000
SRUS54 KOUN 281625
RR3OKC
WxCoder
.A CHAO2 150228 C DH0630/PP 0.01/PT 5/SF 2.0/SD 2
.A1 DC1502281024
: Snow and snow grains
000
SRUS54 KOUN 281625
RR3OKC
WxCoder
.A CHAO2 150228 C DH0630/PP 0.01/PT 5/SF 2.0/SD 2
.A1 DC1502281024
: Snow and snow grains

000
SRUS54 KOUN 281605
RR3OKC
WxCoder
.A PRGO2 150228 C DH0700/PP 0.07/PT 5/SF 1.4/SD 1
.A1 DC1502281003
: Most snow fell in the afternoon. Evening over night added only about 1/4 inch

000
SRUS54 KOUN 281605
RR3OKC
WxCoder
.A PRGO2 150228 C DH0700/PP 0.07/PT 5/SF 1.4/SD 1
.A1 DC1502281003
: Most snow fell in the afternoon. Evening over night added only about 1/4 inch
000
SRUS54 KOUN 281605
RR3OKC
WxCoder
.A PRGO2 150228 C DH0700/PP 0.07/PT 5/SF 1.4/SD 1
.A1 DC1502281003
: Most snow fell in the afternoon. Evening over night added only about 1/4 inch
000
SRUS54 KOUN 281605
RR3OKC
WxCoder
.A PRGO2 150228 C DH0700/PP 0.07/PT 5/SF 1.4/SD 1
.A1 DC1502281003
: Most snow fell in the afternoon. Evening over night added only about 1/4 inch

000
SRUS54 KOUN 281600
RR3OKC
WxCoder
.AR RETO2 150228 C DH0700/PP 0.02/PT 5/SF 0.5/SD 1
.AR1 DC1502280955

000
SRUS54 KOUN 281600
RR3OKC
WxCoder
.AR RETO2 150228 C DH0700/PP 0.02/PT 5/SF 0.5/SD 1
.AR1 DC1502280955

000
SRUS54 KOUN 281600
RR3OKC
WxCoder
.AR RETO2 150228 C DH0700/PP 0.02/PT 5/SF 0.5/SD 1
.AR1 DC1502280955
000
SRUS54 KOUN 281600
RR3OKC
WxCoder
.AR RETO2 150228 C DH0700/PP 0.02/PT 5/SF 0.5/SD 1
.AR1 DC1502280955
000
SRUS54 KOUN 281555
RR3OKC
WxCoder
.AR LEEO2 150228 C DH0700/PP 0.15/SF 3.0/SD 3/DC1502280951

000
SRUS54 KOUN 281555
RR3OKC
WxCoder
.AR LEEO2 150228 C DH0700/PP 0.15/SF 3.0/SD 3/DC1502280951

000
SRUS54 KOUN 281555
RR3OKC
WxCoder
.AR LEEO2 150228 C DH0700/PP 0.15/SF 3.0/SD 3/DC1502280951
000
SRUS54 KOUN 281555
RR3OKC
WxCoder
.AR LEEO2 150228 C DH0700/PP 0.15/SF 3.0/SD 3/DC1502280951
000
SRUS54 KOUN 281545
RR3OKC
WxCoder
.A HELO2 150228 C DH0700/TX 17/TN 12/TA 15/PP 0.31
.A1 PT 5/SF 3.5/SD 3/DC1502280942

000
SRUS54 KOUN 281545
RR3OKC
WxCoder
.A HELO2 150228 C DH0700/TX 17/TN 12/TA 15/PP 0.31
.A1 PT 5/SF 3.5/SD 3/DC1502280942
000
SRUS54 KOUN 281545
RR3OKC
WxCoder
.A HELO2 150228 C DH0700/TX 17/TN 12/TA 15/PP 0.31
.A1 PT 5/SF 3.5/SD 3/DC1502280942

000
SRUS54 KOUN 281540
RR3OKC
WxCoder
.AR GRDO2 150228 C DH0700/PP 0.17/SF 3.0/SD 3/DC1502280937

000
SRUS54 KOUN 281540
RR3OKC
WxCoder
.A ATUO2 150228 C DH0800/TX 23/TN 16/TA 17/PP T
.A1 PT 5/EP M/TPIRZX M/TPIRZN M/ULD M/DC1502280937
: NB1/CLOUDY
000
SRUS54 KOUN 281539
RR3OKC
IVROCS
.A SMUT2 150228 C DH0900/TX 22/TN 18/TA 22/
.A1 PP 0.33/SD 2/SF 2.0/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281539
RR3OKC
IVROCS
.A SMUT2 150228 C DH0900/TX 22/TN 18/TA 22/
.A1 PP 0.33/SD 2/SF 2.0/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281530
RR3OKC
WxCoder
.A ENIO2 150228 C DH0800/TX 17/TN 12/TA 17/PP 0.25
.A1 SF 3.4/SD 3/DC1502280925
000
SRUS54 KOUN 281530
RR3OKC
WxCoder
.A ENIO2 150228 C DH0800/TX 17/TN 12/TA 17/PP 0.25
.A1 SF 3.4/SD 3/DC1502280925

000
SRUS54 KOUN 281530
RR3OKC
WxCoder
.A ENIO2 150228 C DH0800/TX 17/TN 12/TA 17/PP 0.25
.A1 SF 3.4/SD 3/DC1502280925

000
SRUS54 KOUN 281530
RR3OKC
WxCoder
.A ENIO2 150228 C DH0800/TX 17/TN 12/TA 17/PP 0.25
.A1 SF 3.4/SD 3/DC1502280925
000
SRUS54 KOUN 281515
RR3OKC
WxCoder
.A MRVO2 150228 C DH0800/PP 0.06/SF 1.0/SD 1/DC1502280914

000
SRUS54 KOUN 281515
RR3OKC
WxCoder
.A MRVO2 150228 C DH0800/PP 0.06/SF 1.0/SD 1/DC1502280914
000
SRUS54 KOUN 281505
RR3OKC
WxCoder
.A MEDO2 150228 C DH0800/PP 0.10/PT 5/SF 2.2/SD 2
.A1 DC1502280900

000
SRUS54 KOUN 281505
RR3OKC
WxCoder
.A MEDO2 150228 C DH0800/PP 0.10/PT 5/SF 2.2/SD 2
.A1 DC1502280900
000
SRUS54 KOUN 281500
RR3OKC
WxCoder
.A LAVO2 150228 C DH0700/PP 0.20/PT 5/SF 4.0/SD 4
.A1 DC1502280855

000
SRUS54 KOUN 281500
RR3OKC
WxCoder
.A LAVO2 150228 C DH0700/PP 0.20/PT 5/SF 4.0/SD 4
.A1 DC1502280855
000
SRUS54 KOUN 281500
RR3OKC
WxCoder
.A LAVO2 150228 C DH0700/PP 0.20/PT 5/SF 4.0/SD 4
.A1 DC1502280855
000
SRUS54 KOUN 281500
RR3OKC
WxCoder
.A LAVO2 150228 C DH0700/PP 0.20/PT 5/SF 4.0/SD 4
.A1 DC1502280855

000
SRUS54 KOUN 281455
RR3OKC
WxCoder
.A ARNO2 150228 C DH0700/PP 0.10/PT 5/SF 2.0/SD 2
.A1 DC1502280850

000
SRUS54 KOUN 281455
RR3OKC
WxCoder
.A CENO2 150228 C DH0800/TX M/TN M/TA M/PP 0.50
.A1 PT 1/SF 5.0/SD 5/DC1502280854
000
SRUS54 KOUN 281455
RR3OKC
WxCoder
.A CENO2 150228 C DH0800/TX M/TN M/TA M/PP 0.50
.A1 PT 1/SF 5.0/SD 5/DC1502280854
000
SRUS54 KOUN 281446
RR3OKC
AWIPS EZSHEF
.A NOBO2 0228 C DH0800/PP 12.00/SF 1.5/SD 2/AD 05

000
SRUS54 KOUN 281446
RR3OKC
AWIPS EZSHEF
.A NOBO2 0228 C DH0800/PP 12.00/SF 1.5/SD 2/AD 05
000
SRUS54 KOUN 281446
RR3OKC
AWIPS EZSHEF
.A NOBO2 0228 C DH0800/PP 12.00/SF 1.5/SD 2/AD 05

000
SRUS54 KOUN 281446
RR3OKC
AWIPS EZSHEF
.A NOBO2 0228 C DH0800/PP 12.00/SF 1.5/SD 2/AD 05
000
SRUS54 KOUN 281445
RR3OKC
WxCoder
.A MULO2 150228 C DH0700/PP 0.08/DC1502280841
: 1-1/2 " snow.

000
SRUS54 KOUN 281445
RR3OKC
WxCoder
.A MULO2 150228 C DH0700/PP 0.08/DC1502280841
: 1-1/2 " snow.
000
SRUS54 KOUN 281445
RR3OKC
WxCoder
.A MULO2 150228 C DH0700/PP 0.08/DC1502280841
: 1-1/2 " snow.

000
SRUS54 KOUN 281445
RR3OKC
WxCoder
.A MULO2 150228 C DH0700/PP 0.08/DC1502280841
: 1-1/2 " snow.
000
SRUS54 KOUN 281435
RR3OKC
WxCoder
.A SYRT2 150228 C DH0700/PP 0.04/PT 5/SF 1.0/DC1502280833
000
SRUS54 KOUN 281435
RR3OKC
WxCoder
.A SYRT2 150228 C DH0700/PP 0.04/PT 5/SF 1.0/DC1502280833

000
SRUS54 KOUN 281429
RR3OKC
IVROCS
.A EDMO2 150228 C DH0700/PP 0.10/SD 1/SF 1.3/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281429
RR3OKC
IVROCS
.A EDMO2 150228 C DH0700/PP 0.10/SD 1/SF 1.3/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281425
RR3OKC
WxCoder
.A RETO2 150228 C DH0700/PP 0.02/PT 5/SD 1/DC1502280824

000
SRUS54 KOUN 281425
RR3OKC
WxCoder
.A RETO2 150228 C DH0700/PP 0.02/PT 5/SD 1/DC1502280824
000
SRUS54 KOUN 281418
RR3OKC
IVROCS
.A GRDO2 150228 C DH0700/PP 3.00/SD 3/SF 0.3/PT 5/
.A LEEO2 150228 C DH0700/PP 3.00/SD 2/SF 3.0/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281418
RR3OKC
IVROCS
.A GRDO2 150228 C DH0700/PP 3.00/SD 3/SF 0.3/PT 5/
.A LEEO2 150228 C DH0700/PP 3.00/SD 2/SF 3.0/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281418
RR3OKC
IVROCS
.A GRDO2 150228 C DH0700/PP 3.00/SD 3/SF 0.3/PT 5/
.A LEEO2 150228 C DH0700/PP 3.00/SD 2/SF 3.0/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281418
RR3OKC
IVROCS
.A GRDO2 150228 C DH0700/PP 3.00/SD 3/SF 0.3/PT 5/
.A LEEO2 150228 C DH0700/PP 3.00/SD 2/SF 3.0/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281415
RR3OKC
WxCoder
.A ANAO2 150228 C DH0700/TX 20/TN 17/TA 19/PP 0.10
.A1 PT 5/SF 1.2/SD 1/DC1502280810

000
SRUS54 KOUN 281415
RR3OKC
WxCoder
.A PRNO2 150228 C DH0700/PP 0.04/PT 5/SF 1.0/SD 1
.A1 DC1502280814
000
SRUS54 KOUN 281415
RR3OKC
WxCoder
.A PRNO2 150228 C DH0700/PP 0.04/PT 5/SF 1.0/SD 1
.A1 DC1502280814

000
SRUS54 KOUN 281415
RR3OKC
WxCoder
.A PRNO2 150228 C DH0700/PP 0.04/PT 5/SF 1.0/SD 1
.A1 DC1502280814
000
SRUS54 KOUN 281410
RR3OKC
WxCoder
.A LAMO2 150227 C DH0630/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1502280806

000
SRUS54 KOUN 281410
RR3OKC
WxCoder
.A LAMO2 150225 C DH0630/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1502280807
000
SRUS54 KOUN 281405
RR3OKC
WxCoder
.A JEFO2 150228 C DH0700/PP 0.08/PT 5/SF 1.5/SD 2
.A1 DC1502280800
000
SRUS54 KOUN 281405
RR3OKC
WxCoder
.A JEFO2 150228 C DH0700/PP 0.08/PT 5/SF 1.5/SD 2
.A1 DC1502280800

000
SRUS54 KOUN 281405
RR3OKC
IVROCS
.A CHKO2 150228 C DH0745/TX M/TN M/TA M/
.A1 PP 0.18/SD 2/SF 2.0/PT 5/
.A FREO2 150228 C DH0800/TX 15/TN 11/TA 14/
.A1 PP 0.07/SD 7/SF 0.3/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281405
RR3OKC
IVROCS
.A CHKO2 150228 C DH0745/TX M/TN M/TA M/
.A1 PP 0.18/SD 2/SF 2.0/PT 5/
.A FREO2 150228 C DH0800/TX 15/TN 11/TA 14/
.A1 PP 0.07/SD 7/SF 0.3/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281405
RR3OKC
WxCoder
.A JEFO2 150228 C DH0700/PP 0.08/PT 5/SF 1.5/SD 2
.A1 DC1502280800
000
SRUS54 KOUN 281405
RR3OKC
IVROCS
.A CHKO2 150228 C DH0745/TX M/TN M/TA M/
.A1 PP 0.18/SD 2/SF 2.0/PT 5/
.A FREO2 150228 C DH0800/TX 15/TN 11/TA 14/
.A1 PP 0.07/SD 7/SF 0.3/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281405
RR3OKC
IVROCS
.A CHKO2 150228 C DH0745/TX M/TN M/TA M/
.A1 PP 0.18/SD 2/SF 2.0/PT 5/
.A FREO2 150228 C DH0800/TX 15/TN 11/TA 14/
.A1 PP 0.07/SD 7/SF 0.3/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281405
RR3OKC
WxCoder
.A JEFO2 150228 C DH0700/PP 0.08/PT 5/SF 1.5/SD 2
.A1 DC1502280800

000
SRUS54 KOUN 281354
RR3OKC
IVROCS
.A MKRO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 16/TA 19/
.A1 PP 0.01/SD 1/SF 0.1/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281354
RR3OKC
IVROCS
.A MKRO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 16/TA 19/
.A1 PP 0.01/SD 1/SF 0.1/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281354
RR3OKC
IVROCS
.A MKRO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 16/TA 19/
.A1 PP 0.01/SD 1/SF 0.1/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281354
RR3OKC
IVROCS
.A MKRO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 16/TA 19/
.A1 PP 0.01/SD 1/SF 0.1/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281350
RR3OKC
WxCoder
.A ORIO2 150218 C DH0700/PP 0.00/DC1502280747

000
SRUS54 KOUN 281350
RR3OKC
WxCoder
.A NWKO2 150228 C DH0700/PP 0.03/PT 5/SF 0.5/SD T
.A1 DC1502280748

000
SRUS54 KOUN 281350
RR3OKC
WxCoder
.A NWKO2 150228 C DH0700/PP 0.03/PT 5/SF 0.5/SD T
.A1 DC1502280748

000
SRUS54 KOUN 281350
RR3OKC
WxCoder
.A ORIO2 150217 C DH0700/PP 0.00/DC1502280747

000
SRUS54 KOUN 281350
RR3OKC
WxCoder
.A ORIO2 150215 C DH0700/PP 0.00/DC1502280747
000
SRUS54 KOUN 281350
RR3OKC
WxCoder
.A ORIO2 150215 C DH0700/PP 0.00/DC1502280747
000
SRUS54 KOUN 281350
RR3OKC
WxCoder
.A ORIO2 150213 C DH0700/PP 0.00/DC1502280747
000
SRUS54 KOUN 281345
RR3OKC
WxCoder
.A ORIO2 150228 C DH0700/PP 0.12/PT 5/SF 3.0/SD 3
.A1 DC1502280744
000
SRUS54 KOUN 281345
RR3OKC
WxCoder
.A MUTO2 150228 C DH0700/TX 18/TN 14/TA 17/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 2/TSIRZX 36/TSIRZN 34/TS 34/DC1502280739
: Cloudy with light snow

000
SRUS54 KOUN 281345
RR3OKC
WxCoder
.A MUTO2 150228 C DH0700/TX 18/TN 14/TA 17/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 2/TSIRZX 36/TSIRZN 34/TS 34/DC1502280739
: Cloudy with light snow

000
SRUS54 KOUN 281345
RR3OKC
WxCoder
.A ORIO2 150228 C DH0700/PP 0.12/PT 5/SF 3.0/SD 3
.A1 DC1502280744
000
SRUS54 KOUN 281342
RR3OKC
IVROCS
.A TSCT2 150228 C DH0730/TX 18/TN 16/TA 17/
.A1 PP 0.02/SD 3/SF 0.4/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281342
RR3OKC
IVROCS
.A TSCT2 150228 C DH0730/TX 18/TN 16/TA 17/
.A1 PP 0.02/SD 3/SF 0.4/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281342
RR3OKC
IVROCS
.A TSCT2 150228 C DH0730/TX 18/TN 16/TA 17/
.A1 PP 0.02/SD 3/SF 0.4/PT 5/
000
SRUS54 KOUN 281342
RR3OKC
IVROCS
.A TSCT2 150228 C DH0730/TX 18/TN 16/TA 17/
.A1 PP 0.02/SD 3/SF 0.4/PT 5/

000
SRUS54 KOUN 281335
RR3OKC
WxCoder
.A AMBO2 150228 C DH0700/PP 0.07/PT 5/SF 1.5/DC1502280732

000
SRUS54 KOUN 281335
RR3OKC
WxCoder
.A AMBO2 150228 C DH0700/PP 0.07/PT 5/SF 1.5/DC1502280732
000
SRUS54 KOUN 281335
RR3OKC
WxCoder
.A AMBO2 150228 C DH0700/PP 0.07/PT 5/SF 1.5/DC1502280732

000
SRUS54 KOUN 281335
RR3OKC
WxCoder
.A AMBO2 150228 C DH0700/PP 0.07/PT 5/SF 1.5/DC1502280732
000
SRUS54 KOUN 281325
RR3OKC
WxCoder
.A ERIO2 150228 C DH0700/PP 0.05/SF 0.7/SD 1/DC1502280721
: snow very light most of the time much of it melted on the roads until evening
: still snowing
000
SRUS54 KOUN 281325
RR3OKC
WxCoder
.A ERIO2 150228 C DH0700/PP 0.05/SF 0.7/SD 1/DC1502280721
: snow very light most of the time much of it melted on the roads until evening
: still snowing

000
SRUS54 KOUN 281325
RR3OKC
WxCoder
.A ERIO2 150228 C DH0700/PP 0.05/SF 0.7/SD 1/DC1502280721
: snow very light most of the time much of it melted on the roads until evening
: still snowing
000
SRUS54 KOUN 281325
RR3OKC
WxCoder
.A ERIO2 150228 C DH0700/PP 0.05/SF 0.7/SD 1/DC1502280721
: snow very light most of the time much of it melted on the roads until evening
: still snowing

000
SRUS54 KOUN 281320
RR3OKC
WxCoder
.A MSHO2 150228 C DH0700/PP 0.04/PT 5/SF 0.6/SD 1
.A1 DC1502280717
000
SRUS54 KOUN 281320
RR3OKC
WxCoder
.A MSHO2 150228 C DH0700/PP 0.04/PT 5/SF 0.6/SD 1
.A1 DC1502280717
000
SRUS54 KOUN 281320
RR3OKC
WxCoder
.A NOBO2 150228 C DH0700/PP 0.11/PT 5/SF 2.2/SD 2
.A1 DC1502280719

000
SRUS54 KOUN 281320
RR3OKC
WxCoder
.A ELMO2 150228 C DH0700/PP 0.20/SF 3.2/DC1502280719

000
SRUS54 KOUN 281315
RR3OKC
WxCoder
.A BLAO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 12/TA 18/PP 0.06
.A1 PT 5/SF 0.5/SD 1/DC1502280709
000
SRUS54 KOUN 281315
RR3OKC
WxCoder
.A BLAO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 12/TA 18/PP 0.06
.A1 PT 5/SF 0.5/SD 1/DC1502280709

000
SRUS54 KOUN 281315
RR3OKC
WxCoder
.A BLAO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 12/TA 18/PP 0.06
.A1 PT 5/SF 0.5/SD 1/DC1502280709

000
SRUS54 KOUN 281315
RR3OKC
WxCoder
.A NMNO2 150228 C DH0700/TX 19/TN 17/TA 19/PP 0.08
.A1 PT 5/SF 1.6/SD 2/DC1502280710
: mostly snow, some light sleet.
000
SRUS54 KOUN 281305
RR3OKC
WxCoder
.A TLGO2 150228 C DH0700/PP 0.46/PT 5/DC1502280701
: Snow and freezing rain out through the night 2 inches of snow

000
SRUS54 KOUN 281305
RR3OKC
WxCoder
.A TLGO2 150228 C DH0700/PP 0.46/PT 5/DC1502280701
: Snow and freezing rain out through the night 2 inches of snow
000
SRUS54 KOUN 281305
RR3OKC
WxCoder
.A TLGO2 150228 C DH0700/PP 0.46/PT 5/DC1502280701
: Snow and freezing rain out through the night 2 inches of snow
000
SRUS54 KOUN 281305
RR3OKC
WxCoder
.A TLGO2 150228 C DH0700/PP 0.46/PT 5/DC1502280701
: Snow and freezing rain out through the night 2 inches of snow

000
SRUS54 KOUN 281300
RR3OKC
WxCoder
.A MADO2 150228 C DH0645/TX 22/TN 19/TA 22/PP 0.25
.A1 SF 3.0/DC1502280659
: Snow started at Approx 10am, we have 3" of accumulation, the 0.
: 25 is what I melted In the rain gauge.
000
SRUS54 KOUN 281300
RR3OKC
WxCoder
.A MADO2 150228 C DH0645/TX 22/TN 19/TA 22/PP 0.25
.A1 SF 3.0/DC1502280659
: Snow started at Approx 10am, we have 3" of accumulation, the 0.
: 25 is what I melted In the rain gauge.

000
SRUS54 KOUN 281300
RR3OKC
WxCoder
.A MADO2 150228 C DH0645/TX 22/TN 19/TA 22/PP 0.25
.A1 SF 3.0/DC1502280659
: Snow started at Approx 10am, we have 3" of accumulation, the 0.
: 25 is what I melted In the rain gauge.
000
SRUS54 KOUN 281300
RR3OKC
WxCoder
.A MADO2 150228 C DH0645/TX 22/TN 19/TA 22/PP 0.25
.A1 SF 3.0/DC1502280659
: Snow started at Approx 10am, we have 3" of accumulation, the 0.
: 25 is what I melted In the rain gauge.

000
SRUS54 KOUN 281245
RR3OKC
WxCoder
.A ALVO2 150228 C DH0700/PP 0.21/SF 4.2/SD 4/DC1502280641

000
SRUS54 KOUN 281245
RR3OKC
WxCoder
.A ALVO2 150228 C DH0700/PP 0.21/SF 4.2/SD 4/DC1502280641
000
SRUS54 KOUN 281245
RR3OKC
WxCoder
.A ALVO2 150228 C DH0700/PP 0.21/SF 4.2/SD 4/DC1502280641

000
SRUS54 KOUN 281245
RR3OKC
WxCoder
.A ALVO2 150228 C DH0700/PP 0.21/SF 4.2/SD 4/DC1502280641
000
SRUS54 KOUN 281230
RR3OKC
WxCoder
.A HRDO2 150228 C DH0600/PP T/PT 5/SF 0.2/DC1502280629
000
SRUS54 KOUN 281230
RR3OKC
WxCoder
.A HRDO2 150228 C DH0600/PP T/PT 5/SF 0.2/DC1502280629

000
SRUS54 KOUN 281230
RR3OKC
WxCoder
.A HRDO2 150228 C DH0600/PP T/PT 5/SF 0.2/DC1502280629

000
SRUS54 KOUN 281230
RR3OKC
WxCoder
.A HRDO2 150228 C DH0600/PP T/PT 5/SF 0.2/DC1502280629
000
SRUS54 KOUN 281215
RR3OKC
WxCoder
.A OKCO2 150228 C DH0600/PP 0.10/PT 5/SF 1.2/SD 1
.A1 DC1502280614
: 0.4" of snow between midnight and 6am 2/28/15.

000
SRUS54 KOUN 281215
RR3OKC
WxCoder
.A OKCO2 150228 C DH0600/PP 0.10/PT 5/SF 1.2/SD 1
.A1 DC1502280614
: 0.4" of snow between midnight and 6am 2/28/15.

000
SRUS54 KOUN 281215
RR3OKC
WxCoder
.A OKCO2 150228 C DH0600/PP 0.10/PT 5/SF 1.2/SD 1
.A1 DC1502280614
: 0.4" of snow between midnight and 6am 2/28/15.
000
SRUS54 KOUN 281215
RR3OKC
WxCoder
.A OKCO2 150228 C DH0600/PP 0.10/PT 5/SF 1.2/SD 1
.A1 DC1502280614
: 0.4" of snow between midnight and 6am 2/28/15.
000
SRUS54 KOUN 281205
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150228 C DH0600/PPQ 0.00/SD 2/SFQ 0.0/DC1502280601
000
SRUS54 KOUN 281205
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150228 C DH0600/PPQ 0.00/SD 2/SFQ 0.0/DC1502280601

000
SRUS54 KOUN 281205
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150228 C DH0600/PPQ 0.00/SD 2/SFQ 0.0/DC1502280601
000
SRUS54 KOUN 281205
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150228 C DH0600/PPQ 0.00/SD 2/SFQ 0.0/DC1502280601

000
SRUS54 KOUN 280605
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150227 C DH2400/PPQ T/SD 2/SFQ T/DC1502280001

000
SRUS54 KOUN 280605
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150227 C DH2400/PPQ T/SD 2/SFQ T/DC1502280001
000
SRUS54 KOUN 280605
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150227 C DH2400/PPQ T/SD 2/SFQ T/DC1502280001

000
SRUS54 KOUN 280605
RR3OKC
WxCoder
.A SPS 150227 C DH2400/PPQ T/SD 2/SFQ T/DC1502280001
000
SRUS54 KOUN 280445
RR3OKC
WxCoder
.A SCOT2 150221 C DH0700/PP 0.00/PT 1/DC1502272240

000
SRUS54 KOUN 280445
RR3OKC
WxCoder
.A SCOT2 150221 C DH0700/PP 0.00/PT 1/DC1502272240
000
SRUS54 KOUN 280440
RR3OKC
WxCoder
.A SCOT2 150226 C DH0700/PP 0.00/PT 1/DC1502272239
: Cold front with winds to 35 m.p.h.

000
SRUS54 KOUN 280440
RR3OKC
WxCoder
.A SCOT2 150226 C DH0700/PP 0.00/PT 1/DC1502272239
: Cold front with winds to 35 m.p.h.
000
SRUS54 KOUN 280400
RR3OKC
WxCoder
.A MGUO2 150227 C DH0700/PP 0.00/DC1502272158
000
SRUS54 KOUN 280400
RR3OKC
WxCoder
.A MGUO2 150220 C DH0700/PP 0.00/DC1502272158
000
SRUS54 KOUN 280400
RR3OKC
WxCoder
.A MGUO2 150227 C DH0700/PP 0.00/DC1502272158

000
SRUS54 KOUN 280400
RR3OKC
WxCoder
.A MGUO2 150220 C DH0700/PP 0.00/DC1502272158

000
SRUS54 KOUN 280400
RR3OKC
WxCoder
.A MGUO2 150220 C DH0700/PP 0.00/DC1502272158
000
SRUS54 KOUN 280400
RR3OKC
WxCoder
.A MGUO2 150227 C DH0700/PP 0.00/DC1502272158
000
SRUS54 KOUN 280400
RR3OKC
WxCoder
.A MGUO2 150227 C DH0700/PP 0.00/DC1502272158

000
SRUS54 KOUN 280400
RR3OKC
WxCoder
.A MGUO2 150220 C DH0700/PP 0.00/DC1502272158

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities