Home > Products > Valid Products > RR3

000
SRUS55 KPUB 050020
RR3PUB
WxCoder
.A MPEC2 150904 M DH0800/PP 0.00/DC1509041817
000
SRUS55 KPUB 050020
RR3PUB
WxCoder
.A MPEC2 150904 M DH0800/PP 0.00/DC1509041817

000
SRUS55 KPUB 050020
RR3PUB
WxCoder
.A MPEC2 150904 M DH0800/PP 0.00/DC1509041817
000
SRUS55 KPUB 050010
RR3PUB
WxCoder
.A PUBC2 150904 M DH1800/PPQ T/DC1509041806

000
SRUS55 KPUB 050010
RR3PUB
WxCoder
.A TACC2 150904 M DH1800/TX 89/TN 55/TA 86/PP 0.00
.A1 PPW 0.20/SF 0.0/SD 0/DC1509041806

000
SRUS55 KPUB 050010
RR3PUB
WxCoder
.A TACC2 150904 M DH1800/TX 89/TN 55/TA 86/PP 0.00
.A1 PPW 0.20/SF 0.0/SD 0/DC1509041806
000
SRUS55 KPUB 050010
RR3PUB
WxCoder
.A TACC2 150904 M DH1800/TX 89/TN 55/TA 86/PP 0.00
.A1 PPW 0.20/SF 0.0/SD 0/DC1509041806
000
SRUS55 KPUB 042305
RR3PUB
WxCoder
.A LJTC2 150904 M DH0700/TX 93/TN 58/TA 58/PP 0.00
.A1 DC1509041700

000
SRUS55 KPUB 042305
RR3PUB
WxCoder
.A LJTC2 150904 M DH0700/TX 93/TN 58/TA 58/PP 0.00
.A1 DC1509041700

000
SRUS55 KPUB 042305
RR3PUB
WxCoder
.A LJTC2 150904 M DH0700/TX 93/TN 58/TA 58/PP 0.00
.A1 DC1509041700
000
SRUS55 KPUB 042305
RR3PUB
WxCoder
.A LJTC2 150904 M DH0700/TX 93/TN 58/TA 58/PP 0.00
.A1 DC1509041700
000
SRUS55 KPUB 042110
RR3PUB
WxCoder
.A RUXC2 150904 M DH0800/TX 68/TN 45/TA 63/PP 0.14
.A1 PT 1/DC1509041505

000
SRUS55 KPUB 042110
RR3PUB
WxCoder
.A RUXC2 150904 M DH0800/TX 68/TN 45/TA 63/PP 0.14
.A1 PT 1/DC1509041505
000
SRUS55 KPUB 042040
RR3PUB
WxCoder
.A CMPC2 150803 M DH0700/TX 89/TN 61/TA 63/PP 0.02
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1509041435

000
SRUS55 KPUB 042040
RR3PUB
WxCoder
.A CMPC2 150808 M DH0700/TX 97/TN 49/TA 73/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1509041435

000
SRUS55 KPUB 042040
RR3PUB
WxCoder
.A CMPC2 150825 M DH0700/TX 97/TN 57/TA 67/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1509041435
000
SRUS55 KPUB 042040
RR3PUB
WxCoder
.A CMPC2 150825 M DH0700/TX 97/TN 57/TA 67/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1509041435
000
SRUS55 KPUB 042020
RR3PUB
WxCoder
.A FDNC2 150904 M DH0900/PP 0.10/PT 1/SF 0.0/SD 0
.A1 DC1509041415

000
SRUS55 KPUB 042020
RR3PUB
WxCoder
.A FDNC2 150904 M DH0900/PP 0.10/PT 1/SF 0.0/SD 0
.A1 DC1509041415
000
SRUS55 KPUB 041755
RR3PUB
WxCoder
.A PUBC2 150904 M DH1200/PPQ 0.00/SFQ 0.0/SD 0/DC1509041150
000
SRUS55 KPUB 041755
RR3PUB
WxCoder
.A PUBC2 150904 M DH1200/PPQ 0.00/SFQ 0.0/SD 0/DC1509041150
000
SRUS55 KPUB 041755
RR3PUB
WxCoder
.A PUBC2 150904 M DH1200/PPQ 0.00/SFQ 0.0/SD 0/DC1509041150

000
SRUS55 KPUB 041755
RR3PUB
WxCoder
.A PUBC2 150904 M DH1200/PPQ 0.00/SFQ 0.0/SD 0/DC1509041150

000
SRUS55 KPUB 041730
RR3PUB
WxCoder
.A SKSC2 150904 M DH0800/TX 101/TN 62/TA 70/PP 0.00
.A1 PPW 0.03/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1509041124

000
SRUS55 KPUB 041730
RR3PUB
WxCoder
.A SKSC2 150904 M DH0800/TX 101/TN 62/TA 70/PP 0.00
.A1 PPW 0.03/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1509041124
000
SRUS55 KPUB 041725
RR3PUB
WxCoder
.A BSQC2 150904 M DH0930/TX 92/TN 63/TA 78/PP 0.00
.A1 EP 0.30/UC 217/DC1509041122
000
SRUS55 KPUB 041725
RR3PUB
WxCoder
.A BSQC2 150904 M DH0930/TX 92/TN 63/TA 78/PP 0.00
.A1 EP 0.30/UC 217/DC1509041122

000
SRUS55 KPUB 041720
RR3PUB
WxCoder
.A SKSC2 150903 M DH0800/TX 102/TN 65/TA 80/PP 0.00
.A1 PPW 0.03/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1509041113

000
SRUS55 KPUB 041720
RR3PUB
WxCoder
.A SKSC2 150903 M DH0800/TX 102/TN 65/TA 80/PP 0.00
.A1 PPW 0.03/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC1509041113
000
SRUS55 KPUB 041605
RR3PUB
WxCoder
.A BKFC2 150904 M DH0550/TX 80/TN 57/TA 60/PP 0.02
.A1 PT 1/DC1509041002
000
SRUS55 KPUB 041605
RR3PUB
WxCoder
.A BKFC2 150904 M DH0550/TX 80/TN 57/TA 60/PP 0.02
.A1 PT 1/DC1509041002

000
SRUS55 KPUB 041605
RR3PUB
WxCoder
.A BKFC2 150904 M DH0550/TX 80/TN 57/TA 60/PP 0.02
.A1 PT 1/DC1509041002

000
SRUS55 KPUB 041605
RR3PUB
WxCoder
.A BKFC2 150904 M DH0550/TX 80/TN 57/TA 60/PP 0.02
.A1 PT 1/DC1509041002
000
SRUS55 KPUB 041545
RR3PUB
WxCoder
.AR CWTC2 150902 M DH0800/TX 77/TN 38/TA 46/PP 0.00
.AR1 DC1509040941

000
SRUS55 KPUB 041545
RR3PUB
WxCoder
.A CWTC2 150904 M DH0800/TX 66/TN 39/TA 44/PP 0.05
.A1 DC1509040941
000
SRUS55 KPUB 041441
RR3PUB
IVROCS
.A LNMC2 150904 M DH0830/TX 99/TN 57/TA 69/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS55 KPUB 041441
RR3PUB
IVROCS
.A LNMC2 150904 M DH0830/TX 99/TN 57/TA 69/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS55 KPUB 041426
RR3PUB
WxCoder
.A WLSC2 150904 M DH0800/TX 99/TN 59/TA 72/PP 0.00
.A1 EP 0.45/UC 1529/ULD 120/TBIRZX 4.073/DC1509040824

000
SRUS55 KPUB 041426
RR3PUB
WxCoder
.A WLSC2 150904 M DH0800/TX 99/TN 59/TA 72/PP 0.00
.A1 EP 0.45/UC 1529/ULD 120/TBIRZX 4.073/DC1509040824
000
SRUS55 KPUB 041410
RR3PUB
WxCoder
.A EADC2 150904 M DH0800/TX 95/TN 59/TA 70/PP 0.00
.A1 DC1509040807
000
SRUS55 KPUB 041410
RR3PUB
WxCoder
.A CLXC2 150904 M DH0800/TX 50/TN 37/TA 40/PP 0.23
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509040808

000
SRUS55 KPUB 041406
RR3PUB
WxCoder
.A LMRC2 150904 M DH0700/TX 97/TN 58/TA 67/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1509040802

000
SRUS55 KPUB 041406
RR3PUB
WxCoder
.A LMRC2 150904 M DH0700/TX 97/TN 58/TA 67/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1509040802
000
SRUS55 KPUB 041356
RR3PUB
WxCoder
.A BNVC2 150904 M DH0800/TX 70/TN 45/TA 48/PP 0.09
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509040752
000
SRUS55 KPUB 041356
RR3PUB
WxCoder
.A BNVC2 150904 M DH0800/TX 70/TN 45/TA 48/PP 0.09
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509040752
000
SRUS55 KPUB 041356
RR3PUB
WxCoder
.A BNVC2 150904 M DH0800/TX 70/TN 45/TA 48/PP 0.09
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509040752

000
SRUS55 KPUB 041351
RR3PUB
WxCoder
.A TDLC2 150904 M DH0700/TX 85/TN 48/TA 50/PP 0.05
.A1 PT 1/PPW 0.05/SF 0.0/SD 0/EP 0.20/TPIRZX 79
.A2 TPIRZN 53/UC 8956/DC1509040745
: 10% Cloudy

000
SRUS55 KPUB 041351
RR3PUB
WxCoder
.A TDLC2 150904 M DH0700/TX 85/TN 48/TA 50/PP 0.05
.A1 PT 1/PPW 0.05/SF 0.0/SD 0/EP 0.20/TPIRZX 79
.A2 TPIRZN 53/UC 8956/DC1509040745
: 10% Cloudy
000
SRUS55 KPUB 041346
RR3PUB
WxCoder
.A JMDC2 150904 M DH0800/TX 100/TN 59/TA 66/PP 0.00
.A1 PPW 0.00/SF 0.0/SD 0/EP 0.47/UC 7761/DC1509040742
000
SRUS55 KPUB 041346
RR3PUB
WxCoder
.A JMDC2 150904 M DH0800/TX 100/TN 59/TA 66/PP 0.00
.A1 PPW 0.00/SF 0.0/SD 0/EP 0.47/UC 7761/DC1509040742

000
SRUS55 KPUB 041346
RR3PUB
WxCoder
.A JMDC2 150904 M DH0800/TX 100/TN 59/TA 66/PP 0.00
.A1 PPW 0.00/SF 0.0/SD 0/EP 0.47/UC 7761/DC1509040742

000
SRUS55 KPUB 041346
RR3PUB
WxCoder
.A JMDC2 150904 M DH0800/TX 100/TN 59/TA 66/PP 0.00
.A1 PPW 0.00/SF 0.0/SD 0/EP 0.47/UC 7761/DC1509040742
000
SRUS55 KPUB 041336
RR3PUB
WxCoder
.A WALC2 150904 M DH0700/TX 87/TN 54/TA 61/PP 0.02
.A1 PT 1/DC1509040732

000
SRUS55 KPUB 041336
RR3PUB
WxCoder
.A HLYC2 150904 M DH0600/TX 97/TN 57/TA 60/PP 0.00
.A1 DC1509040732
000
SRUS55 KPUB 041336
RR3PUB
WxCoder
.A WALC2 150904 M DH0700/TX 87/TN 54/TA 61/PP 0.02
.A1 PT 1/DC1509040732

000
SRUS55 KPUB 041336
RR3PUB
WxCoder
.A WALC2 150904 M DH0700/TX 87/TN 54/TA 61/PP 0.02
.A1 PT 1/DC1509040732
000
SRUS55 KPUB 041332
RR3PUB
IVROCS
.A ALBC2 150904 M DH0721/TX 76/TN 41/TA 42/
.A1 PP 0.04/PT 1/
000
SRUS55 KPUB 041332
RR3PUB
IVROCS
.A ALBC2 150904 M DH0721/TX 76/TN 41/TA 42/
.A1 PP 0.04/PT 1/
000
SRUS55 KPUB 041332
RR3PUB
IVROCS
.A ALBC2 150904 M DH0721/TX 76/TN 41/TA 42/
.A1 PP 0.04/PT 1/

000
SRUS55 KPUB 041332
RR3PUB
IVROCS
.A ALBC2 150904 M DH0721/TX 76/TN 41/TA 42/
.A1 PP 0.04/PT 1/

000
SRUS55 KPUB 041331
RR3PUB
WxCoder
.A DLNC2 150904 M DH0700/TX 72/TN 45/TA 50/PP 0.10
.A1 DC1509040728
000
SRUS55 KPUB 041331
RR3PUB
WxCoder
.AR DLNC2 150902 M DH0700/TX 78/TN 49/TA 51/PP T
.AR1 DC1509040728
000
SRUS55 KPUB 041331
RR3PUB
WxCoder
.AR DLNC2 150903 M DH0700/TX 78/TN 51/TA 51/PP 0.13
.AR1 DC1509040728

000
SRUS55 KPUB 041331
RR3PUB
WxCoder
.AR DLNC2 150902 M DH0700/TX 78/TN 49/TA 51/PP T
.AR1 DC1509040728

000
SRUS55 KPUB 041320
RR3PUB
IVROCS
.A CHWC2 150904 M DH0700/TX 96/TN 57/TA 59/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS55 KPUB 041320
RR3PUB
IVROCS
.A CHWC2 150904 M DH0700/TX 96/TN 57/TA 59/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS55 KPUB 041320
RR3PUB
IVROCS
.A CHWC2 150904 M DH0700/TX 96/TN 57/TA 59/
.A1 PP 0.00/

000
SRUS55 KPUB 041320
RR3PUB
IVROCS
.A CHWC2 150904 M DH0700/TX 96/TN 57/TA 59/
.A1 PP 0.00/
000
SRUS55 KPUB 041316
RR3PUB
WxCoder
.A DMDC2 150904 M DH0700/TX 78/TN 54/TA 57/PP 0.07
.A1 PT 1/DC1509040713

000
SRUS55 KPUB 041316
RR3PUB
WxCoder
.A DMDC2 150904 M DH0700/TX 78/TN 54/TA 57/PP 0.07
.A1 PT 1/DC1509040713

000
SRUS55 KPUB 041316
RR3PUB
WxCoder
.A DMDC2 150904 M DH0700/TX 78/TN 54/TA 57/PP 0.07
.A1 PT 1/DC1509040713
000
SRUS55 KPUB 041316
RR3PUB
WxCoder
.A DMDC2 150904 M DH0700/TX 78/TN 54/TA 57/PP 0.07
.A1 PT 1/DC1509040713
000
SRUS55 KPUB 041309
RR3PUB
IVROCS
.A WAVC2 150904 M DH0700/TX 70/TN 41/TA 41/
.A1 PP 0.02/PT 1/
.A2 XWD 8

000
SRUS55 KPUB 041309
RR3PUB
IVROCS
.A WAVC2 150904 M DH0700/TX 70/TN 41/TA 41/
.A1 PP 0.02/PT 1/
.A2 XWD 8
000
SRUS55 KPUB 041305
RR3PUB
WxCoder
.A MVSC2 150904 M DH0700/TX 72/TN 41/TA 43/PP 0.08
.A1 PT 1/DC1509040701

000
SRUS55 KPUB 041305
RR3PUB
WxCoder
.A AGRC2 150904 M DH0700/PP 0.00/DC1509040703
000
SRUS55 KPUB 041301
RR3PUB
WxCoder
.A KIXC2 150904 M DH0700/TX 91/TN 55/TA 56/PP 0.00
.A1 DC1509040655
000
SRUS55 KPUB 041301
RR3PUB
WxCoder
.A KIXC2 150904 M DH0700/TX 91/TN 55/TA 56/PP 0.00
.A1 DC1509040655

000
SRUS55 KPUB 041236
RR3PUB
WxCoder
.A DNWC2 150904 M DH0600/TX 66/TN 45/TA 46/PP 0.09
.A1 PT 1/DC1509040633

000
SRUS55 KPUB 041236
RR3PUB
WxCoder
.A DNWC2 150904 M DH0600/TX 66/TN 45/TA 46/PP 0.09
.A1 PT 1/DC1509040633

000
SRUS55 KPUB 041236
RR3PUB
WxCoder
.A DNWC2 150904 M DH0600/TX 66/TN 45/TA 46/PP 0.09
.A1 PT 1/DC1509040633
000
SRUS55 KPUB 041236
RR3PUB
WxCoder
.A DNWC2 150904 M DH0600/TX 66/TN 45/TA 46/PP 0.09
.A1 PT 1/DC1509040633
000
SRUS55 KPUB 041157
RR3PUB
WxCoder
.A PUBC2 150904 M DH0600/PPQ 0.00/SFQ 0.0/SD 0/DC1509040551

000
SRUS55 KPUB 041157
RR3PUB
WxCoder
.A PUBC2 150904 M DH0600/PPQ 0.00/SFQ 0.0/SD 0/DC1509040551
000
SRUS55 KPUB 041131
RR3PUB
WxCoder
.A CLXC2 150903 M DH0650/TX 64/TN 40/TA 43/PP T
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509040528
000
SRUS55 KPUB 041131
RR3PUB
WxCoder
.A CLXC2 150903 M DH0650/TX 64/TN 40/TA 43/PP T
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509040528

000
SRUS55 KPUB 041131
RR3PUB
WxCoder
.A CLXC2 150903 M DH0650/TX 64/TN 40/TA 43/PP T
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509040528
000
SRUS55 KPUB 041131
RR3PUB
WxCoder
.A CLXC2 150903 M DH0650/TX 64/TN 40/TA 43/PP T
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509040528

000
SRUS55 KPUB 040720
RR3PUB
WxCoder
.A CSTC2 150903 M DH2400/TX 74/TN 50/TA 50/PP 0.03
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509040115
000
SRUS55 KPUB 040720
RR3PUB
WxCoder
.A CSTC2 150903 M DH2400/TX 74/TN 50/TA 50/PP 0.03
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509040115

000
SRUS55 KPUB 040550
RR3PUB
WxCoder
.A PUBC2 150903 M DH2400/TX 94/TN 64/TA 67/PP T
.A1 PPQ T/SF 0.0/SD 0/SFQ 0.0/DC1509032349

000
SRUS55 KPUB 040550
RR3PUB
WxCoder
.A PUBC2 150903 M DH2400/TX 94/TN 64/TA 67/PP T
.A1 PPQ T/SF 0.0/SD 0/SFQ 0.0/DC1509032349
000
SRUS55 KPUB 040550
RR3PUB
WxCoder
.A PUBC2 150903 M DH2400/TX 94/TN 64/TA 67/PP T
.A1 PPQ T/SF 0.0/SD 0/SFQ 0.0/DC1509032349

000
SRUS55 KPUB 040404
RR3PUB
IVROCS
.A ESTC2 150903 M DH2000/TX 78/TN 48/TA 62/
.A1 PP 0.06/PT 1/
000
SRUS55 KPUB 040404
RR3PUB
IVROCS
.A ESTC2 150903 M DH2000/TX 78/TN 48/TA 62/
.A1 PP 0.06/PT 1/

000
SRUS55 KPUB 040404
RR3PUB
IVROCS
.A ESTC2 150903 M DH2000/TX 78/TN 48/TA 62/
.A1 PP 0.06/PT 1/
000
SRUS55 KPUB 040404
RR3PUB
IVROCS
.A ESTC2 150903 M DH2000/TX 78/TN 48/TA 62/
.A1 PP 0.06/PT 1/

000
SRUS55 KPUB 040310
RR3PUB
WxCoder
.A RYEC2 150903 M DH2100/TX 80/TN 60/TA 60/PP 0.03
.A1 PT 1/SF 0.0/SD 0/DC1509032105

000
SRUS55 KPUB 040310
RR3PUB
WxCoder
.A RYEC2 150902 M DH2100/TX 81/TN 59/TA 70/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1509032104
000
SRUS55 KPUB 040200
RR3PUB
WxCoder
.AR ROCC2 150804 M DH1700/TX 93/TN 56/TA 93/PP 0.20
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1509031957

000
SRUS55 KPUB 040200
RR3PUB
WxCoder
.AR ROCC2 150825 M DH1700/TX 95/TN 56/TA 94/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1509031957

000
SRUS55 KPUB 040200
RR3PUB
WxCoder
.AR ROCC2 150831 M DH1700/TX 95/TN 57/TA 90/PP 0.00
.AR1 SF 0.0/SD 0/DC1509031957
000
SRUS55 KPUB 040150
RR3PUB
WxCoder
.A FDNC2 150903 M DH0900/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1509031946
000
SRUS55 KPUB 040150
RR3PUB
WxCoder
.A FDNC2 150903 M DH0900/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1509031946

000
SRUS55 KPUB 040150
RR3PUB
WxCoder
.A FDNC2 150903 M DH0900/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1509031946
000
SRUS55 KPUB 040150
RR3PUB
WxCoder
.A FDNC2 150903 M DH0900/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC1509031946

000
SRUS55 KPUB 040110
RR3PUB
WxCoder
.A WSTC2 150804 M DH1900/TX 80/TN 48/TA 76/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1509031909

000
SRUS55 KPUB 040110
RR3PUB
WxCoder
.A WSTC2 150802 M DH1900/TX 78/TN 52/TA 70/PP 0.02
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1509031909
000
SRUS55 KPUB 040110
RR3PUB
WxCoder
.A WSTC2 150826 M DH1900/TX 80/TN 43/TA 63/PP 0.00
.A1 SF 0.0/SD 0/DC1509031909

    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities