Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS43 KABR 061733
TAFMBG
TAF
KMBG 061733Z 0618/0718 03006KT P6SM SKC
   FM070200 10009KT P6SM SKC
   FM071200 13015KT P6SM BKN080=000
FTUS43 KABR 061733
TAFABR
TAF
KABR 061733Z 0618/0718 01007KT P6SM SKC
   FM070100 07005KT P6SM SKC
   FM071400 13013KT P6SM BKN080=000
FTUS43 KABR 061733
TAFMBG
TAF
KMBG 061733Z 0618/0718 03006KT P6SM SKC
   FM070200 10009KT P6SM SKC
   FM071200 13015KT P6SM BKN080=000
FTUS43 KABR 061733
TAFATY
TAF
KATY 061733Z 0618/0718 36007KT P6SM SKC
   FM070100 VRB03KT P6SM SKC
   FM071600 12009KT P6SM BKN100=000
FTUS43 KABR 061733
TAFPIR
TAF
KPIR 061733Z 0618/0718 04006KT P6SM SKC
   FM070100 09006KT P6SM SKC
   FM071200 12014KT P6SM BKN100=000
FTUS43 KABR 061733
TAFABR
TAF
KABR 061733Z 0618/0718 01007KT P6SM SKC
   FM070100 07005KT P6SM SKC
   FM071400 13013KT P6SM BKN080=000
FTUS43 KABR 061733
TAFATY
TAF
KATY 061733Z 0618/0718 36007KT P6SM SKC
   FM070100 VRB03KT P6SM SKC
   FM071600 12009KT P6SM BKN100=000
FTUS43 KABR 061733
TAFPIR
TAF
KPIR 061733Z 0618/0718 04006KT P6SM SKC
   FM070100 09006KT P6SM SKC
   FM071200 12014KT P6SM BKN100=000
FTUS43 KABR 061510 AAA
TAFABR
TAF AMD
KABR 061510Z 0615/0712 01007KT P6SM SKC
   FM070100 VRB04KT P6SM SKC=000
FTUS43 KABR 061125
TAFABR
TAF
KABR 061125Z 0612/0712 36007KT P6SM OVC060
   FM061700 36007KT P6SM SCT250
   FM070100 VRB04KT P6SM SKC=000
FTUS43 KABR 061125
TAFMBG
TAF
KMBG 061125Z 0612/0712 VRB05KT P6SM OVC060
   FM061500 VRB05KT P6SM SCT250
   FM070200 11009KT P6SM BKN250=000
FTUS43 KABR 061125
TAFATY
TAF
KATY 061125Z 0612/0712 VRB04KT P6SM OVC050
   FM061900 36007KT P6SM SCT250
   FM070100 VRB04KT P6SM SKC=000
FTUS43 KABR 061125
TAFPIR
TAF
KPIR 061125Z 0612/0712 02007KT P6SM OVC050
   FM061700 VRB05KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KABR 060526
TAFPIR
TAF
KPIR 060526Z 0606/0706 02006KT P6SM BKN045 OVC070
   FM061500 04004KT P6SM SCT200=000
FTUS43 KABR 060526
TAFATY
TAF
KATY 060526Z 0606/0706 VRB04KT P6SM SCT050 OVC080
   FM061500 36006KT P6SM SCT060=000
FTUS43 KABR 060526
TAFABR
TAF
KABR 060526Z 0606/0706 VRB04KT P6SM OVC070
   FM061200 01005KT P6SM FEW250
   FM061800 36006KT P6SM SCT040=000
FTUS43 KABR 060526
TAFMBG
TAF
KMBG 060526Z 0606/0706 35003KT P6SM OVC070
   FM061200 36002KT P6SM BKN040
   FM062300 08005KT P6SM SCT200=000
FTUS43 KABR 060526
TAFATY
TAF
KATY 060526Z 0606/0706 VRB04KT P6SM SCT050 OVC080
   FM061500 36006KT P6SM SCT060=000
FTUS43 KABR 060526
TAFABR
TAF
KABR 060526Z 0606/0706 VRB04KT P6SM OVC070
   FM061200 01005KT P6SM FEW250
   FM061800 36006KT P6SM SCT040=000
FTUS43 KABR 060526
TAFPIR
TAF
KPIR 060526Z 0606/0706 02006KT P6SM BKN045 OVC070
   FM061500 04004KT P6SM SCT200=000
FTUS43 KABR 060526
TAFMBG
TAF
KMBG 060526Z 0606/0706 35003KT P6SM OVC070
   FM061200 36002KT P6SM BKN040
   FM062300 08005KT P6SM SCT200=000
FTUS43 KABR 060429 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 060429Z 0604/0624 35003KT P6SM OVC070
   FM061200 36002KT P6SM BKN040
   FM062300 08005KT P6SM SCT200=000
FTUS43 KABR 060429 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 060429Z 0604/0624 35003KT P6SM OVC070
   FM061200 36002KT P6SM BKN040
   FM062300 08005KT P6SM SCT200=000
FTUS43 KABR 060428 AAA
TAFPIR
TAF AMD
KPIR 060428Z 0604/0624 02006KT P6SM BKN045 OVC070
   FM061500 04004KT P6SM SCT200=000
FTUS43 KABR 060428 AAA
TAFPIR
TAF AMD
KPIR 060428Z 0604/0624 02006KT P6SM BKN045 OVC070
   FM061500 04004KT P6SM SCT200=000
FTUS43 KABR 060427 AAA
TAFATY
TAF AMD
KATY 060427Z 0604/0624 VRB04KT P6SM SCT050 OVC080
   FM061500 36006KT P6SM SCT060=000
FTUS43 KABR 060427 AAA
TAFATY
TAF AMD
KATY 060427Z 0604/0624 VRB04KT P6SM SCT050 OVC080
   FM061500 36006KT P6SM SCT060=000
FTUS43 KABR 060426 AAA
TAFABR
TAF AMD
KABR 060426Z 0604/0624 VRB04KT P6SM OVC070
   FM061200 01005KT P6SM FEW250
   FM061800 36006KT P6SM SCT040=000
FTUS43 KABR 060426 AAA
TAFABR
TAF AMD
KABR 060426Z 0604/0624 VRB04KT P6SM OVC070
   FM061200 01005KT P6SM FEW250
   FM061800 36006KT P6SM SCT040=000
FTUS43 KABR 052320
TAFMBG
TAF
KMBG 052320Z 0600/0624 VRB05KT P6SM BKN070
   FM061500 02002KT P6SM BKN080=000
FTUS43 KABR 052320
TAFMBG
TAF
KMBG 052320Z 0600/0624 VRB05KT P6SM BKN070
   FM061500 02002KT P6SM BKN080=000
FTUS43 KABR 052320
TAFABR
TAF
KABR 052320Z 0600/0624 18008KT P6SM BKN070
   FM060900 36004KT P6SM SCT100 BKN200=000
FTUS43 KABR 052320
TAFPIR
TAF
KPIR 052320Z 0600/0624 11006KT P6SM BKN060
   FM060300 VRB04KT P6SM BKN060=000
FTUS43 KABR 052320
TAFPIR
TAF
KPIR 052320Z 0600/0624 11006KT P6SM BKN060
   FM060300 VRB04KT P6SM BKN060=000
FTUS43 KABR 052320
TAFABR
TAF
KABR 052320Z 0600/0624 18008KT P6SM BKN070
   FM060900 36004KT P6SM SCT100 BKN200=000
FTUS43 KABR 052320
TAFATY
TAF
KATY 052320Z 0600/0624 18007KT P6SM OVC045
   FM061200 32005KT P6SM BKN080=000
FTUS43 KABR 052320
TAFATY
TAF
KATY 052320Z 0600/0624 18007KT P6SM OVC045
   FM061200 32005KT P6SM BKN080=000
FTUS43 KABR 051917 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 051917Z 0519/0618 35007KT P6SM FEW025 BKN070
   FM061200 36006KT P6SM BKN050=000
FTUS43 KABR 051917 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 051917Z 0519/0618 35007KT P6SM FEW025 BKN070
   FM061200 36006KT P6SM BKN050=000
FTUS43 KABR 051726
TAFATY
TAF
KATY 051726Z 0518/0618 21009KT P6SM OVC050
   FM060000 VRB05KT P6SM OVC050
   FM061200 01005KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051726
TAFPIR
TAF
KPIR 051726Z 0518/0618 14006KT P6SM OVC060
   FM060000 VRB05KT P6SM OVC060
   FM061200 04005KT P6SM BKN060=000
FTUS43 KABR 051726
TAFPIR
TAF
KPIR 051726Z 0518/0618 14006KT P6SM OVC060
   FM060000 VRB05KT P6SM OVC060
   FM061200 04005KT P6SM BKN060=000
FTUS43 KABR 051726
TAFMBG
TAF
KMBG 051726Z 0518/0618 VRB05KT P6SM OVC014
   TEMPO 0519/0522 OVC025
   FM052200 VRB05KT P6SM OVC025
   FM061200 36006KT P6SM BKN030=000
FTUS43 KABR 051726
TAFABR
TAF
KABR 051726Z 0518/0618 22006KT P6SM OVC050
   FM060000 VRB05KT P6SM OVC050
   FM061200 36005KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051726
TAFATY
TAF
KATY 051726Z 0518/0618 21009KT P6SM OVC050
   FM060000 VRB05KT P6SM OVC050
   FM061200 01005KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051726
TAFABR
TAF
KABR 051726Z 0518/0618 22006KT P6SM OVC050
   FM060000 VRB05KT P6SM OVC050
   FM061200 36005KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051726
TAFMBG
TAF
KMBG 051726Z 0518/0618 VRB05KT P6SM OVC014
   TEMPO 0519/0522 OVC025
   FM052200 VRB05KT P6SM OVC025
   FM061200 36006KT P6SM BKN030=000
FTUS43 KABR 051635 AAB
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 051635Z 0517/0612 VRB05KT P6SM OVC015
   TEMPO 0518/0521 OVC030
   FM052100 VRB05KT P6SM OVC030=000
FTUS43 KABR 051635 AAB
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 051635Z 0517/0612 VRB05KT P6SM OVC015
   TEMPO 0518/0521 OVC030
   FM052100 VRB05KT P6SM OVC030=000
FTUS43 KABR 051326 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 051326Z 0513/0612 VRB05KT P6SM SCT012 OVC023
   TEMPO 0513/0517 BKN012 OVC020
   FM051700 VRB05KT P6SM SCT020 OVC030
   FM052000 VRB05KT P6SM OVC040=000
FTUS43 KABR 051326 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 051326Z 0513/0612 VRB05KT P6SM SCT012 OVC023
   TEMPO 0513/0517 BKN012 OVC020
   FM051700 VRB05KT P6SM SCT020 OVC030
   FM052000 VRB05KT P6SM OVC040=000
FTUS43 KABR 051322 AAA
TAFPIR
TAF AMD
KPIR 051322Z 0513/0612 14006KT P6SM OVC050
   FM060000 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051319 AAA
TAFABR
TAF AMD
KABR 051319Z 0513/0612 19007KT P6SM OVC050
   FM060000 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051319 AAA
TAFABR
TAF AMD
KABR 051319Z 0513/0612 19007KT P6SM OVC050
   FM060000 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051124
TAFPIR
TAF
KPIR 051124Z 0512/0612 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051124
TAFATY
TAF
KATY 051124Z 0512/0612 17010KT P6SM OVC060
   FM060100 VRB05KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 051124
TAFMBG
TAF
KMBG 051124Z 0512/0612 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051124
TAFABR
TAF
KABR 051124Z 0512/0612 VRB05KT P6SM OVC060=000
FTUS43 KABR 051124
TAFPIR
TAF
KPIR 051124Z 0512/0612 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051124
TAFABR
TAF
KABR 051124Z 0512/0612 VRB05KT P6SM OVC060=000
FTUS43 KABR 051124
TAFMBG
TAF
KMBG 051124Z 0512/0612 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 051124
TAFATY
TAF
KATY 051124Z 0512/0612 17010KT P6SM OVC060
   FM060100 VRB05KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 051031 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 051031Z 0511/0606 VRB05KT P6SM BKN011 OVC025
   FM052000 VRB05KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 051031 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 051031Z 0511/0606 VRB05KT P6SM BKN011 OVC025
   FM052000 VRB05KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 050529
TAFATY
TAF
KATY 050529Z 0506/0606 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 050529
TAFPIR
TAF
KPIR 050529Z 0506/0606 15007KT P6SM OVC050
   FM052000 VRB05KT P6SM OVC080=000
FTUS43 KABR 050529
TAFABR
TAF
KABR 050529Z 0506/0606 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 050529
TAFMBG
TAF
KMBG 050529Z 0506/0606 18008KT P6SM OVC025
   FM051000 VRB05KT P6SM OVC050
   FM052000 VRB05KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 050529
TAFPIR
TAF
KPIR 050529Z 0506/0606 15007KT P6SM OVC050
   FM052000 VRB05KT P6SM OVC080=000
FTUS43 KABR 050529
TAFATY
TAF
KATY 050529Z 0506/0606 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 050529
TAFMBG
TAF
KMBG 050529Z 0506/0606 18008KT P6SM OVC025
   FM051000 VRB05KT P6SM OVC050
   FM052000 VRB05KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 050529
TAFABR
TAF
KABR 050529Z 0506/0606 VRB05KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 050237 AAA
TAFPIR
TAF AMD
KPIR 050237Z 0503/0524 14009KT P6SM SCT025 OVC045=000
FTUS43 KABR 042358 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 042358Z 0500/0524 17011KT P6SM SCT035 OVC045
   TEMPO 0500/0504 BKN030
   FM051100 VRB04KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 042358 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 042358Z 0500/0524 17011KT P6SM SCT035 OVC045
   TEMPO 0500/0504 BKN030
   FM051100 VRB04KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 042325
TAFABR
TAF
KABR 042325Z 0500/0524 16009KT P6SM VCSH OVC070=000
FTUS43 KABR 042325
TAFATY
TAF
KATY 042325Z 0500/0524 16007KT P6SM VCSH BKN080 OVC100=000
FTUS43 KABR 042325
TAFATY
TAF
KATY 042325Z 0500/0524 16007KT P6SM VCSH BKN080 OVC100=000
FTUS43 KABR 042325
TAFPIR
TAF
KPIR 042325Z 0500/0524 16009KT P6SM SCT025 OVC035
   TEMPO 0500/0504 BKN025=000
FTUS43 KABR 042325
TAFABR
TAF
KABR 042325Z 0500/0524 16009KT P6SM VCSH OVC070=000
FTUS43 KABR 042325
TAFMBG
TAF
KMBG 042325Z 0500/0524 17011KT P6SM SCT035 OVC045
   FM051100 VRB04KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 042325
TAFPIR
TAF
KPIR 042325Z 0500/0524 16009KT P6SM SCT025 OVC035
   TEMPO 0500/0504 BKN025=000
FTUS43 KABR 042325
TAFMBG
TAF
KMBG 042325Z 0500/0524 17011KT P6SM SCT035 OVC045
   FM051100 VRB04KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 042211 AAE
TAFABR
TAF AMD
KABR 042211Z 0422/0518 19011KT P6SM VCSH BKN070 OVC100
   TEMPO 0422/0424 -RA
   FM050000 18007KT P6SM OVC080=000
FTUS43 KABR 042210 AAD
TAFPIR
TAF AMD
KPIR 042210Z 0422/0518 17014KT P6SM BKN025 OVC070=000
FTUS43 KABR 042101 AAC
TAFPIR
TAF AMD
KPIR 042101Z 0421/0518 17010KT P6SM BKN015 BKN040 OVC070=000
FTUS43 KABR 042049 AAA
TAFATY
TAF AMD
KATY 042049Z 0421/0518 17009KT P6SM VCSH SCT070 BKN090 OVC110
   FM050200 18006KT P6SM OVC090=000
FTUS43 KABR 042049 AAB
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 042049Z 0421/0518 17014KT P6SM BKN035 OVC060
   FM042300 17008KT P6SM OVC060
   FM051100 12006KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 042049 AAB
TAFABR
TAF AMD
KABR 042049Z 0421/0518 17011KT P6SM VCSH BKN070 OVC100
   TEMPO 0421/0424 -RA FEW060 BKN080
   FM050000 18007KT P6SM OVC080=000
FTUS43 KABR 042049 AAA
TAFATY
TAF AMD
KATY 042049Z 0421/0518 17009KT P6SM VCSH SCT070 BKN090 OVC110
   FM050200 18006KT P6SM OVC090=000
FTUS43 KABR 042049 AAB
TAFPIR
TAF AMD
KPIR 042049Z 0421/0518 17010KT P6SM FEW018 BKN035 OVC060=000
FTUS43 KABR 042049 AAB
TAFABR
TAF AMD
KABR 042049Z 0421/0518 17011KT P6SM VCSH BKN070 OVC100
   TEMPO 0421/0424 -RA FEW060 BKN080
   FM050000 18007KT P6SM OVC080=000
FTUS43 KABR 042049 AAB
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 042049Z 0421/0518 17014KT P6SM BKN035 OVC060
   FM042300 17008KT P6SM OVC060
   FM051100 12006KT P6SM OVC070=000
FTUS43 KABR 042049 AAB
TAFPIR
TAF AMD
KPIR 042049Z 0421/0518 17010KT P6SM FEW018 BKN035 OVC060=000
FTUS43 KABR 041933 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 041933Z 0420/0518 17014KT P6SM OVC035
   FM042300 16006KT P6SM OVC030
   FM050800 VRB06KT P6SM OVC060=000
FTUS43 KABR 041923 AAA
TAFPIR
TAF AMD
KPIR 041923Z 0419/0518 15010KT P6SM VCSH OVC040
   TEMPO 0419/0420 -RA BKN040 OVC080
   FM042000 15010KT P6SM OVC040=000
FTUS43 KABR 041736
TAFMBG
TAF
KMBG 041736Z 0418/0518 18013KT P6SM OVC030
   FM050000 16006KT P6SM OVC030=000
FTUS43 KABR 041736
TAFPIR
TAF
KPIR 041736Z 0418/0518 15010KT P6SM VCSH OVC040
   FM042000 15010KT P6SM OVC040=000
FTUS43 KABR 041736
TAFABR
TAF
KABR 041736Z 0418/0518 17013KT P6SM VCSH OVC080
   FM050000 17007KT P6SM OVC050
   FM051500 20007KT P6SM OVC060=000
FTUS43 KABR 041736
TAFATY
TAF
KATY 041736Z 0418/0518 17009KT P6SM VCSH OVC090
   TEMPO 0419/0421 6SM RA OVC070
   FM050000 17006KT P6SM OVC060
   FM051600 20006KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 041736
TAFPIR
TAF
KPIR 041736Z 0418/0518 15010KT P6SM VCSH OVC040
   FM042000 15010KT P6SM OVC040=000
FTUS43 KABR 041736
TAFATY
TAF
KATY 041736Z 0418/0518 17009KT P6SM VCSH OVC090
   TEMPO 0419/0421 6SM RA OVC070
   FM050000 17006KT P6SM OVC060
   FM051600 20006KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 041736
TAFABR
TAF
KABR 041736Z 0418/0518 17013KT P6SM VCSH OVC080
   FM050000 17007KT P6SM OVC050
   FM051500 20007KT P6SM OVC060=000
FTUS43 KABR 041736
TAFMBG
TAF
KMBG 041736Z 0418/0518 18013KT P6SM OVC030
   FM050000 16006KT P6SM OVC030=000
FTUS43 KABR 041125
TAFABR
TAF
KABR 041125Z 0412/0512 14007KT P6SM VCSH OVC100
   FM042000 17012G18KT P6SM OVC050
   FM050100 18008KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 041125
TAFATY
TAF
KATY 041125Z 0412/0512 13009KT P6SM VCSH OVC090
   FM050200 17006KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 041125
TAFPIR
TAF
KPIR 041125Z 0412/0512 15010KT P6SM OVC050
   FM050100 15006KT P6SM OVC035=000
FTUS43 KABR 041125
TAFMBG
TAF
KMBG 041125Z 0412/0512 15013KT P6SM OVC050
   FM050100 16006KT P6SM OVC035=000
FTUS43 KABR 041125
TAFABR
TAF
KABR 041125Z 0412/0512 14007KT P6SM VCSH OVC100
   FM042000 17012G18KT P6SM OVC050
   FM050100 18008KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 041125
TAFATY
TAF
KATY 041125Z 0412/0512 13009KT P6SM VCSH OVC090
   FM050200 17006KT P6SM OVC050=000
FTUS43 KABR 041125
TAFPIR
TAF
KPIR 041125Z 0412/0512 15010KT P6SM OVC050
   FM050100 15006KT P6SM OVC035=000
FTUS43 KABR 041125
TAFMBG
TAF
KMBG 041125Z 0412/0512 15013KT P6SM OVC050
   FM050100 16006KT P6SM OVC035=000
FTUS43 KABR 040908 AAA
TAFATY
TAF AMD
KATY 040908Z 0409/0506 13007KT P6SM VCSH OVC100
   FM041600 17011KT P6SM BKN200
   FM050200 17007KT P6SM OVC080=000
FTUS43 KABR 040523
TAFMBG
TAF
KMBG 040523Z 0406/0506 15012KT P6SM OVC050
   FM040800 15013KT P6SM OVC060
   FM042200 16006KT P6SM OVC025=000
FTUS43 KABR 040523
TAFATY
TAF
KATY 040523Z 0406/0506 13007KT P6SM OVC110
   FM041600 17011KT P6SM BKN200
   FM050200 17007KT P6SM OVC080=000
FTUS43 KABR 040523
TAFPIR
TAF
KPIR 040523Z 0406/0506 14010KT P6SM VCSH OVC050
   FM041600 16010KT P6SM SCT100 BKN200
   FM042000 15006KT P6SM OVC025=000
FTUS43 KABR 040523
TAFABR
TAF
KABR 040523Z 0406/0506 14009KT P6SM VCSH SCT060 OVC090
   FM041400 17012G18KT P6SM OVC200
   FM050300 17010KT P6SM OVC080=000
FTUS43 KABR 040410 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 040410Z 0404/0424 15018KT P6SM OVC060
   FM042200 15006KT P6SM OVC060=000
FTUS43 KABR 040410 AAA
TAFMBG
TAF AMD
KMBG 040410Z 0404/0424 15018KT P6SM OVC060
   FM042200 15006KT P6SM OVC060=000
FTUS43 KABR 032330
TAFMBG
TAF
KMBG 032330Z 0400/0424 11015KT P6SM OVC060
   FM040400 15013KT P6SM SCT100 OVC200
   FM042200 15006KT P6SM OVC060=000
FTUS43 KABR 032330
TAFATY
TAF
KATY 032330Z 0400/0424 12010KT P6SM BKN200
   FM041600 17011KT P6SM BKN200=000
FTUS43 KABR 032330
TAFABR
TAF
KABR 032330Z 0400/0424 12011KT P6SM OVC100
   FM040300 14009KT P6SM BKN100 OVC200
   FM041400 17012G18KT P6SM OVC200=000
FTUS43 KABR 032330
TAFPIR
TAF
KPIR 032330Z 0400/0424 11014KT P6SM OVC060
   FM040200 13011KT P6SM VCSH SCT050 BKN090 OVC200
   FM041600 16010KT P6SM SCT100 BKN200=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities