Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS41 KALY 210200 AAA
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 210201Z 2102/2124 36004KT P6SM BKN025 OVC035
   FM210300 VRB03KT P6SM OVC025
   FM210600 00000KT P6SM VCSH OVC020
   FM211400 VRB03KT P6SM SCT020 OVC035
   FM211800 34004KT P6SM SCT035=000
FTUS41 KALY 202300 RRA
TAFGFL
TAF
KGFL 202342Z 2100/2124 00000KT P6SM SKC
   FM210300 00000KT P6SM SCT040 BKN080
   FM210600 00000KT P6SM SCT025 OVC040
   FM211100 VRB03KT P6SM VCSH OVC025
   FM211700 VRB03KT P6SM SCT025 BKN040=000
FTUS41 KALY 202300 RRA
TAFALB
TAF
KALB 202342Z 2100/2124 36004KT P6SM SCT030 OVC070
   TEMPO 2101/2104 BKN030
   FM210400 00000KT P6SM OVC030
   FM211000 00000KT P6SM VCSH SCT015 OVC025
   FM211800 33004KT P6SM SCT025 OVC035=000
FTUS41 KALY 202300 RRA
TAFPOU
TAF
KPOU 202342Z 2100/2124 36004KT P6SM SCT025 OVC035
   FM210300 VRB03KT P6SM OVC025
   FM210600 00000KT P6SM VCSH OVC020
   FM211400 VRB03KT P6SM SCT020 OVC035
   FM211800 34004KT P6SM SCT035=000
FTUS41 KALY 202300 AAE
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 202315Z 2023/2118 36003KT P6SM SCT025 OVC035
   FM210800 VRB03KT P6SM VCSH BKN015 OVC025 PROB30 2111/2115 5SM
   -SHSN BR BKN010 OVC025=000
FTUS41 KALY 202200 AAD
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 202249Z 2023/2118 36003KT P6SM BKN025 OVC035
   FM210800 VRB03KT P6SM VCSH BKN015 OVC025 PROB30 2111/2115 5SM
   -SHSN BR BKN010 OVC025=000
FTUS41 KALY 202100 AAC
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 202159Z 2022/2118 35005KT P6SM OVC035
   FM210100 01004KT P6SM BKN025 OVC040
   FM210800 VRB03KT P6SM VCSH BKN015 OVC025 PROB30 2111/2115 5SM
   -SHSN BR BKN010 OVC025=000
FTUS41 KALY 202000 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 202029Z 2020/2118 36004KT P6SM OVC035
   TEMPO 2021/2024 OVC030
   FM210000 VRB03KT P6SM BKN025 OVC040
   FM211100 01004KT P6SM VCSH BKN018 OVC030 PROB30 2113/2117 5SM
   -SHSN BR BKN012 OVC025=000
FTUS41 KALY 202000 AAB
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 202029Z 2020/2118 02005KT P6SM OVC030
   FM210100 01004KT P6SM BKN025 OVC040
   FM210800 VRB03KT P6SM VCSH BKN015 OVC025 PROB30 2111/2115 5SM
   -SHSN BR BKN010 OVC025=000
FTUS41 KALY 201900 AAA
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 201915Z 2019/2118 02005KT P6SM BKN035
   TEMPO 2019/2023 OVC030
   FM210100 01004KT P6SM BKN025 OVC040
   FM210800 VRB03KT P6SM VCSH BKN015 OVC025 PROB30 2111/2115 5SM
   -SHSN BR BKN010 OVC025=000
FTUS41 KALY 201700
TAFALB
TAF
KALB 201721Z 2018/2118 36004KT P6SM BKN040
   FM210300 VRB03KT P6SM BKN025 OVC040
   FM211100 01004KT P6SM VCSH BKN018 OVC030 PROB30 2113/2117 5SM
   -SHSN BR BKN012 OVC025=000
FTUS41 KALY 201700
TAFPOU
TAF
KPOU 201721Z 2018/2118 02005KT P6SM BKN035
   FM210100 01004KT P6SM BKN025 OVC040
   FM210800 VRB03KT P6SM VCSH BKN015 OVC025 PROB30 2111/2115 5SM
   -SHSN BR BKN010 OVC025=000
FTUS41 KALY 201700
TAFGFL
TAF
KGFL 201721Z 2018/2118 VRB03KT P6SM FEW020
   FM210500 VRB03KT P6SM BKN040
   FM210900 00000KT P6SM BKN025 OVC040
   FM211300 VRB03KT P6SM VCSH BKN018 OVC030=000
FTUS41 KALY 201600 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 201621Z 2016/2112 36004KT P6SM SCT020 BKN035
   TEMPO 2016/2020 BKN020 OVC035
   FM210100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN100=000
FTUS41 KALY 201500 AAB
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 201545Z 2016/2112 03005KT P6SM BKN025 OVC035
   TEMPO 2016/2019 SCT025 BKN035
   FM201900 VRB03KT P6SM SCT025 BKN050
   FM210100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN040=000
FTUS41 KALY 201400 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 201402Z 2014/2112 03003KT P6SM BKN015
   TEMPO 2014/2018 SCT015
   FM201800 00000KT P6SM BKN100
   FM210100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN100=000
FTUS41 KALY 201300 AAA
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 201306Z 2013/2112 03005KT P6SM SCT025 BKN035
   TEMPO 2013/2015 BKN025 OVC035
   FM201700 VRB03KT P6SM SCT025 BKN050
   FM210100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN040=000
FTUS41 KALY 201100
TAFALB
TAF
KALB 201133Z 2012/2112 35005KT P6SM BKN020
   TEMPO 2012/2016 SCT020
   FM201700 36005KT P6SM SCT035 BKN100
   FM210100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN100=000
FTUS41 KALY 201100
TAFGFL
TAF
KGFL 201133Z 2012/2112 VRB03KT P6SM SCT015
   TEMPO 2012/2014 BKN015
   FM201500 VRB03KT P6SM SCT100
   FM201800 00000KT P6SM BKN100
   FM210100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN100=000
FTUS41 KALY 201100
TAFPOU
TAF
KPOU 201133Z 2012/2112 VRB05KT P6SM BKN025
   FM201700 VRB03KT P6SM SCT025 BKN050
   FM210100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN040=000
FTUS41 KALY 200500
TAFGFL
TAF
KGFL 200531Z 2006/2106 05005KT P6SM SCT025
   TEMPO 2006/2010 BKN025
   FM201000 VRB03KT P6SM SCT035
   FM201400 VRB03KT P6SM SCT050
   FM201800 00000KT P6SM BKN100
   FM210100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN100=000
FTUS41 KALY 200500
TAFPOU
TAF
KPOU 200531Z 2006/2106 36004KT P6SM BKN030
   TEMPO 2008/2012 SCT030
   FM201200 VRB03KT P6SM BKN035
   FM201700 VRB03KT P6SM BKN050
   FM210100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN040=000
FTUS41 KALY 200500
TAFALB
TAF
KALB 200531Z 2006/2106 31005KT P6SM BKN025
   TEMPO 2007/2011 SCT025
   FM201100 35003KT P6SM SCT025
   TEMPO 2012/2016 BKN030
   FM201700 36004KT P6SM SCT060 BKN100
   FM210100 VRB03KT P6SM SCT025 BKN100=000
FTUS41 KALY 200300 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 200355Z 2004/2024 30008KT P6SM SCT025 OVC035
   TEMPO 2004/2006 BKN025
   FM200600 32006KT P6SM BKN035
   FM201000 35003KT P6SM SCT050
   FM201700 36004KT P6SM SCT060=000
FTUS41 KALY 200300 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 200355Z 2004/2024 30008KT P6SM SCT025 OVC035
   TEMPO 2004/2006 BKN025
   FM200600 32006KT P6SM BKN035
   FM201000 35003KT P6SM SCT050
   FM201700 36004KT P6SM SCT060=000
FTUS41 KALY 192300 RRA
TAFGFL
TAF
KGFL 192343Z 2000/2024 06006KT P6SM BKN025
   FM200500 36004KT P6SM SCT025
   FM200900 VRB03KT P6SM SCT035
   FM201400 VRB03KT P6SM SCT050
   FM201800 00000KT P6SM SKC=000
FTUS41 KALY 192300 RRA
TAFPOU
TAF
KPOU 192343Z 2000/2024 34006KT P6SM SCT035
   FM200200 36004KT P6SM BKN035
   FM201200 VRB03KT P6SM BKN050
   FM201700 00000KT P6SM BKN060=000
FTUS41 KALY 192300 RRA
TAFALB
TAF
KALB 192343Z 2000/2024 30008KT P6SM SCT025 OVC035
   TEMPO 2000/2003 BKN025
   FM200300 32006KT P6SM BKN035
   FM201000 35003KT P6SM SCT050
   FM201700 36004KT P6SM SCT060=000
FTUS41 KALY 192300 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 192331Z 2000/2018 06006KT P6SM BKN025
   FM200300 36003KT P6SM BKN035
   FM201200 VRB03KT P6SM BKN050=000
FTUS41 KALY 191700
TAFGFL
TAF
KGFL 191720Z 1918/2018 35008KT P6SM SCT025 BKN040
   TEMPO 1918/1920 BKN025 OVC040
   FM200000 36003KT P6SM BKN035
   FM201200 VRB03KT P6SM BKN050=000
FTUS41 KALY 191700
TAFPOU
TAF
KPOU 191720Z 1918/2018 32008KT P6SM OVC040
   FM192000 32007KT P6SM BKN040
   FM200000 36003KT P6SM BKN040
   FM201200 VRB03KT P6SM BKN050=000
FTUS41 KALY 191700
TAFALB
TAF
KALB 191720Z 1918/2018 30012G22KT P6SM SCT035 BKN050
   TEMPO 1918/1920 BKN025 OVC040
   FM200000 32006KT P6SM BKN035
   FM201200 35004KT P6SM BKN050=000
FTUS41 KALY 191500 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 191554Z 1916/2012 34008KT P6SM SCT030 BKN040
   FM191800 35005KT P6SM SCT025 BKN035
   FM200000 36003KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 191500 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 191553Z 1916/2012 30014G20KT P6SM SCT025 OVC045
   FM191800 32012KT P6SM SCT025 BKN040
   FM200000 33006KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 191100 CCA
TAFALB
TAF COR
KALB 191155Z 1912/2012 31014G20KT P6SM SCT025 OVC045
   TEMPO 1912/1916 BKN025 OVC040
   FM191800 32012KT P6SM SCT025 BKN040
   FM200000 33006KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 191100
TAFPOU
TAF
KPOU 191134Z 1912/2012 32005KT P6SM OVC040
   FM191600 33007KT P6SM SCT030 BKN040
   FM200000 33003KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 191100
TAFALB
TAF
KALB 191134Z 1912/2012 31009KT P6SM SCT025 OVC045
   TEMPO 1912/1916 BKN025 OVC040
   FM191800 32012KT P6SM SCT025 BKN040
   FM200000 33006KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 191100
TAFGFL
TAF
KGFL 191134Z 1912/2012 35008KT P6SM SCT030 OVC040
   TEMPO 1912/1916 BKN030 OVC035
   FM191800 35005KT P6SM SCT025 BKN035
   FM200000 36003KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 190500
TAFPOU
TAF
KPOU 190532Z 1906/2006 27005KT P6SM OVC040
   FM190900 32005KT P6SM BKN030 BKN040
   FM191600 33007KT P6SM SCT030 BKN040
   FM200000 33003KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 190500
TAFGFL
TAF
KGFL 190532Z 1906/2006 31007KT P6SM OVC045
   FM191200 34006KT P6SM BKN025
   FM191800 35005KT P6SM SCT025 BKN035
   FM200000 36003KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 190500
TAFALB
TAF
KALB 190532Z 1906/2006 30012KT P6SM FEW025 SCT035 OVC045
   FM191000 31008KT P6SM BKN025 OVC040
   FM191800 32012KT P6SM SCT025 BKN040
   FM200000 33006KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 190300 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 190343Z 1904/1924 30012G20KT P6SM BKN035 OVC050
   FM190700 31010G16KT P6SM OVC030
   FM191200 32011G18KT P6SM BKN030
   FM191500 32012G20KT P6SM SCT025 BKN040
   FM191800 33009KT P6SM SCT040=000
FTUS41 KALY 190300 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 190343Z 1904/1924 30012G20KT P6SM BKN035 OVC050
   FM190700 31010G16KT P6SM OVC030
   FM191200 32011G18KT P6SM BKN030
   FM191500 32012G20KT P6SM SCT025 BKN040
   FM191800 33009KT P6SM SCT040=000
FTUS41 KALY 190300 AAB
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 190342Z 1904/1924 33005KT P6SM OVC045
   FM190600 32005KT P6SM OVC025
   FM191200 34006KT P6SM BKN025
   FM191700 35005KT P6SM SCT025 BKN035=000
FTUS41 KALY 190300 AAB
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 190342Z 1904/1924 33005KT P6SM OVC045
   FM190600 32005KT P6SM OVC025
   FM191200 34006KT P6SM BKN025
   FM191700 35005KT P6SM SCT025 BKN035=000
FTUS41 KALY 182300 RRA
TAFALB
TAF
KALB 182342Z 1900/1924 30010G20KT P6SM BKN025 OVC050
   FM190300 31010G16KT P6SM OVC025
   FM191200 32011G18KT P6SM BKN025
   FM191500 32012G20KT P6SM SCT025 BKN040
   FM191800 33009KT P6SM SCT040=000
FTUS41 KALY 182300 RRA
TAFGFL
TAF
KGFL 182342Z 1900/1924 33005KT P6SM OVC030
   FM190300 32005KT P6SM OVC025
   FM191200 34006KT P6SM BKN025
   FM191700 35005KT P6SM SCT025 BKN035=000
FTUS41 KALY 182300 RRA
TAFPOU
TAF
KPOU 182342Z 1900/1924 29007KT P6SM BKN040 OVC060
   FM190300 31006KT P6SM BKN040
   FM190900 32005KT P6SM SCT040 BKN060
   FM191400 33010KT P6SM SCT060
   FM191800 32008KT P6SM SKC=000
FTUS41 KALY 182300 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 182322Z 1823/1918 29008KT P6SM OVC030
   FM190200 32005KT P6SM BKN025
   FM191200 32004KT P6SM BKN035=000
FTUS41 KALY 182100 AAA
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 182129Z 1821/1918 28008KT P6SM OVC040
   FM190000 30007KT P6SM SCT040=000
FTUS41 KALY 181900 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 181931Z 1820/1918 30010G20KT P6SM BKN035
   TEMPO 1820/1824 BKN030
   FM190000 30008KT P6SM BKN035=000
FTUS41 KALY 181700
TAFGFL
TAF
KGFL 181727Z 1818/1918 29008KT P6SM BKN035
   FM190200 32005KT P6SM BKN030
   FM191200 32004KT P6SM BKN035=000
FTUS41 KALY 181700
TAFALB
TAF
KALB 181727Z 1818/1918 30010G20KT P6SM BKN025
   TEMPO 1820/1824 BKN035
   FM190000 30008KT P6SM BKN035=000
FTUS41 KALY 181700
TAFPOU
TAF
KPOU 181727Z 1818/1918 30008KT P6SM BKN040
   FM190000 30007KT P6SM SCT040=000
FTUS41 KALY 181500 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 181525Z 1815/1912 30012G25KT P6SM OVC025
   FM181800 30014G22KT P6SM BKN035
   FM182200 30010G16KT P6SM SCT025 BKN035
   FM190300 31008KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 181100
TAFALB
TAF
KALB 181120Z 1812/1912 30012KT 6SM -SN BR OVC025
   TEMPO 1812/1814 P6SM NSW SCT025 BKN035
   FM181400 30014G22KT P6SM BKN035
   FM182200 30010G16KT P6SM SCT025 BKN035
   FM190300 31008KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 181100
TAFGFL
TAF
KGFL 181120Z 1812/1912 21007KT P6SM VCSH OVC045
   FM181400 27010KT P6SM BKN035
   FM182300 33005KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 181100
TAFPOU
TAF
KPOU 181120Z 1812/1912 27009KT P6SM VCSH OVC050
   FM181400 28012KT P6SM BKN035
   FM190300 29006KT P6SM BKN025=000
FTUS41 KALY 180500
TAFALB
TAF
KALB 180537Z 1806/1906 27008KT P6SM VCSH BKN025 BKN035 OVC060
   TEMPO 1806/1810 2SM -SN BR VV009
   FM181300 29012G19KT P6SM BKN035
   FM182200 30010G16KT P6SM SCT025 BKN040=000
FTUS41 KALY 180500
TAFGFL
TAF
KGFL 180537Z 1806/1906 21007KT P6SM VCSH BKN050 OVC070
   TEMPO 1806/1810 3SM -SN BR OVC030
   FM181300 27010KT P6SM BKN035
   FM182300 32007KT P6SM SCT025 BKN040=000
FTUS41 KALY 180500
TAFPOU
TAF
KPOU 180537Z 1806/1906 27009KT P6SM VCSH OVC040
   TEMPO 1806/1810 5SM -SHSN BR OVC030
   FM181300 28012KT P6SM BKN035
   FM182200 30008KT P6SM BKN050=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities