Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS41 KALY 231700 CCA
TAFPOU
TAF COR
KPOU 231757Z 2318/2418 20006KT P6SM OVC060
   TEMPO 2318/2319 4SM -RA BR OVC030
   FM240000 VRB03KT P6SM OVC035
   FM240200 VRB03KT P6SM VCSH OVC025
   FM240500 VRB03KT 5SM -SHRA BR OVC015
   FM240900 19005KT 3SM -RA BR SCT006 OVC010=000
FTUS41 KALY 231700
TAFGFL
TAF
KGFL 231720Z 2318/2418 19006KT P6SM BKN060 BKN100
   FM231900 19006KT P6SM VCSH OVC040
   FM240000 VRB03KT P6SM OVC040
   FM240400 VRB03KT P6SM VCSH OVC035
   FM240700 16003KT 5SM -SHRA BR OVC030
   FM241200 19005KT 3SM -RA BR SCT008 OVC015=000
FTUS41 KALY 231700
TAFALB
TAF
KALB 231720Z 2318/2418 16007KT P6SM BKN040 BKN100
   FM231900 19006KT P6SM VCSH OVC040
   FM240000 VRB03KT P6SM OVC035
   FM240300 VRB03KT P6SM VCSH OVC035
   FM240600 16003KT 5SM -SHRA BR OVC030
   FM241000 19005KT 3SM -RA BR SCT008 OVC015=000
FTUS41 KALY 231700
TAFPOU
TAF
KPOU 231720Z 2318/2418 20006KT P6SM OVC060
   FM240000 VRB03KT P6SM OVC035
   FM240200 VRB03KT P6SM VCSH OVC025
   FM240500 VRB03KT 5SM -SHRA BR OVC015
   FM240900 19005KT 3SM -RA BR SCT006 OVC010=000
FTUS41 KALY 231500 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 231517Z 2315/2412 16006KT P6SM BKN040
   FM231800 18008KT P6SM BKN060
   FM240700 15006KT 5SM -RA BR OVC035=000
FTUS41 KALY 231500 AAC
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 231516Z 2315/2412 18005KT P6SM BKN035 OVC060
   FM231600 19005KT P6SM BKN060
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150
   FM240800 16004KT 5SM -RA BR OVC035=000
FTUS41 KALY 231400 AAB
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 231415Z 2314/2412 18005KT P6SM OVC035
   TEMPO 2314/2316 5SM BR OVC025
   FM231600 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150
   FM240800 16004KT 5SM -RA BR OVC035=000
FTUS41 KALY 231200 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 231206Z 2312/2412 19005KT P6SM OVC035
   TEMPO 2312/2314 5SM BR OVC030
   FM231400 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150
   FM240800 16004KT 5SM -RA BR OVC035=000
FTUS41 KALY 231100 CCA
TAFGFL
TAF COR
KGFL 231135Z 2312/2412 20005KT P6SM OVC030
   FM231500 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150
   FM240800 16004KT 5SM -RA BR OVC035=000
FTUS41 KALY 231100
TAFALB
TAF
KALB 231124Z 2312/2412 18008KT P6SM OVC035
   FM231400 20009KT P6SM SCT025 OVC040
   FM231800 19008KT P6SM BKN040
   FM240700 15006KT 5SM -RA BR OVC035=000
FTUS41 KALY 231100
TAFGFL
TAF
KGFL 231124Z 2312/2412 20005KT P6SM OVC030
   FM231500 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150
   FM240800 16004KT 5SM -RA BR OVC035=000
FTUS41 KALY 231100
TAFPOU
TAF
KPOU 231124Z 2312/2412 21006KT P6SM OVC060
   FM231500 22004KT P6SM BKN060
   FM231900 20005KT P6SM SCT060 SCT150
   FM232300 VRB03KT P6SM OVC060
   FM240500 15005KT 5SM -RA BR OVC035=000
FTUS41 KALY 230800 AAB
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 230856Z 2309/2406 19006KT 4SM -RA BR OVC021
   FM231100 21005KT P6SM BKN015 OVC030
   FM231500 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150=000
FTUS41 KALY 230800 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 230803Z 2308/2406 19006KT 6SM -RA OVC022
   FM231100 21005KT P6SM BKN015 OVC030
   FM231500 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150=000
FTUS41 KALY 230600 AAA
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 230624Z 2306/2406 21006KT P6SM VCSH FEW045 SCT120
   FM230900 VRB03KT P6SM SCT030 OVC060
   FM231500 22004KT P6SM BKN060
   FM231900 20005KT P6SM SCT060 SCT150=000
FTUS41 KALY 230500
TAFPOU
TAF
KPOU 230520Z 2306/2406 23009G16KT P6SM VCSH OVC120
   FM230900 VRB03KT P6SM SCT030 OVC060
   FM231500 22004KT P6SM BKN060
   FM231900 20005KT P6SM SCT060 SCT150=000
FTUS41 KALY 230500
TAFALB
TAF
KALB 230520Z 2306/2406 16007KT P6SM -RA OVC035
   TEMPO 2306/2310 4SM -RAPL BR OVC025
   FM231400 20009KT P6SM SCT025 OVC040
   FM231800 19008KT P6SM BKN040=000
FTUS41 KALY 230500
TAFGFL
TAF
KGFL 230520Z 2306/2406 19009KT P6SM -RA OVC025
   FM230800 21004KT 6SM -RAPL BR OVC015
   FM231100 21005KT P6SM BKN015 OVC030
   FM231500 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150=000
FTUS41 KALY 230500 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 230501Z 2305/2324 16007KT P6SM -RA VCSH OVC030
   FM231400 20009KT P6SM SCT025 OVC040
   FM231800 19008KT P6SM BKN040=000
FTUS41 KALY 230400 AAB
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 230409Z 2304/2324 19009KT P6SM -RA OVC024
   FM230800 21004KT 6SM -RA BR OVC015
   FM231100 21005KT P6SM BKN015 OVC030
   FM231500 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150=000
FTUS41 KALY 230400 AAB
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 230409Z 2304/2324 19009KT P6SM -RA OVC024
   FM230800 21004KT 6SM -RA BR OVC015
   FM231100 21005KT P6SM BKN015 OVC030
   FM231500 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150=000
FTUS41 KALY 230400 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 230408Z 2304/2324 22005KT 3SM -FZRA BR OVC020
   FM230800 21004KT 6SM -RA BR OVC015
   FM231100 21005KT P6SM BKN015 OVC030
   FM231500 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150=000
FTUS41 KALY 230400 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 230408Z 2304/2324 22005KT 3SM -FZRA BR OVC020
   FM230800 21004KT 6SM -RA BR OVC015
   FM231100 21005KT P6SM BKN015 OVC030
   FM231500 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150=000
FTUS41 KALY 230300 AAA
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 230334Z 2304/2324 22008KT P6SM SCT035 OVC100
   FM230500 21006KT P6SM VCSH OVC030
   FM230800 VRB03KT P6SM SCT030 OVC060
   FM231500 22004KT P6SM BKN060
   FM231900 20005KT P6SM SCT060 SCT150=000
FTUS41 KALY 230300 AAA
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 230334Z 2304/2324 22008KT P6SM SCT035 OVC100
   FM230500 21006KT P6SM VCSH OVC030
   FM230800 VRB03KT P6SM SCT030 OVC060
   FM231500 22004KT P6SM BKN060
   FM231900 20005KT P6SM SCT060 SCT150=000
FTUS41 KALY 222300 RRA
TAFGFL
TAF
KGFL 222346Z 2300/2324 20009KT P6SM VCSH OVC040
   TEMPO 2301/2304 4SM -FZRAPL BKN020
   FM230400 22005KT 3SM -FZRA BR OVC020
   FM230800 21004KT 6SM -RA BR OVC015
   FM231100 21005KT P6SM BKN015 OVC030
   FM231500 19005KT P6SM OVC035
   FM232000 18006KT P6SM BKN035 BKN150=000
FTUS41 KALY 222300 RRA
TAFPOU
TAF
KPOU 222346Z 2300/2324 22008KT P6SM OVC035
   FM230300 21006KT P6SM VCSH OVC030
   FM230800 VRB03KT P6SM SCT030 OVC060
   FM231500 22004KT P6SM BKN060
   FM231900 20005KT P6SM SCT060 SCT150=000
FTUS41 KALY 222300 RRA
TAFALB
TAF
KALB 222346Z 2300/2324 18009KT P6SM VCSH OVC040
   TEMPO 2301/2305 4SM -RA BR BKN025
   FM230500 19008KT P6SM VCSH OVC025
   FM231400 20009KT P6SM SCT025 OVC040
   FM231800 19008KT P6SM BKN040=000
FTUS41 KALY 221800 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 221832Z 2219/2318 19009KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222000 19009KT P6SM VCSH SCT035 OVC060
   FM230000 20007KT P6SM VCSH OVC030
   FM230200 20005KT 5SM -FZRA BR OVC020
   FM230600 20005KT 6SM -SHRA BR OVC020 PROB30 2309/2312 6SM -FZRA
   BR OVC020
   FM231200 20005KT P6SM OVC025
   FM231500 19005KT P6SM BKN050=000
FTUS41 KALY 221800 AAB
TAFALB
TAF AMD
KALB 221832Z 2219/2318 17010G20KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222000 18009KT P6SM VCSH SCT035 OVC060
   FM230000 18008KT P6SM VCSH OVC040
   FM230800 20007KT P6SM OVC040
   FM231500 19008KT P6SM BKN050=000
FTUS41 KALY 221800 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 221830Z 2219/2318 17010G20KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222200 18009KT P6SM SCT035 OVC060
   FM230000 18008KT P6SM VCSH OVC040
   FM230800 20007KT P6SM OVC040
   FM231500 19008KT P6SM BKN050=000
FTUS41 KALY 221700
TAFALB
TAF
KALB 221728Z 2218/2318 18010KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222200 18009KT P6SM SCT035 OVC060
   FM230000 18008KT P6SM VCSH OVC040
   FM230800 20007KT P6SM OVC040
   FM231500 19008KT P6SM BKN050=000
FTUS41 KALY 221700
TAFGFL
TAF
KGFL 221728Z 2218/2318 19009KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222200 19009KT P6SM VCSH SCT035 OVC060
   FM230000 20007KT P6SM VCSH OVC030
   FM230200 20005KT 5SM -FZRA BR OVC020
   FM230600 20005KT 6SM -SHRA BR OVC020 PROB30 2309/2312 6SM -FZRA
   BR OVC020
   FM231200 20005KT P6SM OVC025
   FM231500 19005KT P6SM BKN050=000
FTUS41 KALY 221700
TAFPOU
TAF
KPOU 221728Z 2218/2318 22010G18KT P6SM SCT150
   FM222200 21007KT P6SM BKN070
   FM230000 VRB03KT P6SM VCSH OVC060
   FM231200 VRB03KT P6SM BKN060=000
FTUS41 KALY 221500 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 221521Z 2215/2312 18009KT P6SM BKN120 BKN250
   FM221700 18011G18KT P6SM SCT060 BKN250
   FM222000 20012G20KT P6SM VCSH SCT040 OVC060
   FM222200 20010KT 6SM -RAPL OVC040
   FM230000 20009KT 5SM -RA OVC035
   FM230800 18010KT P6SM VCSH OVC040=000
FTUS41 KALY 221100
TAFPOU
TAF
KPOU 221120Z 2212/2312 19004KT P6SM SKC
   FM221300 21004KT P6SM SCT250
   FM221700 22008KT P6SM BKN250
   FM222200 22007KT P6SM SCT050 OVC100
   FM230400 VRB04KT P6SM -RAPL OVC050
   FM230800 VRB03KT P6SM -RA OVC045=000
FTUS41 KALY 221100
TAFALB
TAF
KALB 221120Z 2212/2312 19005KT P6SM FEW110 SCT140
   FM221300 20009KT P6SM BKN120 BKN250
   FM221700 18011G18KT P6SM SCT060 BKN250
   FM222000 20012G20KT P6SM VCSH SCT040 OVC060
   FM222200 20010KT 5SM -RAPL OVC040
   FM230800 20009KT 5SM -RA OVC035=000
FTUS41 KALY 221100
TAFGFL
TAF
KGFL 221120Z 2212/2312 19008KT P6SM FEW029 SCT140
   FM221300 18006KT P6SM SCT120 BKN250
   FM221800 20008KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222000 22006KT P6SM VCSH SCT035 OVC060
   FM222200 21004KT 5SM -FZRAPL OVC035
   FM230800 22003KT 4SM -FZRA BR OVC025=000
FTUS41 KALY 220900 AAB
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 220945Z 2210/2306 18008KT P6SM SCT029
   FM221300 18006KT P6SM SCT120 BKN250
   FM221800 20008KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222000 22006KT P6SM VCSH SCT035 OVC060
   FM222200 21004KT 5SM -FZRAPL OVC035=000
FTUS41 KALY 220900 AAB
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 220945Z 2210/2306 18008KT P6SM SCT029
   FM221300 18006KT P6SM SCT120 BKN250
   FM221800 20008KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222000 22006KT P6SM VCSH SCT035 OVC060
   FM222200 21004KT 5SM -FZRAPL OVC035=000
FTUS41 KALY 220900 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 220938Z 2210/2306 19008KT P6SM BKN029
   FM221300 18006KT P6SM SCT120 BKN250
   FM221800 20008KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222000 22006KT P6SM VCSH SCT035 OVC060
   FM222200 21004KT 5SM -FZRAPL OVC035=000
FTUS41 KALY 220500
TAFGFL
TAF
KGFL 220520Z 2206/2306 19006KT P6SM SCT050
   FM221300 18006KT P6SM SCT120 BKN250
   FM221800 20008KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222000 22006KT P6SM VCSH SCT035 OVC060
   FM222200 21004KT 5SM -FZRAPL OVC035=000
FTUS41 KALY 220500
TAFPOU
TAF
KPOU 220520Z 2206/2306 23003KT P6SM SKC
   FM221300 21004KT P6SM SCT250
   FM221700 22008KT P6SM BKN250
   FM222200 22007KT P6SM SCT050 OVC100
   FM230400 VRB04KT P6SM -RAPL OVC050=000
FTUS41 KALY 220500
TAFALB
TAF
KALB 220520Z 2206/2306 00000KT P6SM FEW050
   FM220800 22006KT P6SM SCT100 SCT250
   FM221300 20009KT P6SM BKN120 BKN250
   FM221700 18011G18KT P6SM SCT060 BKN250
   FM222000 20012G20KT P6SM VCSH SCT040 OVC060
   FM222200 20010KT 5SM -RAPL OVC040=000
FTUS41 KALY 212300 RRA
TAFALB
TAF
KALB 212341Z 2200/2224 29006KT P6SM SKC
   FM220400 24005KT P6SM SKC
   FM220800 22006KT P6SM SCT100 SCT250
   FM221300 20009KT P6SM BKN120 BKN250
   FM221700 18011G18KT P6SM SCT060 BKN250
   FM222200 20012G20KT P6SM VCSH SCT040 OVC060=000
FTUS41 KALY 212300 RRA
TAFGFL
TAF
KGFL 212341Z 2200/2224 24004KT P6SM SKC
   FM220600 VRB03KT P6SM SCT080
   FM221300 18006KT P6SM SCT120 BKN250
   FM221800 20008KT P6SM SCT060 BKN150
   FM222100 22006KT P6SM VCSH SCT035 OVC060=000
FTUS41 KALY 212300 RRA
TAFPOU
TAF
KPOU 212341Z 2200/2224 30005KT P6SM SKC
   FM220600 VRB03KT P6SM FEW250
   FM221300 21004KT P6SM SCT250
   FM221700 22008KT P6SM BKN250
   FM222200 22007KT P6SM SCT050 OVC100=000
FTUS41 KALY 212100 AAA
TAFPOU
TAF AMD
KPOU 212124Z 2121/2218 30008KT P6SM FEW060
   FM220100 27006KT P6SM SKC
   FM220700 VRB03KT P6SM SCT250
   FM221300 22004KT P6SM BKN250
   FM221500 22007KT P6SM BKN250=000
FTUS41 KALY 211700
TAFGFL
TAF
KGFL 211737Z 2118/2218 31012G22KT P6SM BKN050
   FM212100 29010KT P6SM SCT050
   FM212300 25006KT P6SM SKC
   FM220800 VRB03KT P6SM SCT250
   FM221400 20004KT P6SM BKN250
   FM221500 20008KT P6SM SCT050 BKN250=000
FTUS41 KALY 211700
TAFPOU
TAF
KPOU 211737Z 2118/2218 30008KT P6SM BKN050
   FM212100 30010G18KT P6SM SCT050
   FM220100 27006KT P6SM SKC
   FM220700 VRB03KT P6SM SCT250
   FM221300 22004KT P6SM BKN250
   FM221500 22007KT P6SM BKN250=000
FTUS41 KALY 211700
TAFALB
TAF
KALB 211737Z 2118/2218 29018G26KT P6SM BKN040
   FM212100 29012G22KT P6SM SCT040
   FM212300 29010KT P6SM SCT040
   FM220200 25006KT P6SM SKC
   FM220800 22006KT P6SM SCT250
   FM221300 19007KT P6SM BKN250
   FM221500 19010KT P6SM SCT050 BKN250=000
FTUS41 KALY 211400 AAA
TAFALB
TAF AMD
KALB 211412Z 2114/2212 28008KT P6SM BKN025 BKN035
   FM211600 30012KT P6SM SCT025 BKN035
   FM211800 30014G26KT P6SM BKN035
   FM212300 28005KT P6SM SCT035=000
FTUS41 KALY 211400 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 211412Z 2114/2212 19006KT P6SM OVC040
   FM211600 23008KT P6SM BKN040
   FM211800 25010KT P6SM BKN040
   FM212300 22005KT P6SM SCT040=000
FTUS41 KALY 211100
TAFGFL
TAF
KGFL 211120Z 2112/2212 19005KT P6SM BKN050
   FM211400 24010G20KT P6SM BKN050
   FM212300 22005KT P6SM SCT040=000
FTUS41 KALY 211100
TAFPOU
TAF
KPOU 211120Z 2112/2212 24005KT P6SM FEW060
   FM211400 27010G20KT P6SM SCT050
   FM212200 30010KT P6SM FEW050
   FM220100 VRB03KT P6SM SKC=000
FTUS41 KALY 211100
TAFALB
TAF
KALB 211120Z 2112/2212 24005KT P6SM VCSH BKN050
   FM211400 28012G25KT P6SM BKN035
   FM212300 28005KT P6SM SCT035=000
FTUS41 KALY 210500
TAFPOU
TAF
KPOU 210530Z 2106/2206 28005KT P6SM FEW060
   TEMPO 2106/2110 28010G20KT
   FM211300 30010G20KT P6SM SCT050
   FM212200 30010KT P6SM FEW050
   FM220100 VRB03KT P6SM SKC=000
FTUS41 KALY 210500
TAFALB
TAF
KALB 210530Z 2106/2206 24005KT P6SM SCT060
   FM211200 28012G25KT P6SM BKN035
   FM212300 28005KT P6SM SCT035=000
FTUS41 KALY 210500
TAFGFL
TAF
KGFL 210530Z 2106/2206 22005KT P6SM FEW060
   FM211200 29010G20KT P6SM BKN035
   FM212300 22005KT P6SM SCT035=000
FTUS41 KALY 202300
TAFALB
TAF
KALB 202337Z 2100/2124 30010KT P6SM VCSH SCT015 SCT035 BKN080
   FM210400 28010KT P6SM VCSH BKN040 OVC070
   FM211300 27015G25KT P6SM BKN035
   FM211800 27012G22KT P6SM SCT035=000
FTUS41 KALY 202300
TAFGFL
TAF
KGFL 202337Z 2100/2124 27008KT P6SM VCSH SCT050
   FM210400 25005KT P6SM VCSH BKN050
   FM211300 30012G20KT P6SM BKN035
   FM211800 29010KT P6SM SCT035=000
FTUS41 KALY 202300
TAFPOU
TAF
KPOU 202337Z 2100/2124 26010KT P6SM SKC
   FM210400 26008KT P6SM SCT090
   FM211100 30015G25KT P6SM SCT050
   FM211800 30012G21KT P6SM FEW050=000
FTUS41 KALY 202100 AAB
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 202117Z 2021/2118 25012KT P6SM VCSH SCT060 BKN090
   FM210400 25010KT P6SM BKN045 OVC100
   FM211100 30012G20KT P6SM BKN035=000
FTUS41 KALY 202000 AAA
TAFGFL
TAF AMD
KGFL 202013Z 2020/2118 25009KT P6SM VCSH SCT070 BKN090
   FM210400 25010KT P6SM BKN045 OVC100
   FM211100 30012G20KT P6SM BKN035=000
FTUS41 KALY 202000 AAB
TAFALB
TAF AMD
KALB 202012Z 2020/2118 29010KT P6SM VCSH BKN060 BKN080
   FM210000 25009KT P6SM SCT025 BKN045 OVC090
   FM210400 27012KT P6SM OVC090
   FM211100 29015G25KT P6SM BKN035=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities