Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS44 KBRO 281905 AAA
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 281905Z 2819/2918 15019G25KT P6SM FEW030
   FM290200 15014KT P6SM SKC
   FM291000 15008KT P6SM BKN012
   FM291400 16015G20KT P6SM SCT020 SCT250=000
FTUS44 KBRO 281736
TAFMFE
TAF
KMFE 281736Z 2818/2918 15019G25KT P6SM FEW030
   FM290200 15008KT P6SM SKC
   FM291500 16015G20KT P6SM SCT020 SCT250=000
FTUS44 KBRO 281736
TAFHRL
TAF
KHRL 281736Z 2818/2918 15016G28KT P6SM FEW030
   FM290200 15008KT P6SM SKC
   FM291500 16015G20KT P6SM SCT020 SCT250=000
FTUS44 KBRO 281736
TAFBRO
TAF
KBRO 281736Z 2818/2918 14019G25KT P6SM FEW029
   FM290200 15008KT P6SM SKC
   FM291500 16013G19KT P6SM SCT020 SCT250=000
FTUS44 KBRO 281736
TAFMFE
TAF
KMFE 281736Z 2818/2918 15019G25KT P6SM FEW030
   FM290200 15008KT P6SM SKC
   FM291500 16015G20KT P6SM SCT020 SCT250=000
FTUS44 KBRO 281736
TAFBRO
TAF
KBRO 281736Z 2818/2918 14019G25KT P6SM FEW029
   FM290200 15008KT P6SM SKC
   FM291500 16013G19KT P6SM SCT020 SCT250=000
FTUS44 KBRO 281736
TAFHRL
TAF
KHRL 281736Z 2818/2918 15016G28KT P6SM FEW030
   FM290200 15008KT P6SM SKC
   FM291500 16015G20KT P6SM SCT020 SCT250=000
FTUS44 KBRO 281613 AAB
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 281613Z 2816/2912 16017KT P6SM FEW026
   FM290200 15010KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 281437 AAA
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 281437Z 2815/2912 15018G25KT P6SM FEW030 SCT250
   TEMPO 2815/2818 BKN018
   FM290200 15010KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 281132 CCA
TAFMFE
TAF COR
KMFE 281132Z 2812/2912 14012KT 6SM HZ SCT012 BKN018
   FM281400 15018G25KT P6SM SKC
   FM290300 14012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 281132 CCA
TAFMFE
TAF COR
KMFE 281132Z 2812/2912 14012KT 6SM HZ SCT012 BKN018
   FM281400 15018G25KT P6SM SKC
   FM290300 14012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 281127
TAFBRO
TAF
KBRO 281127Z 2812/2912 15007KT 6SM HZ FEW018
   FM281500 15018G25KT P6SM FEW030 SCT250
   FM290200 15010KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 281127
TAFHRL
TAF
KHRL 281127Z 2812/2912 14006KT 6SM HZ FEW018
   FM281500 16018G25KT P6SM FEW030 SCT250
   FM290200 15012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 281127
TAFMFE
TAF
KMFE 281127Z 2812/2912 14012KT 6SM HZ FEW015
   FM281400 15018G25KT P6SM SKC
   FM290300 14012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 281127
TAFMFE
TAF
KMFE 281127Z 2812/2912 14012KT 6SM HZ FEW015
   FM281400 15018G25KT P6SM SKC
   FM290300 14012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 281127
TAFHRL
TAF
KHRL 281127Z 2812/2912 14006KT 6SM HZ FEW018
   FM281500 16018G25KT P6SM FEW030 SCT250
   FM290200 15012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 281127
TAFBRO
TAF
KBRO 281127Z 2812/2912 15007KT 6SM HZ FEW018
   FM281500 15018G25KT P6SM FEW030 SCT250
   FM290200 15010KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 280619 AAA
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 280619Z 2806/2906 14015G18KT P6SM SCT020
   TEMPO 2806/2810 BKN016
   FM281100 14010KT 6SM HZ FEW015
   FM281400 15018G25KT P6SM SKC
   FM290300 14012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 280618 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 280618Z 2806/2906 14008KT P6SM SCT018
   TEMPO 2806/2810 BKN016
   FM281100 15008KT 6SM HZ SCT012 BKN015
   FM281500 16018G25KT P6SM FEW030 SCT250
   FM290200 15012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 280527
TAFHRL
TAF
KHRL 280527Z 2806/2906 14008KT P6SM SCT018
   FM281100 15008KT 6SM HZ SCT012 BKN015
   FM281500 16018G25KT P6SM FEW030 SCT250
   FM290200 15012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 280527
TAFMFE
TAF
KMFE 280527Z 2806/2906 14015G18KT P6SM SCT020
   FM281100 14010KT 6SM HZ FEW015
   FM281400 15018G25KT P6SM SKC
   FM290300 14012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 280527
TAFHRL
TAF
KHRL 280527Z 2806/2906 14008KT P6SM SCT018
   FM281100 15008KT 6SM HZ SCT012 BKN015
   FM281500 16018G25KT P6SM FEW030 SCT250
   FM290200 15012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 280527
TAFMFE
TAF
KMFE 280527Z 2806/2906 14015G18KT P6SM SCT020
   FM281100 14010KT 6SM HZ FEW015
   FM281400 15018G25KT P6SM SKC
   FM290300 14012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 280527
TAFBRO
TAF
KBRO 280527Z 2806/2906 14010KT P6SM FEW020
   FM281200 15007KT 6SM HZ SCT012 BKN015
   FM281500 15018G25KT P6SM FEW030 SCT250
   FM290200 15012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 280527
TAFBRO
TAF
KBRO 280527Z 2806/2906 14010KT P6SM FEW020
   FM281200 15007KT 6SM HZ SCT012 BKN015
   FM281500 15018G25KT P6SM FEW030 SCT250
   FM290200 15012KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 272321
TAFMFE
TAF
KMFE 272321Z 2800/2824 15015G21KT P6SM SKC
   FM280200 14013G21KT P6SM FEW018
   FM281200 14010KT P6SM FEW018
   FM281400 15016G25KT P6SM SKC=000
FTUS44 KBRO 272321
TAFBRO
TAF
KBRO 272321Z 2800/2824 14017G24KT P6SM SKC
   FM280300 14010KT P6SM FEW020
   FM281200 15005KT P6SM FEW015
   FM281500 15015G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KBRO 272321
TAFHRL
TAF
KHRL 272321Z 2800/2824 16017G25KT P6SM SKC
   FM280300 15011G15KT P6SM FEW020
   FM281200 14006KT P6SM FEW015
   FM281500 16015G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KBRO 272321
TAFMFE
TAF
KMFE 272321Z 2800/2824 15015G21KT P6SM SKC
   FM280200 14013G21KT P6SM FEW018
   FM281200 14010KT P6SM FEW018
   FM281400 15016G25KT P6SM SKC=000
FTUS44 KBRO 272321
TAFHRL
TAF
KHRL 272321Z 2800/2824 16017G25KT P6SM SKC
   FM280300 15011G15KT P6SM FEW020
   FM281200 14006KT P6SM FEW015
   FM281500 16015G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KBRO 272321
TAFBRO
TAF
KBRO 272321Z 2800/2824 14017G24KT P6SM SKC
   FM280300 14010KT P6SM FEW020
   FM281200 15005KT P6SM FEW015
   FM281500 15015G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KBRO 271720
TAFMFE
TAF
KMFE 271720Z 2718/2818 14016G22KT P6SM SKC
   FM280200 14013G21KT P6SM FEW018 FEW250
   FM281200 14010KT P6SM BKN250
   FM281400 15016G22KT P6SM SKC=000
FTUS44 KBRO 271720
TAFHRL
TAF
KHRL 271720Z 2718/2818 15015G23KT P6SM SKC
   FM280300 15011G18KT P6SM FEW020 FEW250
   FM281200 14006KT P6SM BKN250
   FM281500 16016KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KBRO 271720
TAFBRO
TAF
KBRO 271720Z 2718/2818 16014G21KT P6SM FEW035
   FM280300 14010KT P6SM FEW020 FEW250
   FM281200 15005KT P6SM SKC
   FM281500 15015KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KBRO 271535 AAB
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 271535Z 2716/2812 16016G23KT P6SM FEW022 SCT028
   FM280300 15012KT P6SM FEW020 FEW250=000
FTUS44 KBRO 271435 AAB
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 271435Z 2715/2812 17012KT P6SM SCT014 SCT026
   FM271600 16015G25KT P6SM SCT025
   FM280100 15012KT P6SM FEW020
   FM280300 15009KT P6SM FEW020 FEW250=000
FTUS44 KBRO 271435 AAB
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 271435Z 2715/2812 17012KT P6SM SCT014 SCT026
   FM271600 16015G25KT P6SM SCT025
   FM280100 15012KT P6SM FEW020
   FM280300 15009KT P6SM FEW020 FEW250=000
FTUS44 KBRO 271120
TAFMFE
TAF
KMFE 271120Z 2712/2812 15010KT P6SM SCT020
   TEMPO 2712/2714 FEW015
   FM271400 15015G20KT P6SM FEW020
   FM280200 14012KT P6SM FEW018 FEW250=000
FTUS44 KBRO 271120
TAFBRO
TAF
KBRO 271120Z 2712/2812 15009KT P6SM SKC
   FM271500 16015G25KT P6SM SCT025
   FM280100 15012KT P6SM FEW020
   FM280300 15009KT P6SM FEW020 FEW250=000
FTUS44 KBRO 271120
TAFHRL
TAF
KHRL 271120Z 2712/2812 16009KT P6SM SCT020
   TEMPO 2712/2714 FEW012
   FM271500 16015G25KT P6SM SCT030 SCT250
   FM280300 15012KT P6SM FEW020 FEW250=000
FTUS44 KBRO 271120
TAFMFE
TAF
KMFE 271120Z 2712/2812 15010KT P6SM SCT020
   TEMPO 2712/2714 FEW015
   FM271400 15015G20KT P6SM FEW020
   FM280200 14012KT P6SM FEW018 FEW250=000
FTUS44 KBRO 271120
TAFBRO
TAF
KBRO 271120Z 2712/2812 15009KT P6SM SKC
   FM271500 16015G25KT P6SM SCT025
   FM280100 15012KT P6SM FEW020
   FM280300 15009KT P6SM FEW020 FEW250=000
FTUS44 KBRO 271120
TAFHRL
TAF
KHRL 271120Z 2712/2812 16009KT P6SM SCT020
   TEMPO 2712/2714 FEW012
   FM271500 16015G25KT P6SM SCT030 SCT250
   FM280300 15012KT P6SM FEW020 FEW250=000
FTUS44 KBRO 270533
TAFHRL
TAF
KHRL 270533Z 2706/2806 16009KT P6SM SCT020
   TEMPO 2706/2710 BKN015
   FM271500 17015G25KT P6SM SCT250
   FM280200 15012KT P6SM FEW020=000
FTUS44 KBRO 270533
TAFBRO
TAF
KBRO 270533Z 2706/2806 15009KT P6SM SKC
   FM271500 16015G25KT P6SM SCT020
   FM280100 15012KT P6SM FEW020=000
FTUS44 KBRO 270533
TAFMFE
TAF
KMFE 270533Z 2706/2806 15010KT P6SM SCT020
   TEMPO 2706/2710 BKN015
   FM271400 15015G20KT P6SM FEW020
   FM280200 14012KT P6SM FEW020=000
FTUS44 KBRO 262329
TAFBRO
TAF
KBRO 262329Z 2700/2724 15017G23KT P6SM SKC
   FM270300 15009KT P6SM SKC
   FM271500 16014KT P6SM BKN025=000
FTUS44 KBRO 262329
TAFMFE
TAF
KMFE 262329Z 2700/2724 14015G20KT P6SM SKC
   FM270700 15010KT P6SM SCT020
   FM271400 15015KT P6SM SKC=000
FTUS44 KBRO 262329
TAFHRL
TAF
KHRL 262329Z 2700/2724 16015G20KT P6SM SKC
   FM270500 16009KT P6SM FEW020
   FM271500 17016KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KBRO 262154 AAB
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 262154Z 2622/2718 12012G20KT P6SM SKC
   FM270700 15010KT P6SM SCT020
   FM271400 15015KT P6SM SKC=000
FTUS44 KBRO 261934 AAA
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 261934Z 2620/2718 18010G22KT P6SM SKC
   FM270700 15010KT P6SM SCT020
   FM271400 15015KT P6SM SKC=000
FTUS44 KBRO 261721
TAFHRL
TAF
KHRL 261721Z 2618/2718 16016G23KT P6SM SKC
   FM270600 16009KT P6SM FEW020
   FM271500 17016KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KBRO 261721
TAFBRO
TAF
KBRO 261721Z 2618/2718 16017G21KT P6SM SKC
   FM270300 15009KT P6SM SKC
   FM271500 16014KT P6SM BKN025=000
FTUS44 KBRO 261721
TAFMFE
TAF
KMFE 261721Z 2618/2718 15014G19KT P6SM SKC
   FM270700 15010KT P6SM SCT020
   FM271400 15015KT P6SM SKC=000
FTUS44 KBRO 261700 AAB
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 261700Z 2617/2712 16016G23KT P6SM SKC
   FM262300 15015KT P6SM FEW040
   FM270600 16008KT P6SM FEW020=000
FTUS44 KBRO 261438 AAA
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 261438Z 2615/2712 16012KT P6SM SKC
   FM270000 15015KT P6SM FEW040
   FM270700 15008KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 261438 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 261438Z 2615/2712 17011KT P6SM FEW014
   FM262300 15015KT P6SM FEW040
   FM270600 16008KT P6SM FEW020=000
FTUS44 KBRO 261438 AAA
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 261438Z 2615/2712 15013KT P6SM SKC
   FM262300 15015KT P6SM FEW040
   FM270500 16007KT P6SM FEW015=000
FTUS44 KBRO 261139
TAFBRO
TAF
KBRO 261139Z 2612/2712 15008KT P6SM FEW015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT040
   FM262300 15015KT P6SM FEW040
   FM270500 16007KT P6SM FEW015=000
FTUS44 KBRO 261139
TAFHRL
TAF
KHRL 261139Z 2612/2712 15007KT P6SM FEW015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT040
   FM262300 15015KT P6SM FEW040
   FM270600 16008KT P6SM FEW020=000
FTUS44 KBRO 261139
TAFMFE
TAF
KMFE 261139Z 2612/2712 15012KT P6SM FEW020
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT035
   FM270000 15015KT P6SM FEW040
   FM270700 15008KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 261139
TAFBRO
TAF
KBRO 261139Z 2612/2712 15008KT P6SM FEW015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT040
   FM262300 15015KT P6SM FEW040
   FM270500 16007KT P6SM FEW015=000
FTUS44 KBRO 261139
TAFHRL
TAF
KHRL 261139Z 2612/2712 15007KT P6SM FEW015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT040
   FM262300 15015KT P6SM FEW040
   FM270600 16008KT P6SM FEW020=000
FTUS44 KBRO 261139
TAFMFE
TAF
KMFE 261139Z 2612/2712 15012KT P6SM FEW020
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT035
   FM270000 15015KT P6SM FEW040
   FM270700 15008KT P6SM SCT020=000
FTUS44 KBRO 261030 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 261030Z 2611/2706 17007KT P6SM SCT014
   TEMPO 2611/2613 BKN012
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT030
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 260540
TAFHRL
TAF
KHRL 260540Z 2606/2706 14007KT P6SM FEW015
   TEMPO 2606/2610 BKN015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT030
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 260540
TAFMFE
TAF
KMFE 260540Z 2606/2706 14008KT P6SM FEW015
   FM260800 14007KT P6SM BKN012
   FM261200 14007KT P6SM SCT015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT030
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 260540
TAFBRO
TAF
KBRO 260540Z 2606/2706 13006KT P6SM FEW015
   TEMPO 2607/2611 BKN015
   FM261500 15015G20KT P6SM BKN030
   FM261800 16015G23KT P6SM SCT040
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 260205 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 260205Z 2602/2624 13011KT P6SM SKC
   FM260600 15005KT P6SM FEW015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT030
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 260205 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 260205Z 2602/2624 13011KT P6SM SKC
   FM260600 15005KT P6SM FEW015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT030
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 252324
TAFHRL
TAF
KHRL 252324Z 2600/2624 14016G22KT P6SM SKC
   FM260300 15008KT P6SM SKC
   FM260600 15005KT P6SM FEW015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT030
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 252324
TAFMFE
TAF
KMFE 252324Z 2600/2624 14015G21KT P6SM SCT050 SCT060
   FM260300 14010KT P6SM SKC
   FM260900 14007KT P6SM BKN012
   FM261200 14007KT P6SM SCT015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT030
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 252324
TAFMFE
TAF
KMFE 252324Z 2600/2624 14015G21KT P6SM SCT050 SCT060
   FM260300 14010KT P6SM SKC
   FM260900 14007KT P6SM BKN012
   FM261200 14007KT P6SM SCT015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT030
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 252324
TAFBRO
TAF
KBRO 252324Z 2600/2624 15017KT P6SM SKC
   FM260300 15008KT P6SM SKC
   FM261500 15015G20KT P6SM BKN030
   FM261800 16015G23KT P6SM SCT040
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 252324
TAFHRL
TAF
KHRL 252324Z 2600/2624 14016G22KT P6SM SKC
   FM260300 15008KT P6SM SKC
   FM260600 15005KT P6SM FEW015
   FM261500 15015G23KT P6SM SCT030
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KBRO 252324
TAFBRO
TAF
KBRO 252324Z 2600/2624 15017KT P6SM SKC
   FM260300 15008KT P6SM SKC
   FM261500 15015G20KT P6SM BKN030
   FM261800 16015G23KT P6SM SCT040
   FM262300 15015KT P6SM FEW040=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities