Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS44 KBRO 012014 AAC
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 012014Z 0120/0218 16008KT P6SM VCSH SCT050 BKN150
   TEMPO 0120/0122 5SM -SHRA BKN025
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN035
   FM020600 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 012012 AAB
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 012012Z 0120/0218 20012KT P6SM BKN150
   FM012200 18010G15KT P6SM BKN150
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN050
   FM020900 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011911 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 011911Z 0119/0218 22012G18KT P6SM BKN150
   FM012200 18010G15KT P6SM BKN150
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN050
   FM020900 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011907 AAC
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 011907Z 0119/0218 23019G24KT P6SM BKN150
   FM012200 18010G15KT P6SM BKN150
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN050
   FM020900 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011855 AAB
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 011855Z 0119/0218 17010KT P6SM -RA SCT015 BKN045 OVC080
   TEMPO 0119/0121 5SM -SHRA BKN020
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN025
   FM020600 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011855 AAB
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 011855Z 0119/0218 17010KT P6SM -RA SCT015 BKN045 OVC080
   TEMPO 0119/0121 5SM -SHRA BKN020
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN025
   FM020600 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011854 AAA
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 011854Z 0119/0218 17010KT P6SM -RA SCT015 BKN045 OVC080
   TEMPO 0119/0121 5SM -SHRA BKN020
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN025
   FM020600 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011757 CCA
TAFMFE
TAF COR
KMFE 011757Z 0118/0218 15010G15KT P6SM -RA SCT013 BKN017 OVC050
   TEMPO 0118/0121 5SM -SHRA BKN012
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN025
   FM020600 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011757 CCA
TAFHRL
TAF COR
KHRL 011757Z 0118/0218 17008KT P6SM FEW023 SCT035 SCT045
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN050
   FM020900 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011757 CCA
TAFHRL
TAF COR
KHRL 011757Z 0118/0218 17008KT P6SM FEW023 SCT035 SCT045
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN050
   FM020900 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011744
TAFMFE
TAF
KMFE 011744Z 0118/0218 15013G20KT P6SM -RA SCT013 BKN017 OVC050
   TEMPO 0118/0121 5SM -SHRA BKN012
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN025
   FM020600 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011744
TAFBRO
TAF
KBRO 011744Z 0118/0218 17013G18KT P6SM -RA FEW035 SCT045 BKN070
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN050
   FM020900 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011744
TAFHRL
TAF
KHRL 011744Z 0118/0218 16016KT P6SM -RA SCT030 BKN150
   FM020300 14009G15KT P6SM BKN050
   FM020900 15008KT P6SM BKN050
   FM021500 16016G23KT P6SM BKN050=000
FTUS44 KBRO 011658 AAE
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 011658Z 0117/0212 15016G26KT P6SM -RA SCT035 BKN070 OVC110
   TEMPO 0117/0119 BKN020
   FM012100 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020200 14009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011657 AAE
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 011657Z 0117/0212 17013G20KT P6SM -RA FEW035 SCT045 BKN070
   FM011800 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011601 AAD
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 011601Z 0116/0212 15016G26KT P6SM -RA SCT035 BKN070 OVC110
   TEMPO 0116/0118 BKN035
   FM012100 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020200 14009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011600 AAG
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 011600Z 0116/0212 16017G23KT 6SM -SHRA SCT018 BKN060 OVC100
   TEMPO 0116/0118 16015KT BKN015
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011518 AAF
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 011518Z 0115/0212 13008KT 6SM RA BR BKN012 BKN027 OVC090
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011518 AAD
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 011518Z 0115/0212 13007KT 6SM RA BR SCT010 BKN021 OVC080
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011518 AAE
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 011518Z 0115/0212 13008KT 6SM RA BR BKN012 BKN027 OVC090
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011518 AAD
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 011518Z 0115/0212 13007KT 6SM RA BR SCT010 BKN021 OVC080
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011457 AAC
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 011457Z 0115/0212 15011KT 5SM -RA FEW060 BKN070 OVC110
   TEMPO 0115/0117 3SM RA
   FM012100 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020200 14009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011456 AAC
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 011456Z 0115/0212 17018G25KT 4SM RA BR FEW012 BKN090 OVC100
   FM011800 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011456 AAC
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 011456Z 0115/0212 17018G25KT 4SM RA BR FEW012 BKN090 OVC100
   FM011800 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011400 AAB
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 011400Z 0114/0212 15015G25KT 5SM -RA FEW019 BKN040 OVC080
   TEMPO 0114/0117 3SM RA
   FM012100 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020200 14009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011400 AAB
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 011400Z 0114/0212 15015G25KT 5SM -RA FEW019 BKN040 OVC080
   TEMPO 0114/0117 3SM RA
   FM012100 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020200 14009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011358 AAB
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 011358Z 0114/0212 15011KT 5SM RA BR VCTS SCT050CB BKN090
   OVC110
   FM011800 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011358 AAB
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 011358Z 0114/0212 15011KT 5SM RA BR VCTS SCT050CB BKN090
   OVC110
   FM011800 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011336 AAA
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 011336Z 0114/0212 12021G29KT 6SM -RA FEW019 BKN040 OVC080
   FM012100 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020200 14009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011334 AAC
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 011334Z 0114/0212 18016KT 4SM RA BR VCTS FEW030CB SCT050
   BKN070
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011310 AAB
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 011310Z 0113/0212 15007KT P6SM VCTS SCT020CB BKN110 OVC250
   TEMPO 0113/0114 14015G25KT 4SM +TSRA BKN045CB
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011310 AAB
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 011310Z 0113/0212 15007KT P6SM VCTS SCT020CB BKN110 OVC250
   TEMPO 0113/0114 14015G25KT 4SM +TSRA BKN045CB
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011244 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 011244Z 0113/0212 15007KT P6SM VCTS SCT020CB BKN110 OVC250
   TEMPO 0113/0114 14015G25KT 1/2SM +TSRA BKN020CB
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011201 AAA
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 011201Z 0112/0212 14004KT P6SM VCTS SCT020CB BKN100 OVC250
   TEMPO 0112/0113 15020G30KT 1SM +TSRA BKN010CB
   FM011800 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011120
TAFMFE
TAF
KMFE 011120Z 0112/0212 16008KT P6SM VCTS SCT020CB BKN100 OVC250
   TEMPO 0112/0116 VRB15G30KT 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM012100 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020200 14009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011120
TAFBRO
TAF
KBRO 011120Z 0112/0212 14004KT P6SM VCTS SCT020CB BKN100 OVC250
   TEMPO 0112/0116 VRB15G30KT 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011120
TAFHRL
TAF
KHRL 011120Z 0112/0212 15007KT P6SM VCTS SCT020CB BKN110 OVC250
   TEMPO 0112/0116 VRB15G30KT 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011120
TAFBRO
TAF
KBRO 011120Z 0112/0212 14004KT P6SM VCTS SCT020CB BKN100 OVC250
   TEMPO 0112/0116 VRB15G30KT 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011120
TAFMFE
TAF
KMFE 011120Z 0112/0212 16008KT P6SM VCTS SCT020CB BKN100 OVC250
   TEMPO 0112/0116 VRB15G30KT 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM012100 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020200 14009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 011120
TAFHRL
TAF
KHRL 011120Z 0112/0212 15007KT P6SM VCTS SCT020CB BKN110 OVC250
   TEMPO 0112/0116 VRB15G30KT 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM011900 13015KT P6SM VCSH SCT030 BKN040 BKN150
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 010548 CCA
TAFMFE
TAF COR
KMFE 010548Z 0106/0206 13006KT P6SM VCSH BKN020 BKN200
   FM010800 13004KT P6SM VCTS SCT015CB BKN030CB BKN150
   TEMPO 0111/0115 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB PROB30 0118/0124 4SM
   TSRA BR SCT015 BKN030CB
   FM020200 14009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 010548 CCA
TAFHRL
TAF COR
KHRL 010548Z 0106/0206 13004KT P6SM VCSH BKN015 BKN150
   FM010800 13006KT P6SM VCTS SCT015CB BKN030CB BKN150
   TEMPO 0111/0115 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB PROB30 0118/0124 4SM
   TSRA BR SCT015 BKN030CB
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 010548 CCA
TAFBRO
TAF COR
KBRO 010548Z 0106/0206 13004KT P6SM VCSH BKN015 BKN150
   FM010700 13006KT P6SM VCTS SCT015CB BKN030CB BKN150
   TEMPO 0111/0115 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB PROB30 0118/0124 4SM
   TSRA BR SCT015 BKN030CB
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 010540
TAFBRO
TAF
KBRO 010540Z 0106/0206 13004KT P6SM VCSH SCT015 SCT150 SCT250
   FM010700 13006KT P6SM VCTS SCT015CB BKN030CB BKN150
   TEMPO 0111/0115 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB PROB30 0118/0124 4SM
   TSRA BR SCT015 BKN030CB
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 010540
TAFMFE
TAF
KMFE 010540Z 0106/0206 13006KT P6SM VCSH FEW015 SCT200
   FM010800 13004KT P6SM VCTS SCT015CB BKN030CB BKN150
   TEMPO 0111/0115 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB PROB30 0118/0124 4SM
   TSRA BR SCT015 BKN030CB
   FM020200 14009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 010540
TAFHRL
TAF
KHRL 010540Z 0106/0206 13004KT P6SM VCSH FEW015 SCT150 SCT250
   FM010800 13006KT P6SM VCTS SCT015CB BKN030CB BKN150
   TEMPO 0111/0115 3SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB PROB30 0118/0124 4SM
   TSRA BR SCT015 BKN030CB
   FM020100 13009KT P6SM SCT040 BKN150=000
FTUS44 KBRO 302320
TAFHRL
TAF
KHRL 302320Z 0100/0124 14012KT P6SM FEW035 BKN250
   FM010300 11005KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB
   TEMPO 0109/0112 P6SM -TSRA SCT020 BKN030CB
   FM011200 14012KT P6SM VCTS SCT020 BKN030CB
   TEMPO 0112/0115 4SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB PROB30 0118/0124 4SM
   TSRA BR SCT015 BKN030CB=000
FTUS44 KBRO 302320
TAFBRO
TAF
KBRO 302320Z 0100/0124 14009KT P6SM SCT040 BKN250
   FM010300 13005KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB
   TEMPO 0109/0112 P6SM -TSRA SCT020 BKN030CB
   FM011200 13012KT P6SM VCTS SCT020 BKN030CB
   TEMPO 0112/0115 4SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB PROB30 0118/0124 4SM
   TSRA BR SCT015 BKN030CB=000
FTUS44 KBRO 302320
TAFMFE
TAF
KMFE 302320Z 0100/0124 14012G18KT P6SM SCT040 BKN250
   FM010300 12005KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB
   TEMPO 0109/0112 P6SM -TSRA SCT020 BKN030CB
   FM011200 13012KT P6SM VCTS SCT020 BKN030CB
   TEMPO 0112/0115 4SM TSRA BR BKN020CB
   FM011800 13015KT P6SM VCTS SCT030 BKN040CB PROB30 0118/0124 4SM
   TSRA BR SCT015 BKN030CB=000
FTUS44 KBRO 302156 AAB
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 302156Z 3022/0118 10013KT P6SM SCT028 BKN040
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250
   FM010500 13005KT 5SM BR VCSH OVC020=000
FTUS44 KBRO 302156 AAA
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 302156Z 3022/0118 14011KT P6SM BKN250
   FM302300 16015KT P6SM -TSRA BKN050CB
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 302156 AAA
TAFMFE
TAF AMD
KMFE 302156Z 3022/0118 14011KT P6SM BKN250
   FM302300 16015KT P6SM -TSRA BKN050CB
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 302155 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 302155Z 3022/0118 12007KT P6SM BKN250
   FM302300 16018G22KT P6SM VCTS BKN035CB OVC100
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 302153 AAC
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 302153Z 3022/0118 14004KT P6SM BKN250
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250
   FM010500 13005KT 5SM BR VCSH OVC020=000
FTUS44 KBRO 302153 AAC
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 302153Z 3022/0118 14004KT P6SM BKN250
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250
   FM010500 13005KT 5SM BR VCSH OVC020=000
FTUS44 KBRO 302014 AAB
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 302014Z 3020/0118 12015KT P6SM FEW100
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250
   FM010500 13005KT 5SM BR VCSH OVC020=000
FTUS44 KBRO 301836 AAA
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 301836Z 3019/0118 14015KT P6SM VCSH BKN012 BKN016 BKN020
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250
   FM010500 13005KT 5SM BR VCSH OVC020=000
FTUS44 KBRO 301733
TAFMFE
TAF
KMFE 301733Z 3018/0118 14015KT P6SM VCSH FEW009 OVC080
   TEMPO 3020/3023 5SM +RA SCT020
   FM302300 16015KT P6SM -TSRA BKN050CB
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301733
TAFBRO
TAF
KBRO 301733Z 3018/0118 14015KT P6SM VCSH BKN090 OVC110
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250
   FM010500 13005KT 5SM BR VCSH OVC020=000
FTUS44 KBRO 301733
TAFHRL
TAF
KHRL 301733Z 3018/0118 15012KT P6SM VCSH BKN090 OVC110
   TEMPO 3020/3023 3SM +RA SCT040 BKN050
   FM302300 16018G22KT P6SM VCTS BKN035CB OVC100
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301733
TAFMFE
TAF
KMFE 301733Z 3018/0118 14015KT P6SM VCSH FEW009 OVC080
   TEMPO 3020/3023 5SM +RA SCT020
   FM302300 16015KT P6SM -TSRA BKN050CB
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301733
TAFHRL
TAF
KHRL 301733Z 3018/0118 15012KT P6SM VCSH BKN090 OVC110
   TEMPO 3020/3023 3SM +RA SCT040 BKN050
   FM302300 16018G22KT P6SM VCTS BKN035CB OVC100
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301733
TAFBRO
TAF
KBRO 301733Z 3018/0118 14015KT P6SM VCSH BKN090 OVC110
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250
   FM010500 13005KT 5SM BR VCSH OVC020=000
FTUS44 KBRO 301614 AAB
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 301614Z 3016/0112 16018G25KT P6SM VCTS SCT025CB BKN035
   TEMPO 3016/3019 VRB20G25KT 2SM +TSRA BKN009 BKN025CB
   FM302100 16018G22KT P6SM VCTS BKN035CB OVC100
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301531 CCA
TAFHRL
TAF COR
KHRL 301531Z 3015/0112 16018G25KT P6SM VCTS SCT025CB BKN035
   TEMPO 3015/3019 VRB20G35KT 4SM -TSRA BR
   FM302100 16018G22KT P6SM VCTS BKN035CB OVC100
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301521 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 301521Z 3015/0112 16018G25KT P6SM VCTS SCT025CB BKN035
   TEMPO 3015/3019 VRB20G30KT 4SM -TSRA BR
   FM302100 16018G22KT P6SM VCTS BKN035CB OVC100
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301405 AAA
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 301405Z 3014/0112 16015G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB
   TEMPO 3014/3018 VRB22G35KT 3SM +TSRA BR
   FM302100 16018G22KT P6SM VCTS SCT035CB BKN250
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301120
TAFMFE
TAF
KMFE 301120Z 3012/0112 12007KT P6SM VCSH FEW020 BKN100 OVC250
   TEMPO 3012/3013 5SM BR
   FM301400 15012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB
   TEMPO 3015/3019 VRB15G30KT 4SM TSRA BR
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301120
TAFHRL
TAF
KHRL 301120Z 3012/0112 13006KT P6SM VCSH FEW020 BKN100 OVC250
   FM301400 16012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB
   TEMPO 3015/3019 VRB15G30KT 4SM TSRA BR
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301120
TAFHRL
TAF
KHRL 301120Z 3012/0112 13006KT P6SM VCSH FEW020 BKN100 OVC250
   FM301400 16012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB
   TEMPO 3015/3019 VRB15G30KT 4SM TSRA BR
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301120
TAFMFE
TAF
KMFE 301120Z 3012/0112 12007KT P6SM VCSH FEW020 BKN100 OVC250
   TEMPO 3012/3013 5SM BR
   FM301400 15012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB
   TEMPO 3015/3019 VRB15G30KT 4SM TSRA BR
   FM010100 14009KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301120
TAFBRO
TAF
KBRO 301120Z 3012/0112 15006KT P6SM VCSH FEW020 BKN100 OVC250
   FM301400 16012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB
   TEMPO 3014/3018 VRB15G30KT 4SM TSRA BR
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 301120
TAFBRO
TAF
KBRO 301120Z 3012/0112 15006KT P6SM VCSH FEW020 BKN100 OVC250
   FM301400 16012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB
   TEMPO 3014/3018 VRB15G30KT 4SM TSRA BR
   FM010100 14009KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 300539
TAFMFE
TAF
KMFE 300539Z 3006/0106 15009KT P6SM VCSH FEW020 SCT150 BKN250
   FM300900 14009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100
   FM301500 15012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB PROB30 3018/3024
   4SM TSRA BKN025CB
   FM010100 14010KT P6SM VCSH FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 300539
TAFBRO
TAF
KBRO 300539Z 3006/0106 15009KT P6SM VCSH FEW020 SCT150 BKN250
   FM300900 13009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100
   FM301500 16012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB PROB30 3018/3024
   4SM TSRA BKN025CB
   FM010100 14010KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 300539
TAFHRL
TAF
KHRL 300539Z 3006/0106 15009KT P6SM VCSH FEW020 SCT150 BKN250
   FM300900 13009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100
   FM301500 16012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB PROB30 3018/3024
   4SM TSRA BKN025CB
   FM010100 14010KT P6SM FEW025 SCT100 BKN250=000
FTUS44 KBRO 292320
TAFMFE
TAF
KMFE 292320Z 3000/3024 15015G22KT P6SM FEW060 SCT250
   FM300300 13009KT P6SM SCT030 BKN150
   FM300900 14009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100
   FM301500 15012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB PROB30 3018/3024
   4SM TSRA BKN025CB=000
FTUS44 KBRO 292320
TAFHRL
TAF
KHRL 292320Z 3000/3024 16015G23KT P6SM SCT250
   FM300300 13009KT P6SM SCT030 BKN150
   FM300900 13009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100
   FM301500 16012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB PROB30 3018/3024
   4SM TSRA BKN025CB=000
FTUS44 KBRO 292320
TAFBRO
TAF
KBRO 292320Z 3000/3024 14015KT P6SM FEW028 FEW035 SCT250
   FM300300 13009KT P6SM SCT030 BKN150
   FM300900 13009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100
   FM301500 16012G18KT P6SM VCTS SCT025 BKN035CB PROB30 3018/3024
   4SM TSRA BKN025CB=000
FTUS44 KBRO 292132 AAA
TAFBRO
TAF AMD
KBRO 292132Z 2922/3018 13017G23KT P6SM SCT030
   FM300200 13009KT P6SM SCT030 BKN150
   FM301000 14009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100
   FM301400 15012G18KT P6SM SCT025 BKN035 PROB30 3014/3018 4SM
   TSRA BKN025CB=000
FTUS44 KBRO 292132 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 292132Z 2922/3018 13014G22KT P6SM BKN045
   FM300200 13009KT P6SM SCT030 BKN150
   FM300900 14009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100
   FM301400 15012G18KT P6SM SCT025 BKN035 PROB30 3014/3018 4SM
   TSRA BKN025CB=000
FTUS44 KBRO 291730
TAFBRO
TAF
KBRO 291730Z 2918/3018 17017G23KT P6SM SCT030 SCT040 BKN150
   FM300200 13009KT P6SM SCT030 BKN150
   FM301000 14009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100
   FM301400 15012G18KT P6SM SCT025 BKN035 PROB30 3014/3018 4SM
   TSRA BKN025CB=000
FTUS44 KBRO 291730
TAFMFE
TAF
KMFE 291730Z 2918/3018 15014G24KT P6SM FEW035
   FM300200 13009KT P6SM FEW025
   FM301000 14008KT P6SM SCT020
   TEMPO 3011/3013 BKN020
   FM301400 16014G20KT P6SM SCT030 BKN050 PROB30 3015/3018 4SM
   TSRA BKN025CB=000
FTUS44 KBRO 291730
TAFHRL
TAF
KHRL 291730Z 2918/3018 17016G22KT P6SM SCT030 SCT040 BKN150
   FM300200 13009KT P6SM SCT030 BKN150
   FM300900 14009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100
   FM301400 15012G18KT P6SM SCT025 BKN035 PROB30 3014/3018 4SM
   TSRA BKN025CB=000
FTUS44 KBRO 291417 AAA
TAFHRL
TAF AMD
KHRL 291417Z 2914/3012 13008KT P6SM SCT015 SCT025 BKN150
   FM291600 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050
   FM300200 13009KT P6SM FEW025
   FM300900 14009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100=000
FTUS44 KBRO 291139
TAFHRL
TAF
KHRL 291139Z 2912/3012 12005KT 5SM BR FEW020 SCT250
   TEMPO 2912/2913 5SM BR
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050
   FM300200 13009KT P6SM FEW025
   FM300900 14009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100=000
FTUS44 KBRO 291139
TAFBRO
TAF
KBRO 291139Z 2912/3012 12005KT P6SM FEW020 SCT250
   TEMPO 2912/2913 5SM BR
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050
   FM300200 13009KT P6SM FEW025
   FM300900 14009KT P6SM VCSH SCT020 OVC100=000
FTUS44 KBRO 291139
TAFMFE
TAF
KMFE 291139Z 2912/3012 14005KT P6SM FEW015 SCT250
   TEMPO 2912/2913 5SM BR
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050
   FM300200 13009KT P6SM FEW025
   FM300900 14008KT P6SM VCSH SCT020 OVC100=000
FTUS44 KBRO 290539
TAFBRO
TAF
KBRO 290539Z 2906/3006 15006KT P6SM FEW020 SCT250
   TEMPO 2911/2913 5SM BR BKN020
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050
   FM300200 13009KT P6SM FEW025=000
FTUS44 KBRO 290539
TAFMFE
TAF
KMFE 290539Z 2906/3006 14006KT P6SM FEW020 SCT200
   TEMPO 2911/2913 5SM BR BKN015
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050
   FM300200 13009KT P6SM FEW025=000
FTUS44 KBRO 290539
TAFHRL
TAF
KHRL 290539Z 2906/3006 14006KT P6SM FEW020 SCT200
   TEMPO 2911/2913 5SM BR BKN020
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050
   FM300200 13009KT P6SM FEW025=000
FTUS44 KBRO 282320
TAFHRL
TAF
KHRL 282320Z 2900/2924 14013KT P6SM BKN250
   FM290300 14006KT P6SM FEW020 SCT250
   TEMPO 2911/2913 5SM BR BKN020
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050=000
FTUS44 KBRO 282320
TAFBRO
TAF
KBRO 282320Z 2900/2924 13012KT P6SM BKN250
   FM290300 14006KT P6SM FEW020 SCT250
   TEMPO 2911/2913 5SM BR BKN020
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050=000
FTUS44 KBRO 282320
TAFBRO
TAF
KBRO 282320Z 2900/2924 13012KT P6SM BKN250
   FM290300 14006KT P6SM FEW020 SCT250
   TEMPO 2911/2913 5SM BR BKN020
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050=000
FTUS44 KBRO 282320
TAFMFE
TAF
KMFE 282320Z 2900/2924 14015G20KT P6SM SCT040
   FM290300 13006KT P6SM SCT150
   TEMPO 2911/2913 5SM BR BKN015
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050=000
FTUS44 KBRO 282320
TAFMFE
TAF
KMFE 282320Z 2900/2924 14015G20KT P6SM SCT040
   FM290300 13006KT P6SM SCT150
   TEMPO 2911/2913 5SM BR BKN015
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050=000
FTUS44 KBRO 282320
TAFHRL
TAF
KHRL 282320Z 2900/2924 14013KT P6SM BKN250
   FM290300 14006KT P6SM FEW020 SCT250
   TEMPO 2911/2913 5SM BR BKN020
   FM291500 15015G20KT P6SM SCT030 SCT050=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities