Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS44 KFWD 071504 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 071504Z 0715/0818 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071504 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 071504Z 0715/0812 05006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071504 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 071504Z 0715/0812 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071504 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 071504Z 0715/0812 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071504 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 071504Z 0715/0818 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071504 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 071504Z 0715/0812 05006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071120
TAFFTW
TAF
KFTW 071120Z 0712/0812 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071120
TAFFTW
TAF
KFTW 071120Z 0712/0812 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071120
TAFDFW
TAF
KDFW 071120Z 0712/0818 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071120
TAFACT
TAF
KACT 071120Z 0712/0812 05006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071120
TAFACT
TAF
KACT 071120Z 0712/0812 05006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 071120
TAFDFW
TAF
KDFW 071120Z 0712/0818 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070900 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 070900Z 0709/0806 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070900 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 070900Z 0709/0806 05006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070900 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 070900Z 0709/0812 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070900 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 070900Z 0709/0806 05006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070900 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 070900Z 0709/0806 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070900 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 070900Z 0709/0812 04006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070520
TAFFTW
TAF
KFTW 070520Z 0706/0806 04005KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070520
TAFDFW
TAF
KDFW 070520Z 0706/0812 04005KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070520
TAFFTW
TAF
KFTW 070520Z 0706/0806 04005KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070520
TAFDFW
TAF
KDFW 070520Z 0706/0812 04005KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070520
TAFACT
TAF
KACT 070520Z 0706/0806 03006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070520
TAFACT
TAF
KACT 070520Z 0706/0806 03006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070259 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 070259Z 0703/0724 04005KT P6SM FEW300=000
FTUS44 KFWD 070259 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 070259Z 0703/0724 03006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070259 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 070259Z 0703/0806 04005KT P6SM FEW300=000
FTUS44 KFWD 070259 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 070259Z 0703/0724 03006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 070259 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 070259Z 0703/0724 04005KT P6SM FEW300=000
FTUS44 KFWD 070259 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 070259Z 0703/0806 04005KT P6SM FEW300=000
FTUS44 KFWD 062325
TAFFTW
TAF
KFTW 062325Z 0700/0724 04005KT P6SM FEW300=000
FTUS44 KFWD 062325
TAFDFW
TAF
KDFW 062325Z 0700/0806 04005KT P6SM FEW300=000
FTUS44 KFWD 062325
TAFFTW
TAF
KFTW 062325Z 0700/0724 04005KT P6SM FEW300=000
FTUS44 KFWD 062325
TAFACT
TAF
KACT 062325Z 0700/0724 03006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 062325
TAFACT
TAF
KACT 062325Z 0700/0724 03006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 062325
TAFDFW
TAF
KDFW 062325Z 0700/0806 04005KT P6SM FEW300=000
FTUS44 KFWD 062050 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 062050Z 0621/0718 02006KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 062050 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 062050Z 0621/0718 04005KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 062050 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 062050Z 0621/0724 04005KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 061731
TAFFTW
TAF
KFTW 061731Z 0618/0718 36007KT P6SM SCT300
   FM070000 04005KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 061731
TAFDFW
TAF
KDFW 061731Z 0618/0724 36007KT P6SM SCT300
   FM070000 04005KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 061731
TAFACT
TAF
KACT 061731Z 0618/0718 02006KT P6SM SCT150 SCT300=000
FTUS44 KFWD 061731
TAFFTW
TAF
KFTW 061731Z 0618/0718 36007KT P6SM SCT300
   FM070000 04005KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 061731
TAFDFW
TAF
KDFW 061731Z 0618/0724 36007KT P6SM SCT300
   FM070000 04005KT P6SM SCT300=000
FTUS44 KFWD 061731
TAFACT
TAF
KACT 061731Z 0618/0718 02006KT P6SM SCT150 SCT300=000
FTUS44 KFWD 061506 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 061506Z 0615/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 061506 AAB
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 061506Z 0615/0718 36007KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KFWD 061506 AAC
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 061506Z 0615/0712 36007KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KFWD 061506 AAB
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 061506Z 0615/0718 36007KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KFWD 061506 AAC
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 061506Z 0615/0712 36007KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KFWD 061506 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 061506Z 0615/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 061332 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 061332Z 0614/0718 36005KT P6SM BKN006
   TEMPO 0614/0615 SCT006
   FM061500 36007KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KFWD 061332 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 061332Z 0614/0718 36005KT P6SM BKN006
   TEMPO 0614/0615 SCT006
   FM061500 36007KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KFWD 061330 AAB
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 061330Z 0613/0712 01004KT P6SM BKN005
   TEMPO 0614/0615 SCT005 BKN008
   FM061500 36007KT P6SM SCT020 SCT250=000
FTUS44 KFWD 061330 AAB
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 061330Z 0613/0712 01004KT P6SM BKN005
   TEMPO 0614/0615 SCT005 BKN008
   FM061500 36007KT P6SM SCT020 SCT250=000
FTUS44 KFWD 061150 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 061150Z 0612/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250
   TEMPO 0612/0614 BKN010=000
FTUS44 KFWD 061150 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 061150Z 0612/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250
   TEMPO 0612/0614 BKN010=000
FTUS44 KFWD 061120
TAFFTW
TAF
KFTW 061120Z 0612/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 061120
TAFDFW
TAF
KDFW 061120Z 0612/0718 36007KT P6SM SCT150 SCT250
   TEMPO 0612/0614 BKN010
   FM071500 08006KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KFWD 061120
TAFACT
TAF
KACT 061120Z 0612/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 061120
TAFACT
TAF
KACT 061120Z 0612/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 061120
TAFFTW
TAF
KFTW 061120Z 0612/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 061120
TAFDFW
TAF
KDFW 061120Z 0612/0718 36007KT P6SM SCT150 SCT250
   TEMPO 0612/0614 BKN010
   FM071500 08006KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KFWD 060902 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 060902Z 0609/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060902 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 060902Z 0609/0706 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060902 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 060902Z 0609/0706 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060520
TAFACT
TAF
KACT 060520Z 0606/0706 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060520
TAFFTW
TAF
KFTW 060520Z 0606/0706 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060520
TAFDFW
TAF
KDFW 060520Z 0606/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060520
TAFDFW
TAF
KDFW 060520Z 0606/0712 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060520
TAFFTW
TAF
KFTW 060520Z 0606/0706 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060520
TAFACT
TAF
KACT 060520Z 0606/0706 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060304 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 060304Z 0603/0706 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060304 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 060304Z 0603/0624 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 060304 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 060304Z 0603/0624 36007KT P6SM SCT150 SCT250=000
FTUS44 KFWD 052320
TAFACT
TAF
KACT 052320Z 0600/0624 36007KT P6SM SCT150 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052320
TAFACT
TAF
KACT 052320Z 0600/0624 36007KT P6SM SCT150 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052320
TAFDFW
TAF
KDFW 052320Z 0600/0706 36007KT P6SM SCT150 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052320
TAFDFW
TAF
KDFW 052320Z 0600/0706 36007KT P6SM SCT150 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052320
TAFFTW
TAF
KFTW 052320Z 0600/0624 36007KT P6SM SCT150 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052320
TAFFTW
TAF
KFTW 052320Z 0600/0624 36007KT P6SM SCT150 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052050 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 052050Z 0520/0618 33008KT P6SM FEW050 SCT130 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052050 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 052050Z 0520/0618 03009KT P6SM SCT150 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052050 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 052050Z 0520/0624 33008KT P6SM FEW050 SCT130 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052050 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 052050Z 0520/0618 33008KT P6SM FEW050 SCT130 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052050 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 052050Z 0520/0618 03009KT P6SM SCT150 BKN250=000
FTUS44 KFWD 052050 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 052050Z 0520/0624 33008KT P6SM FEW050 SCT130 BKN250=000
FTUS44 KFWD 051720
TAFFTW
TAF
KFTW 051720Z 0518/0618 35005KT P6SM FEW120 BKN150 BKN220
   TEMPO 0521/0601 BKN120=000
FTUS44 KFWD 051720
TAFACT
TAF
KACT 051720Z 0518/0618 36005KT P6SM SCT120 BKN250
   TEMPO 0521/0601 BKN120=000
FTUS44 KFWD 051720
TAFACT
TAF
KACT 051720Z 0518/0618 36005KT P6SM SCT120 BKN250
   TEMPO 0521/0601 BKN120=000
FTUS44 KFWD 051720
TAFFTW
TAF
KFTW 051720Z 0518/0618 35005KT P6SM FEW120 BKN150 BKN220
   TEMPO 0521/0601 BKN120=000
FTUS44 KFWD 051720
TAFDFW
TAF
KDFW 051720Z 0518/0624 35005KT P6SM FEW120 BKN150 BKN220
   TEMPO 0521/0601 BKN120=000
FTUS44 KFWD 051720
TAFDFW
TAF
KDFW 051720Z 0518/0624 35005KT P6SM FEW120 BKN150 BKN220
   TEMPO 0521/0601 BKN120=000
FTUS44 KFWD 051455 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 051455Z 0515/0612 36007KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051455 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 051455Z 0515/0618 02008KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051455 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 051455Z 0515/0612 02008KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051455 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 051455Z 0515/0612 02008KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051455 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 051455Z 0515/0618 02008KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051455 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 051455Z 0515/0612 36007KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051126
TAFACT
TAF
KACT 051126Z 0512/0612 36007KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051126
TAFDFW
TAF
KDFW 051126Z 0512/0618 02008KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051126
TAFFTW
TAF
KFTW 051126Z 0512/0612 02008KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051126
TAFDFW
TAF
KDFW 051126Z 0512/0618 02008KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051126
TAFFTW
TAF
KFTW 051126Z 0512/0612 02008KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 051126
TAFACT
TAF
KACT 051126Z 0512/0612 36007KT P6SM BKN160 OVC300=000
FTUS44 KFWD 050850 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 050850Z 0509/0612 01008KT P6SM SCT180 BKN300=000
FTUS44 KFWD 050850 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 050850Z 0509/0606 01008KT P6SM SCT180 BKN300=000
FTUS44 KFWD 050850 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 050850Z 0509/0606 02007KT P6SM SCT180 BKN300=000
FTUS44 KFWD 050520
TAFDFW
TAF
KDFW 050520Z 0506/0612 01008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050520
TAFACT
TAF
KACT 050520Z 0506/0606 02007KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050520
TAFFTW
TAF
KFTW 050520Z 0506/0606 01008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050520
TAFACT
TAF
KACT 050520Z 0506/0606 02007KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050520
TAFDFW
TAF
KDFW 050520Z 0506/0612 01008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050520
TAFFTW
TAF
KFTW 050520Z 0506/0606 01008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050315 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 050315Z 0503/0524 01008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050315 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 050315Z 0503/0606 01008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050315 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 050315Z 0503/0524 01008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050315 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 050315Z 0503/0606 01008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050315 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 050315Z 0503/0524 02007KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 050315 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 050315Z 0503/0524 02007KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 042320
TAFACT
TAF
KACT 042320Z 0500/0524 02007KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 042320
TAFFTW
TAF
KFTW 042320Z 0500/0524 01008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 042320
TAFDFW
TAF
KDFW 042320Z 0500/0606 01008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 042051 AAA
TAFACT
TAF AMD
KACT 042051Z 0421/0518 03007KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 042051 AAA
TAFDFW
TAF AMD
KDFW 042051Z 0421/0524 02008KT P6SM BKN300=000
FTUS44 KFWD 042051 AAA
TAFFTW
TAF AMD
KFTW 042051Z 0421/0518 02008KT P6SM BKN300=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities