Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS43 KOAX 201237 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 201237Z 2013/2112 01010G17KT P6SM SCT060 BKN150
   FM201500 14010KT P6SM SCT090 BKN200
   FM201900 16016G25KT P6SM SCT050
   FM210200 16012G20KT P6SM BKN250=000
FTUS43 KOAX 201237 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 201237Z 2013/2112 01010G17KT P6SM SCT060 BKN150
   FM201500 14010KT P6SM SCT090 BKN200
   FM201900 16016G25KT P6SM SCT050
   FM210200 16012G20KT P6SM BKN250=000
FTUS43 KOAX 201136
TAFOFK
TAF
KOFK 201136Z 2012/2112 08008KT P6SM SCT060 BKN120
   TEMPO 2012/2013 6SM -SHRA BKN060
   FM201500 15011KT P6SM SCT040 BKN120
   FM201900 16016G24KT P6SM SCT050
   FM210100 17012G20KT P6SM SCT050 BKN250 PROB30 2106/2110 5SM
   -TSRA BKN050CB=000
FTUS43 KOAX 201136
TAFLNK
TAF
KLNK 201136Z 2012/2112 19008KT P6SM FEW100 BKN250
   FM201700 18018G25KT P6SM SCT050
   FM210100 18012G20KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 201136
TAFOMA
TAF
KOMA 201136Z 2012/2112 14008KT P6SM SCT090 BKN200
   TEMPO 2012/2014 6SM -SHRA BKN090
   FM201800 16016G25KT P6SM SCT050
   FM210200 16012G20KT P6SM BKN250=000
FTUS43 KOAX 201136
TAFOFK
TAF
KOFK 201136Z 2012/2112 08008KT P6SM SCT060 BKN120
   TEMPO 2012/2013 6SM -SHRA BKN060
   FM201500 15011KT P6SM SCT040 BKN120
   FM201900 16016G24KT P6SM SCT050
   FM210100 17012G20KT P6SM SCT050 BKN250 PROB30 2106/2110 5SM
   -TSRA BKN050CB=000
FTUS43 KOAX 201136
TAFLNK
TAF
KLNK 201136Z 2012/2112 19008KT P6SM FEW100 BKN250
   FM201700 18018G25KT P6SM SCT050
   FM210100 18012G20KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 201136
TAFOMA
TAF
KOMA 201136Z 2012/2112 14008KT P6SM SCT090 BKN200
   TEMPO 2012/2014 6SM -SHRA BKN090
   FM201800 16016G25KT P6SM SCT050
   FM210200 16012G20KT P6SM BKN250=000
FTUS43 KOAX 200911 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 200911Z 2009/2106 12006KT P6SM SCT090 BKN150
   FM201900 16016G25KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 200911 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 200911Z 2009/2106 12006KT P6SM SCT090 BKN150
   FM201900 16016G25KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 200520
TAFOMA
TAF
KOMA 200520Z 2006/2106 12006KT P6SM SCT090 BKN150
   TEMPO 2007/2011 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15008KT P6SM BKN120
   FM201900 16016G25KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 200520
TAFLNK
TAF
KLNK 200520Z 2006/2106 12006KT P6SM SCT070 BKN120
   FM201500 16010KT P6SM BKN120
   FM201900 16015G24KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 200520
TAFOMA
TAF
KOMA 200520Z 2006/2106 12006KT P6SM SCT090 BKN150
   TEMPO 2007/2011 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15008KT P6SM BKN120
   FM201900 16016G25KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 200520
TAFOFK
TAF
KOFK 200520Z 2006/2106 12006KT P6SM SCT080 BKN120
   TEMPO 2007/2011 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15011KT P6SM BKN120
   FM201900 16018G24KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 200520
TAFOFK
TAF
KOFK 200520Z 2006/2106 12006KT P6SM SCT080 BKN120
   TEMPO 2007/2011 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15011KT P6SM BKN120
   FM201900 16018G24KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 200520
TAFLNK
TAF
KLNK 200520Z 2006/2106 12006KT P6SM SCT070 BKN120
   FM201500 16010KT P6SM BKN120
   FM201900 16015G24KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 192321
TAFOFK
TAF
KOFK 192321Z 2000/2024 10003KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT080 BKN120
   TEMPO 2009/2013 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15011KT P6SM BKN120
   FM201900 16018G24KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 192321
TAFOMA
TAF
KOMA 192321Z 2000/2024 34003KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT090 BKN150
   TEMPO 2009/2013 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15008KT P6SM BKN120
   FM201900 16016G25KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 192321
TAFOFK
TAF
KOFK 192321Z 2000/2024 10003KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT080 BKN120
   TEMPO 2009/2013 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15011KT P6SM BKN120
   FM201900 16018G24KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 192321
TAFOMA
TAF
KOMA 192321Z 2000/2024 34003KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT090 BKN150
   TEMPO 2009/2013 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15008KT P6SM BKN120
   FM201900 16016G25KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 192321
TAFLNK
TAF
KLNK 192321Z 2000/2024 08004KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT070 BKN120
   TEMPO 2008/2012 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 16010KT P6SM BKN120
   FM201900 16015G24KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 192321
TAFLNK
TAF
KLNK 192321Z 2000/2024 08004KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT070 BKN120
   TEMPO 2008/2012 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 16010KT P6SM BKN120
   FM201900 16015G24KT P6SM SCT050=000
FTUS43 KOAX 191720
TAFOFK
TAF
KOFK 191720Z 1918/2018 10003KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT080 BKN120
   TEMPO 2009/2013 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15011KT P6SM BKN120=000
FTUS43 KOAX 191720
TAFOMA
TAF
KOMA 191720Z 1918/2018 34003KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT090 BKN150
   TEMPO 2009/2013 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15008KT P6SM BKN120=000
FTUS43 KOAX 191720
TAFLNK
TAF
KLNK 191720Z 1918/2018 08004KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT070 BKN120
   TEMPO 2008/2012 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 16009KT P6SM BKN120=000
FTUS43 KOAX 191720
TAFOMA
TAF
KOMA 191720Z 1918/2018 34003KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT090 BKN150
   TEMPO 2009/2013 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15008KT P6SM BKN120=000
FTUS43 KOAX 191720
TAFOFK
TAF
KOFK 191720Z 1918/2018 10003KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT080 BKN120
   TEMPO 2009/2013 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 15011KT P6SM BKN120=000
FTUS43 KOAX 191720
TAFLNK
TAF
KLNK 191720Z 1918/2018 08004KT P6SM SCT150
   FM200300 12006KT P6SM SCT070 BKN120
   TEMPO 2008/2012 5SM -TSRA OVC050CB
   FM201500 16009KT P6SM BKN120=000
FTUS43 KOAX 191120
TAFLNK
TAF
KLNK 191120Z 1912/2012 03006KT P6SM SCT250
   FM192000 12006KT P6SM SCT050 SCT250=000
FTUS43 KOAX 191120
TAFOFK
TAF
KOFK 191120Z 1912/2012 30006KT P6SM SCT100
   FM192000 14008KT P6SM SCT050 SCT150 PROB30 2004/2010 5SM TSRA
   BKN030CB=000
FTUS43 KOAX 191120
TAFOMA
TAF
KOMA 191120Z 1912/2012 33006KT P6SM FEW120 SCT250
   FM192000 08006KT P6SM SCT050
   FM200500 14007KT P6SM BKN060 PROB30 2006/2011 5SM -TSRA
   BKN040CB=000
FTUS43 KOAX 191120
TAFLNK
TAF
KLNK 191120Z 1912/2012 03006KT P6SM SCT250
   FM192000 12006KT P6SM SCT050 SCT250=000
FTUS43 KOAX 191120
TAFOFK
TAF
KOFK 191120Z 1912/2012 30006KT P6SM SCT100
   FM192000 14008KT P6SM SCT050 SCT150 PROB30 2004/2010 5SM TSRA
   BKN030CB=000
FTUS43 KOAX 191120
TAFOMA
TAF
KOMA 191120Z 1912/2012 33006KT P6SM FEW120 SCT250
   FM192000 08006KT P6SM SCT050
   FM200500 14007KT P6SM BKN060 PROB30 2006/2011 5SM -TSRA
   BKN040CB=000
FTUS43 KOAX 190520
TAFLNK
TAF
KLNK 190520Z 1906/2006 VRB04KT P6SM BKN250
   FM191000 VRB04KT P6SM FEW050 SCT250
   FM191400 02005KT P6SM SCT040 BKN250
   FM192000 12006KT P6SM SCT050 SCT250=000
FTUS43 KOAX 190520
TAFOFK
TAF
KOFK 190520Z 1906/2006 33005KT P6SM SCT250
   FM191000 VRB04KT P6SM SCT100
   FM191400 01005KT P6SM SCT250
   FM191800 12006KT P6SM SCT050 BKN250=000
FTUS43 KOAX 190520
TAFOFK
TAF
KOFK 190520Z 1906/2006 33005KT P6SM SCT250
   FM191000 VRB04KT P6SM SCT100
   FM191400 01005KT P6SM SCT250
   FM191800 12006KT P6SM SCT050 BKN250=000
FTUS43 KOAX 190520
TAFLNK
TAF
KLNK 190520Z 1906/2006 VRB04KT P6SM BKN250
   FM191000 VRB04KT P6SM FEW050 SCT250
   FM191400 02005KT P6SM SCT040 BKN250
   FM192000 12006KT P6SM SCT050 SCT250=000
FTUS43 KOAX 190520
TAFOMA
TAF
KOMA 190520Z 1906/2006 VRB04KT P6SM FEW050 SCT250
   FM191400 36005KT P6SM SCT100 SCT250
   FM191900 08006KT P6SM SCT050 SCT250
   FM200000 11005KT P6SM SCT100=000
FTUS43 KOAX 190520
TAFOMA
TAF
KOMA 190520Z 1906/2006 VRB04KT P6SM FEW050 SCT250
   FM191400 36005KT P6SM SCT100 SCT250
   FM191900 08006KT P6SM SCT050 SCT250
   FM200000 11005KT P6SM SCT100=000
FTUS43 KOAX 182320
TAFOFK
TAF
KOFK 182320Z 1900/1924 24005KT P6SM SCT050 SCT100
   FM190500 33005KT P6SM SCT100
   FM191500 36005KT P6SM FEW050 SCT250=000
FTUS43 KOAX 182320
TAFOMA
TAF
KOMA 182320Z 1900/1924 25005KT P6SM VCSH SCT100
   FM190200 VRB04KT P6SM FEW100 SCT250
   FM190600 35004KT P6SM SCT250
   FM191500 36005KT P6SM SCT090=000
FTUS43 KOAX 182320
TAFLNK
TAF
KLNK 182320Z 1900/1924 23005KT P6SM FEW100
   FM190500 35004KT P6SM SCT250
   FM191300 04005KT P6SM SCT090 BKN250=000
FTUS43 KOAX 182320
TAFOMA
TAF
KOMA 182320Z 1900/1924 25005KT P6SM VCSH SCT100
   FM190200 VRB04KT P6SM FEW100 SCT250
   FM190600 35004KT P6SM SCT250
   FM191500 36005KT P6SM SCT090=000
FTUS43 KOAX 182320
TAFLNK
TAF
KLNK 182320Z 1900/1924 23005KT P6SM FEW100
   FM190500 35004KT P6SM SCT250
   FM191300 04005KT P6SM SCT090 BKN250=000
FTUS43 KOAX 182320
TAFOFK
TAF
KOFK 182320Z 1900/1924 24005KT P6SM SCT050 SCT100
   FM190500 33005KT P6SM SCT100
   FM191500 36005KT P6SM FEW050 SCT250=000
FTUS43 KOAX 182247 AAA
TAFOFK
TAF AMD
KOFK 182247Z 1823/1918 VRB05KT P6SM SCT050 SCT100
   FM190500 33005KT P6SM SCT100
   FM191500 36005KT P6SM FEW050 SCT250=000
FTUS43 KOAX 182247 AAA
TAFOFK
TAF AMD
KOFK 182247Z 1823/1918 VRB05KT P6SM SCT050 SCT100
   FM190500 33005KT P6SM SCT100
   FM191500 36005KT P6SM FEW050 SCT250=000
FTUS43 KOAX 182244 AAA
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 182244Z 1823/1918 VRB05KT P6SM FEW100 SCT250
   FM190500 35004KT P6SM SCT250
   FM191300 04005KT P6SM SCT090 BKN250=000
FTUS43 KOAX 182244 AAA
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 182244Z 1823/1918 VRB05KT P6SM FEW100 SCT250
   FM190500 35004KT P6SM SCT250
   FM191300 04005KT P6SM SCT090 BKN250=000
FTUS43 KOAX 182241 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 182241Z 1823/1918 VRB05KT P6SM VCTS SCT100CB
   FM190200 VRB04KT P6SM FEW100 SCT250
   FM190600 35004KT P6SM SKC
   FM191500 36005KT P6SM BKN090=000
FTUS43 KOAX 181720
TAFOFK
TAF
KOFK 181720Z 1818/1918 28004KT P6SM SCT250
   FM190100 31005KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181720
TAFOFK
TAF
KOFK 181720Z 1818/1918 28004KT P6SM SCT250
   FM190100 31005KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181720
TAFOMA
TAF
KOMA 181720Z 1818/1918 21006KT P6SM SCT250
   FM190300 32004KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181720
TAFOMA
TAF
KOMA 181720Z 1818/1918 21006KT P6SM SCT250
   FM190300 32004KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181720
TAFLNK
TAF
KLNK 181720Z 1818/1918 22006KT P6SM SCT250
   FM190300 35004KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181720
TAFLNK
TAF
KLNK 181720Z 1818/1918 22006KT P6SM SCT250
   FM190300 35004KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181120
TAFOMA
TAF
KOMA 181120Z 1812/1912 VRB04KT P6SM SCT250
   FM181800 19005KT P6SM SCT035
   FM190000 31006KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181120
TAFLNK
TAF
KLNK 181120Z 1812/1912 VRB04KT P6SM SCT250
   FM181700 23006KT P6SM FEW040
   FM190100 35007KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181120
TAFOFK
TAF
KOFK 181120Z 1812/1912 26004KT P6SM SCT250
   FM182200 31008KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181120
TAFOFK
TAF
KOFK 181120Z 1812/1912 26004KT P6SM SCT250
   FM182200 31008KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181120
TAFOMA
TAF
KOMA 181120Z 1812/1912 VRB04KT P6SM SCT250
   FM181800 19005KT P6SM SCT035
   FM190000 31006KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 181120
TAFLNK
TAF
KLNK 181120Z 1812/1912 VRB04KT P6SM SCT250
   FM181700 23006KT P6SM FEW040
   FM190100 35007KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180525
TAFLNK
TAF
KLNK 180525Z 1806/1906 16005KT P6SM -RA BKN080
   TEMPO 1806/1808 5SM -TSRA BKN050CB
   FM180900 16005KT P6SM BKN150
   FM181800 23006KT P6SM BKN250
   FM182100 31007KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180525
TAFOMA
TAF
KOMA 180525Z 1806/1906 17006KT P6SM -RA BKN050
   FM180900 15005KT P6SM BKN050
   TEMPO 1811/1813 5SM BR
   FM181300 15006KT P6SM BKN250
   FM182200 31010KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180525
TAFOMA
TAF
KOMA 180525Z 1806/1906 17006KT P6SM -RA BKN050
   FM180900 15005KT P6SM BKN050
   TEMPO 1811/1813 5SM BR
   FM181300 15006KT P6SM BKN250
   FM182200 31010KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180525
TAFOFK
TAF
KOFK 180525Z 1806/1906 19006KT P6SM BKN250
   FM181200 24005KT 4SM BR BKN250
   FM181400 31010KT P6SM BKN250=000
FTUS43 KOAX 180525
TAFLNK
TAF
KLNK 180525Z 1806/1906 16005KT P6SM -RA BKN080
   TEMPO 1806/1808 5SM -TSRA BKN050CB
   FM180900 16005KT P6SM BKN150
   FM181800 23006KT P6SM BKN250
   FM182100 31007KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180525
TAFOFK
TAF
KOFK 180525Z 1806/1906 19006KT P6SM BKN250
   FM181200 24005KT 4SM BR BKN250
   FM181400 31010KT P6SM BKN250=000
FTUS43 KOAX 180417 AAC
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 180417Z 1804/1824 VRB05KT 6SM -TSRA OVC050CB
   TEMPO 1804/1806 VRB15G30KT 2SM +TSRA BKN020CB
   FM180800 24008KT P6SM SCT030 OVC060
   FM181200 19006KT P6SM BKN035
   FM182100 30012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180417 AAC
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 180417Z 1804/1824 VRB05KT 6SM -TSRA OVC050CB
   TEMPO 1804/1806 VRB15G30KT 2SM +TSRA BKN020CB
   FM180800 24008KT P6SM SCT030 OVC060
   FM181200 19006KT P6SM BKN035
   FM182100 30012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180316 AAB
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 180316Z 1803/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1804/1806 2SM +TSRA BKN015CB
   FM181000 15006KT 4SM BR BKN035
   FM181400 22007KT P6SM BKN035
   FM182100 28012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180316 AAB
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 180316Z 1803/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1804/1806 2SM +TSRA BKN015CB
   FM181000 15006KT 4SM BR BKN035
   FM181400 22007KT P6SM BKN035
   FM182100 28012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180305 AAB
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 180305Z 1803/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1803/1805 2SM +TSRA BKN025CB
   FM181200 19006KT P6SM BKN035
   FM182100 30012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180305 AAB
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 180305Z 1803/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1803/1805 2SM +TSRA BKN025CB
   FM181200 19006KT P6SM BKN035
   FM182100 30012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180011 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 180011Z 1800/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1803/1805 2SM +TSRA BKN015CB
   FM181000 15006KT 4SM BR BKN035
   FM181400 22007KT P6SM BKN035
   FM182100 28012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180011 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 180011Z 1800/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1803/1805 2SM +TSRA BKN015CB
   FM181000 15006KT 4SM BR BKN035
   FM181400 22007KT P6SM BKN035
   FM182100 28012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180009 AAA
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 180009Z 1800/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1802/1804 2SM +TSRA BKN025CB
   FM181200 19006KT P6SM BKN035
   FM182100 30012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 180009 AAA
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 180009Z 1800/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1802/1804 2SM +TSRA BKN025CB
   FM181200 19006KT P6SM BKN035
   FM182100 30012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 172321
TAFOMA
TAF
KOMA 172321Z 1800/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1801/1802 5SM TSRA BKN035CB
   FM181000 15006KT 4SM BR BKN035
   FM181400 22007KT P6SM BKN035
   FM182100 28012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 172321
TAFLNK
TAF
KLNK 172321Z 1800/1824 VRB05KT P6SM SCT250 PROB30 1809/1812 6SM TS
   BKN025CB
   FM181200 19006KT P6SM BKN035
   FM182100 30012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 172321
TAFOFK
TAF
KOFK 172321Z 1800/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1803/1806 2SM TSRA BKN025CB
   FM181200 23006KT P6SM BKN035
   FM181400 32010KT P6SM SCT035=000
FTUS43 KOAX 172321
TAFOFK
TAF
KOFK 172321Z 1800/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1803/1806 2SM TSRA BKN025CB
   FM181200 23006KT P6SM BKN035
   FM181400 32010KT P6SM SCT035=000
FTUS43 KOAX 172321
TAFLNK
TAF
KLNK 172321Z 1800/1824 VRB05KT P6SM SCT250 PROB30 1809/1812 6SM TS
   BKN025CB
   FM181200 19006KT P6SM BKN035
   FM182100 30012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 172321
TAFOMA
TAF
KOMA 172321Z 1800/1824 VRB05KT P6SM SCT250
   TEMPO 1801/1802 5SM TSRA BKN035CB
   FM181000 15006KT 4SM BR BKN035
   FM181400 22007KT P6SM BKN035
   FM182100 28012KT P6SM SCT250=000
FTUS43 KOAX 171916 AAB
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 171916Z 1719/1818 VRB05KT P6SM BKN035
   FM180100 15005KT P6SM BKN150 PROB30 1804/1808 VRB15KT 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181300 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171916 AAB
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 171916Z 1719/1818 VRB05KT P6SM BKN035
   FM180100 15005KT P6SM BKN150 PROB30 1804/1808 VRB15KT 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181300 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171915 AAB
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 171915Z 1719/1818 16007KT P6SM BKN035
   FM180100 14005KT P6SM BKN150 PROB30 1806/1812 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181500 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171915 AAB
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 171915Z 1719/1818 16007KT P6SM BKN035
   FM180100 14005KT P6SM BKN150 PROB30 1806/1812 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181500 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171914 AAB
TAFOFK
TAF AMD
KOFK 171914Z 1719/1818 VRB05KT P6SM SCT030 SCT120
   FM180000 07006KT P6SM BKN150
   TEMPO 1803/1806 VRB15G25KT 2SM TSRA BKN040CB
   FM181200 23006KT P6SM BKN035
   TEMPO 1815/1818 31007KT SCT080=000
FTUS43 KOAX 171914 AAB
TAFOFK
TAF AMD
KOFK 171914Z 1719/1818 VRB05KT P6SM SCT030 SCT120
   FM180000 07006KT P6SM BKN150
   TEMPO 1803/1806 VRB15G25KT 2SM TSRA BKN040CB
   FM181200 23006KT P6SM BKN035
   TEMPO 1815/1818 31007KT SCT080=000
FTUS43 KOAX 171818 AAA
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 171818Z 1718/1818 15007KT P6SM BKN035
   TEMPO 1718/1720 BKN025
   FM180100 15005KT P6SM BKN150 PROB30 1807/1813 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181300 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171818 AAA
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 171818Z 1718/1818 15007KT P6SM BKN035
   TEMPO 1718/1720 BKN025
   FM180100 15005KT P6SM BKN150 PROB30 1807/1813 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181300 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171818 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 171818Z 1718/1818 16007KT P6SM BKN035
   FM180100 14005KT P6SM BKN150 PROB30 1809/1815 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181500 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171818 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 171818Z 1718/1818 16007KT P6SM BKN035
   FM180100 14005KT P6SM BKN150 PROB30 1809/1815 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181500 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171817 AAA
TAFOFK
TAF AMD
KOFK 171817Z 1718/1818 VRB03KT P6SM SCT120
   FM180300 17005KT P6SM BKN150 PROB30 1806/1812 VRB10KT 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181200 23006KT P6SM BKN035
   TEMPO 1815/1818 31007KT SCT080=000
FTUS43 KOAX 171720
TAFLNK
TAF
KLNK 171720Z 1718/1818 15007KT P6SM BKN035
   TEMPO 1718/1720 BKN025
   FM180100 15005KT P6SM BKN150 PROB30 1809/1813 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181300 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171720
TAFOMA
TAF
KOMA 171720Z 1718/1818 16007KT P6SM BKN035
   FM180100 14005KT P6SM BKN150 PROB30 1811/1815 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181500 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171720
TAFOFK
TAF
KOFK 171720Z 1718/1818 VRB03KT P6SM SCT120
   FM180300 17005KT P6SM BKN150 PROB30 1808/1812 VRB10KT 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181200 23006KT P6SM BKN035
   TEMPO 1815/1818 31007KT SCT080=000
FTUS43 KOAX 171720
TAFOFK
TAF
KOFK 171720Z 1718/1818 VRB03KT P6SM SCT120
   FM180300 17005KT P6SM BKN150 PROB30 1808/1812 VRB10KT 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181200 23006KT P6SM BKN035
   TEMPO 1815/1818 31007KT SCT080=000
FTUS43 KOAX 171720
TAFOMA
TAF
KOMA 171720Z 1718/1818 16007KT P6SM BKN035
   FM180100 14005KT P6SM BKN150 PROB30 1811/1815 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181500 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171720
TAFLNK
TAF
KLNK 171720Z 1718/1818 15007KT P6SM BKN035
   TEMPO 1718/1720 BKN025
   FM180100 15005KT P6SM BKN150 PROB30 1809/1813 6SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181300 19006KT P6SM BKN035=000
FTUS43 KOAX 171517 AAB
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 171517Z 1715/1812 16007KT P6SM BKN025
   TEMPO 1715/1718 BKN035
   FM171800 15007KT P6SM SCT250
   FM180700 15006KT P6SM BKN250 PROB30 1807/1811 5SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181100 15006KT 4SM BR BKN050=000
FTUS43 KOAX 171517 AAB
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 171517Z 1715/1812 16007KT P6SM BKN025
   TEMPO 1715/1718 BKN035
   FM171800 15007KT P6SM SCT250
   FM180700 15006KT P6SM BKN250 PROB30 1807/1811 5SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181100 15006KT 4SM BR BKN050=000
FTUS43 KOAX 171327 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 171327Z 1713/1812 VRB02KT P6SM SCT040 BKN050
   FM171500 16003KT P6SM BKN035
   FM171800 16007KT P6SM SCT250
   FM180800 16007KT P6SM SCT250 PROB30 1808/1811 P6SM TS BKN040CB=000
FTUS43 KOAX 171327 AAA
TAFOMA
TAF AMD
KOMA 171327Z 1713/1812 VRB02KT P6SM SCT040 BKN050
   FM171500 16003KT P6SM BKN035
   FM171800 16007KT P6SM SCT250
   FM180800 16007KT P6SM SCT250 PROB30 1808/1811 P6SM TS BKN040CB=000
FTUS43 KOAX 171326 AAA
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 171326Z 1713/1812 VRB03KT P6SM BKN027
   FM171500 17005KT 6SM HZ BKN035
   FM171800 15007KT P6SM SCT250
   FM180700 15006KT P6SM BKN250 PROB30 1807/1811 5SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181100 15006KT 4SM BR BKN050=000
FTUS43 KOAX 171326 AAA
TAFLNK
TAF AMD
KLNK 171326Z 1713/1812 VRB03KT P6SM BKN027
   FM171500 17005KT 6SM HZ BKN035
   FM171800 15007KT P6SM SCT250
   FM180700 15006KT P6SM BKN250 PROB30 1807/1811 5SM -TSRA
   BKN040CB
   FM181100 15006KT 4SM BR BKN050=000
FTUS43 KOAX 171324 AAC
TAFOFK
TAF AMD
KOFK 171324Z 1713/1812 VRB02KT 5SM BR SKC
   TEMPO 1714/1715 P6SM NSW
   FM171500 24005KT P6SM SCT025 SCT120
   FM180300 17004KT P6SM SKC
   FM180600 18006KT P6SM SCT250 PROB30 1806/1810 6SM TS BKN040CB
   FM181000 21006KT 4SM BR SCT250 WS020/20037KT=000
FTUS43 KOAX 171324 AAC
TAFOFK
TAF AMD
KOFK 171324Z 1713/1812 VRB02KT 5SM BR SKC
   TEMPO 1714/1715 P6SM NSW
   FM171500 24005KT P6SM SCT025 SCT120
   FM180300 17004KT P6SM SKC
   FM180600 18006KT P6SM SCT250 PROB30 1806/1810 6SM TS BKN040CB
   FM181000 21006KT 4SM BR SCT250 WS020/20037KT=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities