Home > Products > Valid Products > TAF

000
FTUS44 KOUN 241147 RRA
TAFPNC
TAF
KPNC 241147Z 2412/2512 22012KT P6SM SCT040
   FM241400 33020G30KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 2414/2416 -RA
   FM241800 34015G25KT P6SM SCT050
   FM250000 33011KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241147 RRA
TAFGAG
TAF
KGAG 241147Z 2412/2512 35020G30KT P6SM OVC035
   FM241600 32018G26KT P6SM SCT040
   FM250000 34008KT P6SM SKC
   FM250600 16008KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241147 RRA
TAFLAW
TAF
KLAW 241147Z 2412/2512 16014KT P6SM BKN030
   FM241400 34023G34KT P6SM FEW030 SCT250
   FM250000 36010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 241147 RRA
TAFOUN
TAF
KOUN 241147Z 2412/2512 19020G25KT P6SM BKN040
   FM241600 32018G27KT P6SM OVC050
   FM241900 34015G26KT P6SM SCT050
   FM250200 VRB03KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241147 RRA
TAFWWR
TAF
KWWR 241147Z 2412/2512 34020G30KT P6SM OVC040
   FM241600 32018G26KT P6SM SCT040
   FM250000 34008KT P6SM SKC
   FM250600 16008KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241147 RRA
TAFHBR
TAF
KHBR 241147Z 2412/2512 32019G32KT P6SM SCT040 BKN100
   FM242200 34012KT P6SM SKC
   FM250600 15006KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241147 RRA
TAFOKC
TAF
KOKC 241147Z 2412/2512 19015G25KT P6SM BKN025
   FM241500 32018G27KT P6SM OVC050
   FM241800 34015G26KT P6SM SCT050
   FM250200 VRB03KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241147 RRA
TAFSPS
TAF
KSPS 241147Z 2412/2512 17017G25KT P6SM SCT020
   FM241500 34023G35KT P6SM FEW030 SCT250
   FM250000 36010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 241139
TAFLAW

TAF
KLAW 241120Z 2412/2512 16014KT P6SM BKN030
   FM241400 34023G34KT P6SM FEW030 SCT250
   FM250000 36010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 241130
TAFGAG

TAF
KGAG 241120Z 2412/2512 35020G30KT P6SM OVC035
   FM241600 32018G26KT P6SM SCT040
   FM250000 34008KT P6SM SKC
   FM250600 16008KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241138
TAFHBR

TAF
KHBR 241120Z 2412/2512 32019G32KT P6SM SCT040 BKN100
   FM242200 34012KT P6SM SKC
   FM250600 15006KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241134
TAFWWR

TAF
KWWR 241120Z 2412/2512 34020G30KT P6SM OVC040
   FM241600 32018G26KT P6SM SCT040
   FM250000 34008KT P6SM SKC
   FM250600 16008KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241140
TAFSPS

TAF
KSPS 241120Z 2412/2512 17017G25KT P6SM SCT020
   FM241500 34023G35KT P6SM FEW030 SCT250
   FM250000 36010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 241135
TAFPNC

TAF
KPNC 241120Z 2412/2512 22012KT P6SM SCT040
   FM241400 33020G30KT P6SM SCT025 OVC040
   TEMPO 2414/2416 -RA
   FM241800 34015G25KT P6SM SCT050
   FM250000 33011KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241127
TAFOKC

TAF
KOKC 241120Z 2412/2512 19015G25KT P6SM BKN025
   FM241500 32018G27KT P6SM OVC050
   FM241800 34015G26KT P6SM SCT050
   FM250200 VRB03KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 241128
TAFOUN

TAF
KOUN 241120Z 2412/2512 19020G25KT P6SM BKN040
   FM241600 32018G27KT P6SM OVC050
   FM241900 34015G26KT P6SM SCT050
   FM250200 VRB03KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 240537
TAFOKC
TAF
KOKC 240537Z 2406/2506 14015G25KT P6SM SCT050 OVC100
   TEMPO 2406/2408 5SM -TSRA BKN050CB
   FM241000 16016G27KT P6SM BKN015
   FM241600 33024G35KT P6SM SCT025 BKN250
   FM250000 32010KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 240537
TAFHBR
TAF
KHBR 240537Z 2406/2506 13017G26KT P6SM FEW120
   FM241100 26019G28KT P6SM SCT030 BKN120
   FM241400 32026G37KT P6SM SCT150
   FM250100 02009KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 240537
TAFSPS
TAF
KSPS 240537Z 2406/2506 15020G28KT P6SM FEW060 BKN100
   FM241000 17017G25KT P6SM BKN020
   FM241400 34023G35KT P6SM FEW030 SCT250
   FM250000 36010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 240537
TAFLAW
TAF
KLAW 240537Z 2406/2506 16019G27KT P6SM FEW060 BKN100
   FM240800 16015KT P6SM FEW025
   FM241000 16014KT P6SM BKN020
   FM241400 34023G34KT P6SM FEW030 SCT250
   FM250000 36010KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 240537
TAFWWR
TAF
KWWR 240537Z 2406/2506 15026G36KT P6SM BKN060 OVC150
   FM241200 31026G38KT P6SM BKN080
   FM241800 34020G30KT P6SM SCT250
   FM250000 34012KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 240537
TAFGAG
TAF
KGAG 240537Z 2406/2506 15025G36KT P6SM BKN060 OVC150
   FM241100 32025G38KT P6SM SCT060 BKN250
   FM250000 34012KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 240537
TAFPNC
TAF
KPNC 240537Z 2406/2506 15013G38KT P6SM SCT050 OVC100
   FM241100 25012KT P6SM BKN020
   FM241600 33020G30KT P6SM SCT025 BKN080
   FM250000 33011KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 240537
TAFOUN
TAF
KOUN 240537Z 2406/2506 14015G25KT P6SM SCT050 OVC100
   TEMPO 2406/2408 5SM -TSRA BKN050CB
   FM241000 16016G26KT P6SM BKN015
   FM241600 32024G33KT P6SM SCT025 BKN250
   FM250000 32010KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 240114 AAA
TAFSPS
TAF AMD
KSPS 240114Z 2401/2424 13017G27KT P6SM SCT060 BKN120
   TEMPO 2401/2403 VRB45KT 2SM TSRA OVC040CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN025
   FM241100 24017G24KT P6SM SCT035 SCT200
   FM241400 34022G30KT P6SM SCT200
   FM242100 34014G21KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 240113 AAA
TAFHBR
TAF AMD
KHBR 240113Z 2401/2424 13018G28KT P6SM SCT060 BKN100
   TEMPO 2401/2403 VRB45KT 2SM TSRA OVC040CB
   FM240700 19018G25KT P6SM BKN030
   FM241100 34020G30KT P6SM SCT030 BKN120
   FM241800 35017G25KT P6SM SCT150=000
FTUS44 KOUN 240113 AAA
TAFLAW
TAF AMD
KLAW 240113Z 2401/2424 13019G27KT P6SM VCTS SCT060CB BKN120
   TEMPO 2401/2404 2SM TSRA OVC040CB
   FM240800 16017G22KT P6SM BKN025
   FM241100 24015G24KT P6SM BKN200
   FM241400 34023G32KT P6SM SCT250
   FM242100 34015G24KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 240110 AAA
TAFPNC
TAF AMD
KPNC 240110Z 2401/2424 18013G22KT P6SM VCSH SCT060 BKN120
   TEMPO 2402/2405 3SM TSRA BKN040CB
   FM241100 25014KT P6SM BKN020
   FM241400 34020G30KT P6SM SCT025 BKN080
   FM242100 34013G19KT P6SM SCT120 SCT250=000
FTUS44 KOUN 240108 AAA
TAFWWR
TAF AMD
KWWR 240108Z 2401/2424 16023G32KT P6SM SCT060 OVC150
   FM240900 31022G31KT P6SM BKN025
   FM241100 34022G30KT P6SM BKN080
   FM241800 34017G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 240105 AAA
TAFGAG
TAF AMD
KGAG 240105Z 2401/2424 16024G34KT P6SM SCT060 OVC150
   FM240900 33024G33KT P6SM BKN150
   FM241100 34022G30KT P6SM BKN080
   FM241800 34017G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 232337
TAFOUN
TAF
KOUN 232337Z 2400/2424 17019G25KT P6SM SCT060 BKN180
   FM240300 16015G25KT P6SM SCT050 BKN100
   TEMPO 2403/2406 VRB45KT 2SM TSRA BKN040CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN015
   FM241400 34020G30KT P6SM SCT025 BKN120
   FM241900 34017G25KT P6SM SCT080=000
FTUS44 KOUN 232337
TAFGAG
TAF
KGAG 232337Z 2400/2424 17024G34KT P6SM SCT060 OVC150
   TEMPO 2400/2403 3SM TSRA BKN040CB
   FM240800 34022G31KT P6SM BKN025
   FM241100 34022G30KT P6SM BKN080
   FM241800 34017G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 232337
TAFLAW
TAF
KLAW 232337Z 2400/2424 15019G27KT P6SM SCT060 BKN120
   TEMPO 2400/2404 VRB45KT 2SM TSRA OVC040CB
   FM240800 16017G22KT P6SM BKN025
   FM241100 24015G24KT P6SM BKN200
   FM241400 34023G32KT P6SM SCT250
   FM242100 34015G24KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 232337
TAFWWR
TAF
KWWR 232337Z 2400/2424 16027G35KT P6SM SCT060 OVC150
   TEMPO 2400/2403 3SM TSRA BKN040CB
   FM240700 34022G31KT P6SM BKN025
   FM241100 34022G30KT P6SM BKN080
   FM241800 34017G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 232337
TAFPNC
TAF
KPNC 232337Z 2400/2424 16017G24KT P6SM SCT060 BKN150
   FM240400 16018G25KT P6SM SCT050 BKN100
   TEMPO 2404/2408 3SM TSRA BKN040CB
   FM241100 25014KT P6SM BKN020
   FM241400 34020G30KT P6SM SCT025 BKN080
   FM242100 34013G19KT P6SM SCT120 SCT250=000
FTUS44 KOUN 232337
TAFOKC
TAF
KOKC 232337Z 2400/2424 17022G27KT P6SM SCT060 BKN180
   FM240300 16015G25KT P6SM SCT050 BKN100
   TEMPO 2403/2406 VRB45KT 2SM TSRA OVC040CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN015
   FM241400 34020G30KT P6SM SCT025 BKN120
   FM241900 34017G25KT P6SM SCT080=000
FTUS44 KOUN 232337
TAFHBR
TAF
KHBR 232337Z 2400/2424 15022G31KT P6SM SCT060 BKN100
   TEMPO 2400/2403 VRB45KT 2SM TSRA OVC040CB
   FM240700 19018G25KT P6SM BKN030
   FM241100 34020G30KT P6SM SCT030 BKN120
   FM241800 35017G25KT P6SM SCT150=000
FTUS44 KOUN 232337
TAFSPS
TAF
KSPS 232337Z 2400/2424 15019G27KT P6SM SCT060 BKN120
   TEMPO 2402/2406 VRB45KT 2SM TSRA OVC040CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN025
   FM241100 24017G24KT P6SM SCT035 SCT200
   FM241400 34022G30KT P6SM SCT200
   FM242100 34014G21KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 231721
TAFWWR
TAF
KWWR 231721Z 2318/2418 20021G31KT P6SM SKC
   FM232300 17027G35KT P6SM SCT060 OVC250
   TEMPO 2400/2402 6SM -TSRA BKN040CB
   FM240700 32020G30KT P6SM BKN035=000
FTUS44 KOUN 231721
TAFOUN
TAF
KOUN 231721Z 2318/2418 19019G23KT P6SM SKC
   FM240100 16015G25KT P6SM BKN120 PROB30 2404/2407 3SM TSRA
   BKN040CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN015=000
FTUS44 KOUN 231721
TAFHBR
TAF
KHBR 231721Z 2318/2418 21021G30KT P6SM SKC
   FM232300 16026G33KT P6SM BKN100
   TEMPO 2400/2402 VRB25G45KT 5SM TSRA BKN050CB
   FM240900 34020G30KT P6SM BKN030=000
FTUS44 KOUN 231721
TAFOKC
TAF
KOKC 231721Z 2318/2418 17022G27KT P6SM SCT250
   FM240100 16015G25KT P6SM BKN120 PROB30 2404/2407 3SM TSRA
   BKN040CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN015=000
FTUS44 KOUN 231721
TAFSPS
TAF
KSPS 231721Z 2318/2418 17022G30KT P6SM FEW250
   FM240000 15019G27KT P6SM SCT050 BKN120 PROB30 2403/2406 -TSRA
   BKN050CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN025
   FM241200 24018G24KT P6SM SCT035 SCT200
   FM241400 33022G30KT P6SM SCT200=000
FTUS44 KOUN 231721
TAFPNC
TAF
KPNC 231721Z 2318/2418 16017G22KT P6SM SKC
   FM240100 16017G25KT P6SM BKN120 PROB30 2404/2408 3SM TSRA
   BKN040CB
   FM241200 29014KT P6SM BKN020
   FM241400 32020G30KT P6SM SCT025=000
FTUS44 KOUN 231721
TAFLAW
TAF
KLAW 231721Z 2318/2418 18020G28KT P6SM SKC
   FM240000 15019G27KT P6SM SCT060 BKN120
   TEMPO 2401/2404 VRB25G45KT 4SM TSRA BKN050CB
   FM240900 16017G22KT P6SM BKN025
   FM241300 34022G30KT P6SM BKN200=000
FTUS44 KOUN 231721
TAFGAG
TAF
KGAG 231721Z 2318/2418 19025G35KT P6SM VCSH SKC
   FM232300 17027G35KT P6SM SCT060 OVC250
   TEMPO 2400/2402 6SM -TSRA BKN040CB
   FM240700 32020G30KT P6SM BKN035=000
FTUS44 KOUN 231136
TAFSPS
TAF
KSPS 231136Z 2312/2412 16012KT P6SM SKC
   FM231500 17017G25KT P6SM FEW060 SCT200
   FM240000 15019G27KT P6SM BKN120 PROB30 2402/2406 2SM TSRA
   BKN030CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KOUN 231136
TAFPNC
TAF
KPNC 231136Z 2312/2412 15011KT P6SM SCT150
   FM231600 18015G25KT P6SM SCT150
   FM240100 16015G25KT P6SM BKN120 PROB30 2404/2408 3SM TSRA
   BKN040CB
   FM241100 34014G25KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KOUN 231136
TAFOUN
TAF
KOUN 231136Z 2312/2412 16012KT P6SM FEW150
   FM231600 18020G29KT P6SM SCT150
   FM240100 16015G25KT P6SM BKN120 PROB30 2404/2408 3SM TSRA
   BKN040CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KOUN 231136
TAFHBR
TAF
KHBR 231136Z 2312/2412 18015KT P6SM SKC
   FM231500 18019G28KT P6SM SCT150
   FM232300 17026G33KT P6SM BKN100 PROB30 2323/2403 2SM TSRA
   BKN030CB
   FM240900 34020G30KT P6SM BKN030=000
FTUS44 KOUN 231136
TAFOKC
TAF
KOKC 231136Z 2312/2412 16012KT P6SM FEW150
   FM231600 18020G29KT P6SM SCT150
   FM240100 16015G25KT P6SM BKN120 PROB30 2404/2408 3SM TSRA
   BKN040CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KOUN 231136
TAFLAW
TAF
KLAW 231136Z 2312/2412 13006KT P6SM SKC
   FM231500 17017G25KT P6SM FEW060 SCT200
   FM240000 15019G27KT P6SM BKN120 PROB30 2402/2406 2SM TSRA
   BKN030CB
   FM240900 18017G25KT P6SM BKN020=000
FTUS44 KOUN 231136
TAFGAG
TAF
KGAG 231136Z 2312/2412 18019G28KT P6SM BKN150
   FM231500 19029G37KT P6SM FEW060 BKN150
   FM232300 17027G35KT P6SM SCT060 OVC250 PROB30 2323/2403 2SM
   TSRA BKN030CB
   FM240700 34020G30KT P6SM BKN030=000
FTUS44 KOUN 231136
TAFWWR
TAF
KWWR 231136Z 2312/2412 18019G28KT P6SM BKN150
   FM231500 19029G37KT P6SM FEW060 BKN150
   FM232300 17027G35KT P6SM SCT060 OVC250 PROB30 2323/2403 2SM
   TSRA BKN030CB
   FM240700 34020G30KT P6SM BKN030=000
FTUS44 KOUN 231058 AAA
TAFHBR
TAF AMD
KHBR 231058Z 2311/2406 18014KT P6SM SKC
   FM231400 18019G28KT P6SM SCT250
   FM231800 18024G33KT P6SM FEW060 SCT250
   FM240000 17026G30KT P6SM SCT060CB OVC250=000
FTUS44 KOUN 230520
TAFWWR
TAF
KWWR 230520Z 2306/2406 17015G24KT P6SM SKC
   FM231200 17019G28KT P6SM SCT250
   FM231600 19029G37KT P6SM FEW060 SCT250
   FM232300 17027G35KT P6SM VCTS SCT060CB OVC250=000
FTUS44 KOUN 230520
TAFPNC
TAF
KPNC 230520Z 2306/2406 13008KT P6SM FEW250
   FM231000 15011KT P6SM FEW250
   FM231600 18015G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 230520
TAFOUN
TAF
KOUN 230520Z 2306/2406 13006KT P6SM FEW250
   FM231000 15011KT P6SM FEW250
   FM231600 16019G26KT P6SM SCT250
   FM240100 15012G22KT P6SM OVC250=000
FTUS44 KOUN 230520
TAFLAW
TAF
KLAW 230520Z 2306/2406 13006KT P6SM SKC
   FM231500 17017G25KT P6SM FEW060 SCT250
   FM240000 15019G27KT P6SM SCT060 OVC250=000
FTUS44 KOUN 230520
TAFHBR
TAF
KHBR 230520Z 2306/2406 15012KT P6SM SKC
   FM231400 18019G28KT P6SM SCT250
   FM231800 18024G33KT P6SM FEW060 SCT250
   FM240000 17026G30KT P6SM SCT060CB OVC250=000
FTUS44 KOUN 230520
TAFGAG
TAF
KGAG 230520Z 2306/2406 17016G25KT P6SM SKC
   FM231200 18019G28KT P6SM SCT250
   FM231600 19029G37KT P6SM FEW060 SCT250
   FM232300 17027G35KT P6SM VCTS SCT060CB OVC250=000
FTUS44 KOUN 230520
TAFOKC
TAF
KOKC 230520Z 2306/2406 14008KT P6SM FEW250
   FM231000 16012KT P6SM FEW250
   FM231600 18020G29KT P6SM SCT250
   FM240100 16015G25KT P6SM OVC250=000
FTUS44 KOUN 230520
TAFSPS
TAF
KSPS 230520Z 2306/2406 14009KT P6SM SKC
   FM231000 17010KT P6SM SKC
   FM231500 18019G28KT P6SM FEW060 SCT250
   FM240000 16020G28KT P6SM SCT060 OVC250=000
FTUS44 KOUN 222335
TAFWWR
TAF
KWWR 222335Z 2300/2324 15015G22KT P6SM SKC
   FM231000 17018G27KT P6SM SCT250
   FM231600 19028G36KT P6SM FEW060 SCT250=000
FTUS44 KOUN 222335
TAFOKC
TAF
KOKC 222335Z 2300/2324 13008KT P6SM FEW250
   FM231000 15010KT P6SM FEW250
   FM231500 17019G27KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 222335
TAFGAG
TAF
KGAG 222335Z 2300/2324 17015G22KT P6SM SKC
   FM231000 18018G27KT P6SM SCT250
   FM231600 19028G36KT P6SM FEW060 SCT250=000
FTUS44 KOUN 222335
TAFHBR
TAF
KHBR 222335Z 2300/2324 15012KT P6SM SKC
   FM231500 18020G30KT P6SM SCT250
   FM231800 18024G33KT P6SM FEW060 SCT250=000
FTUS44 KOUN 222335
TAFOUN
TAF
KOUN 222335Z 2300/2324 13006KT P6SM FEW250
   FM231000 15010KT P6SM FEW250
   FM231500 16018G26KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 222335
TAFSPS
TAF
KSPS 222335Z 2300/2324 14009KT P6SM SKC
   FM231000 17010KT P6SM SKC
   FM231500 18019G28KT P6SM FEW060 SCT250=000
FTUS44 KOUN 222335
TAFLAW
TAF
KLAW 222335Z 2300/2324 13007KT P6SM SKC
   FM231000 15009KT P6SM SKC
   FM231500 17017G25KT P6SM FEW060 SCT250=000
FTUS44 KOUN 222335
TAFPNC
TAF
KPNC 222335Z 2300/2324 10008KT P6SM SKC
   FM230600 13008KT P6SM FEW250
   FM231600 17015G24KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 221722
TAFOUN
TAF
KOUN 221722Z 2218/2318 08009KT P6SM SKC
   FM230000 13008KT P6SM FEW250
   FM231400 17016G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 221722
TAFHBR
TAF
KHBR 221722Z 2218/2318 11011KT P6SM FEW100
   FM222000 16013KT P6SM FEW100
   FM231400 18020G30KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 221722
TAFLAW
TAF
KLAW 221722Z 2218/2318 08009KT P6SM SKC
   FM222300 13008KT P6SM SKC
   FM231400 17016G25KT P6SM FEW250=000
FTUS44 KOUN 221722
TAFGAG
TAF
KGAG 221722Z 2218/2318 14010KT P6SM SCT100
   FM222100 17015G22KT P6SM FEW100
   FM231400 19023G31KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 221722
TAFPNC
TAF
KPNC 221722Z 2218/2318 10009KT P6SM SKC
   FM222300 14008KT P6SM FEW100
   FM231600 16013KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 221722
TAFOKC
TAF
KOKC 221722Z 2218/2318 08010KT P6SM SKC
   FM230000 13008KT P6SM FEW250
   FM231400 17016G25KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 221722
TAFSPS
TAF
KSPS 221722Z 2218/2318 08010KT P6SM FEW050
   FM222300 14009KT P6SM SKC
   FM231400 17016G26KT P6SM FEW250=000
FTUS44 KOUN 221722
TAFWWR
TAF
KWWR 221722Z 2218/2318 13010KT P6SM SCT100
   FM222000 17015G22KT P6SM FEW100
   FM231400 19023G31KT P6SM SCT250=000
FTUS44 KOUN 221129
TAFOKC
TAF
KOKC 221129Z 2212/2312 36010KT P6SM SKC
   FM221500 07008KT P6SM SKC
   FM230000 13008KT P6SM FEW250=000
FTUS44 KOUN 221129
TAFOUN
TAF
KOUN 221129Z 2212/2312 36006KT P6SM SKC
   FM221600 07008KT P6SM SKC
   FM230000 13008KT P6SM FEW250=000
FTUS44 KOUN 221129
TAFLAW
TAF
KLAW 221129Z 2212/2312 02006KT P6SM SKC
   FM221800 08010KT P6SM SKC
   FM222200 13008KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 221129
TAFHBR
TAF
KHBR 221129Z 2212/2312 02008KT P6SM SKC
   FM221600 11011KT P6SM SCT150
   FM222000 16011KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 221129
TAFGAG
TAF
KGAG 221129Z 2212/2312 VRB04KT P6SM FEW150
   FM221500 14008KT P6SM SCT150
   FM222000 17015G22KT P6SM FEW080=000
FTUS44 KOUN 221129
TAFSPS
TAF
KSPS 221129Z 2212/2312 01007KT P6SM SKC
   FM221600 06010KT P6SM SKC
   FM222300 14009KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 221129
TAFPNC
TAF
KPNC 221129Z 2212/2312 01007KT P6SM SKC
   FM221600 08010KT P6SM SKC
   FM222300 15008KT P6SM FEW100=000
FTUS44 KOUN 221129
TAFWWR
TAF
KWWR 221129Z 2212/2312 08006KT P6SM SCT150
   FM221500 14008KT P6SM SCT150
   FM222000 17015G22KT P6SM FEW080=000
FTUS44 KOUN 220950 AAB
TAFOUN
TAF AMD
KOUN 220950Z 2210/2306 03003KT 4SM BR SKC
   FM221400 35007KT P6SM SKC
   FM221900 08010KT P6SM FEW250
   FM230000 13010KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 220845 AAA
TAFOKC
TAF AMD
KOKC 220845Z 2209/2306 35008KT P6SM SKC
   FM221800 09010KT P6SM FEW250
   FM222200 15010KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 220520
TAFOKC
TAF
KOKC 220520Z 2206/2306 35008KT P6SM SKC
   TEMPO 2206/2209 3SM BR
   FM221800 09010KT P6SM FEW250
   FM222200 15010KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 220520
TAFHBR
TAF
KHBR 220520Z 2206/2306 02008KT P6SM SKC
   FM221600 11011KT P6SM SKC
   FM222000 16011KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 220520
TAFPNC
TAF
KPNC 220520Z 2206/2306 01007KT P6SM SKC
   FM221600 09010KT P6SM SKC
   FM222200 13008KT P6SM FEW100=000
FTUS44 KOUN 220520
TAFWWR
TAF
KWWR 220520Z 2206/2306 03006KT P6SM SKC
   FM221400 11008KT P6SM SKC
   FM221900 17015G22KT P6SM FEW080=000
FTUS44 KOUN 220520
TAFLAW
TAF
KLAW 220520Z 2206/2306 02006KT P6SM SKC
   FM221800 08010KT P6SM SKC
   FM222200 13008KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 220520
TAFGAG
TAF
KGAG 220520Z 2206/2306 02006KT P6SM SKC
   FM221200 12008KT P6SM SKC
   FM221900 17015G22KT P6SM FEW080=000
FTUS44 KOUN 220520
TAFOUN
TAF
KOUN 220520Z 2206/2306 VRB03KT 1/2SM FG VV005
   TEMPO 2206/2209 1SM BR SKC
   FM220900 34007KT P6SM SKC
   FM221900 08010KT P6SM FEW250
   FM230000 13010KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 220520
TAFSPS
TAF
KSPS 220520Z 2206/2306 01007KT P6SM SKC
   FM221900 09010KT P6SM SKC
   FM222300 13009KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 212324
TAFOUN
TAF
KOUN 212324Z 2200/2224 01008KT P6SM VCSH BKN050
   FM220100 02006KT P6SM FEW060
   FM222000 12007KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 212324
TAFHBR
TAF
KHBR 212324Z 2200/2224 02008KT P6SM SKC
   FM221700 13010KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 212324
TAFSPS
TAF
KSPS 212324Z 2200/2224 01008KT P6SM SKC
   FM222100 13008KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 212324
TAFOKC
TAF
KOKC 212324Z 2200/2224 02008KT P6SM SCT060
   FM222000 12007KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 212324
TAFGAG
TAF
KGAG 212324Z 2200/2224 01006KT P6SM SKC
   FM221200 13008KT P6SM SKC
   FM221900 17014G21KT P6SM FEW080=000
FTUS44 KOUN 212324
TAFWWR
TAF
KWWR 212324Z 2200/2224 01006KT P6SM SKC
   FM221200 13008KT P6SM SKC
   FM221900 17013G21KT P6SM FEW080=000
FTUS44 KOUN 212324
TAFPNC
TAF
KPNC 212324Z 2200/2224 03007KT P6SM SKC
   FM222100 13008KT P6SM FEW100=000
FTUS44 KOUN 212324
TAFLAW
TAF
KLAW 212324Z 2200/2224 02006KT P6SM SKC
   FM222100 13008KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 212218 AAB
TAFOUN
TAF AMD
KOUN 212218Z 2122/2218 01006KT P6SM VCSH BKN050
   FM220030 01006KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KOUN 212217 AAA
TAFOKC
TAF AMD
KOKC 212217Z 2122/2218 01010KT P6SM VCSH SCT040 BKN060
   FM220000 01007KT P6SM FEW040=000
FTUS44 KOUN 212023 AAA
TAFWWR
TAF AMD
KWWR 212023Z 2120/2218 01014G22KT P6SM SCT050
   FM220000 01008KT P6SM SKC
   FM221200 13008KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 211914 AAA
TAFPNC
TAF AMD
KPNC 211914Z 2119/2218 03007KT P6SM VCSH SCT030
   TEMPO 2119/2121 5SM -TSRA BR BKN030CB
   FM212100 36010KT P6SM SCT035=000
FTUS44 KOUN 211734
TAFWWR
TAF
KWWR 211734Z 2118/2218 01010KT P6SM SCT035
   FM220000 01008KT P6SM SKC
   FM221200 13008KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 211734
TAFOKC
TAF
KOKC 211734Z 2118/2218 35008KT P6SM BKN025
   TEMPO 2118/2119 BKN015
   FM212100 36010KT P6SM SCT035=000
FTUS44 KOUN 211734
TAFGAG
TAF
KGAG 211734Z 2118/2218 01011G18KT P6SM SCT035
   FM220000 01008KT P6SM SKC
   FM221200 13009KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 211734
TAFPNC
TAF
KPNC 211734Z 2118/2218 03007KT P6SM SCT025
   TEMPO 2118/2119 BKN025
   FM212100 36010KT P6SM SCT035=000
FTUS44 KOUN 211734
TAFHBR
TAF
KHBR 211734Z 2118/2218 02010G16KT P6SM BKN025
   FM212100 04010G16KT P6SM SCT035
   FM220000 03010KT P6SM SKC
   FM221600 11010KT P6SM SKC=000
FTUS44 KOUN 211734
TAFOUN
TAF
KOUN 211734Z 2118/2218 35008KT P6SM BKN025
   TEMPO 2118/2119 BKN015
   FM212200 36009KT P6SM SCT035=000
FTUS44 KOUN 211734
TAFLAW
TAF
KLAW 211734Z 2118/2218 36007G14KT P6SM BKN025
   FM212100 02008G14KT P6SM SCT035=000
FTUS44 KOUN 211734
TAFSPS
TAF
KSPS 211734Z 2118/2218 36007G14KT P6SM BKN025
   FM211900 02008G14KT P6SM SCT035=000
FTUS44 KOUN 211652 AAA
TAFPNC
TAF AMD
KPNC 211652Z 2117/2212 03007KT P6SM SCT025
   TEMPO 2117/2119 BKN025
   FM212100 36010KT P6SM SCT035=    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities